18 Ağustos 2022 - 20 Muharrem 1444 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şûrâ Suresi 32. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemin âyâtihi-lcevâri fî-lbahri kel-a’lâm(i)

Ve onun delillerindendir denizde akıp giden yüce dağlar gibi gemiler.

Denizde dağlar gibi seyreden gemiler de O’nun (ibret ve kudret) ayetlerindendir.

Denizde yüce dağlar gibi akıp giden gemiler de, O'nun varlığına ve birliğine işaret eden alametlerdendir.

Denizlerde, seyr ü sefer halindeki dağlar gibi gemiler, filolar da, O'nun âyetlerinden, kudretinin delillerindendir.

Denizde büyük dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun ayetlerindendir.

Denizde yüksek dağlar gibi seyreden gemiler O'nun ayetlerindendir.

Denizde dağlar gibi hareket edip giden gemiler yine O'nun (kudretinin) alâmetlerindendir.

O’nun ayetlerinden biri de; denizde yüzen dağlar gibi olan gemilerdir.

Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun varlığının delillerindendir.

Dağlar gibi denizlerde gemiler, O'nun âyetlerindendir

Denizde dağlar gibi yüzen gemiler, O'nun varlığının delillerindendir.

Deniz üzerinde dağ gibi yürüyen ve dalgaları yaran gemiler de ânın kudretine bir ’alâmetdir.

Denizde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi O'nun varlığının delillerindendir.

Denizde dağlar gibi yüzen gemiler, O’nun varlığının delillerindendir.

Denizde dağlar gibi akıp gidenler (gemiler) de O'nun (varlığının) delillerindendir.

Okyanusta dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun ayetlerindendir.

Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de O'nun kudretinin delillerindendir.

Yine onun âyetlerindendir denizde o dağlar gibi akanlar,

Denizdeki dağ gibi akıp giden gemiler O'nun ayetlerindendir.¹

1- Gücünün göstergelerindendir.

Denizde dağlar gibi akıb giden gemiler de Onun âyetlerindendir.

Denizde dağlar gibi akıp giden (gemi)ler de O'nun delillerindendir.

Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemiler de Allah’ın işaretlerindendir.

Denizde yüzen, dağlar gibi gemiler de Onun belgelerindendir.

Dağlar gibi denizde yürüyen gemiler de O/nun kudretini gösteren alâmetlerdendir.

Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de O’nun delillerindendir [âyât].

Denizde yüksek dağlar gibi seyretmekte olan gemiler O'nun ayetlerindendir.

Denizlerde süzülüp giden dağ gibi gemiler de, O’nun sınırsız ilim, kudret ve rahmetinin yani tek rab ve ilâh oluşunun delillerindendir.

Deniz’de Dağlar gibi Akıp Gidenler de O’nun âyetlerindendir.

Onun varlığını kanıtlayan belgelerden biri de, denizlerde bayrak açıp süzülen gemilerdir.

Denizde dağlar gibi yüzen gemiler, O’nun varlığının delillerindendir.

Denizde dağlar gibi akıp giden (gemi)ler de O’nun (varlığının) delillerindendir. [*]

Râzî’ye göre [el-fülk] kelimesi “hareket etmemekte, durmakta olan gemi” demektir. “Yüzmeye hazır hale geldiğinde gemiye” [es-sefîneh] denmektedir. Akı... Devamı..

Denizde dağlar gibi gemilerin yürümesi de Onun (kudretinin) delillerindendir.

Denizler üzerinde, dağlar[ın salınıp durması] gibi akıp giden gemiler de O’nun işaretlerindendir: ³⁵

35 Ayetin siyâk ve sibâkından anlaşılacağı gibi âyet terimi (lafzen, “işaret” yahut “[ilahî] mesaj”) bu örnekte “kıssa”/“temsîl” anlamında kullanılmış... Devamı..

Dağ gibi gemilerin denizlerde akıp gitmesi de onun kudret delillerindendir. 14/32.34

Denizde süzülerek giden dağlar gibi gemiler de O’nun delillerindendir;[⁴³⁴³]

[4343] Zira O suya kaldırma yasasını koymasaydı, gemileri denizde kimse yüzdüremezdi.

Ve O'nun âyetlerindendir denizde dağlar gibi cereyan eden gemiler.

32, 33, 34, 35. Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. Eğer O dilerse rüzgârı durdurur, gemiler de denizin üstünde durakalır. Elbette bunda sabrı ve şükrü bol olanlar için alacak ibretler vardır. Yahut işledikleri günahlar sebebiyle o gemileri batırır, günahların birçoğunu da affeder. Böyle yapmasının bir sebebi de, âyetlerimiz hakkında tartışanların kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir.

Kureyşliler ticaret amacıyla Hind okyanusuna, Afrika’nın sahil ülkelerine gemilerle yolculuk yapıyor, Kızıl Deniz’den geçiyorlardı.

Denizde dağlar gibi akıp giden(gemi)ler O'nun ayetlerindendir.

Denizde, akıp giden ve dağlar gibi gemiler, O’nun âyetlerindendir.[*]

[*] "Gemiler Allah'ın ayetlerinden" buyuran bu ayet Rahman 55/24 ile benzeşiktir.

Deniz de dağlar gibi gemilerin akıp gitmesi onun ayetlerindendir.

Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de Onun âyetlerindendir.

Denizde o dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun ayetlerindendir.

daħı nişānlarından gemilerdür deñizde ŧaġlar gibi.

Ve anuñ āyetlerindendür yügürici gemiler deñizlerde ṭaġlar gibi.

Dənizdə (uca) dağlar kimi üzən (gəmilər) də Onun (qüdrət) əlamətlərindəndir.

And of His portents are the ships, like banners on the sea;

And among His Signs are the ships, smoothrunning( 4572) through the ocean, (tall) as mountains.

4572 The great and stately ships are appealed to again and again as being among the Signs of Allah, from many aspects. The aspect referred to here is ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.