5 Aralık 2023 - 22 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şûrâ Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Emi-tteḣażû min dûnihi evliyâ/(e)(s) fa(A)llâhu huve-lveliyyu ve huve yuhyî-lmevtâ ve huve ‘alâ kulli şey-in kadîr(un)

Yoksa, onu bırakıp kendilerine sahip olacak başka mabutlar mı kabul ettiler? Gerçekten de kudret sahibi ancak o Allah'tır ve odur ölüyü dirilten ve onun, her şeye gücü yeter.

 Yoksa onlar, O’nun (Allah’ın) dışında birtakım veliler (hüküm vericiler, sahipler ve şefaatçiler) mi edindiler? İşte Allah; (gerçek) Veli O’dur, ölüleri dirilten O’dur. O, her şeye güç yetirendir.

Yoksa onlar Allah'ı bırakarak, O'ndan başka dostlar mı edindiler. Halbuki asıl dost ve sahip çıkan ancak Allah'tır. Çünkü yalnız O'dur, ölüye can veren ve yalnız O'dur, herşeye gücü yeten.

Yoksa onlar, Allah'ın dışında kulları durumundakilerden, veliler, koruyucular, emirlerine uyacakları otoriteler mi edindiler? Halbuki asıl koruyucu, asıl emirlerine itaat edilecek otorite Allah'tır. Ölülere de O hayat verir. O'nun gücü kudreti her şeye yeter.

Yoksa onlar O'ndan başka dostlar mı edindiler? Oysa Allah, (gerçek) dost işte O'dur; ölüleri O diriltir. O her şeye güç yetirendir.

Yoksa O'nun dışında birtakım veliler mi edindiler? İşte Allah; veli O'dur, ölüleri dirilten O'dur. O, her şeye güç yetirendir.

Yoksa o kâfirler, Allah'dan başka yardımcılar mı edindiler? İşte Allah! yardımcı (velî) ancak O'dur. Ölüleri O diriltir, O her şeye kadirdir.

Hayır, onlar, Allah dışında kendilerine mabudlar edindiler. (Hâlbuki) gerçek mabud ve dost Allah’tır. (Çünkü) O, ölüleri diriltendir. (Çünkü) O, her şeye gücü yetendir.

Yoksa O'ndan başka dostlar mı edindiler? Oysa gerçek dost Allah'tır. O, ölüleri diriltir. O'nun her şeye gücü yeter.

O'ndan başkasını dost mu tuttular? Dost Allahtır, ölüleri O diriltir, O'nun her şeye gücü yetişir

Gerçek bu iken, Allah'tan başka koruyucular edinebileceklerini mi sanıyorlar? Oysa yalnızca Allah'tır gerçek dost, gerçek koruyucu. Ölüleri diriltecek olan da O'dur ve O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Allâh’dan başkasını velî mi ittihâz idecekler? Hakîki velî Allâh’dır o yaşatır o öldürür o her şeye kâdirdir.

Demek onlar Allah'tan başka dostlar edindiler? Oysa dost, ancak Allah'tır. O, ölüleri diriltir. Her şeye Kadir'dir.*

Yoksa onlar Allah’tan başka dostlar mı edindiler? Hâlbuki gerçek dost Allah’tır. O, ölüleri diriltir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Onlar Allah’tan başka velîler edindiler öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah’tır. Ölüleri de O diriltecektir ve O’nun gücü her şeye yeter.

Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki dost yalnız Allah'tır. O ölüleri diriltir, her şeye kadirdir.

O'nun dışında veliler (sahipler) mi edindiler? Biricik veli ALLAH'tır, ölüleri O diriltir ve O herşeye Kadirdir.

Din adamlarını putlaştıranlar (9:31; 42:21), özellikle Pakistan ve Hindistan'daki din adamlarını "Mevlana" yani "velimiz, sahibimiz" diye çağırmakta v... Devamı..

Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Oysa asıl dost Allah'tır. Ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter.

Yoksa ondan beride veliylerimi idindiler? Fakat Allahdır ancak veliy, ölüleri o diriltir, ve her şey'e kadîr odur

Yoksa onlar O’ndan (Allah’tan) başka dostlar (ma‘budlar) mı edindiler? Hâlbuki gerçek dost (ma‘bud, yalnızca) Allah’tır. O, ölüleri diriltir. O her şeye kâdirdir.

Âyet-i kerîmedeki soru, esasında, kâfirleri kınama ifadeleridir.

Yoksa O'ndan başka veliler mi edindiler? Oysa ki veli yalnızca O'dur. O, ölüleri diriltir ve O, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

Yoksa onlar Allahdan başkasını dostlar mı edindiler? İşte Allah! (Asıl) dost Odur. Ölüleri O diriltir. O, herşey'e hakkıyle kaadirdir.

Yoksa (kendilerine) O'ndan başka dostlar mı edindiler? İşte asıl dost, ancak Allah'dır ve ölüleri O diriltir. Çünki O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.

Yoksa onlar Allah’dan başkasını mı korumacılar (veliler) edinecekler? Hâlbuki yalnızca koruyucu (veli) olan ve ölüyü dirilten O dur ve O, her şeyi bir plan ve hesaba göre yapandır.

Yoksa onlar Allah’ı bırakıp da başkalarını mı koruyucu edindiler? Oysaki koruyucu olan yalnız Allah’tır. Ölüleri dirilten de Odur. Onun her işe gücü yeticidir.

Yok onlar Allah/tan başka yâr ve iş görenler edindiler. Ellerinden tutacak yâr Allah/tır. Hem o, ölüleri diriltir, her şeye hakkıyle kaadirdir.

