24 Mayıs 2024 - 16 Zi'l-ka'de 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 62. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Żâlikumu(A)llâhu rabbukum ḣâliku kulli şey-in lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) fe-ennâ tu/fekûn(e)

İşte budur Rabbiniz Allah ki her şeyi halk eden odur, yoktur ondan başka tapacak; ne diye asılsız şeylere kapılmadasınız?

İşte bu (Yüce sıfatları taşıyan), sizin Rabbiniz O Allah’tır; ki (hayır ve şer) her şeyin Yaratıcısıdır; O’ndan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olur da (Hakk’tan) çevriliyorsunuz? (Bu açık bir akılsızlık ve vicdansızlıktır.)

İşte herşeyin yaratıcısı olan, Rabbiniz Allah budur, O'ndan başka gerçek ilah yoktur. O halde nasıl olup da, Allah'a ibadetten putlara tapmaya döndürülüp çevriliyorsunuz.

İşte O, her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah'tır. Hak ilâh yalnızca O'dur. Nasıl olup da, haktan ayrılıp küfre çevriliyorsunuz?

Rabbiniz Allah işte budur. O her şeyin yaratıcısıdır. O'ndan başka ilâh yoktur. Artık nasıl (haktan) çevriliyorsunuz?

İşte bu, Rabbiniz Allah'tır; her şeyin yaratıcısıdır; O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz?

İşte (yüce vasıflarında ortağı bulunmıyan) bu Allah Rabbinizdir; her şeyi yaratandır. O'ndan başka hiç bir İlâh yoktur. O halde (Allah'a ibadet etmekten dönüb putlara) nasıl çevriliyorsunuz?

İşte Rabbiniz, sahibiniz olan Allah budur. O, her şeyin yaratanıdır. O’ndan başka ilah yoktur. Artık nereye (ve nasıl) dönüyorsunuz?

İşte, sizin Rabbiniz olan Allah budur. O, her şeyin yaratıcısıdır. O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl döndürülüyorsunuz!

İşte, bu Allahtır sizin Tanrınız, her şeyi yaratandır, O'ndan özge Tanrı yok, imdi nice dönersiniz?

İşte sizin Rabbiniz, her şeyi yaratan Allah'tır. O'ndan başka ilah yoktur. Öyle ise nasıl oluyor da böylesine aldanıyorsunuz/savruluyorsunuz?

Bu ni’metleri viren Allâh sizin rabbinizdir, her şeyin hâlikidir, ândan mâ’adâ Allâh yokdur, niçün ândan yüz çeviriyorsunuz?

İşte herşeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah budur. O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl aldatılıp döndürülürsünüz?

İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah! O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da (haktan) döndürülüyorsunuz?

İşte rabbiniz olan Allah; her şeyin yaratıcısı olan O’dur. O’ndan başka tanrı yok. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz?

İşte O, her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah'dır. O'ndan başka tanrı yoktur. O halde nasıl olup da döndürülüyorsunuz!

İşte Rabbiniz ALLAH, her şeyin Yaratıcısıdır; O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl da çevriliyorsunuz?

İşte Rabbiniz, her şeyin yaratıcısı olan o Allah'tır. O'ndan başka ilâh yoktur. O halde (haktan) nasıl çevrilirsiniz?

İşte o Allahdır rabbınız her şeyi yaradan, başka tanrı yok ancak o, o halde nasıl çevirilirsiniz?

İşte Rabbiniz, her şeyin yaratıcısı olan Allah’tır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. (Bunca hakikate rağmen) nasıl (oluyor) da (haktan/hakikatten) yüz çeviriyorsunuz?

Ezelî ve ebedî ilmi ile her şeyi hakkıyla bilen Allah Teâlâ’nın, sormuş olduğu bu tür sorular, kâfirleri kınama ve azarlama ifadeleridir.... Devamı..

İşte Rabbiniz olan Allah budur. O, her şeyin yaratıcısıdır. O'ndan başka ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da başka şeylere yöneliyorsunuz?

İşte Rabbiniz olan, her şey'i yaratan Allah budur. Ondan başka hiçbir Tanrı yokdur. O halde nasıl olub da döndürülüyorsunuz?

İşte Rabbiniz olan Allah bu (ni'metleri size veren)dir; herşeyin yaratıcısıdır. O'ndan başka ilâh yoktur. Öyle ise (haktan) nasıl çevriliyorsunuz?

İşte Rabbiniz Allah, her şeyi yaratan ve kendisinden başka hiçbir ilah olmadığı halde, nasılda aldatılıyorsunuz?

İşte çalabınız olan, bütün varlıkları yaratan Allah budur. Öyleyse ne diye Ondan döndürülüyorsunuz?

İşte, Rabbiniz böyle bir Allah/tır. O, her şeyi yaratandır. Ondan başka tapacak yoktur. Böyleyken ne diye O/ndan dönüyorsunuz.

İşte bu her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah’tır. O’ndan başka tanrı yoktur. Nasıl oluyor da (başka şeylere) çevriliyorsunuz [tu’fekûn]?

İşte bu, sizin Rabbiniz olan Allah'tır; her şeyin yaratıcısıdır ve O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse nereye çevriliyorsunuz?

