5 Aralık 2023 - 22 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şûrâ Suresi 6. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velleżîne-tteḣażû min dûnihi evliyâa(A)llâhu hafîzun ‘aleyhim vemâ ente ‘aleyhim bivekîl(in)

Onun bırakıp da ondan başka dostlar ve tanrılar kabul edenlerin yaptıklarını Allah, görür, gözetir ve onların yaptıklarını görüp gözetecek, sen değilsin.

 O’nun (Allah’ın) dışında birtakım veliler (sahipler, sistemler) edinenlere (gelince), Allah onların üzerinde Gözetleyicidir (her yaptıklarını takip ve tespit etmektedir). Sen onların üzerinde (zorlayıcı) bir vekil değilsin.

Allah'ı bırakıp ta O'ndan başka dostlar ve ilahlar kabul edenlerin yaptıklarını, Allah görür ve gözetir. Ama onların yaptıklarını görüp, gözetecek, savunacak sen değilsin.

Allah'ın dışında kulları durumundakilerden, veliler, koruyucular, otoriteler edinenleri, Allah devamlı gözetim, denetim altında tutmaktadır. Sen Allah'a karşı onların savunucusu değilsin. Allah adına da onlar üzerinde zor kullanamazsın.

bk. Kur’an-ı Kerim, 2/257; 4/119; 6/51; 7/30; 11/20; 13/16; 17/97; 29/22.

O'ndan başka dostlar edinenlere gelince Allah onları kollamaktadır. Sen onların üzerine vekil değilsin.

Allah'ın dışında birtakım veliler edinenler ise; Allah, onların üzerinde gözetleyicidir. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin.

Allah'dan başka veliler edinenlere gelince; onların (söz ve işleri) üzerine Allah gözcüdür, sen üzerlerine bir vekil değilsin (Ey Rasûlüm, vazifen azab ile onları korkutmaktır).

O’nun dışında mabudlar edinenlerin (yaptıkları her şeyi) Allah kaydeder. Sen onların üzerinde koruyucu değilsin.

Allah'tan başka dost edinenleri Allah daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin.

O'ndan başkasını dost edinenlerin, Allah üzerlerine gözcüdür, sen vekil değilsin o kimselere

Allah'tan başka (varlıkları) koruyucu edinenler var ya, Allah onları(n acınacak hallerini) daima gözetlemektedir. Sen, onların üzerinde sorumluluklarını yüklenecek bir muhafız değilsin (sadece tebliğcisin).

Allâh kendinden başkalarını velî ittihâz idenleri taht-ı nezâretinde tutar. Yâ Muhammed! Sen ânların ’aleyhine tedbir almağa me’mûr değilsin.

Allah'ı bırakıp da dostlar edinenlerin işlediklerini Allah gözetlemektedir. Sen, onlara vekil olmağa memur değilsin.

Allah’tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin.

Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili bir sorumluluğun yok.

Allah'tan başka dostlar edinenleri Allah daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin.  

 Âyette Hz. Peygamber’in vazifesinin sadece tebliğ olduğu ifade edilmiştir.

O'ndan başkasını veliler edinenleri ALLAH kollamaktadır. Sen onların avukatı değilsin.

Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onların üzerinde devamlı bir gözetleyicidir. Ama sen onların üzerinde bir vekil değilsin.

Onun berisinden veliylere tutunanlara gelince: onların da üzerlerine Allah gözcü, sen değilsin üzerlerine vekil

Allah’ı ilâh edinmekle birlikte, (Allah’tan) başka (varlıkları/putları ilâh edinmek sûretiyle onları kendilerine) koruyucular edinen (müşrik) lere gelince... Allah onları (n her hâlini) görüp gözetmektedir. (Resûlüm!) Sen, onların üzerinde (sorumluluklarını yüklenecek) bir vekil değilsin. (Onların yaptıklarından dolayı hesaba çekilecek de değilsin. Senin vazifen sadece tebliğdir.)

Onlar, O'nun yanı sıra veliler¹ edindiler. Allah, onları görüp gözetlemektedir. Sen onlara vekil² değilsin.

1- Koruyucu, yardımcı, gözeten, destekleyici, yandaş. Çevirilerde “Veli” ve velinin çoğulu olan “evliya” sözcüğüne “dost” olarak anlam verilmektedir. ... Devamı..

Ondan başka velîler edinenlere gelince: Allah onların üzerinde dâima görüb gözetleyicidir. Sen (Habîbim) onların üstünde bir vekîl değilsin.

(Kendilerine) O'ndan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları hakkıyla gözetleyendir. Sen ise onların üzerine vekil değilsin!

Allah, kendinden başkasına sığınanları gözetlemektedir ve sende onların üzerine vekil değilsin.

Kendisini bırakıp da başkalarını koruyucu edinenleri Allah gözetleyicidir. Sen onların gözeticisi değilsin.

Tanrı/dan başkasını tapacak edinenleri Allah görüp gözetler. Sen onların işlerine vekil değilsin.

