24 Mayıs 2024 - 16 Zi'l-ka'de 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 64. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

(A)llâhu-lleżî ce’ale lekumu-l-arda karâran ve-ssemâe binâen ve savverakum fe-ahsene suverakum ve razekakum mine-ttayyibât(i)(c) żâlikumu(A)llâhu rabbukum(s) fetebâraka(A)llâhu rabbu-l’âlemîn(e)

Bir Allah'tır ki yeryüzünü, size karar edecek bir yurt, göğü de bir kubbe olarak yaratmıştır ve size suret vermiştir, suretinizi de en güzel bir şekle sokmuştur ve sizi, tertemiz şeylerle rızıklandırmıştır; işte budur Rabbiniz; ne yücedir alemlerin Rabbi Allah.

Allah, yeryüzünü sizin için bir karar (yaşam ve yerleşim alanı), gökyüzünü (kubbemsi) bir bina kıldı; sizi (mükemmelce) şekillendirip (donattı), suretinizi de en güzel (bir şekil ve özellikte) yaptı ve size güzel-temiz (ve leziz) şeylerden rızık verip (yararlandırdı). İşte sizin Rabbiniz bu (Kâdir ve Kerim olan) Allah’tır. Âlemlerin Rabbi Allah ne Mübarektir (ve Şanı çok Yüce olandır).

Yeryüzünü sizin için bir dinlenme yurdu ve göğü de bir kubbe yapan, size şekil veren ve şeklinizi de en güzel hale sokan O'dur. Sizi tertemiz rızıklarıyla rızıklandıran O'dur. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.

Allah, yeryüzünü sizin için yerleşim alanı haline getiren, göğü yükselterek düzenleyip tavan olarak inşa eden, sizin çehrelerinizi ve vücut hatlarınızı şekillendiren, şekillerinizi, çehrelerinizi, bedenlerinizi itina ile yaratarak güzelleştiren, size temiz, helâl, sağlıklı rızık ve servetler ihsan edendir. İşte O, Allah sizin Rabbinizdir. Âlemlerin, bütün varlıkların Rabbi Allah yücelerden yücedir.

Allah, sizin için yeri bir karargâh, göğü de bir bina yapan, sizi şekillendiren ve şekillerinizi güzel yapan ve temiz şeylerle sizi rızıklandırandır. Alemlerin Rabbi olan Allah pek uludur.

Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı; sizi suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) kıldı ve size güzel-temiz şeylerden rızık verdi. İşte Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir.

Allah O'dur ki, sizin için yer yüzünü bir oturma yeri, göğü de kubbeli bir çatı yaptı. Size şekil verdi; sonra da şekillerinizi güzelleştirdi. Pâk ve hoş şeylerden size rızık verdi. İşte (kudret sahibi olan) bu Allah'dır Rabbiniz. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir!...

Allah O’dur ki; yeryüzünü size bir karargâh kılmıştır, göğü bir dam yapmıştır. Sizi şekillendirmiş ve şeklinizi güzelleştirmiştir. Ve çok güzel hoş şeyleri, size rızık olarak vermiştir. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Bütün âlemlerin sahibi olan Allah, bütün kusurlardan münezzehtir.

Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de kubbe yapan, size şekil verip şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran, Allah'tır. İşte, Rabbiniz olan Allah budur. Âlemlerin Rabbi olan Allah, ne yücedir!

Sizin için yeryüzünü dölenek, gökyüzünü bir örtü yapan Allah O'dur, size kılık verdi, ne de güzel yaptı kılığınızı, temiz azıklar verdi, işte bu Allahtır sizin Tanrınız; âlemlerin sahibi Allah yücedir

Allah, O'dur ki yeryüzünü sizin için bir yerleşme yeri, göğü de (onun üzerinde) bir kubbe yapmıştır. Ayrıca, sizi şekillendirmiş, hem de size en güzel, en uygun şekli vermiştir. Dahası sizi helâl, temiz ve sağlıklı nimetlerle rızıklandırmıştır. Bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Âlemlerin Rabbi olan Allah, gerçekten ne yüce bir bereket kaynağıdır!

Bkz. 64/3, 82/7-8

Size arzı temel ve semâvâtı binâ yapan odur, sizi yaratdı ve size en güzel bir şekil virdi. Size en lezîz et’ımeden rızık viren Allâh sizin rabbinizdir. Cemî’ berekât rabbu’l ’âlemîne mahsûsdur.

