24 Mayıs 2024 - 16 Zi'l-ka'de 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 65. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Huve-lhayyu lâ ilâhe illâ huve fed’ûhu muḣlisîne lehu-ddîn(e)(k) elhamdu li(A)llâhi rabbi-l’âlemîn(e)

Odur daimi diri, yoktur ondan başka tapacak, artık onun dininde, yüreğinizi ona bağlayarak çağırın onu; hamd, alemlerin Rabbi Allah'a.

O (Allah), Hayy (diri) olandır (her şeyi ve herkesi hayata kavuşturandır). O’ndan başka ilah yoktur; öyleyse ihlaslı (kullar olarak) ve Dinine (uygun şartlarda) O’na dua edip (yalvarın ve yaklaşın. Ayet ve hadislerin açık hükümlerinden ayrılmayın, riyakârlığa kaymayın!) Âlemlerin Rabbine hamdolsun (diyerek şükrünüzü yapın).

O daima diridir, O'ndan başka gerçek ilah yoktur. Öyleyse içten bir inançla yalnız O'na bağlanarak, O'na yalvarın. Tüm eksiksiz övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

O ebedî hayat ile diri, ölümlü olmaktan uzaktır. Hak ilâh yalnızca O'dur. Dininde Allaha halisane samimi davranarak O'na yalvarın. Âlemlerin, bütün varlıkların Rabbi Allah'a hamdolsun.

O diridir, O'ndan başka ilâh yoktur. Şu halde dini yalnız kendisine halis kılarak O'na dua edin. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır.

O, Hayy (diri) olandır. O'ndan başka ilah yoktur; öyleyse dini yalnızca kendisine halis kılanlar olarak O'na dua edin. Alemlerin Rabbine hamdolsun.

Ebedî hayat sahibi ancak O'dur. O'ndan başka hiç bir İlâh yoktur. O halde ibadeti O'na hâlis kılarak kendisine şöyle dua edin: “- Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'ındır.”

O diridir, O’ndan başka ilah yoktur. Artık dini O’na has kılarak O’na dua edin. Bütün hamd ve kemalat, âlemlerin sahibi olan Allah’ındır.

O, diridir. O'ndan başka tanrı yoktur. O halde dinde ihlaslı kişiler olarak O'na kulluk ediniz. Her türlü övgü, âlemlerin Rabbi Allah'a aittir.

O diridir, O'ndan özge Tanrı yoktur, dinde Allah İçin özden olarak O'na çağırasınız, hamd olsun âlemlerin sahibi olan Allaha

O, daima diridir. O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse, dini bütün yanlarıyla kabul ederek ve yalnızca O'nun rızasını gözeterek, samimi ve saf bir inançla sadece O'na dua edin (dualarınızda başkalarını araya sokmayın). Her türlü övgü âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur!

Allâh hayât-ı ebediyeye mâlikdir, Ândan mâ’adâ ’ibâdet idecek Allâh yokdur. Âna karşu dininiz hâlis olsun. Rabbu’l ’âlemîn olan Allâh’a hamd idiniz.

O diridir, O'ndan başka tanrı yoktur. Dini yalnız O'na has kılarak O'na yalvarın. Övgü, Alemlerin Rabbi Allah içindir.

O, diridir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde sadece Allah’a itaat ederek (samimi olarak) O’na ibadet edin. Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur.

O diridir, O’ndan başka tanrı yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla O’na dua edin. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur.

O daima diridir; O'ndan başka hiçbir tanrı yoktur. O halde dinde ihlâslı ve samimi kişiler olarak O'na dua edin. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

O, Diridir; O'ndan başka tanrı yoktur. Dini sadece O'na ait kılarak O'nu çağırın. Evrenin Rabbi ALLAH'a övgüler olsun.

Bak 39:11.

Daimî bir hayat sahibi ancak O'dur. O'ndan başka ilâh yoktur. Onun için dini halis kılarak O'na, hep O'na yalvarın. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Hayy ancak o, ondan başka tapılacak yok, onun için dîni halîs kılarak ona, hep ona yalvarın, hamd, Allâhın, o rabbül'âlemînin

O (ezelî ve ebedî) diri olandır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Öyleyse dinde ihlaslı kişiler olarak O’na dua edin (ve unutmayın ki, bütün övgüler ve) hamd (ler), âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur!

