24 Mayıs 2024 - 16 Zi'l-ka'de 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 94. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû iżâ darabtum fî sebîli(A)llâhi fetebeyyenû velâ tekûlû limen elkâ ileykumu-sselâme leste mu/minen tebteġûne ‘arada-lhayâti-ddunyâ fe’inda(A)llâhi meġânimu keśîra(tun)(c) keżâlike kuntum min kablu femenna(A)llâhu ‘aleykum fetebeyyenû(c) inna(A)llâhe kâne bimâ ta’melûne ḣabîrâ(n)

Ey inananlar, Allah yolunda savaşa gittiğiniz zaman pek dikkatli ve ihtiyatlı olun ve size selam verene, dünya menfaatini dileyerek sen mümin değilsin demeyin, şüphe yok ki Allah katında çok ganimetler var. Siz de önce böyleydiniz de Allah size lütfetti, o halde dikkat edin, ihtiyatlı olun; hiç şüphe yok ki Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Zeyd oğlu Usame, Hz. Muhammed (s.a.a)'in bulunmadığı bir savaşa memûr olmuş ve rastladığı bir çobanı kendisine selâm verip şahadet getirdiği halde şüp... Devamı..

Ey iman edenler! Allah yolunda (cihad için) adım attığınızda (sefere çıktığınızda, rakiplerinizi) iyice araştırıp anlamaya çalışın. Dünya hayatının geçici menfaatlerini gözeterek, size selam verene (ve Müslüman olduğunu söyleyene): "Hayır, sen mü’min değilsin!" demeyin. (‘Ganimeti bize kalır veya ileride bizi gölgede bırakır, köşemizi koltuğumuzu elimizden alır’ düşüncesiyle onları dışlamayın ve suçlamayın.) Çünkü Allah’ın yanında daha çok ganimetler (ve tükenmez hazineler) vardır. (İnsafla düşünün!) Önceden siz de onlar gibiydiniz. Allah size lütfetti de (iman ettiniz ve hidayete erdiniz); öyle ise iyice araştırın (anlayıp dinleyin ve peşin hüküm vermeyin). Çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan Haberdardır (ve niyetlerinize göre hesaba çekecektir).

O halde ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman, karşılaştığınız durumu açıkca kavramaya çalışın ve size barış teklif edene veya müslüman olduğunu bildirene, bu dünya hayatının gelip geçici kazançlarına duyduğunuz özlem ve istekle sen mü'min değilsin demeyin. Oysa ganimetlerin çoğu, Allah katındadır. Siz de, bir zamanlar aynı durumdaydınız ama, Allah size karşı lutfetti de imana geldiniz. Öyleyse muhakemenizi kullanın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır.

Ey iman edenler, Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman, dostu düşmanı ayırt etmek için, iyi anlayıp dinleyin, iyice araştırın. Size boyun eğdiğini, İslâm'a girdiğini duyurana, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek:
“Sen mü'min değilsin" demeyin. Allah katında çok ganimetler vardır. Önceden siz de onlar gibiydiniz. Allah size lütufda bulundu. O halde, iyi anlayıp dinleyin. Şüphesiz Allah, işlediğiniz gizli-açık bütün amellerden haberdardır.

Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyice araştırın [20] ve dünya hayatının varlığına göz dikerek, size selam verene: "Sen mü'min değilsin" demeyin. Allah katında çokça ganimetler vardır. Siz de daha önce öyle idiniz Allah size lütufta bulundu. Şu halde iyice araştırın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

94.Buhari, Tirmizi, Hakim ve daha başkalarının rivayetlerine göre Abdullah bin Abbas (r.a.) şöyle söylemiştir: "Süleym oğullarından bir adam Resululla... Devamı..

Ey iman edenler, Allah yolunda adım attığınız (savaşa çıktığınız) zaman gerekli araştırmayı yapın ve size (İslam geleneğine göre) selam verene, dünya hayatının geçiciliğine istekli çıkarak: 'Sen mü'min değilsin' demeyin. Asıl çok ganimet, Allah katındadır, bundan önce siz de böyle idiniz; Allah size lütufta bulundu. Öyleyse iyice açıklık kazandırın. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.

