6 Mayıs 2021 - 24 Ramazan 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şûrâ Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Emi-tteḣażû min dûnihi evliyâ/(e)(s) fa(A)llâhu huve-lveliyyu ve huve yuhyî-lmevtâ ve huve ‘alâ kulli şey-in kadîr(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Yoksa onlar, O'nun (Allah’ın) dışında birtakım veliler (hüküm vericiler ve sahipler) mi edindiler? İşte Allah; (gerçek) Veli O'dur, ölüleri dirilten O'dur. O, her şeye güç yetirendir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Yoksa, onu bırakıp kendilerine sahip olacak başka mabutlar mı kabul ettiler? Gerçekten de kudret sahibi ancak o Allah'tır ve odur ölüyü dirilten ve onun, her şeye gücü yeter.

Abdullah Parlıyan Meali

Yoksa onlar Allah'ı bırakarak, O'ndan başka dostlar mı edindiler. Halbuki asıl dost ve sahip çıkan ancak Allah'tır. Çünkü yalnız O'dur, ölüye can veren ve yalnız O'dur, herşeye gücü yeten.

Ahmet Tekin Meali

Yoksa onlar, Allah'ın dışında kulları durumundakilerden, veliler, koruyucular, emirlerine uyacakları otoriteler mi edindiler? Halbuki asıl koruyucu, asıl emirlerine itaat edilecek otorite Allah'tır. Ölülere de O hayat verir. O'nun gücü kudreti her şeye yeter.

Ahmet Varol Meali

Yoksa onlar O'ndan başka dostlar mı edindiler? Oysa Allah, (gerçek) dost işte O'dur; ölüleri O diriltir. O her şeye güç yetirendir.

Ali Bulaç Meali

Yoksa O'nun dışında birtakım veliler mi edindiler? İşte Allah; veli O'dur, ölüleri dirilten O'dur. O, her şeye güç yetirendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Yoksa o kâfirler, Allah'dan başka yardımcılar mı edindiler? İşte Allah! yardımcı (velî) ancak O'dur. Ölüleri O diriltir, O her şeye kadirdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Hayır, onlar, Allah dışında kendilerine mabudlar edindiler. (Hâlbuki) gerçek mabud ve dost Allah’tır. (Çünkü) O, ölüleri diriltendir. (Çünkü) O, her şeye gücü yetendir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Yoksa O'ndan başka dostlar mı edindiler? Oysa gerçek dost Allah'tır. O, ölüleri diriltir. O'nun her şeye gücü yeter.

Besim Atalay Meali (1962)

O'ndan başkasını dost mu tuttular? Dost Allahtır, ölüleri O diriltir, O'nun her şeye gücü yetişir

Cemal Külünkoğlu Meali

Gerçek bu iken, Allah'tan başka koruyucular edinebileceklerini mi sanıyorlar? Oysa yalnızca Allah'tır gerçek dost, gerçek koruyucu. Ölüleri diriltecek olan da O'dur ve O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Demek onlar Allah'tan başka dostlar edindiler? Oysa dost, ancak Allah'tır. O, ölüleri diriltir. Her şeye Kadir'dir.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Yoksa onlar Allah’tan başka dostlar mı edindiler? Hâlbuki gerçek dost Allah’tır. O, ölüleri diriltir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Diyanet Vakfı Meali

Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki dost yalnız Allah'tır. O ölüleri diriltir, her şeye kadirdir.

Edip Yüksel Meali

O'nun dışında veliler (sahipler) mi edindiler? Biricik veli ALLAH'tır, ölüleri O diriltir ve O herşeye Kadirdir.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Oysa asıl dost Allah'tır. Ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Yoksa ondan beride veliylerimi idindiler? Fakat Allahdır ancak veliy, ölüleri o diriltir, ve her şey'e kadîr odur

Erhan Aktaş Meali

Yoksa O'ndan başka veliler mi edindiler? Oysa ki veli yalnızca O'dur. O, ölüleri diriltir ve O, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

Hasan Basri Çantay Meali

Yoksa onlar Allahdan başkasını dostlar mı edindiler? İşte Allah! (Asıl) dost Odur. Ölüleri O diriltir. O, herşey'e hakkıyle kaadirdir.

Hayrat Neşriyat Meali

Yoksa (kendilerine) O'ndan başka dostlar mı edindiler? İşte asıl dost, ancak Allah'dır ve ölüleri O diriltir. Çünki O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.

