9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 82. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Efelâ yetedebberûne-lkur-ân(e)(c) velev kâne min ‘indi ġayri(A)llâhi levecedû fîhi-ḣtilâfen keśîrâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Onlar hâlâ Kur’an'ı (okuyup anlamaya çalışarak üzerinde) iyice (gereğince ve yeterince) düşünmüyorlar mı? Eğer O, Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde(ki haber ve hükümler arasında) birçok aykırılıklar (çelişkiler, ihtilaflar) buluvereceklerdi. *

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Hala mı düşünmezler Kur'an'ı Allah katından gayrı bir yerden gelseydi onda, birbirini tutmaz birçok şeyler bulurlardı.

Abdullah Parlıyan Meali

Onlar bu Kur'ân'ı gereği gibi düşünmezler mi? Eğer O Allah'tan başkasından gelseydi, onda mutlaka birçok tutarsızlık ve çelişkiler bulurlardı.

Ahmet Tekin Meali

Hâlâ Kur'ân üzerinde gerektiği gibi düşünüp kendilerine neler kazandırabileceğini hesap edemeyecekler mi? Eğer Kuran, Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, onda birçok çelişkiler, tutarsızlıklar bulurlardı.

Ahmet Varol Meali

Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başkası tarafından olsaydı, onun içinde çok çelişkiler bulurlardı.

Ali Bulaç Meali

Onlar hâlâ Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar (çelişkiler, ihtilaflar) bulacaklardı.

Ali Fikri Yavuz Meali

Onlar, hâlâ Kur'an'ın Allah kelâmı olduğunu ve mânasını düşünmiyecekler mi? Eğer o, Allah'dan başkası tarafından olsaydı, muhakkak ki içinde birbirini tutmıyan birçok söz ve ifadeler bulurlaradı.

Bahaeddin Sağlam Meali

Onlar Kur’anı düşünmüyorlar mı? Eğer Allah’tan değil de beşer tarafından gelmiş olsaydı, onda çok çelişki bulacaklardı.

Bayraktar Bayraklı Meali

Hâlâ Kur'ân üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı onda birçok çelişki bulurlardı.[79]*

Besim Atalay Meali (1962)

Onlar Kur'anı düşünmüyorlar mı ki? Eğer Kur'an, Allahtan başka bir yerden gelmiş olsaydı, onda birçok ayrılıklar bulunurdu

Cemal Külünkoğlu Meali

Onlar hâlâ Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, kuşkusuz içinde birçok çelişki (tutarsızlık) bulacaklardı.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Kuran'ı durup düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi, onda çok aykırılıklar bulurlardı.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Hâlâ Kur’an’ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı.

Diyanet Vakfı Meali

Hâla Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı.  *

Edip Yüksel Meali

Kuran'ı incelemiyorlar mı? ALLAH'tan başkasının olsaydı onda bir çok çelişki bulacaklardı.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onlar hâlâ Kur'ân'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Hâlâ Kur'anı im'an ile teemmül etmezler mi? Eğer o Allahdan başkası tarafından olsa idi elbette içinde bir çok ahenksizlikler bulacaklardı

Erhan Aktaş Meali

Onlar, Kur'an üzerinde, gereği gibi düşünmezler mi? Eğer, Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, onda birçok çelişki bulurlardı.

Hasan Basri Çantay Meali

Onlar haalâ Kur'ânı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allahdan başkası tarafından olsaydı elbet içinde birbirini tutmayan bir çok (şeyler) bulurlardı.

Hayrat Neşriyat Meali

Kur'ân'ı hiç düşünmüyorlar mı? Hâlbuki (o,) Allah'dan başkası tarafından (gelmiş)olsaydı, elbette onda birçok çelişki bulurlardı.(1)*

İlyas Yorulmaz Meali

Onlar Kuran-ı hiç düşünmüyorlar mı? Kuran Allahdan başkaları tarafından indirilmiş olsaydı, içinde birbiriyle çelişen pek çok ifadeler bulacaklardı

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Onlar Kur/an-ı gereği gibi düşünmüyorlar mı? O, Allah/tan başkası tarafından olsaydı onda çok ihtilâf [³] bulurlardı.*

Kadri Çelik Meali

Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi, onda birçok aykırılıklar bulurlardı.

