18 Ocak 2022 - 15 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şûrâ Suresi 24. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Em yekûlûne-fterâ ‘ala(A)llâhi keżibâ(en)(s) fe-in yeşe-i(A)llâhu yaḣtim ‘alâ kalbik(e)(k) ve yemhu(A)llâhu-lbâtile ve yuhikku-lhakka bikelimâtih(i)(c) innehu ‘alîmun biżâti-ssudûr(i)

Yoksa bunu Allah'a isnat ederek o uydurdu mu derler? Gerçekten de Allah dilerse gönlünü mühürler senin ve Allah, batılı mahveder ve gerçeği gerçekleştirir sözleriyle; şüphe yok ki o, gönüllerde olanları bilir.

Yoksa onlar (Senin için): "Allah’a karşı yalan düzüp-uydurdu" mu diyorlar? (Evet,) Eğer Allah dilerse (onlar gibi) Senin de kalbini mühürlerdi. Oysa Allah, bâtılı yok edip-ortadan kaldırır ve Kendi kelimeleriyle Hakkı Hakk olarak pekiştirir (gerçekleştirir). Çünkü O, sinelerin özünde olanı Bilendir.

Yoksa o inkârcılar senin için, Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar? Eğer sen Allah'a karşı yalan uydursaydın, mutlaka senin kalbini mühürler ve O Kur'ân'ı senin kalbinden soyar alırdık. Allah böylece batıl olan boş ve amaçsız, anlamsız şeyleri yok eder, siler süpürür ve gerçeği sözleriyle ortaya koyar. Gerçek şu ki O, insanların kalplerinde olanı tümüyle bilir.

Yoksa onlar senin için:
“Allah adına yalan uydurdu” mu diyorlar. Allah'ın sünnetinin, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olursa, senin kalbini de, kafanı da korur. Bâtılı yok eder. Âyetleriyle, delilleriyle, icraatıyla, gerekçeli, hikmete dayalı indirilen, toplumda hakça düzeni gerçekleştirecek kuralları içeren hak kitab Kur'ân'ı hayata geçirir. O gönüllerdeki sırları bilir.

bk. Kur’an-ı Kerim, 69/40-47.

Yoksa: "O Allah'a karşı yalan uydurdu" mu diyorlar? Allah dilese senin kalbini mühürler. Allah batılı ortadan kaldırır ve sözleriyle hakkı yerleştirir. O göğüslerde olanı bilendir.

Yoksa onlar: 'Allah'a karşı yalan uydurdu'mu diyorlar? Oysa eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler. Allah, batılı yok edip-ortadan kaldırır ve kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak pekiştirir (gerçekleştirir). Çünkü O, sinelerin özünde olanı bilendir.

Yoksa (Mekke kâfirleri Peygamber için); “- Allah'a bir yalan uydurdu” mu diyorlar? (Buna ancak kalbleri mühürlü olan beyinsizler cür'et ederler. Bu isnad senden çok uzaktır, fakat) Allah dilerse, senin de kalbini mühürler. Allah bâtılı yok eder; ve indirdiği kitabla hakkı (İslâm dinini) yerine getirir. Şübhe yok ki O, bütün kalblerindekileri bilendir.

Yoksa (senin için) “Allah namına yalan uydurdu” mu diyorlar? (Hâlbuki) eğer Allah dilerse, senin kalbini mühürler, boş batıl olan şeyleri iptal eder ve kelimeleriyle (yasalarıyla) hakkı gerçekleştirmiş olur. Şüphesiz O, sinelere sahip herkesi çok iyi bilendir.

Yoksa onlar, senin için, “Allah'a karşı yalan uydurdu” mu diyorlar? Allah dilerse senin kalbini de mühürler. Allah bâtılı silip süpürür ve hakkı sözleriyle ortaya koyar. Şüphesiz Allah sinelerde olanları bilendir.

Yoksa onlar: «Yalan yere, Allaha karşı iftira mı etti?» diyorlar, eğer Allah isteseydi, senin gönlünü damgalardı, bâtılı batırarak, sözleriyle hakkı hak eder, evet bilir gönüllerde olanı

Yoksa onlar, “(Muhammed) kendi yalanlarını Allah'a isnat etmektedir” mi diyorlar? Eğer Allah dileseydi, senin kalbini mühürlerdi. Nitekim Allah batılı silip süpürür ve hakkı sözleriyle ortaya koyar. Gerçek şu ki O, (insanların) kalplerinde olanı tümüyle bilendir.

