18 Nisan 2024 - 9 Şevval 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fussilet Suresi 19. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve yevme yuhşeru a’dâu(A)llâhi ilâ-nnâri fehum yûze’ûn(e)

Ve o gün, Allah düşmanları, bir araya toplanır da toplu bir halde cehenneme sürülürler.

(Kur’an nizamı ve adil hayat tarzı karşıtları olan) Allah’ın düşmanlarının bir araya getirilip-toplanacakları gün; işte onların (hepsi) bölükler halinde (zulümlerine göre cehennem tabakalarına) dağıtılacaklardır.

Ve o gün Allah düşmanları bir araya toplanır da, toplu bir halde cehenneme sürülürler. 

Allah düşmanları, Cehenneme gönderilmek üzere mahşerde toplandıkları gün, hiç bekletilmeden Cehenneme sevkedilirler.

Allah'ın düşmanlarının toplanıp ateşe götürüldükleri gün hepsi biraraya getirilirler.

Allah'ın düşmanlarının bir araya getirilip-toplanacakları gün, işte onlar, ateşe bölükler halinde dağıtılırlar.'

Allah düşmanlarının toplanıb ateşe götürülecekleri gün (kıyamette) onlar, ilk gelenden itibaren sonuncu gelinceye kadar bekletilirler.

Ve Allah’ın düşmanları ateşe doğru toplatıldıkları zaman, onlar sürülüp tutuklanırlar.

Allah'ın düşmanları, ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün, hepsi bir araya getirilirler.

Allah düşmanlarının, ateşle derildiği gün, bölük bölük süzülürler

Allah düşmanlarının (mahşerde) ateşe sevk olunmak üzere toplanacakları gün, işte onların hepsi, ateşe bölükler halinde sürülecekler.

Allâh’ın düşmanlarının ateşin önünde toplanub sürüler ile sevk olunacağı güni kendilerine ihbâr it.

Allah'ın düşmanları o gün cehenneme sürülürler. Hepsi bir aradadırlar.

Allah’ın düşmanlarının, toplanıp yığın yığın cehenneme sevk edilecekleri günü hatırla!

Allah düşmanlarının ateşe doğru sevkedilecekleri gün, öncekileriyle sonrakileriyle onların hepsi bir araya getirilir.

Allah'ın düşmanları, ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün, hepsi bir araya getirilirler.

ALLAH düşmanlarının ateşe sürüklenerek toplatılacakları gün...

O gün Allah'ın düşmanları cehennem ateşine sürülmek üzere hep bir araya toplanırlar.

Allah düşmanlarının toplanıp ateşe sevkolunacakları gün ise onlar baştan âhire hep tevkıf olunurlar

O (hesap) gün (ünde), (dünya hayatında iken küfürde ısrar ederek) Allah’a düşman olanlar bir araya getirilecek ve topluca ateşe (cehenneme) sürüleceklerdir.

O gün, Allah'ın düşmanları bir araya getirilip topluca ateşe sürülecekler.

(Hatırlat) o gün (ü ki) Allahın düşmanları, işte onlar, toplu halde ateşe sürüleceklerdir.

Artık o gün Allah'ın düşmanları toplu olarak ateşe sevk edilmek üzere bir araya getirilirler.

Allah’ın düşmanları, ateşe atılmaları için toplanıldıkları gün, düzenli bir hizaya sokulurlar.

O gün Allah’ın düşmanları derlenip takım takım ateşe sürükleneceklerdir.

Allah/ın düşmanları ateşe atılmak üzere toplandıkları gün, durdurulacaklar, hep birden cehenneme sürüklenecekler.

O gün ise, Allah’ın düşmanları ateşe gönderilmek üzere toplanır ve sevk edilirler.

Allah düşmanlarının ateşe sürülmek üzere bir araya getirilip toplatıldığı gün, işte onlar artık dağılmaktan alıkonurlar.”

O Gün Allah’ın düşmanları, gruplar hâlinde cehenneme doğru sürülecekler.

Allah’ın düşmanları Ateş’e doğru bir araya toplanacağı gün, artık onlar birlikte tutulurlar / tutuklanırlar.

Allah düşmanları, kıyamet gününde ateşe, bölükler halinde sürülecekler.

Allah’a düşmanlık edenlerin yığınlar halinde cehenneme sevk edilecekleri günü hatırla!

O gün Allah’ın düşmanları, ateşe sürülmek üzere bir araya getirileceklerdir.

O gün Allah düşmanları cehennem ateşine sürülmek üzere hep bir araya, bölükler halinde toplanırlar.

Bu nedenle, [bütün insanları,] Allah düşmanlarının ateşin başında toplanacakları ve sonra içine atılacakları Gün[e karşı uyar],

O gün, Allah’ın düşmanları bir araya getirilecek ve topluca ateşe sürülecekler. 41/27-28

VE Allah düşmanları,[⁴²⁵³] ateşe doğru sevk edilecekleri o gün baştan sona zapturapt altına alınırlar;[⁴²⁵⁴]

[4253] Özellikle Allah Rasûlü ve mü’minleri yurtlarından çıkaran Mekke müşrikleri (Krş: 60:1). [4254] Yûze‘ûn ile ilgili bkz: 27:17, not 23.... Devamı..

Allah’ın düşmanları o gün, cehenneme sürüklenmek üzere bir araya getirileceklerdir.

Allah’ın düşmanlarının, toplanıp ateşe doğru onlara düzen verildiğinde;

Ve o gün ki, Allah'ın düşmanları toplanıp ateşe sevkedilirler artık onlar tamamen hapsolunurlar.

Gün gelir, Allah'ın düşmanları toplanıp cehenneme sevk olunmak üzere, baştan sona tutuklanırlar.

Allah'ın düşmanları ateşe sürüldükleri gün toplanıp bir araya getirilirler.

Allâh'ın düşmanları olan müşrikler ve münâfıklar cem' olunub hep birden cehenneme sevk olunurlar.

Allah’ın düşmanları, Cehennem’e sevk edilmek üzere bir araya getirilecekleri gün bölüklere ayrılacaklardır.

O gün, Allah'ın düşmanları topluca ateşe sürülürler.

O gün Allah'ın düşmanları inzibat altında ateşe sevk edilmek üzere bir araya getirilirler.

Gün olur, Allah'ın düşmanları, düzenli bir biçimde bir araya toplanıp ateşe sürülürler.

daħı ol gün kim dirinileler Tañrı düşmānları oddın yaña pes anlar yıġlınurlar dirilmek içün.

Ol gün ki ḥaşr olur Tañrı düşmanları cehennem odına, anlar dirilüp ḥaşr olur‐lar.

Allahın düşmənləri Cəhənnəmə toplanacaqları gün onlar (əvvəlincisindən axırıncısınadək tutulub bir yerdə) saxlanacaqlar.

And (make mention of) the day when the enemies of Allah are gathered unto the Fire, they are driven on

On the Day that the enemies of Allah will be gathered together to the Fire, they will be marched in ranks.(4486)

4486 "Marched in ranks": to show their further humiliation; for they will be like prisoners going to Punishment.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.