10 Mayıs 2021 - 28 Ramazan 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 24. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İlâ fir’avne ve hâmâne ve kârûne fekâlû sâhirun keżżâb(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Biz Musa’yı; siyasi ve askeri iktidar sahibi) Firavun'a, (dini ve idari bürokrasiye hâkim) Haman'a, ve (haram servet ve haksız sermaye birikimcisi) Karun'a (yollamış ve davetimizi ulaştırmıştık) . Ama onlar: “(Bu) Yalan söyleyen bir büyücüdür" deyip (karşı çıkmışlardı).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Firavun'a, Haman'a ve Karun'a; derken onlar, bu demişlerdi, pek yalancı bir büyücü.

Abdullah Parlıyan Meali

Firavun'a, Hâmân'a ve Kârûn'a; ama onlar yalnızca: “O bir büyücüdür, bir yalancıdır!” demişlerdi.

Ahmet Tekin Meali

Firavun'a, Hâmâna ve Karûn'a gönderdik. Onlar:
“Bu büyüleyici konuşarak aklı etki altına alan peygamberlik iddiasında yalancı biri” dediler.
*

Ahmet Varol Meali

Firavun'a, Haman'a ve Karun'a. Ama onlar: "(Bu) yalancı bir büyücüdür" dediler.

Ali Bulaç Meali

Firavun'a, Haman'a ve Karun'a. Ama onlar: (Bu,) Yalan söyleyen bir büyücüdür' dediler.

Ali Fikri Yavuz Meali

Firavun'a (veziri) Hâmân'a ve Karûn'a...Onlar (Mûsa için şöyle) dediler: “- Bu bir sihirbazdır, yalancıdır.”

Bahaeddin Sağlam Meali

Firavun, Haman ve Karun’a gönderdik. Onlar (ona;) çok yalancı bir sihirbaz,” dediler.

Bayraktar Bayraklı Meali

23,24. Andolsun ki biz, Mûsâ'yı mucizelerimizle ve apaçık delille Firavun, Hâmân ve Kârûn'a gönderdik. Onlar, “Bu, yalancı bir büyücüdür” dediler.[503]*

Besim Atalay Meali (1962)

Hem Firavun'a, hem Hâman'a, hem Karun'a gönderdik: «Büyücüdür, yalancıdır!» dediler

Cemal Külünkoğlu Meali

23-24. Andolsun, Musa'yı da ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun'a, (Veziri) Haman'a ve Karun'a göndermiştik de onlar şöyle demişlerdi: “(Bu) tam yalancı bir sihirbazdır!”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

23,24. And olsun ki Musa'yı, mucizelerimiz ve apaçık delillerle Firavun, Haman ve Karun'a göndermişizdir. Onlar: "Bu, yalancı sihirbazın biridir" demişlerdi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

23,24. Andolsun ki biz Mûsâ’yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun’a, Hâmân’a ve Kârûn’a[473] gönderdik. Onlar ise; “Bu çok yalancı bir sihirbazdır” dediler.*

Diyanet Vakfı Meali

23, 24. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimiz ve apaçık hüccetle, Firavun, Hâmân ve Karun'a gönderdik. Onlar: Bu, çok yalancı bir sihirbazdır! dediler.

Edip Yüksel Meali

Firavun'a, Haman'a ve Karun'a... "Bu sihirbazın ve yalancının biridir," dediler.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Firavun'a, Hâmân'a ve Karun'a da onlar: "Bu bir sihirbaz, bir yalancıdır" dediler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Fir'avne ve Hâmâne ve Karuna da dediler ki: bir sihirbaz, bir yalancı

Erhan Aktaş Meali

Firavun'a, Hâmân'a ve Kârûn'a. Fakat onlar: “Bu yalancı bir sihirbazdır.” dediler.

Hasan Basri Çantay Meali

23,24. Andolsun ki biz Musâyı mucizelerimizle ve apaçık bir hüccetle Fir'avna, Hâmâne ve Kaaruna gönderdik de (ona) «Çok yalancı bir sihirbaz» dediler..

