24 Mayıs 2024 - 16 Zi'l-ka'de 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 61. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

(A)llâhu-lleżî ce’ale lekumu-lleyle liteskunû fîhi ve-nnehâra mubsirâ(an)(c) inna(A)llâhe leżû fadlin ‘alâ-nnâsi velâkinne ekśera-nnâsi lâ yeşkurûn(e)

Öyle bir Allah'tır ki size geceyi yarattı, dinlenmeniz için ve gündüzü yarattı, göregöre işlerinizi yapmanız için; şüphe yok ki Allah, elbette insanlara karşı lütuf ve ihsan sahibidir ve fakat insanların çoğu şükretmez.

Allah, kendisinde sükûnet bulup dinlenmeniz için geceyi, (aydınlıkta rahat) görmeniz (ve işlerinizi yürütmeniz) için de gündüzü sizin için var etmiş (Güneş Sistemi’ni ve gezegenleri buna göre düzenlemiş)tir. Şüphesiz Allah, insanlara karşı (sınırsız) bir fazıl (ihsan ve ikram) sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmeyen (kimselerdir.)

Öyle bir Allah'tır ki, dinlenmeniz için size geceyi; göre göre işlerinizi yapmak için de gündüzü yarattı. Şüphe yok ki, Allah insanlara karşı sonsuz lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

Allah, içinde dinlenesiniz, uyuyasınız diye geceyi, ihtiyaçlarınızı, işlerinizi göresiniz diye aydınlık sağlayan gündüzü, sizin faydalanmanız için planlayıp hazırlayandır. Allah insanlara karşı lütufkârdır. Fakat insanların çoğu, lütfun kıymetini bilmeyecek, şükretmeyecek.

Geceyi dinlenmeniz için, gündüzü de aydınlatıcı olarak yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah, insanlar için lütuf sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmezler.

Allah, kendisinde sükun bulmanız için geceyi, aydınlık olarak da gündüzü sizin için var etti. Şüphesiz Allah, insanlara karşı (sınırsız) bir fazl sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmiyorlar.

Allah O'dur ki, içinde dinlenesiniz diye geceyi, göresiniz diye gündüzü, sizin için yarattı. Gerçekten Allah insanlara ihsan sahibidir, fakat insanların çoğu buna şükretmezler.

Allah O’dur ki; istirahat etmeniz için geceyi size (serin ve karanlık) yapmıştır, gündüzü de (işinizi) görmeniz için aydınlık yapmıştır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı büyük ikram ve ihsan sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmiyorlar.

Dinlenesiniz diye geceyi, görmeniz için de gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz ki Allah, insanlara karşı lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

Geceleri dinlenmeniz, gündüzleri görmenizçin yaratan Allah O'dur, Allah insanlara karşı erdemli, insanların pek çokları şükretmezler

Dinlenesiniz diye geceyi, (işlerinizi) göresiniz diye de gündüzü sizin için yaratan Allah'tır. Gerçekten Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Buna rağmen insanların çoğu nankörlük ederler/şükretmezler.

Size istirahat içün giceyi ve rızık talebi içün gündüzi ihsân iden Allâh’dır. Allâh’ın insânlara lütufları çokdur ve lâkin insânların ekserîsi müteşekkir değildirler.

Size, geceyi dinlenesiniz diye karanlık ve gündüzü aydınlık olarak yaratan Allah'tır. Doğrusu Allah insanlara karşı lütufkardır, ama insanların çoğu şükretmezler.

Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve (her şeyi) gösterici (aydınlık) olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmezler.

İçinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah’tır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lutufkârdır, ama insanların çoğu şükretmez.

İçinde dinlenesiniz diye geceyi, görmeniz için de gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

ALLAH, geceyi dinlenmeniz için yaratan ve gündüzü de aydınlık yapandır. ALLAH halka karşı büyük lütuf sahibidir, fakat halkın çoğu şükretmez.

İçinde dinlenesiniz diye geceyi, göz açıcı bir aydınlık olarak da gündüzü sizin için yaratan Allah'tır. Gerçekten Allah insanlara karşı bir lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler

Allah o ki sizin için geceyi yaptı, içinde dinlenesiniz diye, gündüzü de göz açıcı, hakıkat Allah, insanlara karşı bir fadıl sahibi ve lâkin insanların ekserîsi şükretmezler

O Allah ki, istirahat etmeniz için geceyi (karanlık), gündüzü de (işlerinizi daha rahat) göresiniz, diye (aydınlık olarak) yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı çok lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

Allah, dinginlik bulmanız için geceyi karanlık, gündüzü de¹ aydınlık yapandır. Allah, insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmezler.

