7 Mart 2021 - 23 Receb 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 87. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

(A)llâhu lâ ilâhe illâ hu(ve)(c) leyecme’annekum ilâ yevmi-lkiyâmeti lâ raybe fîh(i)(k) vemen asdeku mina(A)llâhi hadîśâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Allah (O’dur ki), O'ndan başka ilah yoktur (bu muhaldir, imkânsızdır) . Kendisinde hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri muhakkak toplayacaktır (ve hesap soracaktır. Bunlara inanın ve ona göre davranın) . Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır?

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bir Allah'tır ki yoktur ondan başka tapacak. Kıyamet gününde hepinizi toplayacaktır ve o günde hiç şüphe yoktur ve kimdir Allah'tan daha doğru sözlü?

Abdullah Parlıyan Meali

Allah ki, O'ndan başka gerçek ilah yoktur. Geleceği hakkında hiç şüphe olmayan, kıyamet günü sizi bir araya toplayacaktır. Kimin sözü Allah'ın sözünden daha doğru olabilir?

Ahmet Tekin Meali

O Allah'tır, Allah. Hak ilâh yalnızca O'dur. Elbette hesaba çekmek üzere sizi kıyamet gününe toplayıp getirecektir. Böyle bir günün gerçekleşmesinde, hesaba çekilmenizde şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Ahmet Varol Meali

Allah'tan başka ilah yoktur. O, sizi geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde biraraya toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Ali Bulaç Meali

Allah; O'ndan başka ilah yoktur. Kendisinde hiç bir şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri muhakkak toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kimdir?

Ali Fikri Yavuz Meali

Kendinden başka ilâh olmıyan bir Allah hakkı için ki, o, şüpheden âri olan kıyamet gününde sizi toplıyacaktır. Allah'dan daha doğru sözlü kim olabilir?

Bahaeddin Sağlam Meali

Allah, öyle bir mabud ki; ondan başka mabud olamaz. O, kendisinde gönlü daraltacak hiçbir şüphe olmayan kıyamet günü için sizi toplayacaktır. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Bayraktar Bayraklı Meali

Elbette sizi kıyamet günü toplayacak olan Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur ve bunda asla şüphe yoktur. Kimin sözü Allah'ın sözünden daha doğru olabilir?

Besim Atalay Meali (1962)

Allah odur, ondan özge Tanrı yok, şüphesiz bulunan kıyamet günü, sizi toparlıyacak kimdir Allahtan başka, daha doğru söyleyen?

Cemal Külünkoğlu Meali

Allah (O'dur ki), O'ndan başka ilah yoktur. (O,) hakkında hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri muhakkak toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah'tan başka tanrı yoktur, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü, sizi mutlaka toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Andolsun, sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir sözü Allah’ınkinden daha doğru olan?

Diyanet Vakfı Meali

Allah -ki ondan başka hiçbir tanrı yoktur- elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır, bunda asla şüphe yoktur. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim vardır!

Edip Yüksel Meali

ALLAH: O'ndan başka tanrı yoktur. Gerçekleşmesi mutlak olan diriliş gününde sizleri biraraya toplayacaktır. ALLAH'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Kendinden başka ilâh olmayan Allah, sizi kıyamet gününde mutlaka biraraya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Elmalılı Meali (Orijinal)

Allah, başka tapılacak yok ancak o, Celâli hakkı için o sizi muhakkak kıyamet gününe toplayacak, onda şüphe yok, Allahdan daha doğru sözlü kim olabilir?

Erhan Aktaş Meali

Kendisinden başka ilah olmayan Allah, gerçekleşeceğinden şüphe olmayan Kıyamet Günü'nde, sizi kesin olarak toplayacaktır. Allah'tan daha doğru hadisli¹ kim olabilir? *

Hasan Basri Çantay Meali

Allah (öyle Allahdır ki) kendinden başka hiçbir Tanrı yokdur. (Vukuunda) hiçbir şübhe olmayan kıyaamet günü elbette hepinizi toplayacakdır. O Allahdan daha doğru sözlü kimdir?

Hayrat Neşriyat Meali

(O) Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur. Sizi, hakkında hiç şübhe olmayan kıyâmet gününde, elbette bir araya getirecektir. Peki Allah'dan daha doğru sözlü kim olabilir?(1)*

İlyas Yorulmaz Meali

Allah; kendisinden başka ilah olmayan tek ilahtır. Meydana geleceğinden kesinlikle şüphe olmayan kıyamet gününde, Allah sizi toplayacaktır. Allahdan daha doğru söz söyleyen kim vardır.

