24 Mayıs 2024 - 16 Zi'l-ka'de 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 63. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Keżâlike yu/feku-lleżîne kânû bi-âyâti(A)llâhi yechadûn(e)

İşte böyle kapılırlar Allah'ın delillerini, bilebile inkar edenler.

Allah’ın ayetlerini (eğip bükerek) inkâr edenler (istismar ve nankörlüğe girişenler) işte böyle çevrilip dönekleştiğinden (Hakk’tan ve hayırdan uzaklaştırılırlar).

Allah'ın ayetlerini bile bile inkâr edenler, böylece gerçeklerden döndürülürler.

Allah'ın âyetlerini, mûcizelerini bile bile inkârda ısrar edenler, işte doğru yoldan, Allah'a kulluk ve ibadetten böyle döndürülüyorlar.

İşte Allah'ın ayetlerini bile bile inkâr edenler böyle (haktan) çevrilirler.

İşte, Allah'ın ayetlerini inkar edenler böyle çevriliyorlar.

Allah'ın ayetlerini inkâr etmiş olanlar işte böyle (hakdan) çevriliyorlar.

İşte ayetlerimizi tamamıyla inkâr edenler, böylece haktan çevriliyorlar.

Allah'ın âyetlerini inkâr edenler de işte böyle döndürülürler.

Allahın âyetlerin tanımayan kimseler, işte böyle dönerler

İşte, (geçmişte) Allah'ın ayetlerini inkâr edenler de tıpkı böyle aldanmıştılar/savrulmuştular.

Allâh’ın âyâtını inkâr idenler dahî böyle yüz çeviriyorlar idi.

Allah'ın ayetlerini bile bile inkar edenler böylece döndürülüyorlardı.

Allah’ın âyetlerini inkâr etmekte olanlar, işte böyle döndürülürler.

Allah’ın âyetlerini inatla inkâr edenler işte böyle saptırılmaktadır.

Allah'ın âyetlerini inatla inkâr edenler işte (haktan) böyle döndürülür.

ALLAH'ın ayet ve mucizelerini red edenler işte böyle saptırılırlar.

İşte Allah'ın âyetlerini inkâr edenler böyle çevriliyorlar.

İşte Allahın âyetlerine cehudluk edenler öyle çeviriliyorlar

(Habibim! Kavminin seni yalanmasına üzülme! Onlardan önce yaşayıp da) Allah’ın âyetlerini inatla inkâr eden (kavim) ler de (nefislerine ve şeytana uyarak) işte böyle (haktan/hakikatten) yüz çeviriyorlardı.

Allah'ın ayetlerini bile bile reddedenler, işte böyle haktan uzaklaşmışlardı.

Allahın âyetlerini bilerek inkâr edegelenler işte böyle döndürülür.

Allah'ın âyetlerini bilerek inkâr etmekte olanlar, işte (haktan) böyle çevrilir.

Allah’ın ayetlerini kabullenmeyip inkâr edenler, işte böyle aldatılırlar.

Allah’ın ayetlerini yoğunsayanlar hep böyle döndürülürler.

Allah/ın âyetlerini inatlarından inkâr edenler, işte böylece haktan dönerler.

Allah’ın ayetlerini ısrarla/bile bile inkâr edenler de işte böyle çevriliyorlar.

İşte, Allah'ın ayetlerini inkâr edenler de böyle çevriliyorlar.

Allah’ın ayetlerini bile bile inkâr edenler, işte böyle apaçık gerçeklerle yüz yüze oldukları hâlde, kibir ve bencilliklerinin kurbanı olup hak ve hakîkatten çevriliyorlar. Oysa ki:

Allah’ın âyetlerini bile bile inkâr etmekte olanlar böyle (aldanıp) çevriliyor.

Allah kelâmını inkar edenler, hep bu şekilde kıvırtırlar.

Allah’ın ayetlerini inatla inkâr edenlerin kalplerine önyargı yerleştiririz. Önyargılarıyla ayetlerimizle anlatılan gerçekleri anlayamazlar. Hâlbuki çoğu gerçekleri anladığı zanneder. Ayetlerimize samimiyetle inananlar; işittik ve itaat ettik diyerek gereğini yaparlar. Ayetlerimiz üzerinde tartışma yaparak ilim yarışına girenlerin kalbi körelmiştir. Onlar hiçbir zaman ayetlerimizi anlayamaz! İstedikleri kadar ilimde derya olduklarını zannetsinler. Onların işi gücü boşu boşuna tartışma yapmaktır.

Allah’ın ayetlerini inkâr etmiş olanlar, işte (gerçeklerden) böyle döndürülüyorlardı.

Allah’ın âyetlerini inatla inkâr edenler, (hak’tan) işte böyle döndürülür.

İşte böyle, Allah’ın mesajlarını bile bile reddedenlerin zihinleri çarpılmıştır. ⁴⁶

46 Bkz. sure 29, not 45.

Vaktiyle Allah’ın ayetlerine bile bile inanmak istemeyenler de işte böyle aldanmışlardı. 7/51

İşte, vaktiyle Allah’ın âyetlerini göz göre göre inkâr edenler de tıpkı böyle savrulmuştular.[⁴²¹³]

[4213] Tu’fekûnu çevirimiz için bkz: 35:3, not 8.

Ancak Allah'ın ayetlerini bile bile inkâr edenlerdir ki. (Bu gerçekleri görmek istemezler de haktan) yüz çevirirler.

İşte Allâh’ın âyetlerine karşı mücadele edenlerin zihinleri de böyle çarpıtıldı.

İşte Allah'ın âyetlerini inkar eder olanlar, öylece döndürülür.

Gerçek durumu bile bile Allah'ın âyetlerini inkâr edenler, aynı şekilde, haktan yüz çevirmişlerdi.

İşte Allah'ın ayetlerini kasden inkar edenler de (haktan) böyle çevriliyorlardı.

Allâh'ın âyetlerini 'inad ile inkâr idenler böylece iftirâ itmişlerdir.

Bu böyledir; yalana sürüklenenler, Allah'ın ayetleri karşısında bile bile yalana sarılanlardır.

Allah'ın ayetlerini kasten inkar edenler işte böyle aldatılıyorlar.

Âyetlerimizi inkâr edenler, işte böyle çevriliyorlar.

Allah'ın ayetlerine kafa tutanlar, işte böyle döndürülürler.

ancılayın döndürineler anlar kim oldılar Tañrı nişānlarına inkār eylerler.

Anuñ gibi ṣarf olurdı ol kişiler ki Tañrı Ta‘ālā āyetlerini inkār iderlerdi.

Yalnız Allahın ayələrini inkar edənlər (haqdan) belə döndərilərlər!

Thus are they perverted who deny the revelations of Allah.

Thus are deluded those(4437) who are wont to reject the Signs of Allah.

4437 See the last two notes. If men are deluded by Falsehoods, it is because they reject Revelation and refuse to learn from the Signs of Allah all ar... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.