21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fussilet Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Hâ, Mîm.

İman esaslarına ağırlık veren bu sûre de Kur’ân’dan söz ederek başlar. İnsanlar arasından son peygamberin seçildiğini anlatıp kevnî ayetler sıralanara... Devamı..

Hâ, mîm.[507]

[507] Fussılet sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVII, 73-74.

Hâ Mîm.

Bu harflerle ilgili 2/1 ayetinin dipnotuna bakabilirsiniz.

Hâ Mîm.[475]

Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız.

HH. M.

Bu harflerin anlamları için Bak 2:1; 40:1; 74:30.

Hâ, Mîm.(1)

(1)Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1)

Ha, Mim.

[1] Mekke'de nâzil olmuş 54 âyettir.

Hâ, Mîm.

Ha, Mim.

(Mekke’de nazil olmuştur ve 54 ayettir. Adını, 3. ayette geçen “Fussilet” kelimesinden almıştır. Secde, Ha, Mim ve Mesâbih adları ile de anılmaktadır.... Devamı..

Ha, Mîm. Dinle, ey insanoğlu! Senin pek iyi tanıdığın ve sürekli kullandığın harflerden oluşan fakat hem lafzı, hem de manasıyla eşsiz bir mucize olan bu mesaja kulak ver:

Mekke döneminin ortalarında, Mümin sûresinden sonra indirilmiştir. Adını, üçüncü ayetinde geçen ve Kur’an mesajının açık ve net olduğuna işâret eden “... Devamı..

1,2. Hâ. Mîm. Bu Kitap, seven ve her şeye sevgi ile hakim olan Allah tarafından indirilmiştir.

[Hâ. Mîm.] [*]

Mukatta‘a harfleri hakkında bilgi için bkz. Bakara 2:1, dipnot 1.

Hâ-Mîm. ¹

1 Bkz. EK II.

Hâ mîm. 15/1

Hâ-Mîm![⁴²²⁷]

[4227] Bu harflerin mahiyetiyle ilgili bir açıklama için ilk geçtiği 68:1’in ilk notuna bkz.

Hükmüm ve mülküm hakkıçün.

ḥā ḥilmüm haķķı mįm muḥammed ḥaķķı.

Ha Mim:(4462)

4462 Abbreviated Letters: See Introduction to S. 40. See also n. 4382 to 40:8, and n. 4505 to 41:34.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.