İşte sizin gerçek Sahibiniz, Efendiniz ve Rabb’iniz olan Allah, budur! O, her şeyin yaratıcısıdır! O’ndan başka ilâh yoktur! Şu hâlde ey insanlar, nasıl şeytânî propagandalara aldanıp O’na kulluktan yüz çeviriyorsunuz?

İşte bu, her şeyin yaratıcısı rabbiniz Allah’tır.
O’ndan başka ilah yoktur.
Nasıl (aldanıp) çevriliyorsunuz?

Sizin sahibiniz, her şeyi yaratan Allah'tır. Ondan başka tanrı yoktur. Nasıl olur da onu gözardı edersiniz?

İşte O, her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah’tır. O’ndan başka yasalarıyla hükmeden otorite yoktur. Kim insanlara yasa yapma hakkı verir, onlar da yasalarıyla hükmederlerse; Allah onları kabul etmez. Yasa koyma, yasalarıyla insanları yönetme hakkı Allah’a aittir. O halde nasıl oluyor da insanların sözlerine inanıyorsunuz? Neden insanların yalan sözlerine inanarak onlara yasama yönetme hakkı veriyorsunuz? Yasama hakkı verdiklerinizi ilahlaştırdığınızın farkında değil misiniz? Allah böyle yaptığınız için sizi cezalandırmayacağını mı sanıyorsunuz?

İşte bu, her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah’tır. [*] O’ndan başka ilah yoktur. Nasıl da (gerçeklerden) döndürülüyorsunuz!

Benzer mesajlar: En‘âm 6:102; Yûnus 10:32; Hacc 22:6, 62; Nûr 24:25.

İşte sizin Rabbiniz, her şeyi yaratan ve kendisinden başka ilâh olmayan bu Allah’tır. Bak (Hak’tan) nasıl da saptırılıyorsunuz?¹

1 Yani kendi iradenizle bile sapmıyorsunuz da başkalarının tavsiyeleriyle saptırılıyorsunuz.

İşte her şeyin Yaratıcı’sı olan Rabbiniz Allah budur! O’ndan başka ilah yoktur. Nasıl olur da zihinleriniz hâlâ (bu gerçekten) sapıp durmaktadır! ⁴⁵

45 Zımnen, “Ey bu hakikati inkar eden sizler!” Tu’fekûn’un yukarıdaki şekilde çevrilmesi hususunda bkz. 5:75’in son cümlesi ile ilgili not 90.... Devamı..

İşte her şeyin yaratıcısı, kendisinden başka ilah olmayan O Allah’tır sizin Rabbiniz. O halde nasıl oluyor da aldanıyorsunuz? 6/102

İşte Rabbiniz Allah: O’dur her şeyi yaratan, kendisinden başka ilâh olmayan: şu halde, nasıl oluyor da böylesine savruluyorsunuz?

İşte her şeyi yaratan, Rabbiniz olan Allah! (Böyle eşsiz kudrete sahiptir) O'ndan başka ilah yoktur O halde nasıl oluyor da (haktan) döndürülüyorsunuz?

İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allâh budur. O’ndan başka ilah yoktur. Nasıl da aldanıp çevriliyorsunuz?

İşte O'dur, Rabbiniz olan Allah ki, her şeyin hâlıkıdır, O'ndan başka ilâh yoktur. O halde nasıl döndürülüyorsunuz?

İşte Rabbiniz, bütün bunları yapan, her şeyi yaratan Allah'tır. O'ndan başka ilah yoktur. Böyle iken nasıl oluyor da bu gerçeği kabul etmekten vazgeçiyorsunuz?

İşte herşeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah budur. O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl da (O'nu birlemekten) çevriliyorsunuz?

İşte rabbiniz böyledir. Her şeyin hâliki O'dur. O'ndan başka ilâh yokdur. Nasıl iftirâ idersiniz.

İşte Allah budur, sizin Sahibinizdir; her şeyin yaratıcısıdır. O’ndan başka ilah yoktur. Öyleyse bu yalana nereden sürükleniyorsunuz?

İşte O, her şeyin yaratıcısı, kendisinden başka ilah olmayan Rabbimiz Allah'tır. Nasıl aldatılıyorsunuz?

İşte Rabbiniz olan Allah budur; O herşeyin yaratıcısıdır. Ondan başka tanrı yoktur. O halde nasıl tersiniz dönüyor?

İşte o Allah'tır sizin Rabbiniz! Her şeyin yaratıcısıdır O. Tanrı yok O'ndan başka. Durum bu iken, nasıl oluyor da çevriliyorsunuz?

şol Tañrı çalabuñuzdur her neseneyi yaradıcı. yoķdur Tañrı illā ol pes nite döndürinilürsiz! ya'nį įmān dan.

Ol Allāhdur sizi yaradan. Daḫı barça nesneyi yaradıcıdur. Andan özgeTañrı yoḳdur. Niçün ḥaḳdan ṣarf olursız?

Bu sizin Rəbbiniz, hər şeyin xaliqi olan Allahdır. Ondan başqa heç bir tanrı yoxudur! Siz necə (aldanılıb haqdan) döndərilirsiniz? (Ondan necə dönürsünüz?)

Such is Allah, your Lord, the Creator of all things. There is no God save Him. How then are ye perverted?

Such is Allah, your Lord, the Creator of all things, there is no god but He: Then how ye are deluded(4436) away from the Truth!

4436 If we worship false gods, i.e., go after vanities, what is it that deludes us and leads us astray? What could it be but our rank ingratitude and ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.