18 Ocak 2022 - 15 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şûrâ Suresi 29. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemin âyâtihi ḣalku-ssemâvâti vel-ardi vemâ beśśe fîhimâ min dâbbe(tin)(c) ve huve ‘alâ cem’ihim iżâ yeşâu kadîr(un)

Ve delillerindendir gökleri ve yeryüzünü yaratması ve her ikisinde mahlukatı yayıp dağıtması ve onun, elbette onları toplamaya da gücü yeter.

Göklerin ve yerin yaratılması ile, onlarda her canlıdan türetip-yayması O’nun (mucizevi) ayetlerindendir. Ve O, dileyeceği zaman onların hepsini bir araya getirmeye (tekrar enerji zerreciklerine ve nur hüzmesine döndürmeye) de Kâdir’dir.

O'nun varlığına ve birliğine delalet eden belgelerden biri de, göklerin ve yerin yaratılması ve her ikisinde de mahlukatı yayıp, serpiştirmesidir. O dilediği zaman tüm mahlukatını bir araya toplamaya kadirdir veya kullarını, kıyamette mahşer yerine toplamaya da güç yetirendir.

Gökleri, yeri ve bu ikisinde üremelerini sağlayıp yaygınlaştırdığı canlıları yaratması da onun âyetlerinden, kudretinin delillerindendir. Allahın, sünneti, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olan şartlarda canlıları, zıtları, uyum-uzlaşı ve ahenk içinde bir arada yaşatma; hepsini bir yerde toplama düzenini kurma kudretine sahiptir.

Göklerin, yerin ve bu ikisinde yaydığı canlıların yaratılışı da O'nun ayetlerindendir. O, dilediği zaman onları bir araya getirmeye kadirdir.

Göklerin ve yerin yaratılması ile onlarda her canlıdan türetip-yayması O'nun ayetlerindendir. Ve O, dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir.

Göklerin ve yerin yaratılışı ve onlarda bütün canlıları üretib yayması, O'nun (sonsuz kudretinin) alâmetlerindendir; ve O, dileyeceği zaman (kıyamette) onları toplamağa kadirdir.

Allah’ın ayetlerinden biri de, göklerin ve yerin yaratılması ile göklerde ve yerde yaydığı canlılardır. Allah istediği zaman, onları bir araya getirmeye gücü yetendir.

Gökleri ve yeri yaratıp oralarda canlıları yayması O'nun varlığının delillerindendir. Dilediği zaman onları toplamaya da gücü yeter.

Göklerle yeri, yaratmasıyla, bunlarda hayvanları yayması O'nun belgelerinden; istediği zaman, onları toplamaya gücü yetişir

Gökleri ve yeri yaratması ve canlıları (yaratıp) oralarda yayması, O'nun (kudretinin) delillerindendir. (Bunları yaratan Allah,) dilediği zaman onları (mahşerde) toplama gücüne de sahiptir.

Ayetin son cümlesi ve onunla aynı muhtevaya sahip Enam 6/38. ayetinin hükümleri hayvanların öldükten sonra toprak olacağı ve bir daha dirilmeyeceği ko... Devamı..

Semâvâtın ve arzın ve ânlarda olan hayvânâtın yaratılması Allâh’ın mu’cizelerindendir. İstediği vakit ânları cem’a kâdirdir.

Gökleri, yeri ve ikisinde yaydığı canlıları yaratması varlığının delillerindendir.*

Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, O’nun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman, onları bir araya getirmeye de gücü yetendir.

Gökleri, yeri ve bunların içine yayıp ürettiği canlıları yaratması da O'nun delillerindendir. O dilediği zaman bunları biraraya toplamaya da kadirdir.

Gökleri ve yeri yaratıp onlarda çeşitli yaratıklar yayması O'nun ayetlerindendir. O, dilediği zaman onları toplayabilir.

Gökleri yeri ve her ikisinde yaydığı canlıları yaratması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. O'nun dilediği zaman onları biraraya toplamaya da gücü yeter.

O Göklerin ve Yerin yaradılışı ve onlarda ürettiği her dabbenin üretilişi de onun âyâtındandır ve o dileyeceği zaman onları toplamağa da kadirdir

Göklerin ve yeryüzünün yaratılması ve o ikisinde¹ her canlıdan çoğaltıp yayması, O'nun âyetlerindendir.² O, dilediği zaman onları toplamaya gücü yetendir.

1- Göklerde ve yerde. 2- Varlığının, gücünün, üstünlüğünün göstergelerindendir.

Göklerin ve yerin ve bunlar içinde yayıp üretdiği canlıların yaratılışı Onun âyetlerindendir. O, bütün bunları (kıyamet gününde) toplamıya da, dileyeceği zaman, hakkıyle kaadirdir.

Göklerin ve yerin ve onlarda yaydığı her hareketli mahlûkun yaratılışı O'nun delillerindendir. Ve O, dilediği zaman onları (mahşerde) bir araya getirmeye hakkıyla gücü yetendir.

Gökleri ve yeri yaratması ve ikisinde canlıları yayıp çoğaltması O nun işaretlerindendir. Dilediğinde onların hepsini bir arada toplamaya onun her zaman gücü yeter.

Yerlerin, göklerin, bunların içinde yaydığı bütün canlıların yaratılması Allah’ın belgelerindendir. Bütün bunları dileyince toplamıya da Onun gücü yeticidir.

Gökleri, yeri ve bunlardaki [⁴] canlı mahlûkatı yaratması da O/nun kudret-i alâmetlerindendir. Hem O, dilediği zaman onları toplamaya hakkıyle kaadir olur.