İlyas Yorulmaz Meali

Yoksa onlar Allahdan başkasını mı korumacı (veli) edinecekler? Hâlbuki yalnızca koruyucu (veli) olan ve ölüyü dirilten Odur ve O, her şeyi bir hesap ve bir plana göre yapandır.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Yok onlar Allah/tan başka yâr ve iş görenler edindiler. Ellerinden tutacak yâr Allah/tır. Hem o, ölüleri diriltir, her şeye hakkıyle kaadirdir.

Kadri Çelik Meali

Yoksa O'nun dışında birtakım veliler mi edindiler? Oysa Allah, veli olan ancak O'dur; ölü olanları dirilten da ancak O'dur. O, her şeye güç yetirendir.*

Mahmut Kısa Meali

Demek onlar, Allah’ın yanı sıra başka yardımcılar, kurtarıcılar ve dostlar ediniyorlar, öyle mi? Oysa asıl koruyucu, gerçek dost yalnızca Allah’tır. Çünkü ancak O’dur,tüm canlılara hayat bahşeden! Ve sadece O’dur, her şeye kadir olan!

Mehmet Okuyan Meali

Yoksa onlar, Allahın peşi sıra başka dostlar mı edindiler! (Oysa) Allah -işte O- gerçek dosttur. O ölüleri diriltecektir; O her şeye gücü yetendir.

Mehmet Türk Meali

Yoksa onlar, Onu bırakıp da birtakım velîler1 mi edindiler? Oysa asıl dost, Allah’tır. Ölüleri diriltecek olan da Odur. Çünkü Onun her şeye gücü yeter. *

Muhammed Esed Meali

Yoksa onlar, Allah'tan başka koruyucular edi[nebileceklerini mi sa]nıyorlar? Hayır, yalnız Allah'tır [bütün varlıkların] koruyucusu; çünkü yalnız O'dur ölüye can veren ve yalnız O'dur her şeye kâdir olan.

Mustafa Çavdar Meali

Şimdi onlar Allah ile aralarına bir takım evliya/otoriteler mi koyuyorlar? Hâlbuki gerçek veli Allah’tır. Zira ölüleri dirilten O’dur, her şeye gücü yeten de O’dur. 2/257, 7/196

Mustafa İslamoğlu Meali

Yoksa onlar O’nun dışında hâmîler mi edinmeye kalkıyorlar? Oysa asıl himâye edici Allah’tır; zira ölüye can veren sadece O’dur, her şeye kadir olan da O’dur.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Yoksa ondan başkasını velîler mi edindiler? Fakat Allah'tır, O'dur velî olan ve O, ölüleri diriltir. Ve O her şey üzerine bihakkın kâdirdir.

Suat Yıldırım Meali

Gerçek bu iken, bilakis onlar Allah'tan başka birtakım hâmiler edindiler. Olacak iş midir bu! Hâmi ancak Allah'tır, ölüleri diriltecek de O'dur ve O her şeye kadirdir.

Süleyman Ateş Meali

Yoksa Allah'tan başka veliler mi edindiler? Veli yalnız Allah'tır. Ölüleri O diriltir. O her şeye kadirdir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Yoksa Allah ile aralarına koyduklarını yakın dostlar mı edindiler? Asıl dost Allah’tır; ölüleri O diriltir ve her şeyin ölçüsünü O koyar.

Şaban Piriş Meali

Yoksa onlar, O'ndan başka veliler mi edindiler? Oysa Allah, veli O'dur. Ölüleri dirilten O'dur. Her şeye gücü yeten O'dur!

Ümit Şimşek Meali

Onlar Allah'tan başka veliler mi edindiler? Oysa asıl veli Allah'tır. Ölüleri O diriltir; Onun herşeye gücü yeter.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yoksa O'ndan başka veliler mi edindiler? Allah! O'dur gerçek dost. Ölüleri O diriltir. O her şeye güç yetirir.

Eski Anadolu Türkçesi

belki duttılar andan ayruķ dostlar ya'nį çalabılar? Tañrı oldur çalab! daħı ol dirürür ölüleri daħı ol her nesene üzere güci yiter.

Bunyadov-Memmedeliyev

Yoxsa onlar (müşriklər) özlərinə Allahdan başqa hamilər götürdülər. İxtiyar sahibi ancaq Odur. Ölüləri O dirildir. Hər şeyə O qadirdir!

M. Pickthall (English)

Or have they chosen protecting friends besides Him? But Allah, He (alone) is the Protecting Friend. He quickeneth the dead, and He is Able to do all things.

Yusuf Ali (English)

What! Have they taken (for worship) protectors besides Him? But it is Allah,- He is the Protector,(4537) and it is He Who gives life to the dead: It is He Who has power over all things,*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.