22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şûrâ Suresi 53. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Sirâti(A)llâhi-lleżî lehu mâ fî-ssemâvâti vemâ fî-l-ard(i)(k) elâ ila(A)llâhi tasîru-l-umûr(u)

O yoluna Allah'ın ki onundur ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde; iyice bilin ki bütün işler, dönüp Allah tapısına varır.

(Ey Resulüm, Sen) Göklerde ve yerde bulunanların tümü Kendisine ait olan Allah’ın yoluna (davet ve rehberlik etmektesin.) Haberiniz olsun (dikkatli ve tedbirli bulunun ki); bütün işler Allah’a dönecektir.

Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi kendisine ait olan Allah'ın yoluna ulaştırıyorsun. İyi bilin ki, işlerin hepsi eninde sonunda Allah'a döner.

Göklerdeki varlıkların ve imkânların ve yerdeki varlıkların ve imkânların mülkiyeti ve tasarrufu kendisine ait olan Allah'ın yolunu gösteriyorsun. Unutmayın, bütün planların icra edilerek sonuçlandırıldığı, bütün icraatların, amellerin hesabının sorulduğu tek merci Allah'tır.

Göklerde ve yerde ne varsa kendine ait olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki işler Allah'a döner.

Göklerde ve yerde bulunanların tümü kendisine ait olan Allah'ın yoluna. Haberiniz olsun; işler Allah'a döner.

O Allah yoluna ki, göklerde ne var, yerde ne varsa hep O'nundur. Dikkat edin! Bütün işler döner (sonunda) Allah'a varır.

Göklerdeki ve yerdeki her şeyin O’nun olduğu Allah’ın yoluna çağırıyorsun. İyi bilin ki bütün işler Allah’a döner.

Göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi Allah'ın yoluna. İyi bil ki bütün işler, sonunda Allah'a varır.[527]

[527] Şûrâ sûresinden çıkarılacak genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVII, 273-275.

Göklerde, yerde olan O'nundur, bilesin ki, bütün işler Allaha varır

52-53. (Ey Resul!) İşte böylece sana da kendi buyruğumuzdan bir ruh (hayat veren Kur'an'ı) vahyettik. Sen (bundan önce) kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu (Kur'an'ı sizi aydınlatacak) bir nur yaptık. Kullarımızdan (iyi niyet ve eylemine göre) dilediğimizi onunla hidayete iletiriz. Ve şüphesiz ki sen, dosdoğru bir yola rehberlik ediyorsun. (O yol) göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın yoludur. Dikkat edin, bütün işler sonunda Allah'a döner (O'na havale edilir ve nihaî hükmü O verir). 

Bkz.7/158 ve “Ümmi” ifadesi ile ilgili dipnotu.

52,53. Sana da öylece Cibrîl vâsıtasıyla vahy iyledik. Ândan evvel sen kitâb ve îmân nedir bilmez idin lâkin biz Kur’ân’dan nûr husûle getirdik ki o sâyede ’ibâdımızdan istediklerimizi hidâyete sevk idiyoruz. Sen de ânları tarîk-i müstakîme, semâvâtda ve arzda ne var ise hepsinin sâhibi olan Allâh’ın yoluna sevk it kâffe-i umûr Allâh’a rücû’ idecekdir.

52,53. İşte sana da buyruğumuzla Cebrail'i gönderdik; sen Kitap nedir, iman nedir önceleri bilmezdin, fakat Biz onu, kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz sen de insanlara, göklerde ve yerde ne varsa kendisininolan Allah'ın yolunu, doğru yolu göstermektesin. İyi bilin ki işler sonunda Allah'a döner.*

52,53. İşte sana da, emrimizle, bir ruh (kalpleri dirilten bir kitap) vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun; göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah’ın yoluna. İyi bilin ki, bütün işler sonunda Allah’a döner.

(O yol) göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın yoludur. Dikkat edin, bütün işler sonunda Allah'a döner.  

 Müminlere müjdenin, günahkârlara da tehdidin bulunduğu bu âyette, artık karşılıklı sebep ve ilişkilerin ortadan kalktığı, her şeyin Allah’a döndüğü g... Devamı..

Göklerde ve yerde bulunan herşeyin sahibi ALLAH'ın yoluna... Kesinlikle, tüm işler ALLAH'a döner.

Göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna götürüyorsun. İyi bilin ki bütün işler sonunda yalnız Allah'a dönecektir.

O Allahın yoluna ki Göklerde ne var, Yerde ne varsa hep onundur, uyan! bütün işler döner dolaşır Allaha varır

Göklerde ve yerde olanların kendisine ait olduğu Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner.

(Öyle doğru bir yol ki, o) göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi kendisinin olan Allahın yoludur. Gözünüzü açın: (Bütün) işler ancak Allaha dönüb varır.

