21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fussilet Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnne-lleżîne âmenû ve ’amilû-ssâlihâti lehum ecrun ġayru memnûn(in)

İnanan ve iyi işlerde bulunanlarsa: Onlarındır minnetsiz mükafat.

Şüphesiz, iman edip salih amellerde bulunanlar(a gelince); onlar için kesintisiz bir ecir (cennet) vardır.

Ama iman edip doğru dürüst işler yapanlar için, ardı arkası kesilmez mükafatlar vardır.

İman edip, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenlere, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlara, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlara, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenlere bitmez tükenmez mükâfatlar vardır.

bk. Kur’an-ı Kerim, 11/108; 18/3.

İman edip salih ameller işleyenler için kesintisiz bir ecir vardır.

Şüphesiz, iman edip salih amellerde bulunanlar; onlar için kesintisiz bir ecir vardır.

Muhakkak ki iman edip de salih ameller işliyenler için kesilmiyen bir mükâfat var.

İman edip yararlı işler yapanlar için ise, kesintisiz bir ücret vardır.

Şüphesiz iman edip yararlı iş yapanlar için tükenmeyen bir ödül vardır.

İnanarak, yararlı iş görenlere başa kakılmıyan ödül verilir

(Ama) inandıktan sonra doğru ve yararlı işler yapanlar için ise kesintisiz bir mükâfat vardır.

Îmân idenler ve a’mâl-i sâlihada bulunanlar nihâyetsiz mükâfâta nâil olacaklardır.

Doğrusu inanıp yararlı iş işleyenlere, onlara kesintisiz bir ecir vardır.*

Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler için ise kesintisiz bir mükâfat vardır.

İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükâfat vardır.”

Şüphesiz iman edip iyi iş yapanlar için tükenmeyen bir mükâfat vardır.

İnanıp erdemli davrananlar için sürekli bir ödül vardır.

Şüphesiz ki, iman edip, salih amel işleyenler için de bitmez tükenmez bir mükafat vardır.

Şübhesiz iyman edip iyi iyi işler yapanlar onlar için minnetsiz bir ecir var

İnanan ve salihatı¹ yapanlar için minnet altında bırakmayan bir ödül vardır.

1- Bozuk olan şeyi düzeltmek, düzelticilik yapmak, yapıcı olmak, düzeltmeye yönlendirmek, teşvik etmek.

Hakıykat, îman edib de iyi iyi amel (ve hareket) lerde bulunanlar (yok mu?) Onlar için başa kakılmayan (yahud: tükenmeyen) mükâfat vardır.

Îmân edip sâlih ameller işleyenlere gelince, onlar için (arkası) kesilmez (ve minnetsiz)bir mükâfât vardır.

İman edip doğru ve güzel işler yapanlar için, bitmez tükenmez karşılıklar vardır.

O kimseler ki inanırlar, iyilik işlerler, onlar için sonsuz bir karşılık vardır.

İman edip iyi amel işleyenler yok mu, onlara ardı arası kesilmeyecek [⁸] mükâfatlarımız vardır.

[8] Veya başlarına bakılmayan, eksilmeyen.

Muhakkak ki inanıp, iyi ve yararlı işler [sâlihât] yapanlar için kesintisiz [gayru memnûn] bir mükâfat vardır.

Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlar (var ya), onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır.

Allah’a ve âhiret gününe iman eden ve bu imana yaraşır güzel ve yararlı işler yapanlara gelince; onları, asla bitip tükenmeyecek bir mükâfât olan cennet nîmetleri bekliyor!

İman eden ve Salih Ameller işleyenlere gelince; işte onlar için ölçek dışı bir ücret / ödül vardır.

İnanıp yararlı faaliyetlerde bulunanlar ise, bitmez tükenmez nimete sahip olacaklardır.

Şüphesiz ayetlerimize inanıp güzel şeyler yapanlar için hiç bitmeyecek bir mükâfat vardır!

Şüphesiz ki iman edip iyi işler yapanlar için başa kakılmayan (kesintisiz) bir ödül vardır. [*]

Benzer mesajlar: İnşikâk 84:25; Tîn 95:6.

(Ve devamla): “Şüphesiz îman edip (inandığı) iyi işleri yaşayanlar için, hesapsız bir mükâfat vardır.”¹

1 Bu âyetin benzeri için Bk. (İnşikak:25, Tin: 6)

[Ama,] imana erip doğru ve yararlı işler yapanlar kesintisiz bir mükafat kazanacaklardır!

Ama iman ederek iyi ve güzel işler yapanlar, işte bunlar için de bitmez tükenmez mükâfatlar vardır. 4/173, 18/30

Ama iman eden, imanına uygun davrananlara gelince: onları kesintisiz bir ödül beklemektedir.

«Şüphe yok o kimseler ki, imân etmişlerdir ve sâlih sâlih amellerde bulunmuşlardır, onlar için minnetsiz bir mükâfaat vardır.»

İman edip makbul ve güzel işler işleyenlere ise, kesintiye uğramayan bir mükâfat vardır. ” [18, 3; 11, 108]

İnanıp iyi işler yapanlara gelince; onlar için kesintisiz bir mükafat vardır.

Şunlar ki îmân idüb a'mâl-i sâliha işlediler, onlara, memnûn olmayacakları bir halde olsalar bile (za'îf ve hasta olub 'ibâdet idemeseler bile) mükâfât ve ecirler vardır.

İnanıp güvenen ve iyi iş yapanlar da tükenmek bilmeyen bir ödül alacaklardır.

İman edenler ve doğruları yapanlar, işte onlar için de kesintisiz bir mükafat vardır.

İman edip güzel işler yapanlar için ise, ardı arkası kesilmeyecek bir ödül vardır.

İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, onlar için minnet altına sokmayan bir ödül vardır.

bayıķ anlar kim įmān getürdiler daħı işlediler eyü işler anlaruñdur müzd kesilmemiş.

Ol kişiler ki īmān getürdiler ve ‘amel‐i ṣāliḥ işlediler. Anlara müzd vardurminnetsüz.

İman gətirib yaxşı işlər görənləri tükənməz (minnətsiz) ruzi gözləyir!”

Lo! as for those who believe and do good works, for them is a reward enduring.

For those who believe(4469) and work deeds of righteousness is a reward that will never fail.

4469 But blessed are those who have Faith. They will have a Future and a Bliss that will never fail.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.