1- İşlerinizi görmeniz için.

Allah, sizin için, içinde dinlenesiniz diye geceyi, gör (üb işle)meniz (e vaasıta) olarak gündüzü yaratandır. Şübhesiz ki Allah insanlar üzerinde lütf-ü inayet saahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

Allah, size geceyi içinde istirâhat etmeniz için (karanlık), gündüzü ise (çalışmanız için) aydınlatıcı kılandır. Şübhesiz ki Allah, insanlara karşı elbette büyük lütuf sâhibidir; fakat insanların çoğu şükretmezler.

Allah, geceyi dinlenmeniz için, gündüzü de işlerinizi görmeniz için var edip yaratandır. Şüphesiz ki Allah kullarına lütuf sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmiyorlar.

İçinde dinlenesiniz diye geceyi, göresiniz diye gündüzü yaratan, Allah’tır. Çünkü besbelli ki Allah’ın insanalara karşı olan vergisi boldur. Ancak insanların pek çoğu bunu bilmezler.

Sizin sükûn ve istirahat bulmanız için geceyi mâişetiniz hususunu görebilmek üzere gündüzü yaratan, Allah/tır. Çünkü Allah insanlar hakkında inayet sahibidir. Fakat insanların pek çoğu nimetine şükretmezler.

Sizin için, geceyi dinlenesiniz [teskunû], gündüzü de (işlerinizi) göresiniz diye var eden Allah’tır.²⁶ Muhakkak ki Allah, insanlar üzerinde lütuf sahibidir. Fakat insanların pek çoğu şükretmezler.

26 Krş. Yûnus, 10/67; Neml, 27/86

Allah size kendisinde sükûnete ermeniz için geceyi, aydınlık olarak da gündüzü var etti. Şüphesiz Allah, insanlara karşı (sınırsız) bir lütuf sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmezler.

Geceyi, huzur ve güven içinde dinlenmeniz için sessiz ve karanlık; gündüzü de çalışıp kazanç elde etmeniz için ışıl ışıl, apaydınlık kılan Allah’tır. Gerçekten Allah, insanlara karşı çok cömert, çok lütufkârdır; ne var ki, insanların çoğu şükretmez.

Allah ki sizin için görmeyi sağlayıcı olarak Gündüz’ü, sükûn bulmanız için Gece’yi kıldı.
Allah, İnsanlar’a lütuf sahibidir; ama İnsanlar’ın çoğu şükretmez.

Allah, geceyi dinlenmeniz için yarattı; gündüzü de göz göre iş yapın diye yarattı. Allah, insanlara ne kadar değer veriyor, ama çokları, teşekkür bile etmiyor.

İçinde dinlenesiniz diye geceyi, görerek iş yapmanız için gündüzü yaratan Allah’tır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmez!

Allah, içinde dinlenesiniz diye sizin için geceyi yaratan, (çalışıp kazanmanız için de) gündüzü aydınlık kılandır. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. [*]

Benzer mesajlar: Yûnus 10:67; Kasas 28:73.

Geceyi dinlenmeniz, gündüzü de (görmeniz için) aydınlık olarak yaratan, sadece O (Allah) tır. Şüphesiz Allah insanlara karşı elbette lütuf sahibidir, fakat insanların çoğu Ona şükretmiyorlar.

GECEYİ dinlenmeniz ve gündüzü de görmeniz için yaratan ⁴⁴ Allah’tır. Allah insanlara karşı sonsuz derecede lütufkardır; ama çoğu insan (bunu görmeyecek kadar) nankördür.

44 Bkz. 27:86, not 77.

O, Allah ki uyuyup dinlenesiniz diye geceyi, işlerinizi göresiniz diye de gündüzü yaratandır. Hiç şüphe yok ki Allah, insanlara karşı sınırsız bir lütuf/ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu bu nimetlerin hakkını verip şükretmemektedirler. 25/47

GECEYİ siz onda sükûnet bulasınız (diye), gündüzü ise (işlerinizi) göresiniz diye yaratan Allah’tır:[⁴²¹²] çünkü Allah insanlara karşı sınırsız lütuf sahibidir; ama insanların çoğu yine de şükretmezler.

