16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fussilet Suresi 21. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve kâlû liculûdihim lime şehidtum ‘aleynâ(s) kâlû entakana(A)llâhu-lleżî entaka kulle şey-in ve huve ḣalekakum evvele merratin ve-ileyhi turce’ûn(e)

Ve bedenlerine, ne diye aleyhimizde tanıklık ettiniz derler, onlar da her şeyi söyleten Allah derler, bizi de söyletti ve odur sizi halkeden ilk defa ve gene de dönüp onun tapısına varacaksınız.

(O zaman kâfirler ve zalimler) Kendi (vücut) derilerine (dönüp): "Niye aleyhimizde şahitlik ettiniz?" diye (soracaklar) onlar ise: "Her şeye nutku verip-konuşturan Allah bizi de konuşturdu. (Zaten) Sizi ilk defa (ve hiç yoktan) O yaratmıştı ve (şimdi) O’na döndürülmüş (bulunuyorsunuz" şeklinde yanıt vereceklerdir).

O gün derilerine soracaklar: “Neden aleyhimizde şahitlik yaptınız?” Onlar da: “Bize ve herşeye konuşma imkanı veren Allah konuşturdu. Sizi yoktan var eden O'dur, yine O'na döndürüleceksiniz” derler.

Onlar tenlerine, tenasül organlarına,
“Niçin aleyhimize şâhitlik ettiniz?" derler. Tenleri, tenasül organları:
“Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. Sizi de ilk yaratırken konuşma kabiliyetiyle O yarattı. O'nun huzuruna getirilerek hesaba çekileceksiniz." derler.

Derilerine: "Bizim aleyhimize niye şahitlik ettiniz?" derler. Onlar da derler ki: "Bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk kez yaratan da O'dur ve O'na döndürülüyorsunuz."

Kendi derilerine dediler ki: 'Niye aleyhimizde şahitlik ettiniz?' Dediler ki: 'Her şeye nutku verip-konuşturan Allah, bizi konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürülüyorsunuz.'

O kâfirler, derilerine (azalarına): “-Niçin aleyhimizde şahitlik ettiniz?” derler. Onlar (cevab olarak): “-Bizi, her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı, (öldükten sonra da) yine O'na götürülüyorsunuz.

Derilerine: “Neden aleyhimize şahitlik ettiniz?” derler. Derileri: “Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. İlk olarak sizi yaratan O’dur. Ve O’na döneceksiniz.” derler.

Onlar derilerine, “Niçin aleyhimize tanıklık ediyorsunuz?” diyecekler. Derileri de, “Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O'dur ve yalnız O'na döndürüleceksiniz” diyecekler.

Onlar, derilerine derler ki: «Neden bize karşı tanıklık edersiniz?»; Diyeler ki: «Her şeyi söyleten Allah, bizleri de söyletti!», İlk önce sizleri yaratan O'dur, yine O'na dönersiniz

Derilerine: “Aleyhimize niçin şahitlik ettiniz?” diyecekler. Derileri: “Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattığı gibi şimdi de O'nun huzuruna dönüp gelmişsiniz” diyecekler. 

Bkz. 28/78, 30/9, 40/82

Cildlerine "Niçün bizim ’aleyhimizde şehâdet idiyorsunuz?" diyecekler, cildlerinden "Bizi her şeye nutk viren Allâh söyletiyor" cevâbını alacaklar. Allâh sizi bir def’a halk iyledi. Yine âna rücû’ ideceksiniz.

Derilerine: "Aleyhimize niçin şahidlik ettiniz?" derler. "Bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi önce yaratan O'dur ve O'na döndürülüyorsunuz" cevabını verirler.

Onlar derilerine, “Niçin aleyhimize şâhitlik ettiniz?” derler. Derileri de der ki; “Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı ve yine yalnızca O’na döndürülüyorsunuz.”

Derilerine, “Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?” diye sorarlar. “Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu” derler. İlk önce sizi O yarattı, şimdi de yine O’na dönüyorsunuz.

Derilerine: Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz? derler. Onlar da: Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. İlk defa sizi o yaratmıştır. Yine O'na döndürülüyorsunuz, derler.

Derilerine, "Niçin bize karşı tanıklık ettiniz?" diye sorarlar. Onlar da, "Her şeyi konuşturan ALLAH bizi konuşturdu. Sizi ilk yaratan O'dur ve işte O'na döndürülüyorsunuz," derler

Onlar derilerine: "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" derler. Derileri de: "Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu, sizi ilk defa yaratan O'dur ve siz yine O'na döndürülüyorsunuz" derler.

