3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fussilet Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kitâbun fussilet âyâtuhu kur-ânen ‘arabiyyen likavmin ya’lemûn(e)

Bir kitaptır ki tamamıyla açıklanmıştır ayetleri, Arapça Kur'an'dır bilen topluluğa.

(Gerçeği düşünüp gören ve) Bilen bir kavim için, ayetleri (çeşitli biçimlerde, birer birer) ’fasıllar (bölümler ve belgeler) halinde açıklanmış’ Arapça Kur’an (ve her konuda başvurulup okunan) Kitap (olarak gelmiştir ve);

Bir kitap ki, ayetleri yeterince açıklanmıştır, Arapça bir Kur'ân olarak indirilmiştir.

Bu, ilimde ilerlemeye devam eden bilgi toplumları için, bütün ilâhî kitaplardaki dinî-ilmî esasları içeren, açık, edebî, Arapça, okunan, âyetleri hayata geçirilsin diye ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır.

bk. Kur’an-ı Kerim, 11/1; 41/42.

Bilen bir topluluk için ayetleri açıklanmış Arapça okunan bir kitaptır.

Bilen bir kavim için, ayetleri (çeşitli biçimlerde, birer birer) 'fasıllar halinde açıklanmış' Arapça Kur'an (veya okunan) kitaptır;

Bir kitaptır ki, âyetleri, Arabca bir Kur'an olmak üzere anlayacak olan bir kavme açıklanmıştır;

Ayetleri, bilen bir toplum için Arapça bir Kur’an olarak açıklanan bir kitaptır.

Bilen bir toplum için âyetleri açıklanmış, Arapça okunan bir kitaptır.

Bilen bir ulusçün, Arap dilince, Kur'an olarak, âyetleri ayrımlanmış kitaptır

(Bu öyle bir) Kitaptır ki, (taşıdığı) mesajlar, (aklını işleterek) anlama ve kavrama yeteneğini kullanan (her) bir topluluk için ayetleri belli bir sistem dahilinde dizilmiş Arapça bir hitap olarak apaçık beyan edilmiştir.

Kur’ân arabca ve îmân iden bir kavim içün açık sûretde tafsîl idilmiş âyâtı muhtevî bir kitâbdır.

2,3,4,5. Bu Kitap, merhametli olan Allah katından indirilmedir; bilen bir millet için müjdeci ve uyarıcı olmak üzere Arapça okunarak, ayetleri uzun uzun açıklanmıştır. Ama insanların çoğu yüz çevirmiştir, onlar işitmezler de: "Bizi çağırdığın şeye karşı kalblerimiz kapalıdır, kulaklarımızda ağırlık, bizimle senin aranda anlaşmamıza engel vardır; istediğini yap, biz de yapacağız" derler.

Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur’an olarak âyetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.

Bilmek isteyenler için âyetleri apaçık hale getirilmiş Arapça okunan bir kitaptır.

(Bu,) bilen bir kavim için, âyetleri Arapça okunarak açıklanmış bir kitaptır.

Bilen bir topluluk için, Arapça bir Kuran olarak ayetleri açıklanmış bir kitaptır.

Bak 43:3 ve 11:1.

Bu, Arapça bir Kur'an olarak, âyetleri bilen bir kavim için ayırt edilip açıklanmış bir kitaptır.

Öz Arabca bir Kur'an olmak üzere âyetleri ayırd edilmiş bir kitab, bilecek bir kavm için

(O,) bilen bir toplum için Arapça bir Kur’ân olarak, âyetleri açıklanan bir Kitap’tır.

Bilen¹ bir halk için, ayetleri detaylandırılmış, Arapça kur'an² bir Kitap'tır.

1- Gerçeği kavrayan. 2- Okunan. Ayette yer alan kuran sözcüğü, bilinen anlamıyla Kerim Kur\an değil, sözcüğün öncelikli anlamı olan “okumak, okunan,... Devamı..

