2 Aralık 2023 - 19 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 76. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Elleżîne âmenû yukâtilûne fî sebîli(A)llâh(i)(s) velleżîne keferû yukâtilûne fî sebîli-ttâġûti fekâtilû evliyâe-şşeytân(i)(s) inne keyde-şşeytâni kâne da’îfâ(n)

İnananlar, Allah yolunda savaşırlar, kafir olanlar, Şeytan yolunda savaşırlar. Savaşın Şeytan'ın dostlarıyla ve şüphe yok ki Şeytan'ın hilesi zayıftır.

 (Halbuki, gerçekten) İman edenler; Allah yolunda (Hakk ve adalet hâkim ve Müslümanlar galip olsun diye) çarpışıp çırpınırlar. İnkâr edenler (ve münafık kimseler) ise, tağut yolunda (şerli ve şeytani odakların zulüm ve sömürü düzenleri sürsün diye) çırpınıp çarpışırlar. O halde siz (mü’minleriseniz); şeytanın dostları olan (inkârcılar ve münafık)larla çarpışın. Ve kesinlikle (bilin ki) şeytanın hile ve tuzağı pek zayıf (ve temelsizdir.)

İman edenler, Allah yolunda savaşırlar, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler ise, şeytani güçler uğrunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın, şeytanın hile ve tuzakları kesinlikle zayıftır.

İman edenler, Allah yolunda, İslâm uğrunda savaşırlar. Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenler, kâfirler ise putlaştırılmış, zalim, azgın diktatörlerin, idarelerin, şeytanî güçlerin, tağutun uğrunda savaşırlar. O halde siz, şeytanın, şeytan tıynetli ahlâksız azgınların, şeytanî güçlerin liderlerine, koruyucularına, dostlarına karşı savaşın. Şeytanın, şeytan tıynetli ahlâksız azgınların, şeytanî güçlerin yaptığı örtülü savaş taktikleri zayıftır.

İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler ise Tağut'un yolunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır.

İman edenler Allah yolunda savaşırlar, inkar edenler ise tağut yolunda savaşırlar; öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz, şeytanın hileli-düzeni pek zayıftır.

İman edenler, Allah yolunda savaşır; küfredenler de sapıtan şeytan yolunda cenkleşir. O halde siz şeytanın dostları ile (kâfirlerle) savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır.

İnananlar, Allah yolunda savaşırlar. Kâfirler ise, azgın idareciler yolunda savaşıyorlar. Artık şeytanın dostlarıyla savaşın. Muhakkak şeytanın tuzağı çok zayıftır.

İman edenler, Allah'ın uğrunda savaşırlar; inanmayanlar ise tâğût/Allah'a karşı gelenin uğrunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşınız; şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır.

İnanmış bulunanlar, Allah için çarpışırlar, kâfirler de şeytan için çarpışırlar, şeytanın dostlariyle savaş ediniz, iyi bilin onun hilesi çürük

İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkârcılar da (Allah'ın direktiflerinden uzaklaştıran, kendi isteklerini hâkim kılmak isteyen) tâğût yolunda savaşırlar. O halde (ey inananlar!) siz de şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz ki şeytanın tuzağı ve hilesi zayıftır.

İnsan için iki yol vardır: Biri Allah’ın yolu, diğeri şeytanın yoludur. İnananlar, insanca yaşamak için gerektiğinde Allah’ın yolu için savaşmaktan ge... Devamı..

Îmân idenler Allâh yolunda ve küfür idenler put uğrunda muhârebe iderler. Şeytânın ma’iyyetlerini katl idiniz, şeytânın hud’aları za’ifdir. Muzaffer olursınız.

İnananlar Allah yolunda savaşırlar, inkar edenler ise tağut yolunda harbederler. Şeytanın dostlarıyla savaşın, esasen şeytanın hilesi zayıftır.*

İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tâğût[125] yolunda savaşırlar. O hâlde, siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır.

Tâğût: Şeytan, nefis, put, sihirbaz.. gibi insanları azdıran, saptıran her şeyi ifade eder. (Bakınız: Bakara sûresi, âyet, 256-257; Nisâ sûresi, âyet,... Devamı..

İman edenler Allah yolunda savaşırlar, inanmayanlar ise bâtıl dava uğrunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın planı (tuzağı) daima zayıftır.

İman edenler Allah yolunda savaşırlar, inanmayanlar ise tâğut (bâtıl davalar ve şeytan) yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın; şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır.

İnananlar ALLAH yolunda savaşırlar. Kafirler ise azgınların ve despotların yolunda savaşırlar. Öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın; şeytanın planı zayıftır

İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın taraftarlarına karşı savaşın. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır.

