22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şûrâ Suresi 50. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ev yuzevvicuhum żukrânen ve-inâśâ(en)(s) ve yec’alu men yeşâu ‘akîmâ(en)(c) innehu ‘alîmun kadîr(un)

Yahut da çift olarak hem kız evlat verir, hem oğlan ve dilediğini de kısır yaratır; şüphe yok ki onun her şeye gücü yeter.

Veya erkekler ve dişiler olarak çift (ikiz) verir. Dilediğini ise kısır bırakıverir. Gerçekten O, Bilendir, Güç yetirendir.

Yahut dilediğine hem erkek, hem kız çocukları verir ve dilediğini de kısır yapabilir. Çünkü O, herşeyi bilendir, sınırsız güç sahibidir.

Yahut Allah, onları erkekli kızlı ikiz verir. Sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu bazı kimseleri de kısır yapar. O her şeyi bilir, gücü kudreti her şeye yeter.

Yahut onları erkekler ve dişiler olarak çift kılar. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz O, bilendir, güç yetirendir.

Veya erkekler ve dişiler olarak çift (ikiz) verir. Dilediğini kısır bırakır. Gerçekten O, bilendir, güç yetirendir.

Yahud da o evlâdları, erkekli dişili ikizler halinde verir. Dilediği kimseyi de kısır bırakır. Muhakkak ki O, Alîm'dir= her şeyi bilir, Kadîr'dir= her şeye gücü yeter.

Veya onlara çifter erkekler ve kızlar verir.(*) Ve dilediğini de kısır bırakır. Şüphesiz O, her şeyi bilen ve her şeye gücü yetendir.

(*) Mecazül-Kur’an.

Yahut, çocukları hem erkek hem de kız olmak üzere karışık verir. Dilediğini de kısır yapar. O, her şeyi bilendir; her şeye gücü yetendir.

Ya da erkek, dişi ikizlendirir; kısır kılar dilediği kimseyi, O bilgindir, O'nun gücü her bir şeye yetişir

49-50. Göklerin ve yerin mülkü (ve hükümranlığı) yalnız Allah'a aittir. (O,) dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz O, (her şeyi) hakkıyla bilen, (her şeye) hakkıyla gücü yetendir.

Ba’zılarına her iki cinsden de evlâd virdiği gibi ba’zılarını da ’akîm bırakır, ’âlim ve kâdirdir.

Yahut hem kız hem erkek çocuk verir, dilediğini de kısır kılar. O, bilendir, her şeye Kadir'dir.

Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir, dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir.

Yahut onları, hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır kılar. O, her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir.

Yahut hem erkek hem dişi olarak çift verir. Dilediğini de kısır yapar. O Bilendir, her şeye gücü yetendir.

Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere çift verir, dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki O her şeyi bilir. O'nun her şeye gücü yeter.

Yâhud da onları erkekli dişili ikizler, dilediğini de akım kılar, her halde onun ılmi çok, kudretine nihâyet yoktur

Veya hem erkekler hem dişiler; onları çift yapar. Ve dilediğini kısır yapar. Kuşkusuz O, Her Şeyi Bilen'dir, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

Yahud (o çocukları) erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Kimi de dilerse onu kısır bırakır. Şübhesiz O, hakkıyle bilendir, (her şey'e) kaadirdir.

Veya onları erkekler ve kızlar olmak üzere (berâber) çift (ikiz) olarak verir. Dilediğini de kısır bırakır. Muhakkak ki O, Alîm (hakkıyla bilen)dir, Kadîr (herşeye gücü yeten)dir.

Dilediği kimseye de hem kız çocuğu, hem de oğlan çocukları verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki O, her şeyi bilen ve ona göre planlayandır.

Ya da dilediğine hem erkek hem kız çocuklar verir. Dilediğini de kısır bırakır. Çünkü O, bilicidir, güc yetiricidir.

Yahut çeşit olarak hem kız, hem erkek evlât verir. Dilediğini de kısır kılar; Çünkü O, hakkıyle âlim, hakkıyle kaadirdir.

Veya onları erkekler ve dişiler olarak çift (ikiz) verir. Dilediğini de kısır bırakır. Gerçekten O, bilendir, güç yetirendir.

Yâhut dilediğine hem kız, hem erkek çocuk verir, dilediğini de kısır yapar. Ve bütün bunları, tam bir bilgi, hikmet ve kudret çerçevesinde yapar. Çünkü O, sonsuz ilim ve kudret sahibidir.
Peki Allah, ilim ve hikmetini sizlere hangi yollarla ulaştırır?