O, diridir. Ondan başka ilah yoktur. O halde dini yalnızca O'na has kılarak O'na dua edin. Hamd yalnızca âlemlerin Rabb'i olan Allah'a özgüdür.

O, dâima yaşayandır. Ondan başka hiçbir Tanrı yokdur. O halde Ona, dîninde ihlâs (ve samîmiyyet) erbabı olarak, «Hamd olsun, kâinatın Rabbi olan Allaha» (diyerek) düâ edin.

O Hayy'dır (hayâtı bâkidir); O'ndan başka ilâh yoktur; öyle ise dinde O'na (karşı)ihlâslı (samîmî) kimseler olarak O'na kulluk edin!(2) Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur!

(2)“Ubûdiyet, emr-i İlâhîye (Allah’ın emretmesine) ve rızâ-yı İlâhîye (O’nun râzı olmasına) bakar. Ubûdiyetin dâîsi (sebebi) emr-i İlâhî ve netîcesi r... Devamı..

O, hep diri ve kendisinden başka ilah olmayandır. Dinde samimi olarak size öğrettiği şekilde yalnızca ona dua edin. Bütün övgüler âlemlerin Rabbi Allah içindir.

O, diridir. Ondan başka tanrı yoktur. Artık Ona, dinine yürekten bağlı olarak yalvarın. Övülmek yalnız Allah’a yaraşır. O Allah ki bütün varlıkların çalabıdır.

O, devamlı diridir, O/ndan başka tapacak yoktur. Artık O/na dinde ihlâs ile ibadet edin. Âlemlerin Rabbi olan Allah/a hamdolsun deyin.

O Hayy’dır, O’ndan başka tanrı yoktur. O hâlde, dini yalnız Allah’a has kılarak O’na yalvarınız. Bütün övgüler/ hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

O, diri olandır, O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse dini yalnızca kendisine halis kılanlar olarak O'na dua edin. Bütün güzel övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür.

O, dâimâ diridir; hayatın, canlılığın biricik kaynağıdır! O’ndan başka ilâh yoktur! Öyleyse, ey insanlar, bütün içtenliğinizle, sadece Allah’a bağlanarak, tertemiz ve katkısız bir inançla O’na yalvarın! Unutmayın ki:
Her türlü övgü ve yücelik, bütün âlemlerin gerçek Rabb’i ve Efendisi olan Allah’a aittir!
Her türlü övgüye, teşekküre lâyık olan, sadece Odur. Gerçek anlamda övülmek Onun hakkıdır ve yalnızca Ona yaraşır. O hâlde:

O Hayy’dir; O’ndan başka ilah yoktur.
Bundan böyle Din’i O’na halis kılarak O’na dua edin / yalvarın!
Âlemler’in rabbi Allah’a Hamd olsun!

Allah diridir. Ondan başka tanrı yoktur. Ona: 'şükür Allah'a, şükür kainatı çekip çevirene' diyerek yürekten yalvarın

Allah daima diridir. Hiçbir zaman ölmez, öldürülemez. Allah’ın yasalarından başka yasalar koyup, insanlara hükmetmeye çalışanlar, çeşitli entrikalarla, algı yönetimiyle veya zor kullanarak zorbaca hükmeden kabul edilmez. Çünkü onlar; Allah’ın yasalarını hiçe sayarak, kendi hevalarına göre yasalar yaparak insanlar üzerine hükümranlık kurmakla ilahlık taslamışlardır. Allah ilahlık taslayanları sevmez. O halde yaşantınızda sadece Allah’ın yasalarına uyarak yaşayın! Sizin yasalara uygun yaşamınız Allah’a duanızdan ibarettir. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

O, daima diridir, O’ndan başka ilah yoktur. Dini O’na özgü kılarak O’na dua edin! [Hamd] (övgü) âlemlerin Rabbi Allah içindir.

O hep diridir ve Ondan başka ilâh yoktur. Öyleyse dini yalnız Ona has kılarak,¹ sadece Ona, gönülden yalvarın. Çünkü hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.