2,3,4. (Bu), âyetleri — bilecek (anlayacak) her hangi bir kavm için — ayrı ayrı açıklanmış, (hükmünce amel edenlere) müjdeler verici, (muhaaliflerini başlarına gelecek fena akıbetlerle) korkutucu, Arabca bir Kur'an olmak üzere Rahman (ve) Rahıym tarafından indirilmiş bir kitabdır. (Böyle iken) onların çoğu (bunu düşünüb kabulden) yüz çevirmişdir. Artık dinlemezler onlar.

3,4. Bilecek bir kavim için Arabca bir Kur'ân olarak âyetleri açıklanmış,(2) müjdeleyicive (aynı zamanda) korkutucu bir kitabdır. Fakat onların çoğu, (o Kitab'dan) yüz çevirdi; artık onlar (onun hakikatini) işitmezler.

(2)Bu sûreye isim olan ve 3. Âyette geçen “fussılet” kelimesi, bir fiil olup “açıklanmış” demektir.

Bilen bir toplum için, ayetleri Arapça okunuşla, ayrıntılı bir biçimde açıklanmış bir kitap.

Anlıyan bir ulus için belgeleri uzun uzadıya anlatılmış, arapça, okunacak bir kitap’tır,

Bu, bir Kitaptır ki Arap diliyle Kur/an olduğu halde mânâsını anlayan bir cemaat için [²] âyetleri [³] tafsil olunmuştur.

[2] Araplar veya ehl-i ilim ve nazar için.[3] Hükümleri, mev'izeleri, kıssaları, meselleri vaid ve vaidleri.

Bu, bilen bir topluluk [kavm] için, Arapça bir Kur’an olarak¹, ayetleri ayrıntılı açıklanmış bir kitaptır.

1 Krş. Yûsuf, 12/2

Bu, Arapça bir Kur'an olarak, ayetleri bilen bir kavim için uzun uzun açıklanmış bir kitaptır.

Hem öyle bir Kitap ki, önce Kur’an’ın ilk muhatapları olan Araplara, sonra da tüm insanlığa sesleniyor: Doğrunun, güzelin kıymetinibilen bir toplum için, ayetleri Arapça okunup rahatlıkla anlaşılan bir metin olarak bölümler hâlinde düzenlenmiş ve tüm açıklığıyla ortaya konmuştur.
Kur’an’ın ilk muhatabı olan Araplar, şâyet başka bir dili konuşuyor olsaydınız, o zaman ayetlerimizi o dilde gönderecektik. Şu hâlde, İslâm dâvetçilerine bir görev düşüyor: Kur’an’ı kendi dillerine tercüme edip halkı aydınlatarak, Arapça bilmeyen toplumların da bu evrensel mesajı anlamasını sağlamak. Çünkü:

Bir kitap ki bilecek kavim için anlaşılır bir kur’ân / okuyuş olarak âyetleri FUSSILET / ayrı ayrı açıklanmıştır.

Cümleleri, bilgi toplumunun anlayabilmesi için, anlaşılır bir Arapça ile ayrıntılanmıştır.

Size okunanları anlamanız için konuştuğunuz dil olan Arapça ile gerçekleri genişçe açıklar. Ayetlerimizde açıklanan gerçekleri ancak kendilerini bilen toplumlar anlar! Unutmayın ki açıklananların hiçbiri gerçek dışı değildir. Çünkü size gönderilen ayetler gerçeklerin yazıldığı katımızdaki Kitaptan gönderilmiştir.

3,4. (Bu), ayetleri Arapça bir Kur’an olarak açıklanmış, [*] bilen bir toplum için müjdeleyici ve uyarıcı olarak (indirilmiş) bir kitaptır. Fakat onların çoğu yüz çevirdi; artık dinlemezler.

Ayetlerin apaçıklığıyla ilgili bkz. En‘âm 6:55, 97, 98, 114, 119, 126, 154; A‘râf 7:32, 52, 145, 174; Tevbe 9:11; Yûnus 10:5, 24, 37; Hûd 11:1; Yûsuf ... Devamı..

Bu, Arapça bir Kur’an olarak, anlayabilen bir toplum için âyetleri açıklanmış¹ bir kitaptır.

