27 Ocak 2021 - 13 Cemaziye'l-Ahir 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fussilet Suresi 37. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemin âyâtihi-lleylu ve-nnehâru ve-şşemsu velkamer(u)(c) lâ tescudû lişşemsi velâ lilkameri vescudû li(A)llâhi-lleżî ḣalekahunne in kuntum iyyâhu ta’budûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Dikkatle ve ibretle seyredin ki;) Gece, gündüz, Güneş ve Ay O'nun ayetlerindendir (Allah’ın kudret ve rahmet alâmetlerindendir) . Siz Güneş'e de, Ay'a da secde etmeyin; ancak Allah'a secde edin, ki bunları Kendisi yaratıvermiştir. Eğer O'na ibadet edecekseniz (Kur’an’ın ve Resulüllah’ın öğrettiklerine uymanız gerekir.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve onun delillerindendir gece ve gündüz ve güneş ve ay; secde etmeyin ne güneşe, ne de aya ve secde edin, onları yaratan Allah'a, yalnız ona kulluk ediyorsanız.

Abdullah Parlıyan Meali

Gece, gündüz, güneş ve ay O Allah'ın varlığına, birliğine işaret eden alametlerinden ve işaretlerindendir. Ne aya, ne de güneşe secde etmeyin, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız böyle yapın.

Ahmet Tekin Meali

Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun âyetlerinden, kudretinin delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer yalnız Allah'a kulluk ve ibadet ediyor, yalnızca O'nun şeriatına bağlanıyor, O'na boyun eğiyorsanız, güneşi ve ayı yaratan Allah'a secde edin.

Ahmet Varol Meali

Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun ayetlerindendir. Güneşe de aya da secde etmeyin ve yalnız onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer O'na kulluk ediyorsanız .

Ali Bulaç Meali

Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun ayetlerindendir. Siz güneşe de, aya da secde etmeyin. Allah'a secde edin, ki bunları kendisi yaratmıştır. Eğer O'na ibadet edecekseniz.

Ali Fikri Yavuz Meali

Gece, gündüz, güneş ve ay hep O'nun (kudret ve azametine delâlet eden) alâmetlerindendir. Siz güneşe ve aya secde (*) etmeyin de onları yaratan Allah'a secde edin; eğer O'na ibadet etmek istiyorsanız.

Bahaeddin Sağlam Meali

Allah’ın ayetlerinden biri de gece-gündüz, güneş ve aydır. Sakın güneşe ve aya secde etmeyin. Ve eğer Allah’a kul iseniz, onları yaratan Allah’a secde edin!

Bayraktar Bayraklı Meali

Gece, gündüz, güneş ve ay, Allah'ın âyetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyiniz. Eğer yalnız O'na kulluk edecekseniz onları da yaratan Allah'a secde ediniz.

Besim Atalay Meali

Gece, gündüz, güneş, ay Allahın âyetlerindendir, güneşe de, aya da secde etmiyesiniz, bunları yaratan Allaha secde ediniz, yalnız O'na tapasınız

Cemal Külünkoğlu Meali

Gece, gündüz, Güneş ve Ay hep O'nun (kudret ve azametine delâlet eden) alâmetlerindendir. Siz eğer Allah'a kulluk etmek istiyorsanız, Güneş'e ve Ay'a secde etmeyin, onları yaratan Allah'a secde edin!

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Gece ile gündüz, güneş ile ay Allah'ın varlığının belgelerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin; eğer Allah'a kulluk etmek istiyorsanız, bunları yaratana secde edin.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Gece, gündüz, güneş ve ay Allah’ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah’a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah’a secde edin.[478]*

Diyanet Vakfı Meali

Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun âyetlerindendir. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin!

Edip Yüksel Meali

Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun ayetlerindendir. Güneşe ve ay'a secde etmeyin, onları yaratan ALLAH'a secde edin. O'na kulluk edecekseniz.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Gece ile gündüz ve güneş ile ay Allah'ın kudretinin delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece Allah'a kulluk yapmak istiyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve onun âyetlerindendir leyl-ü nehar, şems-ü kamer; şems-ü kamere secde etmeyin de onları yaradan Allaha secde edin, gerçek ona ıbadet edeceksiniz

Erhan Aktaş Meali

Gece ve gündüz; Güneş ve Ay O'nun âyetlerindendir.¹ Güneş'e ve Ay'a secde² etmeyin. Eğer yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, onları yaratmış olana secde edin.*

Hasan Basri Çantay Meali

Gece, gündüz, güneş, ay (hep) Onun (Allahın) âyetlerindendir. Siz ne güneşe, ne aya secde etmeyin, bunları yaradan Allaha secde edin, eğer Ona ibâdet edecekseniz.

Hayrat Neşriyat Meali

Gece ile gündüz, güneş ile ay da O'nun (kudretinin) delillerindendir. Eğer sâdece O'na (Rabbinize) ibâdet ediyorsanız, güneşe de, aya da secde etmeyin; onları yaratan Allah'a secde edin!(4)*

İlyas Yorulmaz Meali

Gece, gündüz, güneş ve ay Allahın işaretlerindendir. Ne güneşe, nede aya secde etmeyin. Eğer O
a (Allaha) kulluk ediyorsanız, yalnızca Allaha secde edin.

