5 Aralık 2023 - 22 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şûrâ Suresi 10. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemâ-ḣteleftum fîhi min şey-in fehukmuhu ila(A)llâh(i)(c) żâlikumu(A)llâhu rabbî ‘aleyhi tevekkeltu ve-ileyhi unîb(u)

Ve bir şeyde ihtilafa düştünüz mü onun hükmü, Allah'a aittir, budur mabudunuz olan Rabbim Allah, ona dayandım ben ve her hususta ona dönerim ben.

 Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyde; artık onun hükmü Allah’a aittir (Kur’an’a müracaat edilir). İşte Rabbim olan Allah (her şeyin yegâne hâkimidir.) Ben O’na tevekkül ettim ve yalnızca O’na dönüp-yönelirim.

Ey mü'minler! Ayrılığa düştüğünüz her konuda hüküm vermek Allah'a aittir. İşte bu Allah benim Rabbimdir. Ancak O'na güvenip dayanır ve ancak O'na yönelirim ben.

Ayrılığa düştüğünüz şer'î-hukuki bir konuda hüküm ve muhakeme Allah'a aittir. İşte bu Allah, benim Rabbimdir. Yalnız O'na dayanıp güvendim. Yalnız O'na yöneliyorum, O'na gönülden bağlanıyorum.

bk. Kur’an-ı Kerim, 4/59.

Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. "İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben O'na güvendim ve O'na gönülden yönelirim."

Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şey; artık O'nun hükmü Allah'ındır. İşte Rabbim olan Allah. Ben O'na tevekkül ettim ve yalnızca O'na dönüp-yönelirim.

(Kâfirlerle) anlaşamadığınız herhangi bir şey hakkında da hüküm Allah'a aittir, (O kıyamette hükmünü verecektir). İşte bu hükmü veren Allah benim Rabbim'dir. Ben ancak O'na tevekkül ettim ve yalnız O'na sığınırım.

Ve ihtilaf ettiğiniz her şeyin hükmü (çözümü,) Allah’ta biter. (O, her şeyin son merciidir.) İşte Rabbim olan Allah budur. Yalnızca O’na tevekkül ettim. Ve yalnızca O’na dönerim.

Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir konuda hüküm vermek Allah'a aittir. İşte bu Allah, benim Rabbimdir. O'na dayandım ve O'na yöneldim.[518]

[518] İhtilaf esnasında başvurulacak yer hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVII, 188-190.

Herhangi bir şeyde, ayrışırsanız, onda hüküm Allahındır, işte benim Tanrım olan Allah bu, ben O'na dayanırım, O'na yönerim

Görüş ayrılığına düştüğünüz her konuda hüküm tamamıyla Allah'a aittir. (De ki:) “İşte benim Rabbim olan Allah budur! Ben sadece O'na güvenir ve bütün samimiyetimle yalnız O'na yönelirim.”

İhtilâfları ne olur ise olsun hüküm yalnız Allâh’ındır, O Allâh rabbimdir. Ben âna tevekkül itdim ve âna rücû’ ideceğim.

Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek, Allah'a aittir; "İşte bu Allah, benim Rabbimdir. O'na güvenirim ve O'na yönelirim." (demek gerekir)

Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah’a aittir. İşte bu, Rabbim Allah’tır. Yalnız O’na tevekkül ettim ve ancak O’na yöneliyorum.

Ayrılığa düştüğünüz bütün konularda (doğru) hüküm Allah’a aittir. İşte o Allah benim rabbimdir; yalnız O’na güvenip dayanmışımdır ve daima O’na yönelirim.

Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek, Allah'a mahsustur. İşte, bu Allah, benim Rabbimdir. O'na dayandım ve O'na yönelirim.

Bu mesajın her hangi bir bölümünde anlaşmazlığa düşerseniz hüküm ALLAH'a aittir. Rabbim ALLAH işte böyledir. Ben O'na güvendim ve O'na yönelirim.

Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız O'na güvendim ve yalnız O'na yöneliyorum.

