27 Eylül 2021 - 20 Safer 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 54. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Huden ve żikrâ li-ulî-l-elbâb(i)

Aklı başında olanları doğru yola sevk eder, onlara ibrettir, öğüttür.

(Ki o) Temiz akıl sahipleri için bir hidayet rehberi ve bir zikirdir (öğüt ve ölçü kaynağıdır).

İşte O kitap, aklı başında olanları doğru yola sevkeder, onlara ibret ve öğüttür.

Akıl ve vicdan sahiplerine bir yol gösterici, bir öğüt, bir hatırlatma olsun istedik.

Akıl sahipleri için bir hidayet ve öğüt olarak.

(Ki o,) Temiz akıl sahipleri için bir hidayet rehberi ve bir zikirdir.

Akıl sahiblerine bir hidayet ve bir öğüd olarak...

53, 54. Andolsun! Biz Musa’ya hidayet (kaynağı olan kitabı) verdik. Akıl sahipleri için bir hatırlama ve hidayet olan o kitabı, İsrailoğullarına miras bıraktık.

53,54. Şüphesiz ki biz, Mûsâ'ya doğru yolu gösteren rehberi verdik. İsrâiloğulları'nı da doğru yolu gösterici ve akıl sahiplerini uyarıcı olarak Kitab'a mirasçı kıldık.

53,54. Biz, Musa'ya doğru yolu gösterdik, hem kılavuz olarak, hem de aklı olanlara öğüt olmak üzere Yakup oğullarına kitap da verdik

53-54. (Diğer taraftan) Biz, Musa'ya doğru yolu gösterdik ve İsrailoğullarına da aklını işletenler için bir hidayet ve bir nasihat olmak üzere Kitab'ı (Tevrat'ı) miras bıraktık.

53,54. And olsun ki Biz Musa'ya doğruluk rehberi verdik. İsrailoğullarını da, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olan Kitap'a, Tevrat'a varis kıldık.

53,54. Andolsun, biz Mûsâ’ya hidayet verdik. İsrailoğulları’na da, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı (Tevrat’ı) miras bıraktık.

53, 54. Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarına, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olan Kitab'ı miras bıraktık.

Anlayış sahiplerine bir yol gösterici ve bir uyarı olarak.

(Bunu) Aklı başında olanlara bir yol gösterici ve bir hatırlatma olsun diye (böyle yaptık).

ki aklı selîm sahiblerine bir irşad ve bir ıhtar olmak için

Temiz akıl sahipleri için doğru yolu gösterici ve öğüt olarak.

53,54. Andolsun ki biz Musâya hidâyeti verdik. (Kendisinden sonra) İsrâîl oğullarına da — hem doğru yolun rehberi, hem temiz akıl saahibleri için bir öğüd olmak üzere — kitabı mîras bırakdık.

53,54. Celâlim hakkı için, Mûsâ'ya hidâyeti verdik ve İsrâiloğullarına, akıl sâhibleri içinbir hidâyet ve bir nasîhat olmak üzere Kitâb'ı (Tevrât'ı) mîras bıraktık.

(O kitap) Doğru yola ileten ve akıl sahipleri için de bir öğüttür.

sağ düşünenler için doğru yolun kılavuzu, öğüt alan Kitap’ı.

O, tam akıllılar için rehber ve ibrettir.

(O kitap) Temiz akıl sahipleri için bir hidayet ve hatırlatıcıdır.

Akıl ve sağduyu sahipleri için doğruyu-eğriyi gösteren bir rehber, bir öğüt ve ibret kaynağı olmak üzere.
Ve işte bugün, tüm insanlığı kucaklayan son mesajımızı, Kur’an’ı gönderdik.

Duyular’ın sahipleri için hatırlatma ve hidayet olmak üzere!

53,54. Yemin olsun ki biz Musa’ya hidayeti vermiş ve İsrailoğullarına da o Kitabı öz akıl sahipleri için bir rehber ve (gerçeği) hatırlatan bir (öğüt) olarak miras bırakmıştık.

53,54. Yemin olsun Biz, Mûsa’ya hidâyet kaynağı (olan Tevrât’ı) verdik¹ ve İsrâil oğullarını da akıl sahiplerine hak yolu gösterici ve bir zikir olan kitaba varis kıldık.*

akıl-iz‘ân sahipleri için bir uyarı ve bir rehberlik [aracı] olarak: 37

Sağduyu sahipleri için bir doğru yol kılavuzu ve öğüt kaynağı olan kitabı. 12/111

aktif akıl sahipleri için bir hidayet ve bir uyarı olarak…[4206]*

(O kitap) Selîm akıl sahipleri için bir hidâyet ve bir mev-'iza olmuştur.

O kitap, akl-ı selim sahipleri için bir hidâyet rehberi ve öğüt kaynağıdır.

(O,) sağduyu sahiplerine bir yol gösterici ve öğüttür.

O, bir rehber ve sağlam duruşlular için doğru bilgi kaynağıdır.

Kılavuz ve sağduyu sahipleri için öğüt...

Akıl sahipleri için o kitap bir hidayet rehberi ve öğüttür.

Akıl ve gönül sahipleri için bir yol gösterici, bir hatırlatıcıdır o.

53-54. daħı bayıķ virdük mūsā’ya ŧoġru yol. daħı mįrāŝ virdük benį isrāyil’e tevrįt’i yol göstermek içün daħı ögüt içün aķıllar islerine.

Hidāyet olduġı ḥālde, daḫı ögüt olduġı ḥālde ‘aḳlı olan kişilere.

Ağıl sahiblərinə hidayət və öyüd-nəsihət olsun deyə!

A guide and a reminder for men of understanding.

A Guide and a Message to men of Understanding.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.