Yoksa onlar, O’nun dışında dostlar mı edindiler? Hâlbuki Allah, dostun tâ kendisidir. O, ölüleri diriltir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Yoksa O'nun dışında birtakım veliler mi edindiler? Oysa Allah, veli olan ancak O'dur; ölü olanları dirilten da ancak O'dur. O, her şeye güç yetirendir.

(Yöneticilik anlamında velayet, münezzeh olan Allah’a mahsustur. Zira ef’alî tevhit ve de her şeyde gerçek etkili varlığın Allah olduğu esasınca Allah... Devamı..

Demek onlar, Allah’ın yanı sıra başka yardımcılar, kurtarıcılar ve dostlar ediniyorlar, öyle mi? Oysa asıl koruyucu, gerçek dost yalnızca Allah’tır. Çünkü ancak O’dur,tüm canlılara hayat bahşeden! Ve sadece O’dur, her şeye kadir olan!

Yoksa O’ndan başka veliyyler mi edindiler? Asıl Veliyy Allah’tır.
Ölüler’i O diriltiyor.
O her şeye güç yetirendir.

Allah'a rağmen başka dostlar edindiler ha! Ölülere can veren Allah, her şeye kadirdir.

Yoksa onlar kendilerine Allah’tan başka dostlar mı edindiler? Hâlbuki gerçek dost Allah’tır. Allah ölüleri diriltir. Allah her şeye gücü yetendir.

Yoksa onlar, Allah’ın peşi sıra başka dostlar mı edindiler! (Oysa) Allah -işte O- gerçek dosttur. O ölüleri diriltecektir; O her şeye gücü yetendir.

Yoksa onlar, Onu bırakıp da birtakım velîler¹ mi edindiler? Oysa asıl dost, Allah’tır. Ölüleri diriltecek olan da Odur. Çünkü Onun her şeye gücü yeter.

1 Burada ilâhlar denilmeyip de velîler denilmesi, özellikle gizli şirki işaret içindir. Ayrıca gösteriş yaparak Allah’a ibâdet edenler, bu ibâdetlerin... Devamı..

Yoksa onlar, Allah’tan başka koruyucular edi[nebileceklerini mi sa]nıyorlar? Hayır, yalnız Allah’tır [bütün varlıkların] koruyucusu; çünkü yalnız O’dur ölüye can veren ve yalnız O’dur her şeye kâdir olan.

Şimdi onlar Allah ile aralarına bir takım evliya/otoriteler mi koyuyorlar? Hâlbuki gerçek veli Allah’tır. Zira ölüleri dirilten O’dur, her şeye gücü yeten de O’dur. 2/257, 7/196

Yoksa onlar O’nun dışında hâmîler mi edinmeye kalkıyorlar? Oysa asıl himâye edici Allah’tır; zira ölüye can veren sadece O’dur, her şeye kadir olan da O’dur.

Yoksa (bu uyarılara rağmen) müşrikler, Ondan gayrı dostlar mı edindiler? Oysa asıl dost ancak Allah'tır! Ölüleri O diriltir. (Onları tekrar hayata kavuşturur, yalnız kendisini dost edinenlere, -sonsuza dek sürecek- cennet nimetleri ihsan buyurur) Her şeye kâdirdir O!

Yoksa onlar Allah’tan başka dostlar mı edindiler? Hâlbuki gerçek dost Allah’tır. Ve O, ölüleri diriltir, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Yoksa ondan başkasını velîler mi edindiler? Fakat Allah'tır, O'dur velî olan ve O, ölüleri diriltir. Ve O her şey üzerine bihakkın kâdirdir.

Gerçek bu iken, bilakis onlar Allah'tan başka birtakım hâmiler edindiler. Olacak iş midir bu! Hâmi ancak Allah'tır, ölüleri diriltecek de O'dur ve O her şeye kadirdir.

Yoksa Allah'tan başka veliler mi edindiler? Veli yalnız Allah'tır. Ölüleri O diriltir. O her şeye kadirdir.

Kâfirler Allâh'dan gayrı dost mı ittihâz iylediler? Dost ancak Allâh'dır ve O mevtâyı dirildir. Allâh her şeye kâdirdir.

Yoksa Allah ile aralarına koyduklarını yakın dostlar mı edindiler? Asıl dost Allah’tır; ölüleri O diriltir ve her şeyin ölçüsünü O koyar.

Yoksa onlar, O'ndan başka veliler mi edindiler? Oysa Allah, veli O'dur. Ölüleri dirilten O'dur. Her şeye gücü yeten O'dur!

Onlar Allah'tan başka veliler mi edindiler? Oysa asıl veli Allah'tır. Ölüleri O diriltir; Onun herşeye gücü yeter.

Yoksa O'ndan başka veliler mi edindiler? Allah! O'dur gerçek dost. Ölüleri O diriltir. O her şeye güç yetirir.

belki duttılar andan ayruķ dostlar ya'nį çalabılar? Tañrı oldur çalab! daħı ol dirürür ölüleri daħı ol her nesene üzere güci yiter.

Yā Tañrı Ta‘ālādan özge ma‘būdlar mı idindiler? Pes Tañrı Ta‘ālādur ḥaḳma‘būd. Daḫı ol dirildür ölüleri ve ol her nesneye ḳādirdür.

Yoxsa onlar (müşriklər) özlərinə Allahdan başqa hamilər götürdülər. İxtiyar sahibi ancaq Odur. Ölüləri O dirildir. Hər şeyə O qadirdir!

Or have they chosen protecting friends besides Him? But Allah, He (alone) is the Protecting Friend. He quickeneth the dead, and He is Able to do all things.

What! Have they taken (for worship) protectors besides Him? But it is Allah,- He is the Protector,(4537) and it is He Who gives life to the dead: It is He Who has power over all things,

4537 There can be no greater ingratitude or blasphemy than to worship false gods, or to seek protection from things that have no power, when Allah—Who... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.