Ihtılâf ettiğiniz herhangi bir şey hakkında da huküm Allaha âiddir, işte de: o Allah benim rabbım ben ona dayanmaktayım ve hep ona sığınırım

(Resûlüm! De ki: “Ey mü’minler,) Allah, (kâfirlerle, inanç hususunda) ayrılığa düştüğünüz her konuda, (İslâm dinine îmân edenleri/mü’minleri, ebedî olarak cennete koymak, kâfirleri de ebedî olarak cehennemde cezalandırmak sûretiyle, hesap günü) aranızda hükmünü verecektir. İşte Rabbim olan Allah. Ben (sadece) O’na tevekkül ettim, bütün işlerimde (sadece) O’nun rızasına yöneldim.”

Bir şey hakkında anlaşmazlığa düşerseniz, artık onun hükmü Allah'a aittir. İşte o Allah, benim Rabb'imdir. O'na tevekkül¹ ettim ve O'na yöneldim.

1- Allah\a güvenme, O\na dayanma; her türlü çabayı gösterdikten sonra sonucu Allah\a bırakma.

(Kâfirlerle) ihtilâf etdiğiniz herhangi birşey hakkında hüküm vermek Allaha âiddir, işte benim Rabbim (O haakim) olan Allahdır. Ben ancak Ona güvenib dayandım. (Her müşkilde) ben yalnız Ona dönerim.

Ve hakkında ihtilâfa düştüğünüz herhangi bir şey ki, artık onun hükmü Allah'a âiddir. (Onlara de ki:) “İşte bu (sıfatların sâhibi olan) Allah, benim Rabbimdir. (Ben) ancak O'na tevekkül ettim ve ancak O'na yönelirim.”

Aranızda ihtilaf ettiğiniz her şeyin hükmünü vermek, Allah’a aittir. İşte benim Rabbim budur, ben ona güvenip dayandım ve benim yönelişim de yalnızca O’nadır.

«Sizin anlaşamadığınız her konuyu yargılamak Allah’a düşer. Benim çalabım olan Allah işte budur. Ben yalnız Ona dayanırım, ben yalnız Ona yönelirim.»

Herhangi bir şeyde ihtilâf etmişseniz onun hakkında hüküm vermek Allah/a aittir. İşte bu Allah, benim Rabbimdir, ben her bir işimde yalnız O/na güvenir, O/na müracaat ederim.

Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah’a aittir. İşte bu Rabbim olan Allah’tır. O’na güvenip dayandım ve ancak O’na yönelirim.

Hakkında ihtilâfa düştüğünüz herhangi bir şeye gelince, artık O'nun hükmü Allah'ındır. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben O'na tevekkül ettim ve yalnızca O'na dönüp yönelirim.

Ey insanlar! Üzerinde anlaşmazlığa düştüğünüz her konuda nihâî hüküm verme yetkisi Allah’a aittir. Öyleyse, ey Müslüman! Onlara de ki: “İşte, benim boyun eğeceğim, kulu ve kölesi olacağım yegâne Efendim, Sahibim ve Rabb’im olan Allah, budur! Ben yalnızca O’na güvenir ve tüm kalbimle O’na yönelirim!”

Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz bir şeyin hükmü artık Allah’adır.
Benim rabbim Allah işte budur.
O’na tevekkül ettim.
O’na yöneliyorum.

Sizin uzlaşamadığınız konularda son sözü de Allah söyleyecektir. İşte her ikimizin de gerçek sahibi olan Allah. Ben, sadece ona güvenir ona yönelirim.

Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah’a aittir. İnkâr edenlere şöyle de; “İşte gerçek olan budur. Benim Rabbim Allah’tır. Ben yalnız O’na tevekkül ettim. Ancak Allah’ın yoluna girer, O’nun yasalarına uyarım!”

Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeydeki (konunun) hükmü Allah’a aittir. İşte, Rabbim Allah budur. Yalnızca O’na güvendim ve yalnızca O’na yönelirim.

Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz her şeyin hükmü Allah’a aittir.¹ (Ey Muhammed! Onlara): “İşte benim Rabbim o-lan Allah budur. Ben (sadece) Ona tevekkül ettim ve (sadece) Ona yöneldim.”² de.

1 Siz ve kâfirlerin, gerek Dine ve gerek Dünyaya ait, hakkında ihtilaf ettiğiniz her hangi bir şeyi kesip atacak hüküm sadece Allah’a aittir. Onu başk... Devamı..

ÖYLEYSE [ey müminler biliniz ki,] ayrılığa düştüğünüz her konuda hüküm Allah’a aittir. ⁸ [De ki:] “İşte Allah! Benim Rabbim budur: O’na dayanıp güvendim ve her zaman O’na yönelirim!”