İyman edenler Allah yolunda cenk ederler, küfredenler ise Tagutun yolunda cenk ederler, o halde siz Şeytanın yârânını öldürmeğe bakın, her halde Şeytanın hılesi çürüktür

Îmân edenler, Allah yolunda cihat ederler. İnkâr edenler de şeytanın yolunda savaşırlar. O hâlde siz şeytanın dostlarına karşı cihat edin. Şüphesiz şeytanın hilesi çok zayıftır.

İman edenler Allah yolunda savaşırlar, gerçeği yalanlayan nankörler de tâğûtun¹ yolunda savaşırlar. O halde şeytanı evliya² edinenlerle savaşın. Kuşkusuz, şeytanın hilesi/düzeni zayıftır.

1- Tağût: “Azgın, sapık, kötülük ve sapıklık önderi, zorba, şeytan, put, put hane, kâhin, sihirbaz, Allah\ın hükümlerine sırt çeviren kişi ve kuruluşl... Devamı..

İman edenler Allah yolunda harb ederler, Küfredenler de şeytan yolunda savaşırlar. Öyle ise o şeytanın dostlarıyle döğüşün. Şübhesiz ki şeytanın hıylekârlığı zaifdir.

Îmân edenler, Allah yolunda cenk ederler. İnkâr edenler ise, tâğut (Allah'ın yerine tuttukları şeylerin) yolunda savaşırlar; öyleyse şeytanın dostlarıyla cenk edin!(1) Şübhesiz ki şeytanın hîlesi zayıftır.

(1)“Her bir mü’min İ‘lâ-yı Kelimetullah (Allah’ın adını yüceltmek) ile mükelleftir (vazîfelidir). Bu zamanda en büyük sebebi, maddeten terakkī etmekti... Devamı..

İman edenler Allah yolunda, inkâr edenlerde, Allah’a başkaldırmışların yolunda savaşırlar. Siz Allah yolunda şeytanın işbirlikçileri ile savaşın, zira şeytanın hileleri çok zayıftır.

kimseler ki Allah’a inanırlar, Allah uğrunda vuruşurlar. O kimseler ki Allah’ı tanımazlar, onlar da Tagut şeytan uğurunda vuruşurlar. Öyleyse şeytanın yoldaşı olanlarla vuruşun. Çünkü Şeytan’ın dolanı üstünkörü bir dolandır.

İman edenler Allah yolunda vuruşurlar. Kâfir olanlar ise Tağut yolunda vuruşurlar. Şeytanın yârı olan müşriklerle vuruşun. Çünkü şeytanın mekr ve hilesi vahidir.

İnananlar Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de şeytan/şeytani güçler [Tâğût] yolunda savaşırlar. O hâlde sizler şeytanın dostlarına karşı savaşınız. Çünkü şeytanın hilesi [keyd] çok zayıftır.

İman edenler Allah yolunda savaşırlar, kâfir olanlar ise tağut yolunda savaşırlar. Şeytanın dostlarıyla savaşın, şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır.

İnananlar Allah yolunda, kâfirler ise kendilerini ilâh yerine koyan azgın yöneticilerin, yani tağutların yolunda savaşırlar. O hâlde, şeytanın dostlarına karşı savaşın! Eğer sebat gösterirseniz, kesinlikle gâlip geleceksiniz. Çünkü şeytanın hilesi, gerçekten pek zayıftır. Eğer insan günah işliyorsa, bunun sebebi bizzat kendisidir:

Allah’ın yolunda, iman edenler savaşıyor.
Tâğût’un yolunda da inkâr edenler savaşıyor.
Bundan böyle Şeytan’ın veliyyleri ile savaşın!
Gerçekten Şeytan’ın düzeneği, zayıftır.

İnananlar, Allah için mücadele ederlerken; inkarcılar da, şeytan için mücadele ediyorlar. Artık sizler de bundan böyle, şeytancılarla mücadele edin. Çünkü şeytanın tuzağı zayıf olur...

İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler ise şeytanın yolunda savaşırlar. Onlar şeytana uyarak Allah’a isyan ederler. İsyankâr yasalarıyla insanlar üzerine hükümranlık kurarak zulmederler. O halde siz şeytan ve şeytanın dostlarına karşı savaşın! Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır.

İman edenler Allah yolunda; kâfir olanlar ise [Tağut] (azgınlık yapanın) yolunda savaşırlar. Şeytanın dostlarına karşı savaşın! Şüphesiz ki şeytanın tuzağı zayıftır.

Îman edenlerin, Allah’ın yolunda savaştıkları gibi kâfirler de tağut’un¹ yolunda savaşırlar. O halde (Ey îman edenler!) Siz, şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şunu iyi bilin ki şeytanın tuzağı, daima zayıftır.²

1 Bk. (Bakara: 257 ve dipnotu, Nisâ: 60, Mâide: 60, Nahl: 36, Zümer: 17,18) 2 Her ne kadar zaman zaman Müslümanlar, sıkıntı ve baskı altında kalsalar ... Devamı..

