18 Ocak 2022 - 15 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şûrâ Suresi 43. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velemen sabera ve ġafera inne żâlike lemin ‘azmi-l-umûr(i)

Ve kim, dayanır ve suçları örterse şüphe yok ki bu, azme, iradeye dayanan işlerdendir elbet.

Fakat (şahsi haksızlıklara) sabreden ve bağışlayıp vazgeçen kimsenin bu hareketi; muhakkak “azmi’l-umur”dan=değerli ve şerefli davranışlardan (teşekküre değer bir harekettir).

Kim her türlü sıkıntı ve eziyetlere sabreder, yapılan kötülüklere de intikam almayıp affetme yolunu tutarsa, şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir.

Kim sabrederek mücadeleye devam eder ve affederse, bilsin ki, bu davranış, ciddi, kararlı olmayı gerektiren, maksada ulaştıran mücadele metotlarındandır.

Kim de sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu (yaptığı) üzerinde kararlılık gösterilecek (azmedilecek) işlerdendir.

Kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu, azme değer işlerdendir.

Her kim de sabredib suç bağışlarsa, işte bu (sabredib bağışlamak), işlerin en hayırlısındandır.

Fakat sabredip bağışlayan olursa, şüphesiz bu yol, yapılmasına azmedilen (önemli) işlerdendir.

Kim sabreder ve affederse, şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.

Bir kimse sabrederse, bağışlarsa, işte bu azimli işlerdendir

Fakat kim de sabreder ve (kendisine yapılan kötülüğü) bağışlarsa, şüphesiz bu, azmedilip yapılmaya değer (hayırlı) işlerdendir.

“Yapılmaya değer işlerdendir” ifadesi, güzel olan, olması gereken budur demektir. Yani kim kötülük karşısında sabreder, anlayış gösterir ve affedici o... Devamı..

Fâzıl olan ve umûrunda ’azim sâhibi olan sabır ve ’afv ider.

Ama sabredip bağışlayanın işi, işte bu, azmedilmeye değer işlerdendir.*

Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.

Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.  

 Kötülük karşısında sabreden ve onu bağışlayan kimse, mert ve azimli insanların yaptığı işi yapmıştır. Dinin istediği de budur.

Saberedip bağışlamak, sağlam bir karakteri gösterir.

Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.

Her kim de sabreder suç örterse işte o azmolunacak umurdandır

Ancak kim sabreder ve bağışlarsa, büyüklük yapmış olur.

Bununla beraber kim sabreder, (suçları) örter (bağışlar) sa işte bu, şübhesiz ve elbet azm olunacak umurdandır.

Kim de hakikaten sabreder ve affederse, şübhesiz bu, elbette azmedilecek(kararlılıkla istenecek) işlerdendir.

Elbetteki haksızlığa uğradığında sabreden ve bağışlayanın yaptığı, büyük işlerden birisidir.

Herkim de katlanır, suç örterse işte bu, pek büyük bir iştir.

Her kim zulme katlanır öc almayıp yarlıgarsa işte bu hareket, en iyi bir harekettir, büyüklerin kârıdır.

Kim de sabreder ve bağışlarsa, hiç şüphesiz bu, azim gerektiren işlerdendir.

Bununla birlikte, her kim câhillerin sataşmalarına karşı sabreder ve onları bağışlarsa, ona da ne mutlu! Çünkü bu, büyük bir azim ve kararlılıkla yapılmaya değer işlerdendir.

Kim sabrettiyse, bağışladıysa, şüphesiz bu, elbette İşler’in azmindendir.

Her kim de doğruluk, gerçeklik, adalet üzerine kararlı, azimli, sebatkâr olursa, kendine yapılan haksızlıklara karşı bağışlama yolunu seçerse, işte onun yaptığı şey; kişilik, kimlik olarak gıptayla bakılacak, örnek alınacak bir yoldur.

Kim sabreder ve bağışlarsa şüphesiz ki bu (davranışı) yapılmaya değer işlerdendir.

Kim de sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu kararlılık gerektiren bir iştir.

Ama bilin ki, kim sıkıntıya göğüs gerer ve affederse işte bu, gönülden istenen bir şeydir. ⁴²

42 Karş. 41:34-35 ve 13:22’ye ait not 44.

Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu gerçekten takdire şayan ve güzel bir davranıştır. 13/23-24, 39/10

Yine de kim sabreder ve affederse, iyi bilsin ki bu kararlılık ve direnç isteyen (büyük) bir davranıştır.

Ve elbette her kim sabreder ve (kötülüğü) setrederse şüphe yok ki bu, azmolunacak emirlerdendir.

Her kim dişini sıkarak sabr eder ve kusurları affederse, işte onun bu hareketi, ancak büyüklere yaraşan örnek davranışlardandır.

Fakat kim sabreder, affederse, şüphesiz bu, çok önemli işlerdendir!

Kim sabreder (katlanır) de (kendisine yapılmış yanlışı) örterse, onun bu yaptığı kararlılık gerektiren işlerdendir.

Kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu gerçekten işlerin en şereflisidir.

Bununla beraber, kim sabreder ve bağışlarsa, işte bu, uğrunda azmedilmeye değer işlerdendir.

Sabredip bağışlayan bilsin ki, bu, işlerin en zorlularındandır.

daħı her kim śabr eyledi daħı 'afv eyledi bayıķ şol işlerüñ buyrulmışlarındandur.

Daḫı ṣabr idüp ‘afv itse, taḥḳīḳ ol işlerüñ ulusındandur.

Əlbəttə, hər kəs (pisliyə) səbr edib (qisası) bağışlasa, (onun bu hərəkəti şəriətcə) çox bəyənilən əməllərdəndir!

And verily whoso is patient and forgiveth, lo! that, verily, is (of) the steadfast heart of things.

But indeed if any show patience and forgive,(4586) that would truly be an exercise of courageous will and resolution in the conduct of affairs.

4586 It is harder to be patient and forgive, and yet to get wrongs righted, as was done by the Prophet, than to bluster about and "punish the guilty" ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.