Sizin için yeri durak, göğü bina eden, size şekil verip de, şeklinizi güzel yapan, sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir!

Allah, yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de binâ yapan; size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah! Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!

Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de (üstünüze) bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah’tır. İşte rabbiniz olan Allah; âlemlerin rabbi olan Allah yüceler yücesidir.

Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Allah, sizin Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir.

ALLAH yeryüzünü sizin için bir yerleşim ve göğü de bir yapı kılandır. Sizi biçimlendirip biçiminizi güzel yapan ve sizi besinli gıdalarla besleyendir. Rabbiniz olan ALLAH budur. Evrenin Rabbi olan ALLAH ne yücedir!

Bak 15:20; 20:54 ve 35:12-13. Ayrıca bak 4:119.

Allah, O'dur ki sizin için yeri bir karargâh, göğü de bir bina yapmıştır. Size şekil vermiş, sonra şekillerinizi güzelleştirmiştir. Hoş nimetlerden size rızık vermiştir. İşte Rabbiniz o Allah'tır. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir!

Allah o ki sizin için Arzı bir makarr yaptı, Semayı bir bina, ve size suret verdi, sonra da suretlerinizi güzellendirdi, hoş ni'metlerden sizi merzuk da buyurdu, işte o Allahdır rabbınız, ne yücedir o Allah, rabbül'âlemîn

O Allah ki, (kudretiyle) yeryüzünü sizin için bir yerleşme yeri, göğü de (onun üzerinde) bir kubbe yapan, size şekil veren, şeklinizi de güzelleştiren, size temiz ve helâl şeylerden rızık verendir. İşte Rabbiniz olan Allah, bütün bunları yapandır. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı çok yücedir.

Sizin için yeryüzünü yerleşim alanı, gökyüzünü de üzerinize bir tavan gibi yapan Allah'tır. O, size en iyi şekille şekil veren ve sizi temiz şeylerden rızıklandırandır. İşte Rabbiniz olan Allah odur. Âlemlerin Rabb'i olan Allah, ne mübarektir.¹

1- Kutlu, yüce. Nimeti bereketli kılan, çoğaltan, bol bol nimet veren.

Allah, sizin (fâideniz) için yeri bir karar (gâh), göğü bir bina (kubbe) yapan, size suret veren,. sonra suretlerinizi güzelleştiren, en temiz ve güzel şeylerden sizi rızıklandırandır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Demek, âlemlerin Rabbi ne yücedir!

Allah, arzı size kalınacak bir yer, göğü ise (üstünüze) bir binâ (bir tavan) kılandır. Hem sizi şekillendirdi de, sûretlerinizi güzel yaptı ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte Rabbiniz olan Allah bu (ni'metleri veren)dir. (Ve) işte âlemlerin Rabbi olan Allah, ne yücedir!

Allah, yeryüzünü sizin için kalınacak bir yer, semayı da bina eden, sizi şu andaki en güzel şeklinizle şekillendiren ve sizi tertemiz rızıklarla rızıklandıran dır. Rabbiniz Allah işte böyledir. Âlemlerin Rabbi Allah yüceler yücesidir.

Allah , sizin için yeryüzünü durak, gökyüzünü dam yapan, sonra sizi biçime sokan, size biçimlerin en güzelini veren, sizi en iyi nesnelerle azıklandırandır. İşte çalabınız olan Allah budur. Öyleyse bütün varlıkların çalabı olan Allah kutludur.

Yeri size karargâh, göğü de tavan yapan, size güzel bir kılık, kıyafet veren, size rızk olmak üzere pâk şeyler veren, Allah/tır. İşte Rabbiniz böyle bir Allah/tır. Allah son derece hayırlı ve bereketlidir [²].

[2] Yahut O bizatihi, haddi zatında mütealidir, namı mukaddes olsun.

Sizin için yeryüzünü bir ikamet yeri [karâr], göğü de kubbe/tavan [binâ] yapan sizi şekillendiren ve en güzel şekli veren ve sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah’tır. İşte Rabbiniz Allah budur. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir!

Sizin için yeri durak, göğü bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Âlemlerin Rabbi Allah pek de yücedir!