Mahmut Kısa Meali

Onlar, Kur’an’ı hiçaraştırıp üzerinde düşünmüyorlar mı? Çünkü, eğer Allah’tan başkası tarafından meydana getirilmiş olsaydı, yirmi üç yıl gibi uzun bir sürede tamamlanan bu kitabın içinde bir çok tutarsızlıklar, akıl ve sağduyu ile bağdaşmayan nice yanlışlık ve çelişkiler göreceklerdi! Fakathiçbir çelişki bulamadılar ve bulamayacaklar, çünkü onu gönderen Allah’tır! Ne var ki münâfıklar, bu kitaba kulak verecekleri yerde, yalan haberler düzerek veya bire on katarak Müslümanların gözünü korkutmaya çalışıyorlar. İşin kötüsü, bazı saf ve bilgisiz Müslümanlar da onları destekleyerek zulme ortak oluyor:

Mehmet Okuyan Meali

Onlar Kuranı iyice düşünmüyorlar mı?* O, Allah an başkası katından (gönderilmiş) olsaydı, elbette onda birçok çelişki bulurlardı.**

Mehmet Türk Meali

Onlar bu Kur’ân’ı gereği gibi düşünüp anlamaya hiç çalışmıyorlar mı? Eğer o (Kur’an), Allah’tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, onda birçok çelişki bulurlardı.

Muhammed Esed Meali

Onlar bu Kur’an'ı hiç anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o, Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı onda mutlaka birçok (tutarsızlık ve) çelişkiler bulurlardı! 97

Mustafa Çavdar Meali

Onlar Kuran’ı hiç derinlemesine düşünmüyorlar mı?1 Eğer bu Kuran Allah’tan başka bir kaynaktan gelmiş olsaydı, içinde birçok çelişki ve tutarsızlık bulurlardı.2 125/32, 38/29, 47/24, 210/37, 18/1, 29/48

Mustafa İslamoğlu Meali

Onlar Kur’an’ı anlamak için kafa yormuyorlar mı?[814] Eğer o Allah dışındaki bir kaynaktan gelmiş olsaydı, elbette onda bir yığın çelişki ve tutarsızlık bulurlardı.[815]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Kur'an'ı teemmül etmezler mi? Ve eğer Allah Teâlâ'dan başkası tarafından olsa idi elbette onda birçok ihtilâf bulurlardı.

Suat Yıldırım Meali

Kur'ân'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer Kur'ân Allah'tan başkasına ait olsaydı, elbette içinde birçok tutarsızlıklar bulurlardı. *

Süleyman Ateş Meali

Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, onda birbirini tutmaz çok şey bulurlardı.

Süleymaniye Vakfı Meali

Kur’an’daki ilişkiler ağına bakmazlar mı? Eğer Allah'tan başkasından gelseydi, onda çok sayıda çelişki bulurlardı.

Şaban Piriş Meali

Onlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Eğer O, Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı, onun içinde pek çok çelişki bulurlardı.

Ümit Şimşek Meali

Onlar Kur'ân'ı okuyup düşünmezler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı, içinde pek çok çelişki bulacaklardı.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Kur'an'ı, iyice okuyup düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başka birinin katından gelseydi, elbetteki onun içinde birçok ihtilaf bulacaklardı.

Eski Anadolu Türkçesi

pes endįşe eylemezler mi ķur’ān’ı? daħı eger ola-dı Tañrı’dan ayruķ ķatından bulalar-ıdı anuñ içinde ŧartışıķ çoķ.

Bunyadov-Memmedeliyev

Onlar Qur’an barəsində (onun Allah kəlamı olması haqqında) düşünməzlərmi? Əgər o, Allahdan qeyrisi tərəfindən olsaydı, əlbəttə, onda çoxlu ziddiyyət (ixtilaf, uyğunsuzluq) tapardılar.

M. Pickthall (English)

Will they not then ponder on the Qur'an? If it had been from other than Allah they would have found therein much incongruity.

Yusuf Ali (English)

Do they not consider the Qur´an (with care)? Had it been from other Than Allah, they would surely have found therein Much discrepancy.(601)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.