26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 82. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Efelâ yetedebberûne-lkur-ân(e)(c) velev kâne min ‘indi ġayri(A)llâhi levecedû fîhi-ḣtilâfen keśîrâ(n)

Hala mı düşünmezler Kur'an'ı Allah katından gayrı bir yerden gelseydi onda, birbirini tutmaz birçok şeyler bulurlardı.

 Onlar hâlâ Kur’an’ı (okuyup anlamaya çalışarak üzerinde) iyice (gereğince ve yeterince) düşünmüyorlar mı? Eğer O, Allah’tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde(ki haber ve hükümler arasında) birçok aykırılıklar (çelişkiler, ihtilaflar) buluvereceklerdi.

[Not: Oysa 23 yılda, farklı ortamlarda, farklı muhataplara ve farklı olaylar karşısında peyderpey gelen Kur’an ayetleri arasında hiçbir ayrılık ve ayk... Devamı..

Onlar bu Kur'ân'ı gereği gibi düşünmezler mi? Eğer O Allah'tan başkasından gelseydi, onda mutlaka birçok tutarsızlık ve çelişkiler bulurlardı.

Hâlâ Kur'ân üzerinde gerektiği gibi düşünüp kendilerine neler kazandırabileceğini hesap edemeyecekler mi? Eğer Kuran, Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, onda birçok çelişkiler, tutarsızlıklar bulurlardı.

Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başkası tarafından olsaydı, onun içinde çok çelişkiler bulurlardı.

Onlar hâlâ Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar (çelişkiler, ihtilaflar) bulacaklardı.

Onlar, hâlâ Kur'an'ın Allah kelâmı olduğunu ve mânasını düşünmiyecekler mi? Eğer o, Allah'dan başkası tarafından olsaydı, muhakkak ki içinde birbirini tutmıyan birçok söz ve ifadeler bulurlaradı.

Onlar Kur’anı düşünmüyorlar mı? Eğer Allah’tan değil de beşer tarafından gelmiş olsaydı, onda çok çelişki bulacaklardı.

Hâlâ Kur'ân üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı onda birçok çelişki bulurlardı.[79]

[79] Tedebbür hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, V, 243-246; XIII, 255-257; XVI, 256-261; XVIII, 58-61.

Onlar Kur'anı düşünmüyorlar mı ki? Eğer Kur'an, Allahtan başka bir yerden gelmiş olsaydı, onda birçok ayrılıklar bulunurdu

Onlar hâlâ Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, kuşkusuz içinde birçok çelişki (tutarsızlık) bulacaklardı.

Kur’ân’ı ma’nâsını tefekkür itmiyorlar mı? Eğer ânın kâili Allâh’dan başka kimse ola idi bir çok tezâdlar bulunmaz mı idi?

Kuran'ı durup düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi, onda çok aykırılıklar bulurlardı.

Hâlâ Kur’an’ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı.

Kur’an’ı inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah’tan başka birinden gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık ve çelişki bulurlardı!

Hâla Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı.  

 Kur’an-ı Kerim, hem ifade bakımından, hem mana ve hüküm bakımından bir bütünlük arzetmektedir. İnsanların söylediği sözler, güzellik ve düzgünlük bak... Devamı..

Kuran'ı incelemiyorlar mı? ALLAH'tan başkasının olsaydı onda bir çok çelişki bulacaklardı.

Hadis ve sünneti Kuran'a eş koşanlar, Kuran'da "nasih -mensuh" olduğunu ileri sürerek bu ayeti inkar etmektedirler (Bak 2:106). Hurafe ve mitolojileri... Devamı..

Onlar hâlâ Kur'ân'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı.

Hâlâ Kur'anı im'an ile teemmül etmezler mi? Eğer o Allahdan başkası tarafından olsa idi elbette içinde bir çok ahenksizlikler bulacaklardı

Kur’an’ı (okuyup, içerisinde yazanları araştırıp, üzerinde gereği gibi) düşünmüyorlar mı? *(Farz-ı muhâl) eğer o, (Kur’ân) Allah’tan başkası tarafından (meydana getirilmiş/gönderilmiş) olsaydı, onda birçok çelişkiler, tutarsızlıklar bulurlardı.