(Muhammed) Allâh’a iftirâda bulundı, yalan uydurdı mı diyecekler? Allâh istese senin kalbine mühür urır idi çünki bâtılı ref’ ve kelimâtının hakîkatini izhâr ider, kalblerin esrârını bilür.

Yoksa senin için "Allah'a karşı yalan yere iftira etti" mi derler? Allah dilerse senin kalbini mühürler, batılı da yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Doğrusu O, kalplerde olanı bilendir.

Yoksa “Yalan uydurup Allah’a iftira etti” mi diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü (kalplerde olanları) hakkıyla bilendir.

Yoksa onlar, (senin için) Allah'a karşı yalan uydurdu mu derler? Allah dilerse senin kalbini de mühürler. Ve Allah bâtılı yok eder; sözleriyle hakkı ortaya koyar. Şüphesiz O, kalplerde olanları bilendir.  

 Hz. Peygamber’in Kur’an-ı Kerim’i Cenâb-ı Hakk’a nisbet etmesine inanmayanlar Peygamberimizi Allah karşısında iftiracı duruma düşürmeye cür’et etmişl... Devamı..

Onlar, "O ALLAH hakkında yalan mı uydurdu." mu diyorlar? ALLAH dilese senin kalbini mühürler. ALLAH yanlışı siler ve sözleriyle gerçeği yerleştirir. O en gizli düşünceleri bilir.

Yoksa onlar, senin hakkında: "Allah'a karşı yalan uydurdu." mu diyorlar? Eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler; batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki O kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.

Yoksa Allaha iftira etti bir yalanı mı diyorlar? Allah dilerse senin de kalbini üstünden mühürleyiverir, Allah batılı mahveder de kelimatı ile hakkı ıhkak eyler, şübhesiz ki o bütün sînelerin künhünü bilir

Onlar, senin için “Allah'a karşı yalan uydurdu.” diyorlar. Oysaki Allah dilerse¹ senin kalbini de mühürler. Batılı yok eder. Ve kelimeleriyle² hakkı gerçekleştirir. O, göğüslerde olanı çok iyi bilendir.

1- Böyle bir şey yaptığın takdirde. 2- Takdir edilmiş hükmüyle.

Yoksa «O, Allaha karşı bir yalan düzdü» mü derler? Fakat eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler Allah baatılı (yaşatmaz) mahveder. Sözleriyle hakkı yerine getirir. Şübhesiz ki O, kalblerde olan (sır) ları dahi bilendir.

Yoksa (senin için): “Allah'a bir yalan iftirâ etti” mi diyorlar? Eğer Allah dilerse, senin kalbini de mühürler. Çünki Allah, bâtılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şübhesiz ki O, sînelerin içinde olanı hakkıyla bilendir.

Yoksa onlar elçi için “Allah adına yalan uyduruyor” mu dediler. Eğer Allah dilerse senin kalbini kapatır ve kalbindeki batılı yok eder, onun yerine bir sözüyle (emri ile) hakkı kalbine yerleştirirdi. Elbette ki O kalplerde olanı en iyi bilendir.

Yoksa: «Allah’a karşı yalan uydurdu» diyorlar? Ancak, Allah dilerse senin gönlünü köreltir. Allah sözleriyle iğriyi yokeder, doğruyu yerine getirir. Çünkü O, içimizde olanların hepsini bilicidir.

Yok, müşrikler, senin için Allah/a karşı kendiliğinden yalan uydurdu diyorlar. Allah dileseydi kalbine mühür basardı [³], Allah sözleriyle bâtılı bitirir, hak/kı sabit kılar, çünkü O, yüreklerde ne varsa hepsini hakkıyle bilir.

[3] Artık onların eza ve cefalarına dayanırdın, bu meşiyet vaki olmuştur. Veya hatırına hiçbir şey getirmezdi; Veya Kur'an hakkında iftira etseydin sa... Devamı..

Yoksa onlar, (sadece Ehl-i Beyt sevgisini istediğin için) “Allah'a karşı yalan düzüp uydurdu” mu diyorlar? Oysa eğer Allah dilerse, senin de kalbini mühürler. Allah batılı yok eder ve hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Doğrusu O, kalplerde olanı bilendir.

