1 Ağustos 2021 - 22 Zi'l-Hicce 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Tenzîlu-lkitâbi mina(A)llâhi-l’azîzi-l’alîm(i)

Bu Kitab’ın (Kur’an’ın) indirilmesi, Azîz, Alîm olan Allah'tandır;

Bu kitap, üstün ve her şeyi bilen Allah tarafından indirilmiştir.

Bu kitabın indirilişi, çok güçlü olan, herşeyi bilen Allah tarafındandır,

Bu mükemmel, kutsal kitap Kur'ân, kudretli ve hükümrân olan, her şeyi bilen Allah tarafından bölüm bölüm indirilmiştir.

Kitab'ın indirilişi güçlü ve alim olan Allah tarafındandır.

Bu Kitabın indirilmesi, Aziz, Alim olan Allah'tandır;

Bu Kitab'ın indirilişi azîz, alîm olan Allah'dandır;

Kitabın indirilişi; sonsuz izzet, kudret ve ilim sahibi olan Allah’ın katındandır.

2,3. Bu kitap, mutlak galip, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi olan Allah tarafından indirilmiştir. O'ndan başka tanrı yoktur, dönüş ancak O'nadır.[502]*

Bu kitabın indirilmesi, emre olan, bilgin olan Allah katından

1-2-3. Hâ Mîm. Bu Kitab'ın indirilişi, mutlak güç sahibi, (her şeyi) hakkıyla bilen, günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden, azabı ağır ve lütfu sınırsız olan Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır.*

Kitap'ın indirilmesi, güçlü ve bilgin olan Allah katındandır.

2,3. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. O’ndan başka ilâh yoktur. Dönüş ancak O’nadır.

2, 3. Bu Kitap mutlak galip, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur, dönüş ancak O'nadır.

Bu kitabın indirilmesi, Üstün ve Her Şeyi Bilen ALLAH katındandır.

Bu kitabın indirilişi, çok güçlü ve her şeyi bilen Allah tarafındandır.

İndirilişi bu kitabın Allahdan, o azîz, alîm

Bu Kitap'ın indirilmesi, Mutlak Üstün Olan, Her Şeyi Bilen Allah tarafındandır.

2,3. (Bu) kitabın indirilmesi; O mutlak gaalib, O (her şey'i) hakkıyle bilen, (mü'minlerin) günâhı (nı) yarlığayan, tevbesini kabul eden, (kâfirler ve muhaalifler için) azâbı çetin, (ariflere) fazl (-u kerem) saahibi olan Allahdandır. Ondan başka hiçbir Tanrı yokdur. Dönüş ancak Onadır.

2,3. (Bu) Kitâb'ın (Kur'ân'ın) indirilişi, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Alîm(hakkıyla bilen), günahı bağışlayan, tevbeyi kabûl eden, azâbı pek şiddetli ve çok lütuf sâhibi olan Allah tarafındandır. O'ndan başka ilâh yoktur. Dönüş ancak O'nadır.

Kitabın indirilişi çok güçlü ve her şeyi bilen Allah tarafındandır.

Kitabın indirilmesi yegâne galip olan, hakkıyle bilen Allah tarafındandır.

Bu kitabın indirilmesi, güçlü, her şeyi en iyi bilen Allah'tandır.

Bu Kitap, her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan ve her şeyi en mükemmel şekilde bilen Allah tarafından gönderilmiştir.

Kitab’ın kısım kısım indirilmesi Alîm Azîz Allah’tandır.

(Bu) Kitabın indirilişi, güçlü, bilen Allah katındandır.

Bu Kitabın indirilmesi, çok şerefli ve her şeyi bilen Allah tarafındandır.

BU İLAHÎ kelâmın indirilişi, her şeyi bilen, Kudret Sahibi Allah'tandır,

Bu Kuran, gücü sonsuz ve bilgisi sınırsız olan Allah katından indirilmiştir. 27/6, 45/2

BU ilâhî kelâmın indirilişi her işinde mükemmel olan, her şeyi bilen Allah katındandır.

Kitabın indirilmesi, azîz, alîm olan Allah tarafındandır.

1, 2. Hâ, Mîm. Bu kitabın vahyolunup bölüm bölüm indirilmesi, azîz ve alîm (üstün kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen) Allah tarafındandır. *

Bu Kitabın indirilişi, aziz (daima galib) ve alim (herşeyi en iyi bilen) Allah tarafındandır;

Kitabın indirilmesi, üstün ve bilgili olan Allah katındandır.

Kitabın indirilmesi güçlü ve alim Allah'tandır.

Bu kitabın peyderpey indirilişi, kudreti herşeye üstün olan ve ilmi herşeyi kuşatan Allah tarafındandır.

Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Alîm olan Allah'tandır.

indürmegi kitāb’uñ Tañrı’dan beñdeşsüz bilici.

Bu Ḳur’ān inmişdür her nesneyi bilici ‘azīz Tañrıdan.

Kitabın (Qur’anın) nazil edilməsi yenilməz qüvvət sahibi olan, (hər şeyi) bilən Allahdandır-

The revelation of the Scripture is from Allah, the Mighty, the Knower,

The revelation of this Book is from Allah, Exalted in Power, Full of Knowledge,-(4357)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.