Ey mü'minler! Allah yolunda cihada çıktığınız zaman, mü'mini kâfirden ayırt etmek için iyice araştırın. Size İslâm selâmı veren kimseye, -dünya hayatının geçici nimet ve menfaatına göz dikerek - sen mü'min değilsin, demeyin. Allah katında çok ganimetler var. İslâma ilk önce girdiğiniz zaman siz de öyle idiniz (dilinizle getirdiğiniz şahâdet, kalblerinizde kökleşmemişti) Sonra Allah, size iman ve istikameti lütfetti. Onun için iyice anlayın (öldürmede acele etmeyin). Muhakkak Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman, işin durumunu iyi inceleyin. Size barış elini uzatana, dünya hayatının malını isteyerek “sen mümin değilsin” demeyin. (Bilin ki,) Allah katında çok ganimetler vardır. Siz de daha önce böyle idiniz. Allah size ikram etti (sizi tam Müslüman yaptı.) Artık iyice inceleyin ve bilin ki; Allah sizin yaptıklarınızdan çok iyi haberdardır.

Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyiniz. Size barış teklif edene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek “Sen mümin değilsin” demeyiniz. Çünkü Allah'ın nezdinde sayısız ganimetler vardır. Önceden siz de böyleyken Allah size lütfetti; o halde iyi anlayıp dinleyiniz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Ey inanmış olanlar! Allahın yolunda savaşa çıkınca, iyice inceleyin, sizi selâmlayan birisine —dünya malı arayarak— «Sen inanmış değilsin!» demeyiniz, imdi, Allah katında çok doyumluk var, siz önceden böyleydiniz, Allah size iyilik etti, inceleyin, araştırın, Allah haberlidir her işinizden

Ey inananlar! Allah yolunda savaşa/sefere çıktığınız zaman (mü'mini kâfirden ayırt etmek için) iyice araştırın. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek (ganimet almak için), “Sen mü'min değilsin” demeyin. Çünkü Allah nezdinde pek çok ganimet vardır. (Unutmayın ki) sizler de bir zamanlar aynı durumdaydınız ama Allah size (imanı) lütfetti. Öyleyse iyice araştırın (“Sen mü'min değilsin” diyerek peşin hükümlü olmayın). Şüphesiz ki Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Görüldüğü gibi, İslam savaş konusunda en küçük ayrıntıyı dahi göz ardı etmemiştir. “Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman (mü’mini kâfirden ayırt etme... Devamı..

Ey mü’minler! Fîsebîli(A)llah muhârebeye gitdiğiniz vakit harekâtınızı düşünerek yapınız. Sâika-i hırs ile rast geldiğinizi herkes içün malına tame’an bu kâfirdir dimeyiniz, Allâh’ın ganâimi kesîrdir. Siz de evvelce böyle yapar idiniz. Allâh size in’âm ihsân itdi. İşte şurû’dan evvel tefekkür idiniz, Allâh her ef’âlinizden haberdârdır.

Ey İnananlar! Allah yolunda yürüdüğünüz vakit, her şeyi iyice anlayın. Size, müslüman olduğunu bildirene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek: "Sen mümin değilsin" demeyin. Allah katında birçok ganimetler vardır. Evvelce siz de öyleydiniz. Allah size iyilikte bulundu, iyice araştırıp anlayın, Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır.

Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman, gerekli araştırmayı yapın. Size selâm veren kimseye, dünya hayatının geçici menfaatine (ganimete) göz dikerek, “Sen mü’min değilsin” demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyle idiniz de Allah size lütufta bulundu (müslüman oldunuz). Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selâm verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek “Sen mümin değilsin” demeyin; çünkü Allah katında sayısız ganimetler vardır. Daha önceleri siz de böyleydiniz. Derken Allah size lütufta bulundu. Bu sebeple iyi anlayıp dinleyin. Hiç şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek «Sen mümin değilsin» demeyin. Çünkü Allah'ın nezdinde sayısız ganimetler vardır. Önceden siz de böyle iken Allah size lütfetti; o halde iyi anlayıp dinleyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.  

 Bir akın sırasında düşman bölgesinde bulunan bir kişi «Lâ ilâhe illâllah Muhammedün Resûlullah» deyip müslümanlara selam verdiği halde Üsâme b. Zeyd ... Devamı..

İnananlar, ALLAH yolunda çarpışmağa çıktığınız zaman dikkatli olun. Size barış önerene, dünya hayatının geçici yararını gözeterek "Sen inanmıyorsun," demeyin. Çünkü ALLAH'ın yanında çok ganimetler var. Daha önceleri siz de onlar gibiydiniz; fakat ALLAH size lütfetti. Öyleyse iyice araştırıp emin olun. ALLAH yaptıklarınızdan Haberdardır.