Yeryüzünü sizin için yaşamaya elverişli bir yurt, gökyüzünü de emniyet kalkanı gibi bir kubbe yapan; size şekil veren —hem de, ihtiyaçlarınıza ve yaratılış gayenize uygun bir hâlde düzenleyerek en güzel şekli veren— ve sizi tertemiz nîmetlerle rızıklandıran Allah’tır. İşte sizin gerçek Sahibiniz, Efendiniz ve Rabb’iniz olan Allah, budur! Evet; bütün âlemlerin Rabb’i olan Allah, gerçekten ne yücedir!

Allah ki sizin için Arz’ı / Yeryüzü’nü durak olarak, Göğü de bina olarak yaptı;
Sizi suretlendirdi; suretlerinizi güzelleştirdi.
Sizi Temizler’den rızıklandırdı.
İşte bu, sizin rabbiniz Allah’tır.
Âlemler’in rabbi Allah ne mübarektir!

Yeryüzünü sizin için yerleşime açan, gökyüzünü inşa eden, sizlere en güzel biçimi veren, sağlıklı besin maddeleri sunan Allah'tır. Sizi çekip çeviren Allah'tır. Evreni çekip çeviren Allah, tüm iyiliklerin de kaynağıdır.

Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı, göğü de bina kılan, size şekil verip şeklinizi güzel yapan, sizi temiz besinlerle besleyen Allah’tır. Allah sizin Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi Allah yücelerden yücedir.

Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan [*] ve sizi temiz (helal) besinlerle rızıklandıran Allah’tır. İşte Rabbiniz Allah budur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!

Benzer mesajlar: Âl-i İmrân 3:6; Teğâbun 64:3; İnfitâr 82:7-8.

Yeryüzünü oturmaya elverişli, gökyüzünü de koruyucu bir tavan¹ kılan, size şekil veren ve şeklinizi de çok güzel yapan ve sizi temiz şeylerle rızıklandıran, hep Allah’tır. İşte bu Allah sizin (gerçek) Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şânı, ne yücedir.

1 Bu şekilde tercüme için Bk. (Enbiyâ: 32)

Yeryüzünü sizin için bir dinlenme yurdu ve göğü de bir kubbe yapan, size şekil veren -çok da güzel bir şekil veren- ⁴⁷ ve sizi hayatın tertemiz nimetleri ile rızıklandıran Allah’tır. İşte Rabbiniz Allah budur: Bütün âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir!

47 Yani, insan hayatının zaruretleri ile uyumlu olarak. Bkz. aynı zamanda 7:11’in ilk cümlesi ile ilgili not 9.

Yeryüzünü yaşamanız için elverişli kılan, gökyüzünü üstünüze bir kubbe gibi tavan yapan, size şekil veren hem de en güzel şekli veren ve yine size temiz ve güzel rızıklar bahşeden Allah’tır. İşte bu Allah’tır sizin Rabbiniz! Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir, ne büyük bir bereket kaynağıdır! 13/2

Yeryüzünü sizin için bir yerleşim alanı yapan ve gök kubbeyi inşâ eden, size şekil verip üstelik şeklinizi de en güzel kılan, dahası sizi temiz ve güzel nimetlerle rızıklandıran Allah’tır. İşte Rabbiniz Allah: nitekim âlemlerin rabbi olan Allah ne yüce bir bereket kaynağıdır![⁴²¹⁴]

[4214] Tebârekeyi çevirimiz için bkz: 7:54, not 42.

Allah, yeryüzünü sizin için bir karargâh (yerleşim alanı) göğü de bir bina (kubbe) yapan, size suret verip suretlerinizi güzelleştiren ve sizi temiz besinlerle rızıklandırandır, işte Rabbiniz olan Allah! (Size böyle sonsuz nimetler ihsan buyurandır) Âlemlerin Rabbi olan Allah, Yücelerin Yücesidir.

Allâh O’dur ki arzı size durulacak yer, göğü de (üstünüze) binâ yaptı; sizi şekillendirdi, şekillerinizi de güzel yaptı. Ve sizi güzel rızıklarla besledi. İşte Rabbiniz Allâh budur. Bütün ikramların sahibi Allâh, ne yücedir!

Allah o zâttır ki, sizin için yeri bir ikametgâh, göğü de bir bina kıldı ve sizi tasvir buyurdu, sonra sûretlerinizi güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden merzûk kıldı. İşte Rabbiniz olan Allah O'dur. İmdi âlemlerin Rabbi olan Allah, ne kadar mukaddesdir.

