24 Mayıs 2024 - 16 Zi'l-ka'de 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 66. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul innî nuhîtu en a’bude-lleżîne ted’ûne min dûni(A)llâhi lemmâ câeniye-lbeyyinâtu min rabbî ve umirtu en uslime lirabbi-l’âlemîn(e)

De ki: Şüphe yok ki ben, Allah'tan başka sizin taptıklarınıza tapmaktan menedildim, Rabbimden apaçık deliller gelince bana ve alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi bana.

(Ey Resulüm!) De ki: "Bana apaçık belgeler (Kur’ani hükümler) gelince, sizin Allah’tan başka taptıklarınıza kulluk etmekten kesin olarak menedildim (yasaklandım ve uzaklaştırıldım) ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunmuş (bulunmaktayım ve zaten daha önce de asla şirke bulaşmamıştım.)"

Ey Muhammed! de ki: “Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, o sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza kulluk etmem, bana yasaklanmıştır. Ben alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.

“Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah'ı bırakıp, kulları durumundakilerden tapıp yalvardıklarınıza kulluk ve ibadet etmem ilahi ilmin-hikmetin gereği bana yasaklandı. Bana âlemlerin, bütün varlıkların Rabbine teslim olarak hükmüne rıza göstermem, İslâm'ı yaşayan müslüman olmam emredildi.” de.

De ki: "Ben, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan nehyolundum ve alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum."

66.Cuveybir`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime Velid bin Muğire ile Şeybe bin Rabi`a`nın, Resulullah (a.s.)`ı geti... Devamı..

De ki: 'Bana apaçık belgeler gelince, sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kulluk etmekten kesin olarak menedildim ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.'

(Ey Rasûlüm, seni putperest atalarının dinine çağıran o müşriklere) de ki: “- Bana Rabbimden açık deliller (ayetler) geldiği vakit, ben, o sizin Allah'dan başka taptıklarınıza ibadet etmekten kesin olarak menedildim. Âlemlerin Rabbine itaat ve ibadet etmekle emrolundum.”

De ki: “Ben, Rabbimden bana açık deliller gelince, sizin Allah’ın dışında yalvardıklarınıza tapmaktan menolundum ve Rabb-ül alemin’e teslim olmakla emrolundum.”

De ki: “Rabbimden bana açık deliller geldi. Sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kulluk etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben, âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.”

Diyesin ki: «Tanrımdan başka belgeler geldiği halde, Allahtan başka, çağırmış olduğunuz nesnelere tapınmakla buyrulmadım ben, âlemlerin sahibine başeğmekle buyruldum !»

De ki: “Allah'tan başka dua edip yalvardığınız her ne varsa, ben onlara ibadet etmekten men olundum. Zira bana Rabbimden hakikatin apaçık delilleri gelmiş bulunuyor. Ve âlemlerin Rabbine bütün varlığımla teslim olmam emredildi bana.”

Yâ Muhammed di ki: "Bana rabbimden âşikâr âyât geldikden sonra sizin Allâh’a koşdığınız şerîklere tapmak bana memnû’dur, rabbu’l ’âlemine teslîm olmak içün emir aldım."

De ki: "Sizin, Allah'ı bırakıp da kulluk ettiklerinize kulluk etmek bana yasak kılınmıştır. Zira bana Rabbimden belgeler gelmiştir. Ben, kendimi Alemlerin Rabbine vermekle emrolundum."

De ki: “Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah’ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve bana, âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.”

De ki: “Rabbimden bana açık kanıtlar gelince, sizin Allah’ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu ve kendimi âlemlerin rabbine teslim etmem emredildi.”

(Resûlüm)! De ki: Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah'ı bırakıp o taptıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

De ki, "Bana açık deliller geldikten sonra, ALLAH'ın yanında yalvardıklarınıza tapmaktan menedildim ve evrenin Rabbine teslim olmakla emrolundum."

Bak 93:7.

De ki: "Bana Rabbimden apaçık deliller geldiği zaman, ben o sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınıza ibadet etmekten kesinlikle men edildim ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi."

De ki: bana rabbımdan beyyineler geldiği vakıt ben o sizin Allahdan başka yalvardıklarınıza ıbâdet etmekten kat'ıyyen nehyedildim de emrolundum ki müslim olayım o rabbül'âlemîne

(Habibim, haddi aşarak, seni kendi bâtıl inançlarına çağıran o müşriklere) de ki: “Bana Rabbimden apaçık deliller gelmişken, sizin, Allah’tan başka yalvardıklarınıza (taptığınız putlara) kulluk etmem. (Böyle bir şey yapmam mümkün değildir, zaten hayatımın hiçbir döneminde böyle bir şey yapmış da değilim.) Ben yalnızca âlemlerin Rabbi olan Allah’a teslim olmakla emrolundum.”