* “Farz-ı muhâl”; Gerçekleşmesi asla mümkün olmayan bir konu hakkındaki varsayım, “kesinlikle olamaz ve olmayacak fakat sayalım ki oldu” manasında.... Devamı..

Onlar, Kur'an üzerinde, gereği gibi düşünmezler mi? Eğer, Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, onda birçok çelişki bulurlardı.

Onlar haalâ Kur'ânı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allahdan başkası tarafından olsaydı elbet içinde birbirini tutmayan bir çok (şeyler) bulurlardı.

Kur'ân'ı hiç düşünmüyorlar mı? Hâlbuki (o,) Allah'dan başkası tarafından (gelmiş)olsaydı, elbette onda birçok çelişki bulurlardı.(1)

(1)“(Kur’ân,) belâğatların (söz söyleme san‘atının) bütün envâını (çeşitlerini), fezâil-i kelâmiyenin(kelâmın fazîletlerinin) bütün aksâmını (kısımlar... Devamı..

Onlar Kur’an-ı hiç düşünmüyorlar mı? Kur’an Allah’dan başkaları tarafından indirilmiş olsaydı, içinde birbiriyle çelişen pek çok ifadeler bulacaklardı

Onlar kur’an’ ı inceden inceye düşünmüyorlar mı? Eğer kur’an Allah’tan başkası yönünden gönderilmiş olsaydı besbelli ki içinde bir çok birbirini tutmazlıklar bulurlardı.

Onlar Kur/an-ı gereği gibi düşünmüyorlar mı? O, Allah/tan başkası tarafından olsaydı onda çok ihtilâf [³] bulurlardı.

[3] Lâfızları biri birine mugayir olur, mânaları biri birini tutmaz idi.

Kur’an’ı akıl süzgecinden geçirmiyorlar mı? [yetedebberûn].³⁰ Şayet o, Allah’tan başkasının katından gelmiş olsaydı, onda pek çok çelişki/tutarsızlık bulurlardı.

30 Kur’an’ın akıl süzgecinden geçirilmesi; ayetlerin gereği gibi okunup üzerinde düşünülmesidir.

Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi, onda birçok aykırılıklar bulurlardı.

Onlar, Kur’an’ı hiçaraştırıp üzerinde düşünmüyorlar mı? Çünkü, eğer Allah’tan başkası tarafından meydana getirilmiş olsaydı, yirmi üç yıl gibi uzun bir sürede tamamlanan bu kitabın içinde bir çok tutarsızlıklar, akıl ve sağduyu ile bağdaşmayan nice yanlışlık ve çelişkiler göreceklerdi! Fakathiçbir çelişki bulamadılar ve bulamayacaklar, çünkü onu gönderen Allah’tır! Ne var ki münâfıklar, bu kitaba kulak verecekleri yerde, yalan haberler düzerek veya bire on katarak Müslümanların gözünü korkutmaya çalışıyorlar. İşin kötüsü, bazı saf ve bilgisiz Müslümanlar da onları destekleyerek zulme ortak oluyor:

Kur’ân’ı enine-boyuna düşünmezler mi?
Allah’tan başkasının katından olsaydı, içinde çok ihtilaf / çelişki bulurlardı.

Bunlar, Kuran’ı hiç irdelemiyorlar mı? Eğer Kuran’, Allah tarafından olmasaydı onda bir çok çelişki bulurlardı.

Hâlâ Kur’an’ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer Kur’an Allah’tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı mutlaka içinde çelişkiler olurdu.

Onlar Kur’an’ı iyice düşünmüyorlar mı? [*] O, Allah’tan başkası katından (gönderilmiş) olsaydı, elbette onda birçok çelişki bulurlardı. [*]

[Tedebbür]le ilgili benzer mesajlar: Mü’minûn 23:68; Sâd 38:29; Muhammed 47:24.,Bu ayet Kur’an’da çelişki olmadığının delilidir. nesh konusu, Nisâ 4:8... Devamı..

Onlar bu Kur’ân’ı gereği gibi düşünüp anlamaya hiç çalışmıyorlar mı? Eğer o (Kur’an), Allah’tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, onda birçok çelişki bulurlardı.

