4 Aralık 2022 - 10 Cemaziye'l-Evvel 1444 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fussilet Suresi 33. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemen ahsenu kavlen mimmen de’â ila(A)llâhi ve ’amile sâlihan vekâle innenî mine-lmuslimîn(e)

Allah'a çağırandan ve iyi işlerde bulunandan ve şüphe yok ki ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir ki?

Allah'a çağıran, ezan okuyandır.

(İmanı ve İslam’ı istismar ederek; insanları kendisine, ekibine ve bâtıl partisine değil) Allah’a (Kur’an’ın ve Resulüllah’ın yoluna) çağıran, salih amelde bulunan ve: "Gerçekten ben Müslümanlardanım (her konuda Müslümanlardan ve İslam ahkâmından tarafım)" diyenden daha güzel sözlü kimdir?

İnsanları Allah yoluna çağıran, doğru dürüst işler işleyen ve ben müslümanlardanım diyenden daha iyi sözlü kim olabilir?

İnsanları, Allah'a kulluk ve ibadete, Allah yoluna davet eden, teşvik eden, sevkeden, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçiren, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayan, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olan, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyen:
"Ben de İslâm'ı yaşayan müslümanlardan biriyim" diyen, sorumluluk şuuruyla görevini yerine getiren kimseden, müslümandan daha güzel,daha doğru sözlü kim olabilir?

Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve: "Şüphesiz ben Müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve: 'Gerçekten ben müslümanlardanım' diyenden daha güzel sözlü kimdir?

“- Ben gerçek müslümanlardanım.” deyib salih amel işleyerek Allah'a (ibadete) çağıran kimseden daha güzel sözlü kim var?

Artık Allah’a çağıran, yararlı işler yapan ve “gerçekten ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

Allah'a çağıran, yararlı iş yapan ve “Ben, kesinlikle Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?

Allaha çağıran, onat iş gören: «Ben de İslâmım!» diyen bir kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

(İnsanları kulluk için) Allah'a çağıran, doğru ve adil olanı yapan ve “Muhakkak ki, ben Allah'a teslim olanlardanım!” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

Allâh’a du’â iden, a’mâl-i sâlihada bulunan "Ben müslümanım" diyenin kavlinden daha güzel söz olur mı?

"Doğrusu ben, kendini Allah'a verenlerdenim" diyen, yararlı iş işleyen ve Allah'a çağıran kimseden daha güzel sözlü kim vardır?

Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve “Kuşkusuz ben müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kimdir?

Allah’a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve “Ben müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?

(İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve «Ben müslümanlardanım» diyenden kimin sözü daha güzeldir?  

 Âyette vasıfları anlatılan zat, Resûlullah (s.a.)’dır. Bazılarına göre âyet müezzinler hakkında nâzil olmuştur. Allah’ın dâvetine uyan ve insanları d... Devamı..

ALLAH'a çağıran, erdemli davranan ve "Ben teslim olanlardanım," diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve: "Ben gerçekten müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

Ben şübhesiz müslimanlardanım deyip salâh ile çalışarak Allaha da'vet eden kimseden daha güzel sözlü de kim olabilir?

Allah'a çağıran, salihâtı yapan ve “Ben Müslüman olanlardanım.” diyen kimseden daha iyi sözlü kim vardır?

1- Bozuk olan şeyi düzeltmeye çalışmak, düzeltici olmak, yapıcı olmak, iyi olmak, düzeltmeye teşvik etmek, iyiye yönlendirmek.

(İnsanları) Allaha da'vet ve (kendisi de) iyi amel (ve hareket) eden ve «ben şübhesiz müslümanlardanım» diyen kimseden daha güzel sözlü kimdir?.

Hem Allah'(ın yolun)a da'vet eden ve sâlih amel işleyen ve: “Doğrusu ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?

Allah’a çağıran, doğru ve yararlı işler yapan ve “Ben müslüman olanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir.

Allah’a çağıran, iyilik işliyen: "İşte ben Allah’a bağınnlardanım" diyenden daha güzel sözlü kim vardır?

Halkı Allah tarafına dâvet edip iyi amel işleyen, «— Ben Müslümanlardanım» diyen kimseden daha güzel söz söyleyen kim vardır,

Allah’a çağıran, iyi ve yararlı iş [sâlihan] yapan ve “Muhakkak ki ben de Allah’a teslim olanlardanım/Müslümanlardanım” diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır.

(İnsanları) Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve “Gerçekten de ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kimdir?