De ki: “Bana, Rabb'imden gelen açık kanıtlar içeren bilgilerle; sizin, Allah'tan başka yöneldiklerinize kulluk etmekten kesinlikle men edildim ve ben âlemlerin Rabb'ine teslim olmakla emrolundum.”

(Habîbim) de ki: Bana Rabbimden (aklî delilleri takviye eden o) apaçık (ilâhî) deliller gelince o sizin Allâhı bırakıb tapdıklarınıza kulluk etmekliğimden (te'kîden ve) kat'î olarak, men'edildim. Âlemlerin Rabbine teslîm olmaklığım emrini aldım».

De ki: “Doğrusu ben Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah'dan başka(kendisine) yalvarmakta olduklarınıza ibâdet etmekten yasaklandım ve âlemlerin Rabbine teslîm olmakla emrolundum.”

Deki “Rabbimden bana açıklayıcı ayetler geldikten sonra, Allah’dan başka çağırdıklarınıza kulluk etmem kesinlikle bana yasaklandı ve âlemlerin Rabbine teslim olmam bana emredildi.”

De ki: "Gerçekten bana çalabımdan açıklayıcı belgeler geldi de ben sizin Allah’ı bırakıp da taptıklarınıza kulluk etmekten alıkondum. Ben bütün varlıkların çalabına bağınmak buyruğunu aldım."

Müşriklere de ki bana Rabbimden açık hüccetler ve âyetler geldi de ben Allah/ı bırakarak taptıklarınıza tapmadan nehyolundum. Âlemlerin Rabbine boyun eğmeye [³] de emrolundum.

[3] Veya O'na ihlâs ile ibadet etmeye.

(Ey Peygamber!) De ki: “Rabbimden bana apaçık deliller [beyyinât] gelince, Allah’ı bırakıp da yalvardıklarınıza/ dua ettiklerinize kulluk etmem bana yasaklandı. Ben âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.”

De ki: “Bana apaçık belgeler gelince, sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kulluk etmekten kesin olarak men edildim ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.

Ey Müslüman! Din konusunda senden taviz koparmaya çalışan inkârcılara de ki: “Bakın; bana Rabb’imden bu apaçık belgeler geldikten sonra, Allah’ın yanı sıra tapındığınız kimselere kulluk etmem bana kesinlikle yasaklanmış ve tam bir teslimiyetle âlemlerin Rabb’ine boyun eğmem emredilmiştir!”
O Allah ki;

De ki:
-“Bana rabbimden Beyyineler / Açık Belgeler geldiğinde, bana, Allah’tan başka dua ettiklerinize kulluk etmem yasaklandı;
Âlemler’in rabbine teslim olmam emredildi”.

De ki: " Sizin Allah diye dua ettiğiniz putlara el açmam bana yasaklandı. Rabb’imden bana gelen bilgilere göre. bana, sadece kendimi evren sahibine teslim etmem emredildi. "

Yasalarımızı inkâr edenlere de ki: “Bana Rabbimden apaçık deliller geldi. Yasalarına uyarak taptığınız insanların yasalarına uymam yasaklandı. Çünkü yasalarına uyarsam onlara tapmış olurum! Hâlbuki ben ancak Âlemlerin Rabbi olan Allah’a taparım! Sadece Allah’ın yasalarına uyarım!”

De ki: “Bana Rabbimden apaçık deliller geldiğinde (de) Allah’ın peşi sıra yalvardıklarınıza tapmam bana yasaklandı [*] ve bana ‘Âlemlerin Rabbine teslim olmam’ emredildi.” [*]

Bu cümle esasında bu tür “bilgiler gelmeden önce Hz. Muhammed müşriklerin yaptığı gibi yapıyordu” anlamını asla ve asla içermez. Çünkü kâfirûn 109:4’t... Devamı..

(Ey Muhammed!): “Rabbimden bana apaçık mûcizeler geldiğinden dolayı, ben sizin Allah’tan başka taptıklarınıza kulluk etmekten men edildim ve sadece âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.” de.¹

1 Bu âyet, Velid b. Muğiyre ve Şeybe b. Rabîa’nın Peygamberimize gelerek: “sen şu söylediğin şeylerden vazgeç. Biz sana babalarımızın dinini tavsiye e... Devamı..