Ey İman edenler! Allah yolunda cihada çıktığınız zaman, mümini kâfirden ayırmak için iyice araştırın. Size selam veren kimseye, dünya hayatının menfaatini gözeterek, "Sen mümin değilsin" demeyin. Allah katında çok ganimetler var. İslâm'a ilk önce girdiğiniz zaman siz de öyle idiniz. Sonra Allah size lutufta bulundu. Onun için iyice araştırın. Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

Ey o bütün iyman edenler! Allah yolunda adım attığınız vakıt iyi anlayın dinleyin size islâm selâmı veren kimseye -Dünya hayatının geçici metaına göz dikerek- sen mü'min değilsin demeyin, Allah yanında çok ganimetler var, önce siz de öyle idiniz, Allah kerem buyurdu da sizleri iyman ile tanıttı onun için iyi anlayın dinleyin, muhakkak ki Allah ne yaparasanız habîr bulunuyor

Ey îmân edenler, Allah yolunda (cihada) çıktığınız zaman (mü’mini kâfirden ayırt etmek üzere) her şeyi iyice araştırın. Size (İslâmî bir söylemle) selâm ver (ip de müslüman olduğunu söyley) en kimseye, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek (malını ganimet olarak almak için, yalan söylüyorsun,) “Sen mü’min değilsin!” demeyin. (Sana emân yok! Diyerek onu öldürmeyin!) Zira asıl kazanç, Allah nezdindedir. (Unutmayın ki) daha önceleri siz de öyle idiniz de Allah size lütfetti. O hâlde (Müslüman olduğunu söyleyen ve böylelikle sizden emân dileyen kişinin durumunu) iyice araştırın. Şüphesiz ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdar olandır.

Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman¹, iyice araştırın²; size selam veren kimseye³; dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek: “Sen mü'min değilsin.” demeyin. Allah'ın yanında sayısız ganimetler vardır. Daha önce siz de öyleydiniz de Allah size iyilik yaptı. Öyleyse, iyice araştırın. Kuşkusuz, Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır.

1- Savaşa çıktığınız zaman. 2- Emin oluncaya kadar. 3- Eman, eminlik/güven dileyene. Barış dileyene.

Ey îmanedenler, Allah yolunda harbe çıkdığınız zaman (mes'elelerin) tam açıklanmasını bekleyin. Size (müslümanca) selâm verene, dünyâ hayaatının (geçici) menfeatini arayarak, «Sen mü'min değilsin» demeyin. İşte Allahın katında bir çok ganimetler vardır. Evvelce siz de böyle iken Allah size lutfetdi. O halde (mes'elelerin) iyice açıklanmasını bekleyin. Şübhesiz ki Allah ne yaparsanız hakkıyle haberdârdır.

Ey îmân edenler! Allah yolunda (cihâd için) sefere çıktığınız zaman, artık iyi araştırın, size selâm veren (veya teslîm olan) bir kimseye, dünya hayâtının geçici menfaatini arzulayarak (onu öldürüp mallarını ganîmet olarak almak için): “Sen mü'min değilsin(veya sana eman yok)!” demeyin! İşte (unutmayın ki) Allah katında birçok ganîmetler vardır. Daha evvel siz de öyle idiniz de Allah size (hidâyeti) lûtfetti; öyleyse iyi araştırın! Şübhesiz ki Allah, ne yaparsanız hakkıyla haberdardır.

Ey İman edenler! Allah yolunda mücadele için çıktığınızda, savaşmak için hedeflediğiniz toplumlar hakkında araştırma yapın ve sizinle barış antlaşması yapmak istiyorlarsa, dünya hayatının imkânlarını arzu ederek (ganimet elde etmek için) onlara “Siz inanmış kimseler değilsiniz” diye, barış tekliflerini geri çevirmeyin. Elde edilecek ganimetlerin çok fazlası Allah’ın yanındadır. Hatırlayın, siz, Allah’ın daha önce iyilik yaptığı kimselersiniz. Allah her zaman yaptıklarınızdan haberdardır.