[4212] Krş: 10:67; 27:86. Bu pasajı oluşturan âyetlerin sıralaması dikkat çekicidir: Önce zaman (61), sonra mekân (64), sonra insan (67) geliyor.... Devamı..

Dinlenesiniz diye geceyi karanlık, (çalışasanız diye) gündüzü aydınlık kılan O'dur. Şüphe yok ki Allah, insanlara karşı çok lütufkârdır, ne var ki insanların çoğu şükretmez!

Allâh O’dur ki size geceyi, içinde istirahat etmeniz için; gündüzü de görebilmeniz için aydınlık yaptı. Şüphesiz Allâh, insanlara lutufkârdır; fakat insanların çoğu şükretmezler.

Allah o zâttır ki, sizin için geceyi (karanlık) kıldı, içinde istirahat edesiniz diye ve gündüzü de gösterici kıldı. Şüphe yok ki, Allah nâs üzerine elbette fazl sahibidir. Velâkin nâsın ekserisi şükretmezler.

Allah, sükunet bulup dinlenmeniz için geceyi yarattı. Etrafınızı görüp çalışabilmeniz için de aydınlık olan gündüzü var etti. Doğrusu Allah, insanlara büyük lütuf sahibidir, fakat insanların ekserisi şükretmezler.

Allah O'dur ki size geceyi, içinde istirahat etmeniz için (serin ve karanlık); gündüzü de (işinizi) görmeniz için aydınlık yaptı. Şüphesiz Allah, insanlara lutufkardır; fakat insanların çoğu şükretmezler.

Allâh onda istirahat idesiniz diye giceyi, iş ve gücünüzle meşgûl olmanız içün gündüzi yaratdı. Tahkîk Allâh nâs üzerine fazl ve kerem sâhibidir. Ve lâkin nâsın ekserîsi O'na şükür itmezler.

Dinlenesiniz diye geceyi sizin için oluşturan Allah’tır. Gündüzü de aydınlatıcı yapmıştır. Şurası bir gerçek ki Allah’ın insanlara ikramı çoktur ama insanların çoğu teşekkür etmezler.

İstirahat etmeniz için size geceyi yaratan, gündüzü de aydınlık yapan Allah'tır. Allah, insanlara karşı çok lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

O Allah ki, dinlenmeniz için geceyi, aydınlık olarak da gündüzü sizin için var etti. Doğrusu Allah insanlar üzerinde pek büyük lütuf sahibidir; lâkin insanların çoğu şükretmiyor.

Allah, içinde dinlenesiniz diye sizin için geceyi yarattı. Gündüzü de aydınlık kıldı. Şu bir gerçek ki, Allah, insanlara her halde lütufkâr davranıyor fakat insanların çokları şükretmezler.

Tañrı oldur kim eyledi sizüñ içün giceyi tā dölenesiz anuñ içinde daħı gündüzi görici. bayıķ Tañrı fażl issidür ādemįler üzere velįkin eyregi ādemįlerüñ şükr eylemezler.

Ol Tañrı Ta‘ālā yaratdı sizüñ‐çün giceyi, siz anuñ içinde diñlenmeg‐içün ve gündüzi görüp ma‘īşet eylemeg‐içün yaradupdur. Tañrı Ta‘ālā keremissidür, keremi çoḳdur ḫalḳ üstine. Lākin çoḳ kişiler şükr eylemezler.

Sizin dincəlməyiniz üçün gecəni (qaranlıq) və (ruzi qazanmağınız, əlləşib vuruşmağınız üçün) gündüzü işıqlı yaradan Allahdır. Allah insanlara lütfkardır, lakin insanların çoxu (Onun lütfünə) şükür etməz!

Allah it is Who hath appointed for you night that ye may rest therein, and day for seeing. Lo! Allah is a Lord of bounty for mankind, yet most of mankind give not thanks.

It is Allah Who has(4435) made the Night for you, that ye may rest therein, and the days as that which helps (you) to see. Verily Allah is full of Grace and Bounty to men: yet most men give no thanks.

4435 The succession of Day and Night in our physical life is frequently appealed to, as a symbol to draw our attention to the Mercy and Bounty of Alla... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.