Allah’ı bırakıp da dostlar edinenleri Allah gözetim altında tutar [Hafîz]. (Ey Peygamber!) Sen onlar üzerine vekil değilsin.³

3 Vekil olmak, sorumlu olmak demektir. Dolayısıyla ayetin anlamı “Sen onlardan sorumlu değilsin” demektir.

Allah'ın dışında birtakım veliler edinenler (var ya), Allah, onların üzerinde gözetleyicidir. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin.

Kendilerine Allah’tan başka yardımcılar, kurtarıcılar, hükmüne boyun eğilecek varlıklar ve dostlar edinenmüşriklere gelince, Allah onları görüp gözetmektedir! Dolayısıyla,tebliğ görevini yaptığın sürece, sen onların davranışlarındansorumlu değilsin.

O’ndan başka veliyyler edinenlere gelince; onların üzerine Allah gözetleyicidir. Sen de onlara vekîl değilsin.

Allah'ı bırakıp başkalarına koşanları kollayıp gözeten de Allah'tır. Resulüm! sen onların savunmanı değilsin.

Allah’tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onların yaptıklarını takip eder. Sen onlardan sorumlu değilsin! Onların vekili de değilsin!

O’nun peşi sıra dostlar edinenleri Allah daima gözetlemektedir. Sen onlar üzerinde asla [vekil] (güven kaynağı) değilsin. [*]

Bu ayette gerçek koruyucunun da dayanağın da Yüce Allah olduğu ifade edilmektedir.

Onu bırakıp da kendilerine bir takım dostlar edinenlere gelince Allah, onları görüp durmaktadır. Sen de onların üzerine bir vekil değilsin.

ALLAH’TAN başkasını koruyucu edinenlere gelince; Allah onları görüp gözetlemektedir ve sen onların yaptıklarından sorumlu değilsin.

Allah ile aralarına birilerini evliya koyanlar, Allah onları gözetim altında tutmaktadır. Zira sen onlara vekil değilsin. 29/41, 45/10

Zatından başkalarını sığınılacak evliya edinenleri Allah sürekli gözetim altında tutmaktadır; sen onların tercihinin asla savunucusu değilsin![⁴³⁰⁴]

[4304] Son cümle için bkz: 39:41.

(Ey Muhammed) Allah kuşkusuz, O'ndan başkasını dost edinenleri, daima gözetlemektedir, sen onların yaptıklarından sorumlu değilsin. (Rabbinden vahyolunanı tebliğe memursun)

Allah’tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin.

Ve o kimseler ki, Allah'tan başkasını velîler ittihaz ettiler. Onların üzerlerine Allah nâzırdır ve sen onların üzerlerine bir vekîl değilsin.

Allah'tan başka birtakım hâmiler (veliler) edinenlere gelince, Allah onları daima gözetleyip kontrol etmektedir, sen onlar üzerinde yönetici değilsin.

Kur’ân-ı Kerimde velî kelimesi hamî, koruyucu, idareci, ilah, dost, yardımcı gibi anlamlarda kullanılmıştır. a-Bir şahıs, başkasının koyduğu kanunlar... Devamı..

O'ndan başka veliler edinenleri Allah kollamaktadır. Sen onların üzerinde vekil değilsin.

Şunlar ki Allâh Te'âlâ'dan gayrı dost ve ma'bûd ittihâz iderler, Allâh onların a'mâl ve ahvâline vâkıfdır, üzerlerine gözci ve muhâfızdır. Ve Yâ Muhammed! Sen onlar üzerine vekîl değilsin.

Allah ile aranıza koyduğunuz bir takım dostlara sarılanları bile koruma altına alan Allah’tır. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin.

Kendisinden başka veliler edinenleri, Allah gözetlemektedir onları! onlara, sen vekil değilsin.

Ondan başkalarını veli(2) edinenleri Allah görüp gözetmektedir. Yoksa sen onlardan sorumlu bir vekil değilsin.

(2) 3:28’in açıklamasına bakınız.

O'nun berisinden veliler edinenlere gelince, onlar üzerine gözcü de Allah'tır. Sen değilsin onlara vekil.

daħı anlar kim duttılar andan ayruķ dostlar Tañrı śaķlayıcıdur anlaruñ üzere ya'nį 'amelleri daħı degülsin anlaruñ üzere iş sürici.

Ol kişiler ki Tañrıdan özge ma‘būdlar idindiler. Tañrı Ta‘ālā anlaruñ ḥāliüzere raḳībdür. Daḫı sen anlar üstine vekīl degülsin.

(Ya Peyğəmbər!) Allahdan başqasını dost tutanlar üzərində Allah Özü nəzarətçidir. Sən onlara zamin deyilsən! (Sənin vəzifən yalnız risaləti, Allahın hökmlərini təbliğ etməkdir!)

And as for those who choose protecting friends beside Him, Allah is Warden over them, and thou art in no wise a guardian over them.

And those who take as protectors others besides Him,-(4532) Allah doth watch over them; and thou art not the disposer of their affairs.

4532 We now come to the contrast, the folly and ingratitude of man. But that cannot escape its final doom in the Universal Plan of Allah. Only J udgem... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.