Ey inananlar! Allah uğurunda savaşa çıkınca iyice anlayıp dinleyin. Sizi selamlıyan kimseye dünya yaşayışının gelip geçici gönenmelerine kapılıp da sakın olmıya ki: "sen inanan değilsin" diyesiniz. Oysaki Allah’ın katında bir çok zenginlikler vardır. Bundan önce siz de onlar gibiydiniz de Allah sizi kayırdı. Öyleyse siz de iyice anlayıp dinleyin. Çünkü Allah sizin bütün işlediklerinizden bilgilidir.

Ey iman edenler! Allah yolunda sefer ettiğiniz zaman belli olmasını isteyin [¹]. Size müsalemet teklif edene [²] «sen mü/min değilsin» demeyin. Siz, bununla dünya diriliğinin geçinilecek şeyini istiyorsunuz; halbuki Allah yanında çok ganimetler vardır. Siz de bundan evvel böyle idiniz [³] Allah size, bol nimet verdi [⁴]. Artık belli olmasını isteyin. Çünkü Allah yaptığınız işlerden agâhtır.

[1] Kelime-i şehadet ile şehadet etmelerini mal, can korkusuna hamletmeyin, işin belli olmasını isteyin. Hemen öldürmeyin.[2] İslâm olana veya islâmca... Devamı..

Ey inananlar! Allah yolunda savaşa/sefere çıktığınızda [darabtum], çok iyi araştırın/sorumlu ve dikkatli davranın [tebeyyenû]; size selâm verene/barış teklif edene, dünya hayatının geçici menfaatini gözeterek, “Sen mü’min değilsin!” demeyiniz. Çünkü Allah’ın katında pek çok ganimet vardır. Önceden siz öyleydiniz, Allah size lütufta bulundu. O hâlde (savaşacağınız kişileri) iyice araştırınız. Muhakkak ki Allah bütün yapıp ettiklerinizden en iyi haberdar olandır.

Ey iman edenler! Allah yolunda harekete geçtiğiniz zaman, her şeyi iyice araştırın. Size Müslüman olduğunu bildirene, dünya hayatının geçici menfaatini dileyerek, “Sen iman etmiş değilsin” demeyin. Asıl çok ganimet, Allah katındadır. Bundan önce siz gerçekten böyle (dünya hayatının geçici menfaatini dileyenler) idiniz. Allah size iyilikte bulundu, (o halde) iyice araştırıp anlayın, Allah yaptıklarınızdan gerçekten haberdardır.

Ey iman edenler! Allah yolunda savaşmak üzere sefere çıktığınızda, karşınızdakine saldırmadan önce —eğer mümkünse— onun düşman askeri olup olmadığını iyice araştırın; size Müslüman olduğunu bildirmek için İslâmî tarzda selâm veren veya ateşkes teklif eden hiç kimseye, bu dünyanın gelip geçici nîmetlerini kazanma uğruna “Sen Müslüman değilsin! Bizi kandırmak için yalan söylüyorsun!” deyip adamcağızın malını ganimet olarak almak için onu öldürmeyin! Çünkü asıl arzu etmeniz gereken sonsuz ganîmetler, Allah katındadır.
Unutmayın ki, siz de bir zamanlar böyle merhamete muhtaç kimseler idiniz; derken Allah yüzünüze baktı da sizi önce imansızlıktan, sonra da kâfirlerin baskı ve işkencesinden kurtardı. O hâlde, telâfîsi imkânsız bir hatâ işlemeden önce, sizden emân dileyen kişinin durumunu iyice araştırın! Unutmayın ki Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
“Madem durum bu kadar tehlikeli, öyleyse ne olur ne olmaz; en iyisi savaşa hiç gitmeyelim!” de demeyin, çünkü:

Ey iman edenler!
Allah yolunda sefere çıktığınız zaman iyice araştırıp anlayın!
Size Teslimiyet / “Barış” sunan kimseye “mümin olmadın” demeyin!
Dünya Hayatı’nın sunumunu arıyorsunuz.
Çokca zenginlikler Allah katındadır.
Önceden siz de öyleydiniz; Allah size karşılıksız iyilikte bulundu.
İyice araştırıp anlayın!
Allah, ne işliyorsanız haberli olandır.

