25 Eylül 2023 - 10 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fussilet Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul e-innekum letekfurûne billeżî ḣaleka-l-arda fî yevmeyni ve tec’alûne lehu endâdâ(en)(s) żâlike rabbu-l’âlemîn(e)

De ki: Siz mi kafir olmadasınız, inkar etmedesiniz bir mabudu ki yeryüzünü iki günde yaratmıştır ve siz mi ona eşler kabul etmedesiniz? Budur işte alemlerin Rabbi.

 De ki: “Gerçekten siz; yeri iki günde (iki süreçte: 1- Dünya’yı maddi ve fiziki inşası, 2- Canlıların ortaya çıkarılması dönemlerinde) Yaratanı inkâr ediyor ve O’na birtakım eşler mi kılıyorsunuz? (Unutmayınız ki) O, âlemlerin (tek ve gerçek) Rabbidir.”

De ki: Siz yeryüzünü iki evrede yaratan Allah'ı tanımıyor, O'na ortaklar, eşler mi tanıyorsunuz? O tüm alemlerin Rabbidir.

"- Siz, yeri iki günde, iki devirde yaratanı, Allah'ı inkâr edip, bile bile taş yığınlarını, putları, şahısları, yaratma kudreti ve planlamasında Allah'a eşler, ortaklar mı koşuyorsunuz? O âlemlerin, bütün varlıkların Rabbidir." de

bk. Kur’an-ı Kerim, 2/29; 7/54; 79/27-33.

De ki: "Siz yeryüzünü iki günde yaratanı inkar ediyor ve O'na ortaklar mı koşuyorsunuz? İşte alemlerin Rabbi O'dur."

De ki: 'Gerçekten siz mi yeri iki günde yaratanı inkâr ediyor ve O'na birtakım eşler kılıyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir.'

(Ey Rasûlüm), deki: “-Arzı iki günde yaratanı, siz mi inkâr edeceksiniz ve O'na eşler koşup duracaksınız? O, bütün âlemlerin Rabbidir.”

De ki: “Siz, yeri iki günde (dönemde) yaratan Allah’a karşı nankörlük edip O’na ortaklar mı koşarsınız? (Hâlbuki) O, bütün âlemlerin sahibidir.

De ki: “Siz, yerküreyi iki evrede yaratmış olan Allah'ı gerçekten inkâr mı ediyorsunuz? O'na ortaklar mı koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.”[509]

[509] Kâinatın yaratılış süreci hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVII, 89-93.

İki gün içinde yeryüzünü yaratanı tanımayıp da, ona benzeyenler mi koşuyorsunuz? İşte odur âlemlerin Tanrısı

De ki: “Gerçekten siz, yeri iki evrede yaratanı inkâr ediyor ve O'na birtakım eşler mi koşuyorsunuz? Hâlbuki O, (tek başına bütün) âlemlerin Rabbidir.”

Ânlara di ki: "Arzı iki günde halk idene inanmayacak mısınız, âna şerîk mi koşacaksınız? Rabbu’l ’âlemîn odur.

"Siz yeri iki günde yaratanı mı inkar ediyor ve O'na eşler koşuyorsunuz! O, alemlerin Rabbidir" de.

De ki: “Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratanı inkâr ediyor ve O’na ortaklar koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.”

De ki: “Arzı iki günde yaratanı inkâr edip O’na başkalarını ortak mı koşuyorsunuz? O yaratıcı ve âlemlerin rabbi olan Allah’tır.”

De ki: Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkâr edip O'na ortaklar mı koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.

De ki, "Siz yeri iki günde yaratanı mı inkar ediyorsunuz ve O'na eşler mi koşuyorsunuz? O, evrenlerin Rabbidir."

9-10 Yaratılışın "günleri" zaman dilimlerini simgeler. Kuran'a göre zaman göreli bir boyuttur (32:5; 70:4). Yeryüzünün yaratılışı iki birim zaman alır... Devamı..

De ki: "Siz yeri iki günde yaratanı gerçekten inkâr edip duracak mısınız? Bir de O'na eşler koşuyorsunuz ha? O bütün âlemlerin Rabbidir."

