22 Ocak 2021 - 8 Cemaziye'l-Ahir 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 32. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veyâ kavmi innî eḣâfu ‘aleykum yevme-ttenâd(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

"Ve ey kavmim, doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz felaket) gününden korkmaktayım."

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve ey kavmim, ben, o feryadü figan, o boşuna bağırıp söylenme günündeki halinizden korkuyorum.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve ey kavmim! Ben o boşuna bağrışıp, çağrışacağınız kıyamet günündeki halinizden korkuyorum.

Ahmet Tekin Meali

“Ey kavmim, ben sizin adınıza, feryad-ü figan edilecek bir vâveylâ gününden korkuyorum.”

Ahmet Varol Meali

Ey kavmim! Ben sizin hakkınızda o çağrışma gününden korkuyorum.

Ali Bulaç Meali

'Ve ey kavmim, doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz kıyamet) gününden korkuyorum.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Ey Kavmim! Gerçekten ben, başınıza gelecek çağrışma gününden (imdad için birbirinizi yardıma çağıracağınız kıyamet gününden) korkuyorum.

Bahaeddin Sağlam Meali

“Ey kavmim! Sizin için feryad u figan edilen bir günden dolayı korkarım.

Bayraktar Bayraklı Meali

32,33. “Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağırışıp çağırışma gününden, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizi Allah'tan kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık onu doğru yola iletecek de yoktur.”

Besim Atalay Meali

«Ey ulusum! Ben sizlere çağırışma gününün gelmesinden korkarım!»

Cemal Külünkoğlu Meali

32-33. “Ve ey kavmim! Doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz) ve arkanıza dönüp kaçmaya çalışacağınız günden korkuyorum. (O gün) sizi, Allah'(ın azabın)dan kurtaracak kimse yoktur. Allah, kimi (yaptıkları yüzünden) sapıklıkta bırakırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

"Ey milletim! Ahu figan gününden sizin hesabınıza korkuyorum."

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

32,33. “Ey kavmim! Gerçekten sizin için, o bağrışıp çağrışma gününden, arkanıza dönüp kaçmaya çalışacağınız günden korkuyorum. (O gün) sizi, Allah’(ın azabın)dan kurtaracak kimse yoktur. Allah, kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur.”

Diyanet Vakfı Meali

32, 33. «Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağrışıp çağrışma gününden, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizi Allah'tan (O'nun azabından) kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık onu doğru yola iletecek de yoktur.»

Edip Yüksel Meali

"Halkım, sizin için Toplanma Gününden korkuyorum."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

"Ey kavmim! Ben size gelecek o çağrışma gününden (kıyamet gününden) korkuyorum."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Hem ey kavmım! hakıkaten ben size o çığrışma gününden korkarım

Erhan Aktaş Meali

“Ey halkım! Ben sizin için o feryat¹ gününden korkuyorum.”*

Hasan Basri Çantay Meali

«Ey kavmim, hakıykat ben size karşı o bağrışıb çağırışma gününden endîşe etmekdeyim».

Hayrat Neşriyat Meali

32,33. “Ey kavmim! Doğrusu ben sizin için bağrışıp çağrışma gününden (kıyâmet gününden, hesab yerine) arkanızı dönen kimseler olarak (Cehenneme) gideceğiniz günden korkuyorum. (O gün) sizi Allah'(ın azâbın)dan kurtaracak hiçbir kimse yoktur. Bununla berâber Allah kimi (isyanındaki inadı yüzünden) dalâlete atarsa, artık onu hidâyete erdirecek hiçbir kimse yoktur.”(2)*

İlyas Yorulmaz Meali

Ey kavmim! Birbirinizi yardıma çağıracağınız günün azabının, sizin üzerinize gelmesinden korkuyorum.”

İsmail Hakkı İzmirli

«— Ey kavmim! Ben size nidanın çoğalacağı günün [⁴] yani arka verip döneceğiniz [⁵] günün azabından korkuyorum.*

Kadri Çelik Meali

“Ve ey kavmim! Doğrusu ben sizin için o çığlık (basacağınız kıyamet) gününden korkuyorum.”

Mahmut Kısa Meali

“Ey halkım! Dünyada uğrayacağınız felâketler bir yana; doğrusu ben,insanlar Allah’ın huzurunda yargılanırken, zâlimlerin pişmanlıktan hıçkıra hıçkıra ağlayacağı o Feryat Günü olacaklar için, sizin adınıza cidden çok korkuyorum!”

Mehmet Türk Meali

32,33. “Ve ey kavmim! Doğrusu ben sizin için o herkesin feryat ederek arkasını dönüp kaçmak isteyeceği (kıyamet)1 gününden korkuyorum. O gün sizi Allah’ın azabından kurtaracak kimse de yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici de yoktur.”*

Muhammed Esed Meali

Ey kavmim! Sizin için, [sıkıntıyla] birbirinizi çağıracağınız Gün[ün, Hesap Günü'nün gelmesin]den korkuyorum;

Mustafa Çavdar Meali

Ey halkım, ben herkesin feryat edeceği bir gün sizin de başınıza geleceklerden endişe ediyorum. 18/47

Mustafa İslamoğlu Meali

“Ey Kavmim! Ben, herkesin birbirinden imdat dilediği o günün aleyhinize sonuçlanmasından korkuyorum.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

«Ve ey kavmim! Ben sizin üzerinize o feryâd-ü figan edilecek günden korkuyorum.»

Suat Yıldırım Meali

“Ey benim milletim! Ben sizin hakkınızda o feryad-u figan gününden, birbirinizden imdad isteyeceğiniz günden endişe ediyorum. ”

Süleyman Ateş Meali

Ey kavmim, sizin için o (Yüce Divana) çağırma (yahut feryadetme) gününden korkuyorum.

Süleymaniye Vakfı Meali

Ey halkım! Karşılıklı bağrışmaların olacağı günden, sizin adınıza endişeleniyorum.

Şaban Piriş Meali

-Ey halkım, ben sizin için feryat gününden korkuyorum.

Ümit Şimşek Meali

“Ey kavmim! Ben sizin hakkınızda o feryat ve figan gününden korkuyorum.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Ey toplumum, sizin adınıza o bağırıp-çağrışma gününden korkuyorum."

Eski Anadolu Türkçesi

“daħı iy ķavmum! bayıķ ben ķorķarın sizüñ üzerüñüze ķıġrışmaķ günin.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Ey qövmüm! Mən sizə üz verəcək vaveyla günündən qorxuram!

M. Pickthall (English)

And, O my people! Lo! I fear for a Day of Summoning,

Yusuf Ali (English)

"And O my people! I fear for you a Day(4404) when there will be Mutual calling (and wailing),-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.