25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Hâ, Mîm.

Sûre ağırlıklı olarak hak ile batıl, hidayet ve sapıklık arasındaki savaştan bahseder. Allah’ın sı-fatları ve kevnî ayetlere de yer veren sûre kâfirle... Devamı..

Hâ, mîm.[501]

[501] Mümin sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVI, 455.

1-2-3. Hâ Mîm. Bu Kitab'ın indirilişi, mutlak güç sahibi, (her şeyi) hakkıyla bilen, günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden, azabı ağır ve lütfu sınırsız olan Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır.

“Ha-Mim” harfleri ile ilgili 2/1 dipnotuna bakabilirsiniz. 

Hâ Mîm. (*)

(*) İlk âyet olan hurûf-u mukatta’a iki baskı da da bulunmuyor.

Hâ Mîm.[471]

Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız.

Hâ. Mîm.  

 Bu harflerin tefsiri için Bakara sûresi, 1. âyete bakın.

HH. M.

HH. M. harfleri 40-46 surelerinin başında bulunur. "HH" ve "M" harfleri Kuran'ın matematiksel sistemi içinde önemli bir role sahiptir. Yirmidokuz sure... Devamı..

حٰ (Hâ) مٓ (Mîm).

Hâ, Mîm.(1)

(1)Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1)

Hâ, Mim.

[3] Mekke'de nâzil olmuş (85) âyettir.

Hâ, Mîm.

Ha, Mim.

(Mekke’de nazil olmuştur ve 85 ayettir. Adını, Firavun ailesinden inanan bir kişinin vasıflarının sayıldığı 28 -45. ayetlerden alır.)

Ha, Mîm. Dinle, ey insanoğlu! Ha, Mîm gibi senin pek iyi tanıdığın ve sürekli kullandığın harflerden oluşan fakat hem lafzı, hem de manasıyla eşsiz bir mucize olan bu mesaja kulak ver:

Mekke döneminin ortalarında, Zümer sûresinden sonra indirilmiştir. Adını, Firavun ailesinden mümin bir adamın anlatıldığı 28-45. ayetlerden almıştır. ... Devamı..

[Hâ. Mîm.] [*]

Mukatta‘a harfleri hakkında bilgi için bkz. Bakara 2:1, dipnot 1.

Hâ-Mîm. ¹

1 Bkz. Ek II.

1, 2. Hâ, Mîm. Bu kitabın vahyolunup bölüm bölüm indirilmesi, azîz ve alîm (üstün kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen) Allah tarafındandır.

Hâ, Mim, İbn Abbas (r.a)’dan nakledildiğine göre Allah Teâlânın ism-i âzamıdır.

Hükmüm ve mülküm hakkıyçün

hükm olındı ol kim olasıdur.

Ha Mim(4356)

4356 See paragraphs 2-4 of the Introduction to this Surah.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.