De ki: “Rabbimden bana hakikatin bütün kanıtları verildiği için, Allah’ı bırakıp da yalvardığınız varlıklar[dan hiç birine] kulluk yapamam; ben âlemlerin Rabbine kendimi teslim etmekle emrolunmuşum”.

De ki: – Bana Rabbimden hakikatin apaçık belgeleri/Kuran geldiği günden beri, ben sizin Allah’tan başka kulluk ettiklerinize kulluk etmekten kesinlikle men edildim. Ve âlemlerin Rabbine kayıtsız şartsız teslim olmakla emrolundum. 39/11...15

De ki: “Elbet ben, hele de Rabbimden bana hakikatin apaçık delilleri ulaşmışken, Allah’tan başka yalvarıp yakardıklarınıza kulluk etmekten nehyolundum; ve ben kendimi Âlemlerin Rabbine teslim etmekle emrolundum.”

(Ey Muhammed) De ki: "Bana Rabbimden açık deliller geldiğinde, sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınıza kulluk etmem yasaklandı, âlemlerin Rabbine teslim olmam emrolundu!"

De ki: "Ben, Rabbimden bana açık beynat gelince, sizin Allah’tan başka yalvardıklarınıza kulluktan men olundum ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum. "

De ki: «Ben sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza ibadet etmekten nehyedildim, o vakit ki, bana Rabbimden apaçık deliller geldi ve emrolundum ki, âlemlerin Rabbi için teslim olayım.»

De ki: Rabbimden bana açık deliller gelince sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize tapmam yasaklandı ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

De ki: "Ben, Rabbimden bana açık deliller gelince, sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan men'olundum ve alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum."

Yâ Muhammed! Di ki: "Bana rabbim tarafından âyât ve mu'cizât geldiği zamân sizi Allâh'dan gayrı 'ibâdet iylediğiniz şeylere 'ibâdetden nehy ve 'âlemlerin rabbine teslîm-i mevcûdiyet itmekle emr olundum."

De ki “Allah ile kendi aranıza koyup yardıma çağırdıklarınıza kul olmam, bana yasaklandı. Bu yasak, Rabbimden (Sahibimden) bana, açık âyetler geldiği vakit kondu. Ben varlıkların sahibine teslim (müslüman) olma emri aldım.”

De ki:-Rabbimden bana apaçık belgeler geldikçe, sizin Allah'tan başka kulluk ettiklerinize kulluk etmem yasaklandı. Alemlerin Rabb'ine teslim olmakla emrolundum.

De ki: Ben, sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza kulluk etmekten men olundum. Çünkü bana apaçık deliller geldi ve Âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

De ki: "Ben, Rabbimden bana açık-seçik ayetler gelince, sizin, Allah'ın berisinden yakardıklarınıza kulluk etmekten yasaklandım. Ben, âlemlerin Rabbi'ne teslim olmakla emrolundum."

eyit: “bayıķ ben yıġlındum kim ŧapam anlara kim oķırsız Tañrı’dan ayruķ ol vaķt kim geldi baña ḥüccetler çalabumdan. daħı buyrıldum kim müsülmān olam 'ālemler çalabı’sına.

Eyit yā Muḥammed, ben nehy oldum ‘ibādet eylemekden siz ṭap‐duġuñuz nesnelere Tañrıdan özge. Baña ḥüccetler geldükde beni yaradandan.Daḫı buyruldum ki muṭī‘ olam ‘ālemler Tañrısına.

(Ya Peyğəmbər!) De: “Rəbbimdən mənə açıq-aşkar dəlillər gəldiyi zaman sizin Allahdan qeyri tapındıqlarınıza (bütlərə) ibadət etmək mənə qadağan olunmuş, ancaq aləmlərin Rəbbinə təslim olmaq buyurulmuşdur!”

Say (O Muhammad): I am forbidden to worship those unto whom ye cry beside Allah since there have come unto me clear proofs from my Lord, and I am commanded to surrender to the Lord of the Worlds.

Say: "I have been forbidden(4443) to invoke those whom ye invoke besides Allah,- seeing that the Clear Sings have come to me from my Lord; and I have been commanded to bow (in Islam) to the Lord of the Worlds."

4443 All objects of worship besides Allah are mere delusions. To anyone who sees this clearly, through Allah's Self-revelations, the only possible cou... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.