Yahut kızlı erkekli çift çocuklar (veriyor).
Dileyeceği kimseleri de kısır yapıyor.
O, kadîr alîmdir.

Ya da hem kız hem oğlan verebilir. Kimini de kısır bırakabilir. Çünkü onun bilgi gücüne erişilemez...

Rabbiniz onlara verdiği çocukları erkekler dişiler olmak üzere çiftler halinde verir. Dilediği insanı kısır yaparak, O’nu çocuğu olmaktan mahrum bırakır. Biz onlara sadece kız verirsek veya sadece erkek verirsek veya kısır yapıp hiçbir çocuk vermezsek ne yapabilirler? Düşünüp öğüt almıyorlar mı? Şüphesiz Rabbin her şeyi hakkıyla bilendir. Her şeye de güç yetirendir.

Veya onları hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift (ikiz) verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki O bilendir, gücü yetendir.

Veya (dilediğine) hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir, dilediğini de kısır bırakır. Şüphesiz O hakkıyla bilendir, her şeye güç yetirendir.

yahut [dilediğine] hem erkek hem kız (çocuklar) verir ve dilediğini de kısır yapar: çünkü O, her şeyi bilendir, sınırsız güç Sahibidir. ⁵¹

51 Bu pasajın amacı, insanın başına gelen her şeyin, derinliğine ve hikmetine tam vakıf olunamayan ilahî iradenin bir sonucu olduğu gerçeğini vurgulam... Devamı..

Yahut dilediğine de hem kız hem erkek çocuklar bağışlar. Dilediğini de kısır yapar. Çünkü O, her şeyi bilendir ve her şeye gücü yeten ve bir ölçü koyandır. 19/8, 25/74,

veya (istediğine) kızlar ve erkekleri birlikte bağışlar; istediğini de çocuktan mahrum eder: çünkü O her şeyi bilendir,[4358] her şeye güç yetirendir.

[4358] Zımnen: Bütünü bilen sadece O’dur. Sizin bilmediğinizi O biliyor. Kime ne vereceğini, ne kadar vereceğini de O biliyor. Parçada kötü gibi duran... Devamı..

Veyahut onları erkekler ve dişiler olarak çift eder ve dilediğini de kısır kılar. Şüphe yok ki O, alîmdir, kâdirdir.

49, 50. Göklerin ve yerin hâkimiyeti Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir, yahut kızlı oğlanlı olarak her iki cinsten karma yapar. Dilediğini de kısır bırakır. O her şeyi mükemmel bilir, her şeye kadirdir.

Yahut onları çift yapar: Hem dişi, hem erkek (verir). Dilediğini de kısır yapar. O (herşeyi) bilendir, (herşeye) gücü yetendir.

Yahut, erkek ve kız çocukları olmak üzere ikisinden de verir. Kısır olmasını tercih ettiğini de kısır kılar. Bilen ve ölçüyü koyan O’dur.

Veya erkekler ve kızlar olarak çift verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz O, her şeyi bilen ve güç yetirendir.

Yahut erkekli, kızlı, ikisinden de verir. Dilediğini de kısır bırakır. Çünkü Onun ilmi herşeyi kuşatır, kudreti herşeye yeter.

Yahut onları erkekler ve dişiler halinde çift verir. Dilediğini de kısır yapar. O'dur bilen, O'dur güç yetiren.

yā çiftlendürür anları irkekler daħı dişiler muḥammed muśŧafa gibi daħı ķılur anı kim diler ŧoġurmaz bayıķ ol bilicidür güci yiter.

Yā iki ṣınıfı‐y‐la baġışlar irkekler‐ile dişiler‐ile. Daḫı kimi dilese ‘aḳīm ey‐ler. Ol her nesneyi bilicidür ve ḳādirdür.

Yaxud hər ikisindən – həm oğlan, həm də qız verir, istədiyini də sonsuz (övladsız) edir. O (hər şeyi) biləndir, (hər şeyə) qadirdir!

Or He mingleth them, males and females, and He maketh barren whom He will. Lo! He is Knower, Powerful.

Or He bestows both males(4596) and females, and He leaves barren whom He will: for He is full of Knowledge and Power.

4596 To parents themselves it is a mystery why a male or female child is given at any birth, or how the balance of the two sexes is made up in a famil... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.