10 Mayıs 2021 - 28 Ramazan 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 53. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve lekad âteynâ mûsâ-lhudâ ve evraśnâ benî isrâ-île-lkitâb(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Andolsun Biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarına kitabı miras bıraktık.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve andolsun ki biz, Musa'ya doğru yolu gösteren kitabı verdik ve İsrailoğullarını da mirasçı ettik o kitaba ki.

Abdullah Parlıyan Meali

Gerçek şu ki, biz daha önce Musa'ya hidayetimizi ihsan etmiş ve böylece İsrailoğullarını, O'na vahyedilmiş olan kitaba mirasçı kılmıştık.

Ahmet Tekin Meali

Andolsun, biz Mûsâ'ya Allah'ın hidayet rehberi olarak indirdiği hükümleri, şeriatı verdik. O kitabı İsrâiloğulları'na miras olarak devrettik.

Ahmet Varol Meali

Andolsun biz Musa'ya hidayeti verdik. İsrail oğullarına da Kitab'ı miras bıraktık.

Ali Bulaç Meali

Andolsun Musa'ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarına kitabı miras bıraktık.

Ali Fikri Yavuz Meali

Gerçekten biz Mûsa'ya peygamberlik verdik ve İsraîloğullarına da Tevrat'ı miras bıraktık,

Bahaeddin Sağlam Meali

53, 54. Andolsun! Biz Musa’ya hidayet (kaynağı olan kitabı) verdik. Akıl sahipleri için bir hatırlama ve hidayet olan o kitabı, İsrailoğullarına miras bıraktık.

Bayraktar Bayraklı Meali

53,54. Şüphesiz ki biz, Mûsâ'ya doğru yolu gösteren rehberi verdik. İsrâiloğulları'nı da doğru yolu gösterici ve akıl sahiplerini uyarıcı olarak Kitab'a mirasçı kıldık.

Besim Atalay Meali (1962)

53,54. Biz, Musa'ya doğru yolu gösterdik, hem kılavuz olarak, hem de aklı olanlara öğüt olmak üzere Yakup oğullarına kitap da verdik

Cemal Külünkoğlu Meali

53-54. (Diğer taraftan) Biz, Musa'ya doğru yolu gösterdik ve İsrailoğullarına da aklını işletenler için bir hidayet ve bir nasihat olmak üzere Kitab'ı (Tevrat'ı) miras bıraktık.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

53,54. And olsun ki Biz Musa'ya doğruluk rehberi verdik. İsrailoğullarını da, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olan Kitap'a, Tevrat'a varis kıldık.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

53,54. Andolsun, biz Mûsâ’ya hidayet verdik. İsrailoğulları’na da, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı (Tevrat’ı) miras bıraktık.

Diyanet Vakfı Meali

53, 54. Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarına, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olan Kitab'ı miras bıraktık.

Edip Yüksel Meali

Biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarını kitaba varis kıldık.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Andolsun ki biz Musa'ya o hidayeti verdik ve İsrailoğullarına o kitabı miras kıldık.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Şanım hakkı için biz Musâya o hidayeti verdik ve Benî İsraile o kitabı miras kıldık

Erhan Aktaş Meali

Ant olsun ki Mûsâ'ya hidayet¹ verdik. İsrâîloğulları'na Kitap'ı miras kıldık; *

Hasan Basri Çantay Meali

53,54. Andolsun ki biz Musâya hidâyeti verdik. (Kendisinden sonra) İsrâîl oğullarına da — hem doğru yolun rehberi, hem temiz akıl saahibleri için bir öğüd olmak üzere — kitabı mîras bırakdık.

Hayrat Neşriyat Meali

53,54. Celâlim hakkı için, Mûsâ'ya hidâyeti verdik ve İsrâiloğullarına, akıl sâhibleri içinbir hidâyet ve bir nasîhat olmak üzere Kitâb'ı (Tevrât'ı) mîras bıraktık.

İlyas Yorulmaz Meali

Biz Musaya doğru yola ileten bir kitap verdik ve İsrailoğullarını da o kitaba mirasçı yaptık.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

* Biz Musa/ya, rehber olan şeyleri verdik. Ondan sonra Kitabı İsrail oğullarına miras bıraktık.

Kadri Çelik Meali

Şüphesiz biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrail oğullarına da kitabı miras bıraktık.

Mahmut Kısa Meali

Gerçekten Biz Mûsâ’ya yol gösterici mesajlar bahşetmiş ve İsrail Oğulları’nı, Tevrat adıyla anılan o Kitaba mirasçı kılmıştık.

Mehmet Okuyan Meali

53,54. Yemin olsun ki biz Musaya hidayeti vermiş ve İsrailoğullarına da o Kitabı öz akıl sahipleri için bir rehber ve (gerçeği) hatırlatan bir (öğüt) olarak miras bırakmıştık.

Mehmet Türk Meali

53,54. Yemin olsun Biz, Mûsa’ya hidâyet kaynağı (olan Tevrât’ı) verdik1 ve İsrâil oğullarını da akıl sahiplerine hak yolu gösterici ve bir zikir olan kitaba varis kıldık.*

Muhammed Esed Meali

Gerçek şu ki Biz, daha önce Musa'ya hidayetimizi ihsan etmiş ve [böylece] İsrailoğulları'nı [o'na vahyedilmiş olan] ilahî kelâmın mirasçısı kılmıştık,

Mustafa Çavdar Meali

Biz Musa’ya doğru yol kılavuzu olan bir kitap vermiş, İsrailoğullarını da o kitaba mirasçı kılmıştık. 14/5

Mustafa İslamoğlu Meali

(Vaadimiz gereği) vaktiyle Biz Musa’ya rehberliğimizi iletmiş ve İsrâiloğullarını ilâhî kelâma vâris kılmıştık:[4205]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Andolsun ki, Mûsa'ya sebeb-i ihtidâ olanı verdik ve İsrailoğullarına kitabı miras kıldık.

Suat Yıldırım Meali

Biz gerçekten Mûsâ'ya doğru yolu gösteren rehberi verdik ve İsrail evlatlarını kitaba vâris yaptık.

Süleyman Ateş Meali

Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik ve İsrail oğullarına o Kitabı miras kıldık.

Süleymaniye Vakfı Meali

Musa'ya o doğruluk rehberini verdik. O Kitab’a İsrailoğullarını da mirasçı kıldık.

Şaban Piriş Meali

Musa'ya kılavuzu vermiş ve İsrailoğullarını kitaba mirasçı kılmıştık.

Ümit Şimşek Meali

Doğrusu, Biz Musa'ya hidayet rehberini verdik ve İsrailoğullarını kitaba vâris kıldık.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun ki, Mûsa'ya o hak kılavuzu verdik ve İsrailoğullarını Kitap'a mirasçı kıldık.

Eski Anadolu Türkçesi

53-54. daħı bayıķ virdük mūsā’ya ŧoġru yol. daħı mįrāŝ virdük benį isrāyil’e tevrįt’i yol göstermek içün daħı ögüt içün aķıllar islerine.

Bunyadov-Memmedeliyev

And olsun ki, Biz Musaya doğru yolu göstərən rəhbər (Tövrat) verdik və İsrail oğullarını kitaba varis etdik!

M. Pickthall (English)

And we verily gave Moses the guidance, and We caused the Children of Israel to inherit the Scripture,

Yusuf Ali (English)

We did aforetime give Moses the (Book of) Guidance,(4426) and We gave the book in inheritance to the Children of Israel,-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.