Derilerine niçin aleyhimizde şahidlik ettiniz? derler, bizi, derler: her şey'i söyleten Allah söyletti, sizi de ilk def'a o yarattı yine ona götürülüyorsunuz

Onlar derilerine, “Niçin aleyhimize şahitlik ediyorsunuz?” diyecekler. Derileri de: “Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattığı gibi şimdi de O’nun (manevi) huzuruna dönüp gelmişsiniz” diyecekler.

Bedenlerine, “Niçin aleyhimize tanıklık ettiniz? Dediler. Bedenleri de: “Bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürülüyorsunuz.”

Derilerine (şöyle) dediler (derler): «Bizim aleyhimize neye şâhidlik etdiniz»? Onlar da «Bizi, dediler (derler), her şey'i söyleten Allah söyletdi. Sizi ilk defa O yaratmışdır. Yine ancak Ona döndürü (lüb götürü) lüyorsunuz».

Ve derilerine: “Niçin aleyhimize şâhidlik ettiniz?” derler. (Onlar da:) “Herşeyi konuşturan Allah, bizi (de) konuşturdu; hem sizi ilk def'a O yaratmıştır ve (işte) ancak O'na döndürülüyorsunuz” derler.

Ve (dilleriyle) derilerine: “Aleyhimize (dolayısıyla kendi aleyhinize) niçin şahitlik ettiniz derler. Derileri: “Her şeyi konuşturan (her şeye kendi dilince konuşma yeteneği veren) Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa o yaratmıştı ve (gördüğünüz gibi hesap vermek üzere işte) O’na döndürülmektesiniz” derler.

Onlar derilerine “Niçin bizim aleyhimizde şahitlik yaptınız?” derler. Derileri de “Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O dur ve O’na döndürüleceksiniz.”

Derilerine diyecekler: "Neden bize karşı tanıklık ettiniz siz?" Onlar da diyecekler: "Bizi Allah söyletti, her nesneyi söyleten Allah. Sizi ilkin yaratan da Odur. Yine de Ona döndürüleceksiniz."

Onlar derilerine [¹] «— Niye aleyhimize şehadet ettiniz» diyecekler. Bunlar da şöyle diyecekler: Her şeyi söyleten Allah bizi de söyletti, sizi ilk defa O yarattı, siz, O/na döneceksiniz.

[1] Âzalarına.

Onlar derilerine, “Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?” derler. Onlar da “Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattı yine O’na döndürüleceksiniz” derler.

Kendi derilerine, “Niye aleyhimizde şahitlik ettiniz?” derler. “Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürülmektesiniz” derler.

Bunun üzerine zâlimler kendi derilerine, “Niçin bizim aleyhimizde şâhitlik ediyorsunuz?” diye öfke ve hayretle soracaklar. Onlar da, “Ne yapalım; her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu!” diyecekler, “Sizi başlangıçta O yarattı ve şimdi yine O’na dönüyorsunuz!” O zaman Allah onlara diyecek ki:

Derilerine:
“Niçin aleyhimize şahidlik ettiniz?” dediler.
“Her şeyi konuşturmuş olan Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattı. O’na döndürülüyorsunuz” dediler.

Kendi derilerine: " yahu neden bize karşı tanıklık ediyorsunuz ki! " diyecekler. Onlar da cevap verecek: " bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturuyor. " O sizi ilk başta nasıl yarattı ise, en sonunda yine kendisine döndürecektir.

Derilerine, "Niçin aleyhimize şâhitlik ettiniz?" derler. Derileri, "Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturuyor. İlk defa sizi Allah yaratmıştı! Sizi yaratan Allah’ın bizi konuşturmaya gücü yetmez mi? Size öldükten sonra hesap için Allah’a döndürüleceğiniz söylenmedi mi?"

(Kişiler) derilerine “Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?” diyecek, onlar da “Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturmuştur. İlk kez sizi de O yaratmıştır. Yalnızca O’na döndürüleceksiniz.” diyeceklerdir. [*]

Dünya şartlarında konuşabilmek nasıl ki başlangıçta Yüce Allah’ın koyduğu yasalar sayesinde gerçekleşiyorsa, mahşerde de benzer başka yasalar devreye ... Devamı..

Onlar, kendi derilerine: “Niçin aleyhimizde şâhitlik ettiniz?” deyince (derileri): “Sizi ilk defa yaratan, kendisine döndürüleceğiniz ve her şeyi konuşturan Allah, (bugün) bizi de konuşturdu.” diyecekler.