De ki: siz gerçekten küfredip duracak mısınız o halika kî Arzı iki günde yarattı, bir de ona menendler koşuyorsunuz? o bütün âlemlerin rabbı

De ki: “Siz, yeryüzünü (bir anda yaratmak yerine, hikmetine binâen, dünya günlerinden) iki gün (miktarına denk gelecek bir sürede, iki evre) de yaratanı (n vahdaniyetini) inkâr edip, O’na ortaklar mı koşuyorsunuz? O (bütün) âlemlerin Rabbidir.”

De ki: “Gerçekten de yeri iki günde yaratana mı nankörlük ediyorsunuz? O'na denk olanlar mı görüyorsunuz? O, âlemlerin Rabb'idir.”

De ki: «Gerçek siz mi o arzı iki günde yaradana (ısrar ile) küfrediyor, Ona ortaklar katıyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.

De ki: “Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkâr edip, O'na ortaklar mı koşuyorsunuz? İşte O, âlemlerin Rabbidir!”

Onlara deki “Yeryüzünü iki günde yaratanı siz mi inkâr ediyorsunuz? O, Âlemlerin Rabbi iken, O’na putları denk yapıyorsunuz.

De ki: "Yeryüzünü iki çırpıda yaratana karşı tanımazlık edip eş koşanlar sizler misiniz? Oysaki bütün varlıkların çalabı Odur."

De ki yeri iki günde yaratanı mı tanımıyorsunuz? O/na mı birtakım eşler ediniyorsunuz? İşte bu, âlemlerin Rabbidir.

Gerçekten siz mi yeri iki evrede (günde) yaratanı inkâr ediyor ve O’na eşler/ortaklar [endâd] koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.

De ki: “Gerçekten siz yeri iki günde yaratanı inkâr eder ve O, âlemlerin Rabbi iken O'na birtakım eşler koşar mısınız?”

O hâlde, ey Müslüman! İnkâr edenlere de ki: “Siz, şu üzerinde yaşadığınız yerküreyi iki günde yaratmış olan Allah’ı gerçekten inkâr mı ediyorsunuz? Ve O, bütün âlemlerin yegâne Sahibi, Efendisi ve Rabb’i olduğu hâlde, birtakım putları ve putlaştırılmış varlıkları, kudret ve egemenliğinde O’na ortak mı koşuyorsunuz? Bu ne büyük küstahlık böyle!

De ki: -“Siz mi, iki günde Yer’i yaratanı inkâr ediyorsunuz; O’na denkler / benzerler / ortaklar koşuyorsunuz?
İşte bu, Âlemler’in rabbidir”.

De ki: " yeryüzünü iki zamanda yaratan Allah’ı inkar mı ediyorsunuz? ona denkler bulma peşinde misiniz? Halbuki Allah, tüm evrenin sahibidir. "

De ki: "Siz mi yeri iki günde yaratanı inkâr ediyorsunuz? Yarattığı varlıklara yasa koyma, yarattıklarını yönetme hakkı Allah’ındır. Böyleyken insanlardan bazıları insanlara yasa koyma hakkı, toplumları yönetme hakkı verir. Böylece Allah’a yasa koymada, toplumları yönetmede insanları ortak yaparlar. Bilin ki Allah âlemlerin Rabbidir. Yarattıklarına yasa koyma, onları yönetme Allah’a aittir. Hiçbir zaman yasa koymada, toplumları yönetmede kendine ortaklar kabul etmez!”

De ki: “Siz yeri iki günde (dönemde) yaratanı inkâr edip O’na ortaklar mı koşuyorsunuz! O, âlemlerin Rabbidir.”

“Gerçekten siz yeryüzünü iki zaman diliminde¹ yaratan (Allah)’ı, inkâr ediyor ve Ona birtakım ortaklar mı koşuyorsunuz?² Hâlbuki O, âlemlerin Rabbidir.” de.

1 Yevm: Henüz yeryüzü ve güneşin bulunmadığı bir dönemde gün düşünülemeyeceğinden, bu ayetteki gün kelimesinin “vakit / zaman dilimi-“ anlamına kullan... Devamı..

DE Kİ: “Siz, arzı iki evrede ⁷ yaratmış olan Allah’ı gerçekten inkar mı ediyorsunuz? Ve O’na, âlemlerin Rabbine rakip güçlerin bulunduğunu mu iddia ediyorsunuz?” ⁸

7 Yevm (lafzen, “gün”) teriminin yukarıdaki gibi “evre” olarak çevrilmesi konusunda bkz. 7:54 ile ilgili not 43. Kozmik olaylar ile ilgili birçok Kur’... Devamı..