8 Bu ayet yukarıdaki 8. ayetin ilk cümlesiyle bağlantılı olup itikad ve dinî hukuk meseleleri ile ilgilidir (Beğavî, Zemahşerî). Yukarıdaki ayet, İsla... Devamı..

Din hususunda tartışıp ihtilaf ettiğiniz her konuda hükmü Allah verecektir. İşte bu Allah, benim Rabbimdir. Ben sadece O’na güvenirim ve sadece O’na yönelirim. 6/51, 18/49, 69/18

BU ALANDA[⁴³⁰⁸] ayrılığa düştüğünüz her hususta hüküm Allah’a aittir. (De ki): “Bakın, işte benim Rabbim olan Allah budur: yalnız O’na güvendim. Ben, her daim O’na yönelirim.”[⁴³⁰⁹]

[4308] Yani: Allah ve din alanında. Bir sonraki âyetin başındaki “de ki” ibaresini bu âyetin başına taşımak da mümkündür (Zemahşerî). [4309] Allah ... Devamı..

(Ey Muhammed, onlara de ki) Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm Allah’ındır; işte benim Rabbim (her şeye kâdir ve her şeye hükümran olan) Allah'tır. Ben ancak O'na güvenip dayanırım, ancak O'na yönelirim.

Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek, Allah’a âittir. İşte Rabbim Allâh budur. O’na dayandım, O’na yöneldim.

Ve hangi bir şeyde ihtilâfa düşmüş iseniz, artık onun hükmü Allah'a aittir. «İşte o Allah'tır benim Rabbim. O'na tevekkül ettim ve O'na müracaat ederim.»

Hangi hususta ihtilaf ederseniz bilin ki O'nun hükmü, Allah'a aittir. İşte Rabbim olan Allah budur. Ben de yalnız O'na dayanır ve güvenir, O'na yönelip gönül veririm. [4, 59]

Ayrılığa düştüğünüz herhangibir şeyde hüküm vermek, Allah'a aittir. İşte Rabbim Allah budur. O'na dayandım, O'na yöneldim.

Herhangi bir şeyde ihtilâf ider iseniz onun hükmi ve faslı Allâh Te'âlâ'ya 'âiddir. Rabbim işte böyle Allâh'dır. O'na tevekkül ider ve O'na teveccüh ve rücû' iylerim.

Anlaşamadığınız her şeyin son kararı Allah’a aittir. “İşte Allah budur. Benim Sahibimdir. O’na dayanır, O’na yönelirim.”

Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz konuda hüküm Allah'a aittir. İşte o Allah, benim Rabbimdir. O'na bağlandım ve O'na yöneldim.

Anlaşmazlığa düştüğünüz birşey hakkında hüküm Allah'a aittir. Rabbim olan Allah işte budur. Ben Ona tevekkül eder, Ona yönelirim.

Herhangi bir şeyde ihtilafa düştüğünüzde onun hükmü Allah'a bırakılır. İşte budur Rabbim olan Allah! Yalnız O'na güvenip dayandım; yalnız O'na yönelirim ben.

daħı ol kim ŧartışduñuz anuñ içinde, neseneden hükmi anuñ Tañrı’dın yañadur. şol Tañrı çalabumdur anuñ üzere tevekkül eyledüm daħı andın yaña dönerin.

Ol nesnede ki iḫtilāf idersiz, anuñ ḥükmi Tañrı Ta‘ālāyadur. Ol Allāh beniyaradan. Aña ṣıġındum, daḫı aña tevbe iderem.

Siz nəyin barəsində ixtilaf etsəniz, onun hökmü yalnız Allaha aiddir. Bu mənim Rəbbim olan Allahdır. Mən (bütün işlərimdə) ancaq Ona təvəkkül edir, ancaq Ona tərəf qayıdıram! (Ona tövbə edirəm!)

And in whatsoever ye differ, the verdict therein belongeth to Allah. Such is my Lord, in Whom I put my trust, and unto Whom I turn.

Whatever it be wherein ye differ, the decision thereof is with Allah.(4538) such is Allah my Lord: In Him I trust, and to Him I turn.

4538 In the highest issues of life men may see things differently. If their differences arise merely from selfish motives, or narrowness of vision, th... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.