İsmail Hakkı İzmirli

Allah ki ondan başka tapacak yoktur. * Sîzleri kopmasında şüphe edilmeyen kıyamet gününde toplıyacaktır. Allah/tan ziyade gerçek sözlü kim olabilir?

Kadri Çelik Meali

Allah, O'ndan başka ilah yoktur, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü, sizi mutlaka toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kimdir?

Mahmut Kısa Meali

Allah, —ki O’ndan başka boyun eğilecek, emrine kayıtsız şartsız itaat edilecek hiçbir otorite, hiçbir ilâh yoktur— gerçekleşeceğinde asla şüphe olmayan Diriliş Gününde hepinizi bir araya toplayacak ve yaptıklarınızın hesabını bir bir soracaktır. Evet, Allah’tan daha doğru sözlü kim vardır?
Ey iman edenler! Allah doğruyu yanlıştan, hakkı bâtıldan bu kadar net çizgilerle ayırmışken;

Mehmet Türk Meali

Tek ilâh kendisi olan Allah, (meydana geleceği hakkında) hiç bir şüphe olmayan kıyamet gününde, sizi mutlaka bir araya toplayacaktır. Kimin sözü Allah’ın (sözünden) daha doğru olabilir?

Muhammed Esed Meali

Allah -ki O'ndan başka ilah yoktur- [geleceği] hakkında hiçbir şüphe olmayan Kıyamet Günü sizi bir araya toplayacaktır. Kimin sözü Allah'ın sözünden daha doğru olabilir?

Mustafa Çavdar Meali

Allah’tan başka ilah yoktur.1 O, sizi kıyamet gününde kesinlikle bir araya getirecektir. Bunda hiç şüphe yok, zira Allah’tan daha doğru hadisli kim var?2 12/163, 3/2, 24/122, 9/111, 13/31

Mustafa İslamoğlu Meali

Allah -ki O’ndan başka ilâh yoktur- geleceğinde asla kuşku olmayan Kıyamet Günü’nde elbette sizi bir araya toplayacaktır. Kim Allah’tan daha doğru sözlü olabilir?

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Allah Teâlâ ki, O'ndan sonra başka mabut yoktur, elbette o sizi kıyamet gününe toplayacaktır, ondan şüphe yok. Ve Allah Teâlâ'dan daha doğru sözlü kim vardır?

Suat Yıldırım Meali

Allah, o hak mâbuddur ki Kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. Kıyamet günü hepinizi bir araya toplayacaktır. Bunda hiç şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? {KM, II Samuel 7, 28; Mezmur 119, 160. Yuhanna 17, 17}

Süleyman Ateş Meali

Allah -ki O'ndan başka tanrı yoktur- sizi, vukuunda asla şüphe olmayan kıyamet (Duruşma) gününde bir araya toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah; O’ndan başka ilah yoktur. O sizi (mezardan) kalkış günü bir araya toplayacaktır; bunda şüphe yoktur. Kimin sözü Allah'ın sözünden daha doğru olabilir?

Şaban Piriş Meali

Allah'tan başka ilah yoktur. Kendisinde hiç bir şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri elbette bir araya getirecektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır?

Ümit Şimşek Meali

Allah—ki Ondan başka hiçbir tanrı yoktur—geleceğinde kuşku olmayan kıyamet gününde hepinizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim var?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah'tır O, ilah yoktur O'ndan başka. Hakkında hiçbir kuşku bulunmayan kıyamet gününde, hepinizi muhakkak bir araya toplayacaktır. Hadis/söz bakımından, Allah'tan daha sadık kim olabilir?

Eski Anadolu Türkçesi

Tañrı, yoķdur Tañrı illā ol dire sizi ķıyāmet güni yaña; yoķdur gümān anuñ içinde. daħı kimdür girçegirek Tañrı’dan, sözdin yaña?

Bunyadov-Memmedeliyev

Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Olacağına şübhə edilməyən qiyamət günü hamınızı (bir yerə), əlbəttə, O toplayacaqdır. Allahdan daha doğru danışan kim ola bilər?!

M. Pickthall (English)

Allah! There is no God save Him. He gathereth you all unto a Day of Resurrection whereof there is no doubt. Who is more true in statement than Allah?

Yusuf Ali (English)

Allah. There is no god but He: of a surety He will gather you together against the Day of Judgment, about which there is no doubt. And whose word can be truer than Allah.s?


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.