De ki: – Siz, dünyayı iki evrede yaratana inanmıyor ve birilerini Allah’a denk mi tutuyorsunuz? Hâlbuki O’dur âlemlerin Rabbi/sahibi. 2/29, 32/4

DE Kİ: “Şimdi siz, arzı iki evrede[⁴²³⁶] yaratan Allah’ı inkâr edip, O’na -ki işte O’dur âlemlerin Rabbi- eşdeğer rakip güçler[⁴²³⁷] mi peydahlıyorsunuz?”

[4236] Lafzen: “iki günde”. Gerekçe için, kelimenin ilk kullanıldığı Kâf sûresinin 38. âyetinin 37 nolu notuna bkz. [4237] Nidd, “eş, ortak, denk” ... Devamı..

(Ey Muhammed) De ki: "Gerçekten siz mi, yeri iki günde yaratana karşı nankörlük ediyor da, O'na ortaklar koşuyorsunuz? Oysa O, Alemlerin Rabbidir!

De ki: "Siz mi arzı iki günde Yaratan’ı inkâr ediyor ve O’na eşler koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir. "

De ki: «Hakikaten siz mi yeri iki günde yaratmış olan zâtı inkâr ediyorsunuz? Ve onun için ortaklar ediniyorsunuz? İşte O, âlemlerin Rabbidir.»

De ki: Siz dünyayı iki günde yaratan Allah'ın tek İlah olduğunu inkâr edip O'na birtakım eşler, ortaklar mı uyduruyorsunuz? Halbuki bütün bunları yapan, Rabbulâlemindir. [2, 29; 7, 54; 79, 27-33]

Müşriklerin bariz vasfı: Allah’ı rububiyette bir kabul etmekle birlikte, uluhiyette O’nun şerikleri olduğunu iddia etmeleridir.

De ki: "Siz mi arzı iki günde Yaratan'a nankörlük ediyor ve O'na eşler koşuyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir."

Onlara di ki: "Siz arzı iki günde halk iden rabbu'l 'âlemine küfür ve şirk mi idersiniz?

De ki “Yeri iki günde[*] yaratana benzer nitelikte varlıklar oluşturarak O’nu görmezlikten gelen siz misiniz? O, tüm varlıkların Sahibidir.”

[*] Henüz gece ve gündüz yaratılmadığından buradaki gün ile Dünya günü birbirine karıştırılmamalıdır. Evre, aşama olarak çevrilmesi uygun olabilir.... Devamı..

De ki: -Siz, dünyayı iki günde yaratana nankörlük mü ediyorsunuz? Ona ortaklar koşuyorsunuz. Halbuki O, alemlerin Rabb'idir.

De ki: Siz yeri iki günde(1) yaratana nankörlük edip de başkalarını Ona denk mi tutuyorsunuz? Oysa O Âlemlerin Rabbidir.

(1) 7:54’ün açıklamasında da geçtiği gibi, göklerin ve yerin yaratılışından söz eden âyetlerdeki “gün” sözcüğü, bizim bildiğimiz 24 saatlik zaman dili... Devamı..

De ki: "Siz, yerküreyi iki günde yaratana gerçekten nankörlük edip O'na ortaklar mı koşuyorsunuz? Âlemlerin Rabbi'dir O."

eyit “ay bayıķ siz kāfir mı olursız aña kim yarattı yiri iki gün içinde? ya'nį yekşenbe düşenbe. daħı ķılursız aña beñdeşler. şol 'ālemler çalabı’sıdur.”

Eyit: Siz taḥḳīḳ kāfir olursız ol Tañrıya ki yaratdı yiri iki günde. Daḫıaña şerīkler ḳılursız. Oldur ‘ālemlerüñ Tañrısı.

(Ya Peyğəmbər!) De: “Doğrudanmı siz yeri iki gündə yaradanı inkar edir və Ona şəriklər qoşursunuz? O ki, aləmlərin Rəbbidir!

Say (O Muhammad, unto the idolaters): Disbelieve ye verily in Him Who created the earth in two Days, and ascribe ye unto Him rivals? He (and none else) is the Lord of the Worlds.

Say: Is it that ye deny Him Who created the earth in two Days?(4470) And do ye join equals with Him? He is the Lord of (all) the Worlds.

4470 This is a difficult passage, describing the primal creation of our physical earth and the physical heavens around us. If we count the two Days me... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.