18 Nisan 2024 - 9 Şevval 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fussilet Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Tenzîlun mine-rrahmâni-rrahîm(i)

Rahman ve rahimden indirilmiştir.

(Bu Kur’an) Rahman ve Rahim (olan Rabbiniz)’den (Hz. Peygamber üzerinden bütün kullarına hidayet ve saadet rehberi olarak) indirilmiştir.

Bu Kur'ân dünyada herkese, ahirette sadece mü'minlere acıyan, merhamet eden Allah tarafından indirilmiştir.

Bu kitap, sınırsız rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, mükâfatlarına ve hayırlara mazhar eden, Rahmân ve Rahîm olan Allah tarafından bölüm bölüm indirilmiştir.

bk. Kur’an-ı Kerim, 1/3; 26/192-194; 36/5.

(Bu Kitap) Rahman ve Rahim tarafından indirilmiştir.

(Bu Kur'an,) Rahman ve Rahim'den indirilmiştir.

Bu Kur'an Rahman, Rahîm tarafından indirilmedir.

(Bu kitap,) Rahman ve Rahim olan Allah’tan indirilmedir.

Bu kitap, rahmet ve merhametin kaynağı olan Allah'ın katından indirilmiştir.

Bu, esirgeyen, yarlıgayan katından indirilmiştir

(Bu vahyin) indirilişi Rahman ve Rahim (olan Allah')tandır.

Müşfik ve rahîm olan Allâh’ın inzâl iylediği kitâb işte budur.

2,3,4,5. Bu Kitap, merhametli olan Allah katından indirilmedir; bilen bir millet için müjdeci ve uyarıcı olmak üzere Arapça okunarak, ayetleri uzun uzun açıklanmıştır. Ama insanların çoğu yüz çevirmiştir, onlar işitmezler de: "Bizi çağırdığın şeye karşı kalblerimiz kapalıdır, kulaklarımızda ağırlık, bizimle senin aranda anlaşmamıza engel vardır; istediğini yap, biz de yapacağız" derler.

Bu Kur’an, Rahmân ve Rahîm olan Allah’tan indirilmedir.

Bu Kur’an, rahman ve rahîm olan Allah’ın katından indirilmiştir;

(Kur'an) rahmân ve rahîm olan Allah katından indirilmiştir.

Rahman ve Rahim'den bir indirilmiştir.

Bu Kur'ân Rahmân ve Rahîm olan Allah tarafından indirilmiştir.

O rahmânı rahîmden indirilme

Bu Kur’ân rahmân ve rahîm (olan Allah) tarafından gönderilmiştir.

Rahmeti bol ve kesintisiz olan tarafından indirilmiştir.

2,3,4. (Bu), âyetleri — bilecek (anlayacak) her hangi bir kavm için — ayrı ayrı açıklanmış, (hükmünce amel edenlere) müjdeler verici, (muhaaliflerini başlarına gelecek fena akıbetlerle) korkutucu, Arabca bir Kur'an olmak üzere Rahman (ve) Rahıym tarafından indirilmiş bir kitabdır. (Böyle iken) onların çoğu (bunu düşünüb kabulden) yüz çevirmişdir. Artık dinlemezler onlar.

(Bu kitab) Rahmân (bu dünyada bütün mahlûkatına rahmet eden), Rahîm (âhirette yalnız mü'minlere merhamet eden Allah) tarafından indirilmedir.

Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir.

Bu, Acıyıcının , Esirgeyicinin yönünden bildirilmiştir.

Bu, esirgeyen, bağışlayan Zat tarafından indirilmiştir.

(Bu Kur’an) Rahmân ve Rahîm’den indirilmedir.

(Bu Kur'an,) Rahman ve Rahim'den indirilmedir.

Ha, mîm gibi harflerden oluşan bu muhteşem ayetler, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah tarafından gönderilmiştir.

Rahîm Rahmân’dan kısım kısım indirilmedir.

1,2. Hâ. Mîm. Bu Kitap, seven ve her şeye sevgi ile hakim olan Allah tarafından indirilmiştir.

Size okunanlar; Kuşatan ve Koruyan Allah tarafından gönderilmiştir.

(Bu kitabın) indirilişi [Rahmân] (ve) [Rahîm] (olan Allah) tarafındandır.

(Bu Kitap) Rahman, Rahîm olan (Allah) tarafından indirilmiştir.

[BU VAHYİN] indirilişi, Rahmân ve Rahîm’dendir:

Bu Kuran rahmeti sonsuz merhameti sınırsız olan Allah katından indirilmiştir. 2/97-98, 27/6

MUHTEŞEM[⁴²²⁸] bir indiriliş; O Rahmân, O Rahîm’den.[⁴²²⁹]

[4228] Tenzîlundeki tazim ifade eden belirsizliğin çeviriye yansıması. [4229] Zımnen: Vahiy, sonsuz rahmet sahibinin insanlığın önüne açtığı bir gö... Devamı..

2,3,4. Bu; (manasını) bilip anlayacak (irfan ehli) herhangi bir kavim için, ayetleri (hükümleri ve öğütleri ) ayrıntılı olarak açıklanmış; (Rablerinin emir ve yasaklarını yerine getirenleri cennet ile) müjdeleyici, (onları hiçe sayanları ise başlarına inecek azap ile) uyarıcı Arapça Kur'an olarak; Rahman ve Rahîm (olan Allah) tarafından indirilmiş bir kitaptır!. (Ondan yararlanmak için sırf Arapça bilmek yeterli değildir.. O kavmin yaratılışta Rablerinin kalplerine aşılamış olduğu iman nurunu köreltmemiş olması da elzemdir!.. Nitekim Arap müşriklerinin) Çoğu ondan (Kur’an’dan) yüz çevirip onu dinlemek (bile) istemediler! (de.. Ey Muhammed)

(Bu Kur’an), Rahmân ve Rahîm olan Allah’tan indirilmedir.

Esirgeyen, merhamet buyuran zât tarafından indirilmiştir.

Bu kitap rahman ve rahîm (olan Allah) tarafından indirilmiştir. [1, 3; 26, 192-194; 36, 5]

Sûrenin başındaki iki satırlık kısımda, başka bazı gerçeklerle birlikte Kur’ân’ın başlıca şu on vasfı da bildirilir: 1-Hâ, mîm: İ’caz ve tehaddî özell... Devamı..

(Bu,) Rahman, Rahim'den indirilmiştir.

Kur'ân-ı Kerîm Rahmân ve Rahîm olan Allâh'dan nâzil olmuşdur.

Bu (Kitap) iyiliği sonsuz ve ikramı bol olan Allah tarafından indirilmiştir.

Rahman, Rahim'den indirme..

Bu kitap, Rahmân ve Rahim olan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir.

Rahman ve Rahîm'den indirilmedir bu...

indürmek rūzį viriciden raḥmet ķılıcı.

Bu Ḳur’ān inmişdür Tañrıdan ki dünyāda raḥmet idicidür, āḫiretderaḥmet idicidür.

(Bu Qur’an) mərhəmətli, rəhmli (olan Allah) tərəfindən nazil edilmişdir.

A revelation from the Beneficent, the Merciful,

A Revelation from (Allah),(4463) Most Gracious, Most Merciful;-

4463 In the last Surah (40:2-3) the revelation was described with reference to some of the qualities of Allah from Whom it came. Here it is described ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.