İsmail Hakkı İzmirli

Gece, gündüz, güneş, ay O/nun vahdet ve kudreti nişanlarındandır. Ne güneşe, ne ay/a secde etmeyin, belki onları yaratan Tanrı/ya secde edin eğer yalnız O/na tapıyorsanız başka bir şeyi bırakın.

Kadri Çelik Meali

Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Siz güneşe de aya da secde etmeyin. Eğer sadece O'na ibadet ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.

Mahmut Kısa Meali

Gece ile gündüz, Güneş ile Ay, O’nun sınırsız kudret ve yüceliğini gözler önüne seren yaratılış delillerinden, yani ayetlerindendir. Öyleyse, Güneş’e veya Ay’a secde etmeyin; eğer gerçekten yalnızca O’na kulluk etmek istiyorsanız, onları ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah’a secdeye kapanarak, yalnızca O’na kulluk ve itaat edin!

Mehmet Türk Meali

Gece ile gündüz, güneş ile ay Onun (kudretinin) delillerindendir. Siz eğer Ona ibâdet etmek istiyorsanız, sakın güneşe ve aya secde etmeyin, sadece bunları yaratan Allah’a secde edin.1 *

Muhammed Esed Meali

Gece ile gündüz, güneş ile ay O'nun işaretlerindendir: [o halde,] güneşe ve aya secde etmeyin, ama onları yaratmış olan Allah'a secde edin; eğer [gerçekten] O'na kulluk etmek istiyorsanız. 33

Mustafa Çavdar Meali

Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah’ın kudretine işaret eden delillerdendir. Eğer siz gerçekten sadece Allah’a kulluk etmek istiyorsanız güneşe ve aya değil onların yaratıcısı olan Allah’a secde edin. 2/189, 6/96, 17/12

Mustafa İslamoğlu Meali

VE gece ile gündüz, güneş ile ay O’nun kudret delillerindendir: (Şu halde) ne güneşe secde edin ne de aya! Eğer özellikle O’na kulluk ettiğinizi (düşünüyorsanız), onları da yaratan Allah’a secde edin![4273]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve O'nun âyetlerindendir gece, gündüz ve güneş ve ay. Ne güneşe ve ne de ay'a secde etmeyin ve onları yaratmış olan Allah'a secde ediniz, eğer siz O'na ibadet eder oldunuz iseniz.

Suat Yıldırım Meali

Gece gündüz, Güneş, Ay, hepsi O'nun âyetlerindendir. O halde Güneş'e ve Ay'a değil, onları öylece yaratana secde edin, eğer O'na ibadet ediyorsanız! *

Süleyman Ateş Meali

Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun ayetlerindendir. Eğer Allah'a tapıyorsanız, güneşe ve aya secde etmeyin; onları yaratan Allah'a secde edin.

Süleymaniye Vakfı Meali

Gece, gündüz, güneş ve ay O’nun göstergelerindendir (âyetlerindendir). Güneş’e de Ay’a da secde etmeyin. Eğer kulluk edecekseniz onları yaratan Allah’a secde edin.

Şaban Piriş Meali

Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde ediniz. Eğer gerçekten ona kulluk eden kimseler iseniz...

Ümit Şimşek Meali

Gece, gündüz, Güneş ve Ay da Onun âyetlerindendir. Siz ne Güneşe, ne de Aya secde etmeyin; bütün bunları yaratan Allah'a secde edin—eğer sadece Ona kulluk edecekseniz.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Gece ve gündüz, Güneş ve Ay onun ayetlerindendir. Eğer sadece Allah'a kulluk/ibadet ediyorsanız, Güneş'e, Ay'a secde etmeyin; onları yaratan Allah'a secde edin!

Eski Anadolu Türkçesi

daħı nişānlarından gicedür daħı gündüz daħı güneş daħı ay. secde eylemeñ güneşe ne daħı aya daħı secde eyleñ ol kim yarattı anları eger olduñu-ise aña ŧaparsız.

Bunyadov-Memmedeliyev

Gecə və gündüz, günəş və ay Onun (vəhdaniyyətinə, qüdrət və əzəmətinə dəlalət edən) əlamətlərindəndir. Günəşə və aya səcdə etməyin, onları yaradan Allaha səcdə edin! Əgər Ona ibadət edirsinizsə (heç bir şərik qoşmadan ibadət edin)!

M. Pickthall (English)

And of His portents are the night and the day and the sun and the moon. Adore not the sun nor the moon; but adore Allah Who created them, if it is in truth Him whom ye worship.

Yusuf Ali (English)

Among His Sings are(4508) the Night and the Day, and the Sun and the Moon. Adore not the sun and the moon, but adore Allah, Who created them, if it is Him ye wish to serve.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.