1 Mufassal: Bölüm bölüm yapılmış ve belirli gruplara ayrılmış demektir. Yani Kur’an; Kelimeleri muhkem bir nazımla dizilip, âyet âyet bölümlere ayrıld... Devamı..

bir ilahî kelâm ki, (taşıdığı) mesajlar, anlama ve kavrama yeteneğine sahip insanlar için Arapça ² bir hitabe olarak apaçık beyan edilmiştir;

2 Bkz. 12:2 ve ilgili not 3.

Kavrayabilen bir toplum için ayetleri ayrıntılı bir biçimde açıklanmış Arapça bir Kuran olarak indirilmiştir. 3/7, 6/114

Öyle bir kitap ki, onun âyetleri, kavrayabilen bir topluluk için Arapça[⁴²³⁰] bir hitap[⁴²³¹] olarak ayrıntılı biçimde açıklanmıştır;[⁴²³²]

[4230] Veya: “açık ve anlaşılır.” Arabiyyenin türetildiği ‘arab kökü üç aslî mâna taşır. Bunlardan ilki “açık ve anlaşılır” olmaktır. Hatta Arab kavmi... Devamı..

2,3,4. Bu; (manasını) bilip anlayacak (irfan ehli) herhangi bir kavim için, ayetleri (hükümleri ve öğütleri ) ayrıntılı olarak açıklanmış; (Rablerinin emir ve yasaklarını yerine getirenleri cennet ile) müjdeleyici, (onları hiçe sayanları ise başlarına inecek azap ile) uyarıcı Arapça Kur'an olarak; Rahman ve Rahîm (olan Allah) tarafından indirilmiş bir kitaptır!. (Ondan yararlanmak için sırf Arapça bilmek yeterli değildir.. O kavmin yaratılışta Rablerinin kalplerine aşılamış olduğu iman nurunu köreltmemiş olması da elzemdir!.. Nitekim Arap müşriklerinin) Çoğu ondan (Kur’an’dan) yüz çevirip onu dinlemek (bile) istemediler! (de.. Ey Muhammed)

Bilen bir toplum için âyetleri açıklanmış, Arapça bir Kitaptır.

Bir kitaptır ki, bilecekler olan hangi bir kavim için Arapça bir Kur'an olmak üzere âyetleri tafsil olunmuştur.

Bu kitap; bilen, anlayan kimseler için âyetleri açıklanmış bir kitap olup, Arap diliyle olan bir Kur'ân'dır, okunan bir derstir. [11, 1; 41, 42]

Bilen bir toplum için ayetleri açıklanmış, Arapça okunan bir Kitaptır.

Bir kitâbdır ki âyetleri bilenler içün tafsîl olunmuş 'arabî Kur'ân'dır.

Bu bir kitaptır ki ayetleri, bilenler topluluğu için Arapça kur’ânlar (kümeler)[*] halinde açıklanmıştır.

[*] Birbirini tamamlayan âyetlerle oluşturulan kümeler. Ayetler arasındaki bu ilişki Al-i İmran 7'de anlatılmıştır. Özetle, bir konuda MUHKEM (açıkça ... Devamı..

Bilen bir toplum için Kur'an, Arapça okunarak ayetleri açıklanmış bir kitaptır.

Bilen bir topluluk için, âyetleri ayrılıp açıklanmış Arapça bir Kur'ân'dır.

Bilgi ile donanmış bir toplum için ayetleri, Arapça bir Kur'an halinde ayrıntılı kılınmış bir kitaptır bu.

kitābdur kim beyān olınmışdur āyetleri ķur’ān 'arabca bir ķavma kim bilürler.

Bu Ḳur’ān bir kitābdur ki āyetleri ayrılmışdur, Ḳur’āndur, ‘Arab dilincebir ḳavme ki ‘Arab dilin bilürler.

Ərəbcə Qur’an olaraq (onu) bilən bir qövm üçün əyələri müfəssəl izah edilmiş bir kitabdır.

A scripture whereof the verses are expounded, a Lecture in Arabic for people who have knowledge.

A Book, whereof the verses are explained in detail;- a Qur´an in Arabic, for people who understand;-


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.