İmana ermiş olanlar Allah yolunda savaşırlar, hakikati inkara şartlanmış olanlar ise şeytanî güçler uğrunda. O halde Şeytan’ın dostlarına karşı savaşın; Şeytan’ın hile ve tuzakları kesinlikle zayıftır. ⁹⁰

90 Böylece Kur’an, “kötülüğün” (şeytanîlik) hayatın bağımsız, içsel bir faktörü olmadığına, ama insanın kendi ahlakî zaafından doğan şeytanî eğilimler... Devamı..

İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. Kâfirler de şer odaklarının yolunda savaşırlar. O halde şeytanın evliyaları/dostları ile savaşın. Zira şeytanın hile ve tuzağı zayıftır. 2/251, 8/48, 59/16

İman edenler Allah yolunda, inkâr edenler de putlaştırılmış azgınların yolunda savaş verirler. O hâlde, şeytanın evliyasına karşı savaş verin! Unutmayın ki şeytanın hilesi kesinlikle zayıftır.[⁸⁰⁷]

[807] İnsanların ya sayılan değerler uğruna savaşan “iyilerden”, ya da aynı değerlere karşı savaşan “kötülerden” müteşekkil olacağını, hiç bir cephede... Devamı..

İman edenler Allah yolunda savaşırlar, kafirler ise, Tagut (batıl davalar ve şeytan) uğruna savaşırlar. O halde siz şeytanın taraftarlarına karşı savaşın. (Onlar ile savaştan çekinmeyin, onların kuvvetlerinin çokluğu sizi aldatmasın. Sizin yardımcınız Allah, onlarınki ise şeytandır) Şüphe yok ki, şeytanın hilekarlığı etkisiz kalır. (Allah'ın yardımıyla sizin galip gelmenizi engelleyemez)

İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tâğût yolunda savaşırlar. O hâlde, siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır.

İmân etmiş olanlar, Allah Teâlâ'nın yolunda muharebede bulunurlar. Kâfir olanlar da şeytanın yolunda harp ederler. Artık o şeytanın dostlarını öldürünüz. Şüphe yok ki şeytanın hilekarlığı zayıftır.

İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kâfirler ise şeytan yolunda savaşırlar. Öyle ise ey müminler haydi, şeytanın taraftarlarıyla muharebe edin. Şeytanın hilesi, cidden zayıftır.

İnananlar Allah yolunda savaşırlar, inkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyle savaşın, çünkü şeytanın hilesi zayıftır:

Îmân idenler Allâh yolunda mukâtele ider ve kâfirler de putlar yolunda harb iderler. Ey Mü'minler! Şeytânın dostı olan müşriklerle mukâtele idiniz. Muhakkak şeytânın hîlesi za'îf oldı. (Ne kadar hîle itse za'îf oldığından siz gâlib olursunuz.)

İnanıp güvenenler (müminler) Allah’ın yolunda savaşırlar, âyetleri görmezden gelenler (kafirler) ise o azgınların yolunda savaşırlar. Öyleyse siz, Şeytanın dostlarıyla (evliyasıyla) savaşın, çünkü şeytanın hilesi zayıftır.

İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. Küfredenler de Tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın velileri ile savaşın. Şeytanın hilesi zayıftır.

İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler ise tâğutun yolunda savaşırlar. Siz de şeytanın dostlarıyla savaşın. Gerçekte, şeytanın hilesi pek zayıftır.

İman edenler Allah yolunda savaşırlar; küfre sapanlarsa tâğut yolunda savaşırlar. O halde, şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç kuşkusuz, şeytanın tuzağı çok zayıftır.

anlar kim įmān getürdiler çalışurlar Tañrı yolında. daħı anlar kim kāfir oldılar çalışurlar şeyŧān yolında. pes çalışuñ şeyŧān dostları-y-ıla bayıķ yavuz śanmaġı şeyŧān uñ oldı ža'įf .

Ol kişiler ki īmān getürdi, ṣavaş iderler Tañrı yolında ve kāfir olanlar ṣavaşiderler şeyṭān yolında. Pes ṣavaş eyleñüz şeyṭān dostları bile. Taḥḳīḳ şeyṭānmekri ḳatı ża‘īfdür.

İman gətirənlər Allah yolunda, kafir olanlar isə Şeytan yolunda vuruşurlar. O halda Şeytanın dostlarıyla (kafirlərlə) vuruşun! Şübhəsiz ki, Şeytanın hiyləsi zəifdir!

Those who believe do battle for the cause of Allah; and those who disbelieve do battle for the cause of idols. So fight the minions of the devil. Lo! the devil's strategy is ever weak.

Those who believe fight in the cause of Allah, and those who reject Faith Fight in the cause of Evil: So fight ye against the Friends(594) of Satan: feeble indeed is the cunning of Satan.

594 Awliya ' plural of wali, friend, supporter, protector, patron: from the same root as mawla, for which see 4:33 , n. 543.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.