Sevgili müminler! Allah için sefere çıktığınız zaman son derece dikkatli olun. Size Müslüman’ selâmı veren birisine: " sen Müslüman’ değilsin " demeyin. Belli ki dünya hayatının birkaç kuruşuna tama ediyorsunuz ama, Allah katında daha çook ganimetler var. Daha dün, siz de aynı durumda idiniz. Allah, başınıza devlet kondurdu. Artık dikkatli olun. Çünkü Allah, tüm yaptıklarınızın farkındadır.

Ey iman edenler! Allah yolunda savaşmak için yola çıktığınız zaman, gerekli araştırmayı yapın! Size selâm veren kimseye, dünya hayatının geçici menfaati olan ganimete göz dikerek, "Sen Mümin değilsin!" demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Onun için dünyevi ganimetlere aldanmayın! Daha önce siz de öyleydiniz. Allah size lütufta bulundu! Siz de Müslüman oldunuz. Onun için iyice araştırın! Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Ey iman edenler! Allah yolunda (savaş) yolculuğuna çıktığınız zaman (durumu) iyice araştırın! Size selam verene (barış teklif edene), dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek “Sen mümin değilsin!” demeyin! [*] (Çünkü) Allah’ın katında sayısız ganimetler vardır. Önceden siz de böyleyken Allah size lütfetmişti; (durumu) iyice araştırın! Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Bu ayet savaş yolculuklarında bile karşılaşılan insanların sözlerine itibar edilmesi ve onların mümin olmadıklarının söylenmemesi gerektiğini hükme ba... Devamı..

Ey îman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyice araştırın. Size selam veren kimselere, dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için, “sen Müslüman değilsin” demeyin. Zîrâ asıl ganîmetler, Allah’ın katındadır. Bir zamanlar siz de öyle iken, Allah size lütfetti (de Müslüman oldunuz.) O halde araştırmanızı iyi yapın. Doğrusu Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.¹

1 Fedek halkından Mirdas b. Nehıyk tek başına Müslüman olmuştu. Peygamber (a.s)’ın bir seriyyesi bunlara gitmiş, onlar da kaçışmışlardı. Mirdas, Müslü... Devamı..

[O halde] siz ey iman edenler, Allah yolunda [sefere] çıktığınız zaman karşılaştığınız durumu açıkça kavramaya çalışın ve size barış teklif edene -bu dünyevî hayatın gelip geçici kazançlarına duyduğunuz (özlem ve) istekle- “Sen mümin değilsin!” ¹¹⁹ demeyin. Çünkü asıl kazanç Allah katındadır. Siz de bir zamanlar aynı durumdaydınız, ¹²⁰ ama Allah size karşı lütufkar davranmıştı. Öyleyse muhakemenizi kullanın: Şüphesiz Allah, yap-tığınızdan her zaman haberdardır.

119 Zımnen, “Ve dolayısıyla bir düşmansın”. Bu ayet, savaşa girmeyenleri düşman olarak görmeyi ve farazî inançsızlıklarını onları aşağılamanın bahanes... Devamı..

Ey iman edenler, Allah yolunda savaş için sefere çıktığınız zaman, karşınıza çıkan yabancı kimselerin durumunu iyi araştırın. Size selam veren/barış teklif eden kimseye, geçici dünya hayatının ganimetini arzulayarak “Sen mümin değilsin!” demeyin. Zira Allah katında pek çok ganimetler vardır. Önceden siz de öyleydiniz de Allah, size iyilikte bulundu. Öyleyse iyice araştırıp anlayın. Şüphesiz ki Allah, onlara karşı davranışlarınızdan haberdardır. 8/1, 49/6

Siz ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman son derece sorumlu davranın; ve size barış teklif edene bu dünya hayatının geçici zevkine göz dikerek “Sen mü’min değilsin!” demeyin![⁸²⁴] Çünkü Allah’ın hazinesinde daha nice ganimetler vardır. Siz de daha önce onların durumundaydınız, fakat Allah’ın lutfuna nail oldunuz. Artık çok dikkatli davranın: zira Allah tüm yaptıklarınızdan haberdardır.

[824] Bu âyete dair, kaynaklarda hepsi de birbirinden farklı bir çok sebeb-i nüzûl rivayeti vardır. Bunlardan birinde bu âyet, savaşta son anda teslim... Devamı..

