22 Ocak 2021 - 8 Cemaziye'l-Ahir 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 23. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velekad erselnâ mûsâ bi-âyâtinâ ve sultânin mubîn(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Andolsun, Biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik; (Hakkı tebliğe görevli kıldık).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve andolsun ki Musa'yı delillerimizle ve apaçık bir burhanla göndermiştik.

Abdullah Parlıyan Meali

Biz Musa'yı mesajlarımızla ve bizden aldığı apaçık bir yetki ile göndermiştik.

Ahmet Tekin Meali

Mûsâ'yı âyetlerimizle, mûcizelerimizle, apaçık bir ferman ile, ilâhî bir yetki ile özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere peygamber olarak görevlendirdik.

Ahmet Varol Meali

Andolsun ki, Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.

Ali Bulaç Meali

Andolsun, biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik;

Ali Fikri Yavuz Meali

Doğrusu biz, Mûsa'yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille gönderdik:

Bahaeddin Sağlam Meali

Andolsun! Biz Musa’yı mucizelerle ve apaçık bir delil ile,

Bayraktar Bayraklı Meali

23,24. Andolsun ki biz, Mûsâ'yı mucizelerimizle ve apaçık delille Firavun, Hâmân ve Kârûn'a gönderdik. Onlar, “Bu, yalancı bir büyücüdür” dediler.[503]*

Besim Atalay Meali

Biz Musa'yı belgelerimizle; açık hüccetle

Cemal Külünkoğlu Meali

23-24. Andolsun, Musa'yı da ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun'a, (Veziri) Haman'a ve Karun'a göndermiştik de onlar şöyle demişlerdi: “(Bu) tam yalancı bir sihirbazdır!”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

23,24. And olsun ki Musa'yı, mucizelerimiz ve apaçık delillerle Firavun, Haman ve Karun'a göndermişizdir. Onlar: "Bu, yalancı sihirbazın biridir" demişlerdi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

23,24. Andolsun ki biz Mûsâ’yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun’a, Hâmân’a ve Kârûn’a[473] gönderdik. Onlar ise; “Bu çok yalancı bir sihirbazdır” dediler.*

Diyanet Vakfı Meali

23, 24. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimiz ve apaçık hüccetle, Firavun, Hâmân ve Karun'a gönderdik. Onlar: Bu, çok yalancı bir sihirbazdır! dediler.

Edip Yüksel Meali

Musa'yı ayetlerimiz ve apaçık bir yetki ile gönderdik.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Andolsun Musa'yı âyetlerimizle ve açık bir delil ile gönderdik.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Celâlim hakkı için Musâyı âyetlerimizle ve açık bir bürhan ile gönderdik

Erhan Aktaş Meali

Ant olsun ki, Mûsâ'yı ayetlerimizle ve apaçık bir yetkiyle gönderdik:

Hasan Basri Çantay Meali

23,24. Andolsun ki biz Musâyı mucizelerimizle ve apaçık bir hüccetle Fir'avna, Hâmâne ve Kaaruna gönderdik de (ona) «Çok yalancı bir sihirbaz» dediler..

Hayrat Neşriyat Meali

23,24. And olsun ki, Mûsâ'yı da mu'cizelerimizle ve apaçık bir delîl ile Fir'avun'a, Hâmân'a ve Karûn'a gönderdik. Buna rağmen (onlar:) “(Bu) çok yalancı bir sihirbazdır!” dediler.

İlyas Yorulmaz Meali

Biz Musayı ayetlerimizle ve kesin ikna edici açık kanıtlarla göndermiştik.

İsmail Hakkı İzmirli

23, 24. * Biz Musa/yı, Firavun/a, Haman/a ve Karun/a mûcizelerimizle, apaşikâr bir burhanla göndermiştik. Onlar ise Musa hakkında «büyücüdür, yalana dadanmıştır» demişlerdi.

Kadri Çelik Meali

Şüphesiz biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık üstün bir delille gönderdik.

Mahmut Kısa Meali

Doğrusu Biz Mûsâ’yı, hakîkati ortaya koyan delillerimizle ve mûcizelerimizle desteklenmiş apaçık bir yetkiyle Mısır diktatörü Firavun’a, onun ordu komutanı Haman’a ve ekonomik destekçisi Karun’a göndermiştik.

Mehmet Türk Meali

23,24. Yemin olsun Mûsa’yı (da) âyetlerimizle1 ve apaçık bir mûcizeyle2 Firavuna, Hâmâna ve Kârûna gönderdik. Fakat onlar: “Bu yalancıdır (ve) büyücüdür.” dediler.*

Muhammed Esed Meali

BİZ, Musa'yı mesajlarımızla ve [Bizden aldığı] açık bir yetki ile göndermiştik

Mustafa Çavdar Meali

23-24. Biz Musa’yı apaçık deliller olan ayetlerimizle Firavun’a, Karun’a ve Haman’a göndermiştik. O yalancı bir sihirbazdır dediler. 7/104...110

Mustafa İslamoğlu Meali

DOĞRUSU Biz Musa’yı, mesajlarımızla ve (sahibinin doğruluğuna şahit olan) yaptırım gücü tartışılmaz bir belgeyle[4185] elçi göndermiştik:*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Andolsun ki, Mûsa'yı âyetler ve apaçık bir emr-i kahir ile gönderdik.

Suat Yıldırım Meali

23, 24. Gerçekten Biz Mûsa'yı âyetlerimiz, mûcizelerimiz ve apaçık bir yetki ile Firavun'a, Hâman'a ve Kârun'a gönderdik de onlar: “Bu yalancı bir sihirbazdır! ” dediler. [51, 52-53]

Süleyman Ateş Meali

Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir yetki ile gönderdik:

Süleymaniye Vakfı Meali

Musa'yı, mucizelerimizle ve açık bir delille gönderdik.

Şaban Piriş Meali

Musa'yı mucizelerimiz ve apaçık belgelerle göndermiştik.

Ümit Şimşek Meali

Biz Musa'yı da âyetlerimizle ve apaçık bir yetkiyle göndermiştik.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun, Mûsa'yı da ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla göndermiştik.

Eski Anadolu Türkçesi

23-24. daħı bayıķ viribidük mūsā’yı nişānlarumuz-ile daħı ḥüccet-ile bellü fir'avn’dın yaña daħı ḥāman daħı ķaarun pes eyittiler “cādūdur gey yalancı.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Həqiqətən, Biz Musanı ayələrimizlə və açıq-aydın bir dəlillə göndərdik.

M. Pickthall (English)

And verily We sent Moses with Our revelations and a clear warrant

Yusuf Ali (English)

Of old We sent Moses,(4389) with Our Signs and an authority manifest,*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.