20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 99. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Feulâ-ike ‘asa(A)llâhu en ya’fuve ‘anhum(c) vekâna(A)llâhu ‘afuvven ġafûrâ(n)

Onlardır Allah'ın bağışlayacağı umulanlar ve Allah bağışlayıcıdır, suçları örtücüdür.

Umulur ki Allah bunları affeder. (Çünkü) Allah Affedicidir, Bağışlayıcıdır.

Allah onların günahlarını silebilir. Çünkü Allah günahları silendir ve çok bağışlayıcıdır.

İşte bunları, Allah'ın affetmesi umulur. Allah çok affedicidir, kullarını daima koruma kalkanına alır.

İşte bunları Allah'ın bağışlaması umulur. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

Umulur ki Allah bunları affeder. Allah affedicidir, bağışlayıcıdır.

Çünkü Allah'ın bunlardan o günahı afvetmesi umulur. Allah çok afvedici, çok bağışlayıcıdır.

Allah’ın onları affetmesi umulur. Çünkü Allah affedici ve bağışlayıcıdır.

İşte, umulur ki Allah bunları affeder; Allah çok affedicidir; bağışlayıcıdır.

98,99. Meğer ki göçmek için bir çare, bir yol bulamıyan erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan, birtakım zayıf kimseler ola, işte bunları Allah bağışlar, Allah suçtan vazgeçici, Allah bağışlayıcı

Umulur ki, Allah o kimseleri affeder. Çünkü Allah çok affedendir, çok bağışlayandır.

98, 99. Erkek, kadınlardan hakîkaten za’if olanlar ve bir hîle düşünmekden tarîk-i hidâyeti bulmakdan ’âciz olan çocuklar Allâh’ın mağfiretine mazhar olurlar çünki Allâh ’afv ider. Gafûrdur.

İşte Allah'ın bunları affetmesi umulur. Allah Affedendir, Bağışlayan'dır.

Umulur ki, Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

İşte bunları, umulur ki Allah affeder; Allah çok affedicidir, günahları bağışlayıcıdır.

İşte bunları, umulur ki Allah affeder; Allah çok affedicidir, bağışlayıcıdır.

Böylelerinin ALLAH tarafından affedilmesi umulur. ALLAH Affedicidir, Bağışlayandır.

Umulur ki, Allah bu kimseleri affeder. Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır.

Çünkü bunlardan Allahın o günahı afiv buyurması memuldür, Allah afvi çok bir gafur bulunuyor

98-99. Ancak gerçekten âciz ve zayıf olan, çaresiz kalan ve (hicret etmeye) yol bulamayan (mü’min) erkekler, kadınlar ve çocuklar hariç. (Onlar bu hükmün dışındadır.) İşte (bu hususta, ancak) bunlar, Allah’ın (kendilerini bağışlayıp) affetmesini ümit edebilirler. Allah çok affedendir, çok bağışlayandır.

Umulur ki Allah, bunları affeder. Kuşkusuz Allah, Çok Affedici'dir, Çok Bağışlayıcı'dır.

İşte onlar (böyle). Allahın onları afvedeceğini umabilir (ler). Allah çok afvedici, çok yarlığayıcıdır.

İşte onlar var ya, umulur ki Allah onları affeder. Çünki Allah, Afüvv (çok affedici)dir, Gafûr (çok bağışlayıcı)dır.

Böylelerini Allah’ın affetmesi umulur. Allah affeden ve bağışlayandır.

İşte bunları Allah belki de bağışlar. Çünkü Allah bağışlayıcı, yarlıgayıcı olandır.

İşte bunları, olabilir ki, Allah affeder. Allah affeden, bağışlayan bir zattır.

Onları Allah’ın affetmesi umulur. Allah Afuv ve Gafûr olandır.

İşte Allah'ın bunları affetmesi umulur. Allah affedendir, bağışlayandır.

Allah’ın onları bağışlaması umulabilir. Çünkü Allah,hakîkaten çok affedici, çok bağışlayıcıdır.

İşte Allah’ın onları affetmesi umulur.
Allah bağışlayan affedendir.

Çünkü Allah sadece bu gibileri bağışlayabilir. Çünkü Allah, engin hoşgörülü bir af deryasıdır...

Umulur ki Allah böylelerini affeder. Çünkü Allah kendisi için yola çıkmak isteyip çıkamayanları bilendir. Onları affedip bağışlayandır.

İşte umulur ki Allah onları affeder. Allah çok affedicidir, çok bağışlayandır.

Bu kimselere gelince, umulur ki Allah, bunları affeder. Şüphesiz Allah çok affedicidir, pek bağışlayıcıdır.

Allah onların günahlarını silebilir. Çünkü Allah günahları silendir, çok bağışlayıcıdır.

İşte bunları, Allah’ın affetmesi umulan kişilerdir. Allah, affedendir, bağışlayandır. 15/49, 39/53...60

İşte bunları da Allah’ın affedebilir; zira Allah tarifsiz bir affedicidir, eşsiz bir bağışlayıcıdır.

Allah'ın onları affetmesi umulur, çünkü Allah çok affedendir ve çok bağışlayandır.

Umulur ki, Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

İşte onları, umulur ki Allah Teâlâ af buyurur. Ve Allah Teâlâ affedici, mağfiret buyurucudur.

98, 99. Ancak, her türlü imkândan mahrum ve hicret için yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar bu hükmün dışındadırlar. Çünkü bunları Allah'ın affedeceği umulur. Allah gerçekten afüv ve gafurdur (affı ve mağfireti boldur).

Çünkü Allah'ın onları affetmesi umulur. Allah, çok affeden, çok bağışlayandır.

Onları Allâh Te'âlâ'nın 'afv itmesi me'mûldür. Allâh 'afv ve mağfiret idicidir.

Allah'ın işte bunları affetmesi beklenir. Allah, çok affeder, çok bağışlar.

Allah'ın onları affetmesi beklenir. Allah, affedendir, bağışlayandır.

Öylelerini Allah'ın affetmesi umulur. Çünkü Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır.

Bunların, Allah tarafından affedilmeleri umulur. Allah affedicidir, günahları bağışlayıcıdır.

pes şunlar, ola kim Tañrı kim 'afv eyleye anlardan. daħı oldı Tañrı 'afv eyleyici, yarlıġayıcı.

Anlar illā ki Tañrı Ta‘ālā baġışlaya suçlarını, Tañrı Ta‘ālā ‘afv eyleyi‐cidür yazuḳlar baġışlayıcıdur.

Ola bilsin ki, Allah onları əfv etsin. Allah əfv edəndir, bağışlayandır!

As for such, it may be that Allah will pardon them. Allah is ever Clement, Forgiving.

For these, there is hope that Allah will forgive: For Allah doth blot out (sins) and forgive again and again.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.