Ey Peygamber! Yoksa inkârcılar,Muhammed Allah adına yalan uydurdu!” mu diyorlar? Asla! Eğer sen bir yalancı olsaydın, bu, seni tanıyan herkes tarafından kolayca anlaşılır ve iddiaların ciddiye bile alınmazdı. Nitekim, ey Muhammed, Allah dileseydi senin kalbini mühürlerdi. Çünkü ilâhî yasalara göre, Allah adına yalan söyleyen bir insan, çirkin ahlâkı, katı kalpliliği ve saçma iddialarıyla hemen kendini ele verir. Bencildir, inatçıdır, kibirlidir, yalancıdır; yani kalbi mühürlenmiştir. Bu özelliklerini ne kadar gizlemeye çalışsa da, kısa zamanda foyası meydana çıkar. Oysa Muhammed’i tanıyan herkes, onun ne büyük bir ahlâka sahip olduğunu; hayatı boyunca bir kez olsun yalan söylemeyen böyle dürüstlük timsali bir insanın, Allah’a karşı asla yalan söylemeyeceğini bilir. Zaten onun getirdiği mesajı inceleyenler, bu sözlerin doğrudan doğruya Allah’tan geldiğini açıkça görürler. İşte böylece Allah, ilâhî kaynağa dayanmayan, aksine yalan, kötülük, inkârcılık temelinde yükselen; hikmet ve adâlet anlayışından yoksun her türlü bâtıl ideoloji ve inançları devirip yok eder ve mutlak gerçeklik, doğruluk, güzellik demek olan hakkı, gönderdiği apaçık delilleri ve buyruklarıyla ortaya koyar!
Hiç kuşkusuz Allah, kalplerde gizlenen her şeyi bilmektedir.

Yoksa “Allah’a yalan uydurdu” mu diyorlar?
Allah dilerse, senin kalbine mühür vurur.
Allah, Bâtıl’ı imha ediyor, kendi sözleriyle Hakk’ı gerçekleştiriyor.
O, Göğüsler’in özünü bilmektedir.

Yoksa sana; “Allah ayet falan göndermedi! Allah adına bir şeyler uydurup Allah bana ayet gönderdi diye iftira mı ediyorsun?” diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah gerçek dışı her şeyi yok eder. Gerçekleri ayetleriyle açıklar. Şüphesiz Allah kalbinizde olanları bilmektedir.

Yoksa onlar (senin için) “Allah’a yalan uydurdu” [*] mu diyorlar? Allah dilerse senin de kalbini mühürler(di). [*] Allah [batıl]ı yok eder; sözleriyle gerçeği ortaya koyar. [*] Şüphesiz ki O göğüslerin (kalplerin) özünü bilendir.

Hz. Muhammed’e “müfteri” suçlamasıyla ilgili benzer mesajlar: Yûnus 10:38; Hûd 11:13; Nahl 16:101; Enbiyâ 21:5; Furkân 25:4; Secde 32:3; Sebe’ 34:8; A... Devamı..

Yoksa onlar (senin için): “yalanlarını Allah’a yakıştırıyor” mu diyorlar? Eğer Allah dilerse senin kalbini de mühürler. Ama Allah, bâtılı yok edip mutlak doğruyu, sözleriyle gerçekleştirir. Çünkü O gönüllerin içerisinde ne varsa, onu hakkıyla bilir.

YOKSA onlar, “[Muhammed] kendi yalanlarını Allah’a isnad etmektedir” mi diyorlar? Eğer Allah dileseydi, senin kalbini [ebediyyen] mühürlerdi: nitekim Allah bâtılı silip süpürür ve hakkı sözleriyle ortaya koyar. ³⁰ Gerçek şu ki O, [insanların] kalplerinde olanı tümüyle bilir;

30 Bkz. 10:82, not 103.

Yoksa onlar senin için: “Uydurduğu yalanları Allah’a isnat eden bir yalancı” mı? Diyorlar. Eğer öyle olsaydı Allah kalbini mühürleyiverirdi. Unutmayın ki Allah, kelimeleriyle batılı imha edip, hakkı gerçekleştirir. Çünkü O, kalplerde gizlenen en mahrem sırları bilendir. 11/13, 46/8

YOKSA, “Uydurduğu yalanı Allah’a isnat etmek sûretiyle iftira etti” mi diyorlar?[4335] Fakat Allah dilerse, senin aklını başından alabilir.[4336] Evet, Allah bâtılı siler ve hakkı kendi sözleriyle ortaya koyar: Şüphesiz O zihinlerden geçen en mahrem sırları bilendir.