Ey iman edenler, Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman (karşılaştığınız kimsenin durumunu) iyice araştırın, size selam verene -dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek- "Sen mümin değilsin!" (kendini kurtarmak için öyle görünmek istiyorsun) demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır, (bunlara, durumu iyice araştırdıktan sonra kılıç sallayanlar kavuşur) Siz de başlangıçta (çoğunlukla) böyle idiniz! (Size selam veren veya teslim olduğunu gösteren bu adam gibi, ağzınızdan çıkan bir kelime ile, bir şehadet kelimesi ile İslam'a girdiniz de) Allah size lütfetti! (canınızı, malınızı taarruzdan korudu, yükselttikçe yükseltti, tam imanla seçkin kıldı.) O halde iyice araştırıp dinleyin (acele karar vermeyin) Muhakkak ki Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır!

Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman, gerekli araştırmayı yapın. Size selâm veren kimseye, dünya hayatının geçici menfaatine (ganimete) göz dikerek, "Sen mü’min değilsin" demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyle(onlar gibi) idiniz de Allah size lütufta bulundu. Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Ey imân edenler! Allah Teâlâ'nın yolunda yürüdüğünüz zaman dikkat-i nazarda bulununuz ve size selâm veren kimseye, dünya hayatının fani metaını arayarak, sen mü'min değilsin, demeyiniz. Allah Teâlâ'nın indinde çok ganîmetler vardır. Siz de evvelce öyle idiniz de Allah Teâlâ size inâyet buyurdu. Artık işin güzelce belli olmasına bakınız. Şüphe yok ki, Allah Teâlâ sizin yaptığınıza hakkıyla haberdar bulunmaktadır.

Ey iman edenler! Yeryüzünde Allah yolunda sefere çıktığınız zaman, son derece dikkatli davranın. Size selâm verene, dünya hayatının geçici ve az bir menfaatini elde etmek için: “Sen mümin değilsin” demeyin! Unutmayın ki Allah'ın yanında birçok ganimetler vardır. Önceden siz de böyle idiniz, Allah size lütfetti de imanla şereflendiniz. Öyleyse iyi anlayın, dinleyin çok dikkatli davranın. Muhakkak ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. [8, 26]

Selâm, en kapsamlı bir iyi dilek temennisidir. Ayrıca selâm veren kimse muhataplarına: “Ben senin cemaatındanım, sana benden zarar gelmez, senin de be... Devamı..

Ey inananlar, Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayın, dinleyin, size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatini gözeterek: "Sen mü'min değilsin!" demeyin. Çünkü Allah'ın yanında çok ganimetler vardır. Önceden siz de öyle idiniz, Allah size lutfetti (imana geldiniz). O halde iyice anlayın (dinleyin, peşin hüküm vermeyin). Çünkü Allah yaptıklarınızı haber almaktadır.

Ey Mü'minler! Fîsebîlillâh (gazâ ve cihâd içün) yola çıkdığınızda tebeyyün itdirin (müslümânı kâfirden ayırmak içün araşdırın, 'acele itmeyin) Size selâm viren (İslâm usûlünce selâm viren) kimse içün, dünyânın metâ' ve ganîmetini taleb ider oldığınız halde, "Sen mü'min değilsin" dimeyin. Allâh Te'âlâ 'indinde çok ganîmetler vardır. (Allâh'ın lütuf ve keremi size kâfîdir) Siz de evvelce böyle idiniz (İlk İslâm oldığınız zamân mal ve cânınızı muhâfaza içün kelime-i şehâdeti getirmiş idiniz) Sonra Cenâb-ı Hak size in'âm ve ihsân buyurdı. (Îmânınız ve İslâmınız kuvvetlendi) Binâen'aleyh siz de (izhâr-ı İslâm idenleri) tebeyyün itdiriniz. (İyice anlamazdan evvel isti'câl ile katl itmeyiniz) Allâh Te'âlâ işlediğiniz şeyleri bilir. [¹]

[1] Bu âyet-i kerîme "Benû Mürre"den "Mirdas bin Nehy" hakkında nâzil olmuşdur. Mumâileyhden gayri kavminde müslümân yokdı. Rasûl-ü Ekrem efendimiz ta... Devamı..

Ey İnanıp güvenenler! Allah yolunda yürürken iyice dinleyip anlayın. Size, müslüman olduğunu bildirene[*], dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek: "Sen mümin değilsin!" demeyin. Allah katında çok ganimetler vardır. Bir zamanlar siz de aynı durumdaydınız; Allah size ikramda bulundu. Öyleyse iyice dinleyip anlayın. Allah, yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir.