Hayrat Neşriyat Meali

23,24. And olsun ki, Mûsâ'yı da mu'cizelerimizle ve apaçık bir delîl ile Fir'avun'a, Hâmân'a ve Karûn'a gönderdik. Buna rağmen (onlar:) “(Bu) çok yalancı bir sihirbazdır!” dediler.

İlyas Yorulmaz Meali

Firavuna, Hamana ve Karuna. Onlar da “Sihirbaz, yalancı” demişlerdi.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

23, 24. * Biz Musa/yı, Firavun/a, Haman/a ve Karun/a mûcizelerimizle, apaşikâr bir burhanla göndermiştik. Onlar ise Musa hakkında «büyücüdür, yalana dadanmıştır» demişlerdi.

Kadri Çelik Meali

Firavun'a, Hâmân'a ve Karun'a (gönderdik). Ama onlar, “(Bu,) Yalan söylemekte olan bir büyücüdür” dediler.

Mahmut Kısa Meali

Fakat onlar, Mûsâ’nın bir Peygamber olduğunu pekâlâ bildikleri hâlde, Bu adam, yalan söyleyen bir büyücüdür!” demişlerdi.

Mehmet Okuyan Meali

23,24. Yemin olsun ki Musayı da ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavuna,* Hamana ve Karuna göndermiştik de (onlar “Bu) bir büyücüdür; çok yalancıdır!” demişlerdi.*

Mehmet Türk Meali

23,24. Yemin olsun Mûsa’yı (da) âyetlerimizle1 ve apaçık bir mûcizeyle2 Firavuna, Hâmâna ve Kârûna gönderdik. Fakat onlar: “Bu yalancıdır (ve) büyücüdür.” dediler.*

Muhammed Esed Meali

Firavun'a, Hâmân'a ve Kârûn'a; 16 ama onlar [yalnızca], “O, bir büyücüdür, bir yalancıdır!” demişlerdi.

Mustafa Çavdar Meali

23-24. Biz Musa’yı apaçık deliller olan ayetlerimizle Firavun’a, Karun’a ve Haman’a göndermiştik. O yalancı bir sihirbazdır dediler. 7/104...111

Mustafa İslamoğlu Meali

Firavun’a, Hâmân’a ve Karun’a…[4186] Fakat onlar “Yalancı sihirbazın teki” demişlerdi.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Fir'avun'a ve Haman'a ve Karun'a (gönderdik). Dediler ki: (O) «Bir sihirbazdır, bir yalancıdır.»

Suat Yıldırım Meali

23, 24. Gerçekten Biz Mûsa'yı âyetlerimiz, mûcizelerimiz ve apaçık bir yetki ile Firavun'a, Hâman'a ve Kârun'a gönderdik de onlar: “Bu yalancı bir sihirbazdır! ” dediler. [51, 52-53]

Süleyman Ateş Meali

Fir'avn'e, Haman'a ve Karun'a. "(Bu,) Yalancı bir büyücüdür." dediler.

Süleymaniye Vakfı Meali

Onu Firavun’a, Haman’a ve Karun'a gönderince "yalancı büyücü" demişlerdi.

Şaban Piriş Meali

Firavun'a, Haman'a ve Karun'a... Hemen:-Yalancı bir sihirbaz! demişlerdi

Ümit Şimşek Meali

Onu Firavun'a, Hâmân'a ve Karun'a gönderdik; onlar ise “Bu düpedüz büyücü” dediler.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Firavun'a, Hâmân'a ve Karun'a göndermiştik de onlar şöyle demişlerdi: "Tam yalancı bir sihirbazdır bu!"

Eski Anadolu Türkçesi

23-24. daħı bayıķ viribidük mūsā’yı nişānlarumuz-ile daħı ḥüccet-ile bellü fir'avn’dın yaña daħı ḥāman daħı ķaarun pes eyittiler “cādūdur gey yalancı.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Fir’onun, (onun vəziri) Hamanın və Qarunun yanına. Onlar isə: “Bu sehrbazdır, yalançıdır!” – dedilər.

M. Pickthall (English)

Unto Pharaoh and Haman and Korah, but they said: A lying sorcerer!

Yusuf Ali (English)

To Pharaoh, Haman,(4390) and Qarun; but they called (him)" a sorcerer telling lies!"...*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.