[4335] Sahte dindarlığın yaman çelişkisi. Zira her tür Allah’ı koruma iddiasının altında, kendini dahi korumaktan âciz bir tanrı tasavvuru yatar. [... Devamı..

Yoksa derler mi ki: «Allah'a karşı yalan yere iftirada bulundu?» Eğer Allah dilese senin kalbin üzerine mühür basar ve bâtılı mahveder ve kelimeleriyle hakkı tahakkuk etirir. Şüphe yok ki O, göğüslerde olanı bilicidir.

Yoksa senin hakkında: “Allah adına yalan uydurdu”mu diyorlar? (Bunun gerçekle hiçbir ilgisi olamaz. Zira buna ancak kalbi mühürlü bazı beyinsizler cür'et edebilir). Halbuki Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı imha eder, hakkı ise indirdiği kitapla kuvvetlendirir. Gerçekten O, kalplerin içinde ne varsa bilir. [69, 40-47]

Yoksa: "Allah'a yalan uydurdu" mu diyorlar? Öyle bir durumda Allah, dilese senin kalbine mühür basar; batılı mahveder, hakkı sözleriyle yerleştirir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü bilir.

Yoksa “Bir yalanı Allah’a atfetti” mi diyorlar? Tercihi Allah yapsa senin kalbini köreltir, batılı siler, sözleriyle doğruları gerçekleştirir. Çünkü O, içinizde olanı bilir.

Yoksa onlar:-Allah hakkında yalan uyduruyor.” mu diyorlar? Eğer Allah dilerse, kalbini mühürler ve Allah, batılı imha edip, sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Çünkü O, kalplerin özünü bilendir.

Yoksa “O Allah adına yalan uydurdu” mu diyorlar? Allah dileseydi senin kalbini mühürlerdi.(13) Allah bâtılı yok eder ve sözleriyle(14) gerçeği ortaya çıkarır. Şüphesiz ki O gönüllerde saklı olanı bilir.

(13) Eğer onların dediği gibi Allah adına birşey uydurmuş olsaydın, vahyi keser ve senin kalbinden Kur’ân’ı çıkarır, alırdık.(14) Vaadleriyle, vahiyle... Devamı..

Yoksa, "Yalan düzüp Allah'a iftira etti" mi diyorlar? Allah dilerse senin kalbini mühürler; bâtılı mahveder ve hakkı kendi sözleriyle gerçekleştirir. Kuşkusuz, O, göğüslerin özündekini çok iyi bilir.

belki eydürler “yalan baġladı Tañrı üzere yalan”? pes eger diler-ise Tañrı baġlaya ya'nį śabrı göñlün üzere. daħı yoya Tañrı bāŧılı daħı ŝābit eyleye ḥaķķı ya'nį islām’ı sözleri-y-ile ya'nį ķur’ān. bayıķ ol bilicidür gögüzler issini ya'nį endįşeleri.

Yā eydürler mi iftirā eyledi Tañrı Ta‘ālā ḥaḳḳında yalanı? Eger Tañrı Ta‘ālādilese mühr urur yürekleri üstine. Daḫı maḥv ider Tañrı Ta‘ālā bāṭılıve ẟābit ider ḥaḳḳı kelimeleri‐y‐le. Ol bilicidür yürekden geçen fikrleri.

Yoxsa onlar: “(Muhəmməd) Allaha qarşı yalan uydurdu!” – deyirlər. (Ya Peyğəmbər!) Əgər Allah istəsə, sənin qəlbini möhürləyər (Allahın adından yalan danışacağın təqdirdə Qur’anı sənə büsbütün unutdurar). Allah batili məhv edər və haqqı Öz sözləri ilə gerçəkləşdirər. Şübhəsiz ki, O, ürəklərdə olanları biləndir.

Or say they: He hath invented a lie concerning Allah? If Allah willed, He could have sealed thy heart (against them). And Allah will wipe out the lie and will vindicate the truth by His words. Lo! He is aware of what is hidden in the breasts (of men).

What! Do they say, "He has forged a falsehood against Allah.? But if Allah willed, He could seal up(4562) thy heart. And Allah blots out Vanity, and proves the Truth by His Words. For He knows well the secrets of all hearts.

4562 If anyone has a doubt about a prophet's mission, let him look at the prophet's life, at his work, at his character. Allah loves Truth, not Falseh... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.