Derilerine soracaklar: “Neden aleyhimize tanıklık yaptınız?” Onlar da: “Her şeye konuşma imkanı veren Allah, bize [de] vermiştir: Sizi yoktan var eden O’dur, [şimdi] yine O’na döndürülüyorsunuz.

Onlar derilerine soracak: – Niçin bizim aleyhimizde şahitlik ettiniz? Derileri de şöyle cevap verecek: – Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa o yaratmıştı şimdi de O’nun huzuruna getirilip hesap veriyorsunuz. 24/24

Derilerine, “Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?” diye sorarlar. Onlar da, “Her şeye (kendi dilince) konuşma yeteneği veren Allah bize de verdi: sizi yoktan var eden O’dur, dönüşünüz de yine O’nadır.”

Onlar derilerine: "Aleyhimize nasıl şahitlik ettiniz?" diye sorarlar. Derileri de: "Bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturdu, ilk defa sizi O yarattı, yine O’na döndürülüyorsunuz” derler.

Onlar derilerine, "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" derler. Derileri de der ki; "Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı ve yine yalnızca O’na döndürülüyorsunuz. "

Ve derilerine derler ki: «Ne için aleyhimize şehâdet ettiniz?» (Derileri de) Derler ki: «Herşeyi söyleten Allah bizi söyletti». Ve O, sizi ilk defa yarattı ve O'na döndürüleceksinizdir.

Derilerine: “Niçin aleyhimizde şahitlik ettiniz? ” deyince onlar: “Bizi konuşturan, her şeyi konuşturan Allah'tır. Zaten sizi ilkin yaratan ve sonunda da huzuruna götürüleceğiniz Rabbiniz de O'dur. ”

Derilerine: "Niçin aleyhimize şahidlik ettiniz?" dediler. (Derileri): "Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı, işte O'na döndürülüyorsunuz." dediler.

Onlar derilerine: "Ne içün 'aleyhimize şehâdet idersiniz?" dirler. Derileri de: "Bizi, her şeyi intâk iden Allâh söyletdi. O sizi ilk def'a halk itdi ve O'na râci' olursunuz." cevâbını virirler.

Derilerine: “Niye aleyhimizde şahitlik ettiniz?” diye soracaklar, onlar da “Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. Sizi ilkin yaratan O’dur; O’nun huzuruna çıkarılıyorsunuz” diye cevap verecekler.

Derilerine şöyle diyecekler:-Niye aleyhimize şahitlik ettiniz?-Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa yaratmıştı ve yine Ona döndürülüyorsunuz.

Derilerine “Niçin aleyhimizde tanıklık ettiniz?” derler. Derileri der ki: “Bizi, herşeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defasında yaratan da O idi; yine Ona dönüyorsunuz.”

Derilerine: "Aleyhimizde neden tanıklık ettiniz?" derler. Derileri derler ki: "O her şeyi konuşturan Allah konuşturdu bizi. Hani, sizi ilk seferinde de O yaratmıştı ya! Ve siz O'na döndürüleceksiniz."

daħı eyittiler derilerine “nişe ŧanuķlıķ virdüñüz bizüm üzerümüze?” eyittiler “söyletti bizi Tañrı ol kim söyletti her nesneyi. daħı ol yarattı sizi ilk gez daħı andın yaña döndürinilesiz.”

Eyide kāfirler derilerine: Niçün ṭanuḳluḳ virdüñüz bizüm üstümüze? diye‐ler. Derileri eyide ki: Bizi söyletdi ol Tañrı ki barça nesneye dil virdi. Daḫıol yaratdı evvelde sizi. Daḫı anuñ ḥażretine rücū‘ idersiz. |

Onlar öz dərilərinə: “Nə üçün əleyhimizə şəhadət verirsiniz?” – deyəcəklər. (Dəriləri də) belə cavab verəcəkdir: “Hər şeyi dilə gətirən Allah bizi danışdırdı. Sizi ilk dəfə yoxdan yaradan Odur. Siz Onun hüzuruna qaytarılırsınız!”

And they say unto their skins: Why testify ye against us? They say: Allah hath given us speech Who giveth speech to all things, and Who created you at the first, and unto Whom ye are returned.

They will say to their skins:(4488) "Why bear ye witness against us?" They will say: "(Allah) hath given us speech,- (He) Who giveth speech to everything: He created you for the first time, and unto Him were ye to return.

4488 A new phase of their existence will now dawn on them. They used to think that if they concealed their evil deeds from the rest of the world, noth... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.