[*] Allah'a teslim olduğunu beyan edene

- Ey iman edenler, Allah yolunda savaş için sefere çıktığınızda teenni ile (aceleye kapılmadan) hareket edin; size selam veren kimseye, dünya hayatını arzulayarak “sen mümin değilsin!” demeyin. Zira Allah katında pek çok ganimetler vardır. Önceden siz de öyleydiniz de Allah, size iyilikte bulundu. Öyleyse iyice araştırıp anlayın. Allah şüphesiz yaptıklarınızdan haberdardır.

Ey iman edenler! Yeryüzünde Allah için sefere çıktığınız zaman dikkatli olun da, size selâm veren kimseye “Sen mü'min değilsin” demeyin. Siz dünya hayatının gelip geçici menfaatini arıyorsunuz; Allah katında ise nice ganimetler var. Evvelce siz de böyle idiniz, sonra Allah'ın lütfuna eriştiniz; onun için dikkatli olun ve araştırın. Şu bir gerçek ki, Allah sizin bütün yaptıklarınızdan haberdar bulunuyor.

Ey iman edenler! Allah yolunda gaza için dolaştığınızda, iyice anlayıp dinleyin de size selam verene/barış teklifi sunana "Sen mümin değilsin!" demeyin. İğreti hayatın menfaatine göz dikiyorsunuz ama Allah katında çok ganimetler vardır. Önceden siz de öyle idiniz ama Allah size lütufta bulundu. O halde, iyice araştırın, anlayın dinleyin. Çünkü Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır.

ey anlar kim įmān getürdiler ķaçan yüriyesiz Tañrı yolında [46b] pes bellü eyleñ daħı eyitmen aña kim bıraķdı sizüñ yaña boyun virmegi degülseñ mü’min . dilersiz yaķın dirlik Tañrı ķatında ġanįmetler ya'nį müzdler çoķdur. şundayıķ olduñuz-ıdı ilerüden pes minnet eyledi Tañrı pes bellü eyleñ. bayıķ Tañrı oldı anı kim işlersiz bilici.

İy īmān getüren kişiler, ḳaçan sefer eyleseñüz ġazālıḳa Tañrı yolında ẟābitoluñuz, daḫı eyitmeñüz sizüñle ṣulḥ eylemek üstine sen mü’min degülsin di‐meñüz, istersiz fānī ni‘meti dünyā dirliginüñ. Tañrı Ta‘ālā ḳatında çoḳġanīmet mālı vardur. Anuñ‐çun ki siz daḫı anlar gibi‐y‐idüñüz andan bu‐run, pes size minnet eyledi Tañrı Ta‘ālā. Biri birüñüzden belürüñüz. TaḥḳīḳTañrı Ta‘ālā siz işledüg[üñ]üzi biliçidür. |

Ey iman gətirənlər! Allah yolunda (cihad etmək üçün) səfərə çıxdığınız zaman diqqətli olun! Sizə müsəlman olduğunu bildirən (salam verən) bir kimsəyə dünya həyatının puç mənfəətinə tamahsılanaraq: “Sən mö’min deyilsən!” deməyin! Halbuki çox qənimətlər Allah yanındadır. Siz özünüz də bundan əvvəl onlar kimi idiniz, lakin Allah sizə mərhəmət etdi. Elə isə, siz də (insanları bir-birindən fərqləndirməkdə) diqqətli olun! Şübhəsiz ki, Allah bütün etdiklərinizdən xəbərdardır!

O ye who believe! When ye go forth (to fight) in the way of Allah, be careful to discriminate, and say not unto one who offereth you peace: "Thou are not a believer;" seeking the chance profits of this life (so that ye may despoil him). With Allah are plenteous spoils. Even thus (as he now is) were ye before; but Allah hath since then been gracious unto you. Therefore take care to discriminate. Allah is ever informed of what ye do.

O ye who believe! When ye go abroad(613) in the cause of Allah, investigate carefully, and say not to any one who offers you a salutation: "Thou art none of a believer!" Coveting the perishable goods of this life: with Allah are profits and spoils abundant. Even thus were ye yourselves before, till Allah conferred on you His favours: Therefore carefully investigate. For Allah is well aware of all that ye do.

613 Go abroad: daraba-to travel, to go abroad, either for jihad, or for honest trade or other service, which if done with pure motives, counts as serv... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.