Göklerde ne var, yerde ne varsa kendisinin olan Allah'ın yoluna! Dikkat edin!(Bütün) işler ancak Allah'a döner.

Göklerde ve yerde olan her şeyin sahibi Allah’ın yoluna. Bütün işlerin dönüşü Allah’a değil midir?

o Allah’ın yoluna ki yerlerde, göklerde ne varsa hepsi Onundur. İyi bilin ki bütün işler, dönüp dolaşıp ancak Allah’a varır.

Göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi olan Tanrı yoluna götürürsün. Haberiniz olsun ki her bir iş Tanrı/ya döner.

Göklerde ve yerde bulunanların tümü kendisine ait olan Allah'ın yoluna (hidayet ediyorsun). İyi bilin ki işler sonunda, Allah'a döner.

Yani, göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegâne sahibi olan Allah’ın yoluna.
O hâlde, ey insanlar! Bu çağrıya kulak verin! Çünkü bu iş burada bitmeyecek; sonunda Rabb’inizin huzuruna varacak ve hesaba çekileceksiniz! Unutmayın; her işin sonu Allah’a varır.

Yer’dekiler ve Gökler’dekiler kendisinin olan Allah’ın yoluna!
Dikkat edin! Allah’a döner İşler!

Yani Allah yoluna. Yani göklerde ve yerde her şeye sahip olanın yoluna. Nasıl olsa her iş, eninde sonunda, Allah'a varmayacak mı?

Senin takip ettiğin yol, vahiylerime inananların takip edeceği yol; göklerin yerin sahibi olan Allah’ın yoludur. Dikkat edin! Bütün işler sonunda Allah’a döner. Onun için ne yapacaksanız Allah’a hesabını verecek şekilde yapın! Yasalarımıza karşı gelerek; takip ettiğiniz yol, yaşadığınız hayat; cehenneminiz olmasın!

Yani göklerdekiler ve yerdekiler kendisine ait olan Allah’ın yolunu. Dikkat edin! Bütün işler yalnızca Allah’a döner.

(Hem de) göklerde ve yerde bulunanların tamamı kendisine ait olan Allah’ın yoluna… (İyi bilin ki) sonunda bütün işler Allah’a döner.

göklerde ve yerdeki her şeyin maliki olan Allah’a götüren yola. Gerçek şu ki, her şeyin başı ve sonu Allah’tadır. ⁵⁷

57 Lafzen, “Bütün şeyler/olgular (umûr) yönlerini Allah’a döndürürler”; yani her şey asıl kaynağı olan Allah’a geri döner ve girdiği yolda O’nun irade... Devamı..

Göklerde ne varsa yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah’ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler önünde sonunda Allah’a döner. 16/9, 17/9, 6/153, 47/25

göklerde ve yerdeki her şeyin aslî sahibi olan Allah’ın yoluna… Bakın: Her iş döner dolaşır sonunda mutlaka Allah’a varır!

O Allah'ın yoluna ki, göklerde ne varsa ve yerde ne varsa hep O'nundur. Agâh ol! Bütün işler Allah'a dönüp varacaktır.

Yani göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi olan Allah'ın yolunu gösterirsin. İyi bilin ki bütün işler eninde sonunda Allah'a döner, kararlar O'ndan çıkar.

Göklerde ve yerde bulunan herşeyin sahibi Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a varır.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin Sahibi olan Allah’ın yolunu gösterirsin. Bilin ki işler, döner dolaşır Allah’a ulaşır.

Göklerde ve yerde olan her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna... İyi bilin Allah'a döner ki bütün işler!

O Allah'ın yoluna ki, göklerde olan ve yerde olan herşey Onundur. Bilmiş olun ki, bütün işler sonunda Allah'a döner.

Göklerde ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoludur o. Gözünüzü açın, bütün iş ve oluşlar Allah'a varır!

yolı dapa Tañrı’nuñ ol kim anuñdur ol kim göklerdedür daħı ol kim yirdedür. iy Tañrı’dın yaña döner işler!

Ol Tañrı yolına ki anuñ ḫalḳı mülkidür gökler ehli ve yirler ehli. Bilmişoluñ ki Tañrı Ta‘ālā ḥażretine döner barça işler.

O Allahın yoluna ki, göylərdə və yerdə nə varsa (hamısı) Onundur. Bil ki, bütün işlər axırda Allaha qayıdacaqdır!

The path of Allah, unto Whom belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. Do not all things reach Allah at last?

The Way of Allah,(4603) to Whom belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. Behold (how) all affairs tend towards Allah.

4603 The most comprehensive description of the Straight Way is that it is the Way of Allah, the Way of the Universal Law; for Allah is the source, cen... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.