21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Hâ, Mîm.

İlahlığın Allah’tan başkasına yakıştırılmasının aklî ve mantıkî yönden kabul edilemez oluşunu vurgulayarak başlayan sûre doğru yoldan sapmaların bir k... Devamı..

Hâ, mîm.[528]

[528] Zuhruf sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVII, 279.

Hâ Mîm.

“Ha-Mim” harfleri ile ilgili 2/1 ayetinin dipnotuna bakabilirsiniz. 

Hâ Mîm.[482]

Bu harfler için Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız.

HH. M.

Bu harflerin anlamı için bak 2:1; 74:30.

Hâ, Mîm.(2)

(2)Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1)

Hâ, Mim.

[3] Mekke'de nazil olmuş (89) âyettir.

Hâ, Mîm.

Ha, Mim.

(Mekke’de nazil olmuştur ve 89 ayettir. Zuhruf, altın ve mücevher anlamına gelir. Surede bunlardan söz edildiği ve Allah’ın insana sahip olduğu altın ... Devamı..

Ha, Mîm. Dinle, ey insanoğlu! Senin pek iyi tanıdığın ve sürekli kullandığın harflerden oluşan fakat hem lafzı, hem de manasıyla eşsiz bir mucize olan bu mesaja kulak ver:

Mekke döneminin ortalarında, Şûrâ sûresinden sonra indirilmiştir. Adını, otuz beşinci ayetinde geçen ve Allah’ın, insana —lâyık olduğu takdirde— her t... Devamı..

1,2. Hâ. Mîm. // Aydınlık Kitap üzerine yemin edip derim ki

[Hâ.] [Mîm.] [*]

Mukatta‘a harfleri hakkında bilgi için bkz. Bakara 2:1, dipnot 1.

Hâ-Mîm. ¹

1 Bkz. Ek II.

Hâ-Mîm![⁴³⁶⁷]

[4367] Mukatta’ât harfleri için nüzul sürecinde ilk geçtiği 68:1’in 1 nolu notuna bakınız.

Hükmüm ve mülküm

1-2. daħı bellü eyleyici kitāb ḥaķķı-içün

Ha Mim(4604)

4604 Abbreviated Letters: see Introduction to S. 40, paragraphs 2-4.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.