Onlar bu Kur’an’ı hiç anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o, Allah’tan başka birinden gelmiş olsaydı onda mutlaka birçok (tutarsızlık ve) çelişkiler bulurlardı! ⁹⁷

97 Yani, Kur’an’ın -yirmiüç yılı aşkın bir sürede tedricî olarak nazil olmuş bulunmasına rağmen- her türlü iç çelişkiden uzak olduğu gerçeği, onları, ... Devamı..

Onlar Kuran’ı hiç derinlemesine düşünmüyorlar mı?1 Eğer bu Kuran Allah’tan başka bir kaynaktan gelmiş olsaydı, içinde birçok çelişki ve tutarsızlık bulurlardı.2 125/32, 38/29, 47/24, 210/37, 18/1, 29/48

Onlar Kur’an’ı anlamak için kafa yormuyorlar mı?[⁸¹⁴] Eğer o Allah dışındaki bir kaynaktan gelmiş olsaydı, elbette onda bir yığın çelişki ve tutarsızlık bulurlardı.[⁸¹⁵]

[814] Tedebbür, bir şeyin önüne arkasına bakarak, geleceğe yönelik tedbir alma amacıyla düşünmeye delâlet eder. Zira dubur “arka” demektir. Tedebbur, ... Devamı..

(O kafirler) Hâlâ Kur'an'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmayacaklar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından (kafirlerin iddia ettikleri gibi bir beşer sözü) olsaydı, elbette onda birçok çelişkiler bulurlardı.

Onlar bu Kuranı hiç anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o, Allahtan başkası tarafindanindirilmiş olsaydı onda mutlaka birçok (tutarsızlık ve) çelişkiler bulurlardı!

Kur'an'ı teemmül etmezler mi? Ve eğer Allah Teâlâ'dan başkası tarafından olsa idi elbette onda birçok ihtilâf bulurlardı.

Kur'ân'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer Kur'ân Allah'tan başkasına ait olsaydı, elbette içinde birçok tutarsızlıklar bulurlardı.

Bu gibi yerlerde münâfıkların ve zayıf inançlı kişilerin hataları dile getirilirken, bu yanlışların kaynağının, Hz. Muhammedin Allah’tan gelen bir elç... Devamı..

Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, onda birbirini tutmaz çok şey bulurlardı.

Onlar (münâfıklar) Kur'ân'ı düşünüb ma'nâsını tefekkür itmezler mi? Eğer o (Kur'ân) Allâh'ın gayrı tarafından olsa idi onda bir çok ihtilâflar bulurlardı.

Kur’an’daki ilişkiler ağına bakmazlar mı? Eğer Allah'tan başkasından gelseydi, onda çok sayıda çelişki bulurlardı.

Onlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Eğer O, Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı, onun içinde pek çok çelişki bulurlardı.

Onlar Kur'ân'ı okuyup düşünmezler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı, içinde pek çok çelişki bulacaklardı.

Kur'an'ı, iyice okuyup düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başka birinin katından gelseydi, elbetteki onun içinde birçok ihtilaf bulacaklardı.

pes endįşe eylemezler mi ķur’ān’ı? daħı eger ola-dı Tañrı’dan ayruķ ķatından bulalar-ıdı anuñ içinde ŧartışıķ çoķ.

Pes niçün fikr eylemezler Ḳur’ānı? Daḫı eger olsa‐y‐dı ol Ḳur’ān Tañrıdanözge kimse ḳatından, bulurlar anuñ içinde çoḳ muḫālif ḥükmler.

Onlar Qur’an barəsində (onun Allah kəlamı olması haqqında) düşünməzlərmi? Əgər o, Allahdan qeyrisi tərəfindən olsaydı, əlbəttə, onda çoxlu ziddiyyət (ixtilaf, uyğunsuzluq) tapardılar.

Will they not then ponder on the Qur'an? If it had been from other than Allah they would have found therein much incongruity.

Do they not consider the Qur´an (with care)? Had it been from other Than Allah, they would surely have found therein Much discrepancy.(601)

601 The unity of the Qur'an is admittedly greater than that of any other sacred book. And yet how can we account for it except through the unity of Al... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.