1 Allah’a eş koştuğunuz veya aracı, şefaatçi ve vesile kıldığınız tüm put, velî, efend, önder ve koruyucuları unutarak, sadece Allah’a yalvarın.... Devamı..

O, hep Diri’dir; O’ndan başka ilah yoktur: öyleyse, içten bir inançla yalnız O’na bağlanarak O’na yalvarın. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur!

O, her daim diridir. O’ndan başka ilah yoktur. Öyleyse (şirkten) arınmış bir şekilde dini O’na has kılarak Allah’a dua ile yalvarın. Bütün övgüler âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. 2/255, 59/22...24

Mutlak diri O, kendisinden başka ilâh olmayan O’dur: Artık siz de O’na, adanmış samimi ve saf bir inançla[⁴²¹⁵] sadece O’na yalvarın! Bütün övgüler, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.[⁴²¹⁶]

[4215] Benzer bir âyet için bkz: 39:2. [4216] el-Hamdu lillâhi rabbi’l-‘âlemîn için bkz: 1:1, not 3.

O, diri'dir. (Gerçek dirilik O'na mahsustur, her şey yok olmaya mahkumdur, O ise, her noksan sıfattan olduğu gibi, ölümden de münezzehtir) O halde O’na ihlas ile "Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" diyerek dua edin.

O diridir, O’ndan başka ilah yoktur. Dini yalnız kendisine hâlis kılarak O’na yalvarın. Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur.

Ebedî hayat sahibi olan O'dur. O'ndan başka hiçbir tanrı yoktur. Artık O'nun için dinde hulus sahipleri olarak O'na duada bulunun. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Tam mânasıyla Diri olan yalnız O'dur. O'ndan başka tanrı yoktur. Öyleyse ibadeti gönülden olarak ve yalnız O'na yapın, yalnız O'na yalvarın. Bütün hamd ve övgüler âlemlerin Rabbi Allah'adır.

O diridir, O'ndan başka tanrı yoktur. Dini yalnız kendisine halis kılarak O'na yalvarın. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.

O bizâtihi ve mine'l ezel hayy'dır. O'ndan başka ilâh yokdur. O'na dîninizde muhlis oldığınız halde du'â idiniz ve rabbu'l 'âlemîn olan Allâh'a hamd iyleyiniz.

O diridir. O’ndan başka ilah yoktur. Dinine bir şey katmadan O’na yalvarın. Her şeyi güzel yapan yalnız Allah’tır. O, tüm varlıkların Sahibidir.

O, hayat sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. Dini ona tahsis ederek, yalnızca ona dua/kulluk edin. Hamd, alemlerin Rabb'i Allah'a mahsustur.

O ezelî hayat sahibidir. Ondan başka tanrı yoktur; siz de katıksız bir inançla Ona yönelerek Allah'a dua edin. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.

Hayy O'dur! Tanrı yoktur O'ndan başka. Dini kendisine özgüleyerek dua edin O'na. Hamd olsun âlemlerin Rabbi Allah'a!

oldur diri yoķdur Tañrı illā ol; pes oķıñ anı iħlāś eyleyicilerken aña dįni ögmek Tañrı’nuñdur 'ālemler bisleyicisi.

Ol Allāh ḥaydur, diridür, andan özge tañrı yoḳdur. Andan du‘ā dileñüz arui‘tiḳād‐ıla. Şükr Tañrı Ta‘ālāya, ‘ālemlerüñ ḫālıḳı ve rāzıḳıdur.

Əbədi (həmişə diri) olan ancaq Odur. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. (Allaha) dini yalnız Ona məxsus edərək (heç bir şərik qoşmadan) ibadət edin! Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun!

He is the Living One. There is no God save Him. So pray unto Him, making religion pure for Him (only). Praise be to Allah, the Lord of the Worlds!

He is the Living (One):(4442) There is no god but He: Call upon Him, giving Him sincere devotion. Praise be to Allah, Lord of the Worlds!

4442 The real, self-subsisting Life is only in Him. Cf. 2:255, and n. 296. All other forms of life are but shadows compared to His perfect Light.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.