İnsanları Allah’a kul olmaya çağıran, güzel ve yararlı işler yapan ve “Ben, tam bir teslimiyetle Allah’ın hükümlerine boyun eğen bir Müslümanım!” diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?
Ama yine de, sizi önyargılarla değerlendiren bazı insanlar, dâvetinize karşı hiç de hak etmediğiniz çirkin bir tarzda cevap verebilir, en ağır sözlerle sizi incitebilirler. Bu durumda onlara kızıp küsmeyin, kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Unutmayın ki:

Allah’a davet eden, salih bir amel işleyen ve “Ben, Müslümanlar’danım” diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?

Allah'a çağıran sözden, ameli salih işleyen elden, ben Müslüman’ım diyen dilden daha güzel ne olabilir ki?

Allah’a çağıran, Allah’ın yasalarına uyarak güzel işler yapan, “Sadece Allah’ın yasalarına göre yaşayan bir Müslüman’ım!” diyenden daha güzel sözlü kimdir?

Allah’a davet eden, [*] iyi iş(ler) yapan ve “Ben müslümanlardanım!” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir ki! [*]

Benzer mesajlar: Âl-i İmrân 3:193; Yûnus 10:25; Yûsuf 12:108; Ra‘d 13:36; İbrâhîm 14:1; Nahl 16:125; Hacc 22:67; Kasas 28:87; Ahzâb 33:46; Cinn 72:20.... Devamı..

(İnsanları) Allah’a çağıran, (inandığı) iyi işleri yaşayan ve: “Ben kesinlikle Müslümanlardanım.” diyen kimseden daha güzel sözlü, kim olabilir?¹

1 Allaha davet, en güzel sözdür. Ancak böyle olması, davetin; “yalnız kuru bir lâftan ibaret kalmaması, davetçinin de Müslüman olması ve inandığını ya... Devamı..

[İnsanları] Allah’a çağıran, doğru ve adil olanı yapan ve “Şüphesiz ben Allah’a teslim olanlardanım!” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?

“Ben Müslümanlardanım” diyen, iyi ve güzel işler yapan ve insanları yalnızca Allah’a davet eden, kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? 12/108, 22/78

Allah’a davet eden,[⁴²⁶⁸] dürüst ve erdemli davranan ve “Elbette ben kayıtsız şartsız Allah’a teslim olanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

[4268] Yalnız imana değil, sâlih amele ve saf iyiye de davet (Elmalılı). İslâm’la insan arasına gerilen somut ve soyut her tür engeli kaldırmak da dav... Devamı..

Ve daha güzel sözlü kim vardır, Allah'a dâvet eden ve sâlih amelde bulunan ve, «Şüphe yok ki, ben müslümanım,» diyen kimseden?

Allah yoluna çağıran, makbul ve güzel işler işleyen ve “Ben Müslümanlardanım” diyen kimseden daha güzel söz söyleyen kim olabilir? ”

Bu âyetlerin indirildiği sırada imanını açıklamak, hayatını tehlikeye atmak demekti. Hele İslâm’ı yaymağa çalışmak, kana susamışları dâvet etmek mânas... Devamı..

(İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

Allâh Te'âlâ'ya da'vet iden ve 'amel-i sâlih işleyüb "Ben de müslümânlardanım" diyen kimseden daha güzel sözli kim vardır?

Allah’a çağıran, iyi işler yapan ve “Ben Allah’a tam teslim (müslüman) olanlardanım” diyen kişinin sözünden daha güzelini kim söyleyebilir?

Allah'a davet eden, doğruları yapan ve “Ben Müslümanlardanım” diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?

Allah'a çağıran, güzel işler yapan ve “Ben Müslümanlardanım” diyen kimseden daha güzel sözlü kim var?

Allah'a çağırıp/yakarıp hayra ve barışa yönelik iş yapan ve "Ben, Müslümanlardanım/Allah'a teslim olanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?!

daħı kimdür görklürek sözlü andan kim oķıdı Tañrı’dın yaña daħı işledi eyü iş daħı eyitti “bayıķ ben müsülmānlardenven”?

Kimüñ sözi yaḫşıraḳdur ol kimseden ki da‘vet itdi Tañrı yolına ve ‘amel‐iṣāliḥ işlediler. Daḫı eyitdi ben Müselmānlardan‐men, didi.

(Xalqı) Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və: “Mən müsəlmanlardanam!” – deyən kəsdən daha gözəl danışan kim ola bilər?!

And who is better in speech than him who prayeth unto his Lord and doeth right, and saith: Lo! I am of those who surrender (unto Him).

Who is better in speech(4503) than one who calls (men) to Allah, works righteousness, and says, "I am of those who bow in Islam"?

4503 Better in speech: i.e., speaks better counsel; or is more worthy of being listened to. That his word reaches the highest mark of human speech is ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.