Allah o yüce Zattır ki sizin için yeryüzünü yerleşme yeri, göğü de kubbeli bir çatı yapmış, size sûret verip sûretlerinizi de güzel kılmış ve sizi helâl hoş nimetlerle rızıklandırmıştır. İşte sizin Rabbiniz olan Allah bu Zattır. Demek âlemlerin Rabbi olan Allah ne Yücedir!

Dünyanın etrafını, portakalın kabuğunun meyve kısmını sarması gibi saran atmosfer küresi, kubbeli çatı durumundadır. Uzaydan gelen zararlı ışınlar, me... Devamı..

Allah O'dur ki arzı size durulacak yer, göğü de bina yaptı; sizi şekillendirdi, şekillerinizi de güzel yaptı. Ve sizi güzel rızıklarla besledi. İşte Rabbiniz Allah budur. Bütün alemleri yaratan Allah, ne yücedir!

O Allâh'dır ki arzı size karârgah ve semâyı üstünüzde yüksek kubbe kıldı ve sizi en güzel sûretde tasvîr iyledi. Ve helâl ve lezîz şeylerden rızıklandırdı. İşte rabbiniz böyledir. İmdi 'âlemlerin rabbi olan Allâh Te'âlâ mübârek oldı.

Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı, göğü de bina gibi yapılandıran Allah’tır. Size şekil vermiş, şeklinizi de güzel yapmış, temiz şeylerle rızıklandırmıştır. İşte Allah budur, sizin Sahibinizdir. Varlıkların Sahibi olan Allah pek yücedir!

Yeryüzünü sizin için yerleşme yeri ve göğü de bina olarak yaratan Allah'tır. Sizi en güzel şekilde şekillendirmiş ve iyi şeylerden size rızık vermiştir. İşte sizin Rabb'iniz Allah! Alemlerin Rabb'i olan Allah ne yücedir!

O Allah ki yeryüzünü size bir karar yeri, göğü bir tavan yaptı; size bir suret verdi, sonra da suretinizi güzelleştirdi;(6) hoş ve temiz nimetlerle sizi rızıklandırdı. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şânı ne yücedir!

(6) İnsana sadece belirgin bir suret verilmekle kalınmamış, aynı zamanda o suret iradeli bir şekilde güzelleştirilmiştir. Yaratılışının çeşitli aşamal... Devamı..

Allah odur ki, yeryüzünü sizin için durulacak yer, göğü bir bina yaptı; sizi yaratıp donattı ve görünüşünüzü güzel yaptı, sizi temiz ve güzel nimetlerle rızıklandırdı. İşte bu Allah'tır sizin Rabbiniz! Âlemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir!

[253a] Tañrı oldur kim ķıldı sizüñ içün yiri dölenecek daħı gögi örtü. daħı sūretlandurdı sizi pes görklü eyledi sūretlaruñuzı. daħı rūzį virdi size arılardan. şol Tañrı çalabuñuzdur çoķ ħayırlu oldı Tañrı 'ālemler çalabı’sı.

Ol Tañrı Ta‘ālā yaratdı sizüñ‐çün yiri sākin olmaġ‐ıçun ve gökleri üstüñü‐ze ḳubbe gibi binā eyledi. Daḫı ṣūretlendürdi ṣūretlerüñüzi, yaḫşı eyledi vesize rızḳ virdi yaḫşı ni‘metlerden. Oldur sizi yaradan Allāh. Pes yüceldi Tañrı ki cemī‘ ‘ālemlerüñ ḫālıḳı ve rāzıḳıdur.

Sizin üçün yeri məskən, göyü tavan edən, sizə surət verən, surətlərinizi gözəlləşdirən, sizə təmiz (pak) ne’mətlərdən ruzi verən Allahdır! Bu sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Aləmlərin Rəbbi olan Allah nə qədər ucadır (nə qədər uludur)! (Ucalardan ucadır, xeyir-bərəkəti bol və daimidir!)

Allah it is Who appointed for you the earth for a dwelling place and the sky for a canopy, and fashioned you and perfected your shapes, and hath provided you with good things. Such is Allah, your Lord. Then blessed be Allah, the Lord of the Worlds!

It is Allah Who has(4438) made for you the earth as a resting place,(4439) and the sky as a canopy, and has given you shape-(4440) and made your shapes beautiful,- and has provided for you Sustenance,(4441) of things pure and good;- such is Allah your Lord. So Glory to Allah, the Lord of the Worlds!

4438 The argument in the last two verses was from man's personal experience of his physical life. In this and the next verse a parallel argument is ad... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.