[4] Veya yer ile gök arasında.

Göklerin ve yerin yaratılması ile onlarda her canlıdan türetip yayması O'nun ayetlerindendir ve O, dilediği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir.

O’nun sınırsız ilim, kudret ve rahmetinin işaret ve delillerinden biri de, gökleri ve yeri muazzam bir sistem hâlinde yaratması ve her ikisinde çeşit çeşit canlılar üretip yaymasıdır. Bütün bunları yoktan var eden Allah’ın, ölmüş bedenleri dilediği andadiriltmeye ve hepsini huzurunda toplamaya da gücü yeter!

Yer’in ve Gökler’in yaratılışı da, oralarda dâbbeden / hareketliden ürettiği şeyler de O’nun âyetlerindendir.
O, dileyeceği zaman onları toplamaya güç yetirendir.

Gökleri yeri ve ikisi arasında yaşayanları yaratması Allah’ın varlığına delildir. Allah bütün yarattığı varlıkları, canlı cansız ne varsa hepsini bir araya getirecek güçtedir. Bu nedenle hesap günü insanları bir araya toplayarak dünyada yaptıklarını haber verecektir.

Gökleri, yeri ve bu ikisinde yaydığı canlıları yaratması da O’nun delillerindendir. [*] O, dilediği zaman bunları bir araya toplamaya da gücü yetendir.

Göklerde ve yerde debelenen canlıların varlığıyla ilgili benzer mesaj: Nahl 16:49.

Göklerin, yerin ve onlarda ürettiği her canlının yaratılışı¹ da Onun mûcizelerindendir. O istediği zaman onları toplama gücüne de sahiptir.

1 Bu âyetten; göklerde de canlı varlıkların olduğu anlaşılmaktadır. Bazı müfessirler, göklerdeki canlıların, “havada uçuşan kuşlar” olduğunu anlamışla... Devamı..

Gökleri ve yeri ve bunların içinde ³³ üretip çoğalttığı bütün canlı varlıkları yaratması, O’nun işaretlerindendir: [bunları yaratan] Allah, dilediği zaman onları [kendi katında] toplama gücüne de sahiptir.

33 Lafzen, “ikisi üzerinde”. “Gökler ve yer” ifadesi, Kur’an’da, her zaman evrenin bütünlüğünü göstermektedir.

Gökleri ve yeri yaratması ve oralarda her türlü canlıyı yayması O’nun kudret delillerindendir. O, dilediği zaman onları toplayıp bir araya getirmeye kadirdir. 16/49, 81/5

Gökleri ve yeri yaratması, bunlarda yaşayan her türden yürüyen canlılar üretmesi O’nun delillerindendir:[4341] Ve O, istediği zaman onları kendi katında toplama gücüne de sahiptir.

[4341] Acele etmeksizin ağır ağır yürümek anlamına gelen bir kökten türetilen dâbbenin insan için kullanımıyla ilgili bkz: 8:22, 55. Mücahid’in de vur... Devamı..

Ve göklerin ve yerin yaradılışı O'nun âyetlerindendir. Onlar da her hareket edenden yaymış olduğu şeyde ve o dilediği zaman onları toplamaya da kâdirdir.

Gökleri ve yeri yaratması ve oraları her türlü canlı ile doldurması, O'nun (kudretinin ve hikmetinin) delillerindendir. O elbette dilediği zaman onları mahşerde toplamaya da kadirdir.

Gökleri, yeri ve bunların içine yaydığı canlıları yaratması da O'nun ayetlerinden(birliğinin ve kudretinin işaretlerinden)dir. O, dilediği zaman onları toplamağa da kadirdir.

Göklerin, yerin ve her ikisinde yayılmış hareketli canlıların yaratılması Allah’ın âyetlerindendir. Şartlarını oluşturduğunda onları bir araya toplamanın ölçüsünü de koymuştur.

Göklerin ve yerin yaratılması ve oralarda canlıların yayılması da O'nun belgelerindendir. Dilediği zaman onları toplamaya kadir olan da O'dur.

Göklerin, yerin ve onlarda yaydığı canlıların yaratılışı da Onun âyetlerindendir. Dilediğinde onların hepsini huzurunda toplamaya da Onun gücü yeter.

Gökleri ve yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması da O'nun ayetlerindendir. O, dilediği zamanda onları bir araya getirmeye kadirdir.

daħı nişānlarından gökler yaratmaġıdur daħı yir daħı ol kim perekende eyledi ol iki içinde cānaverdan. daħı ol anlan dirmegine ol vaķt kim diler güci yiterdür.

Daḫı anuñ āyetlerindendür gökler ve yirler yaradılmaġı. Daḫı ol nesneler ki yaratdı ikisi içinde cānverlerden. Daḫı ol Allāh anlaruñ cem‘ineḳaçan dilese ḳādirdür.

Göyləri, yeri və oralara yayıb səpələdiyi canlıları yaratmağı Onun qüdrət nişanələrindəndir. Allah istədiyi vaxt (qiyamət günü) onları bir yerə yığmağa qadirdir!

And of His portents is the creation of the heaven and the earth, and of whatever beasts He hath dispersed therein. And He is Able to gather them when He will.

And among His Signs is the creation of the heavens and the earth, and the living creatures(4568) that He has scattered through them:(4569) and He has power to gather them together when He wills.

4568 Dabbatun: beasts, living, crawling creatures of all kinds: see n. 166 to 2:164. Similarly in 24:45, and other passages, the word is used for liv... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.