20 Ekim 2020 - 3 Rebiü'l-Evvel 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 71. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû ḣużû hiżrakum fenfirû śubâtin evi-nfirû cemî’â(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ey iman edenler! (Düşmanlarınıza karşı uyanık bulunup her türlü) Korunma ve savunma tedbirlerinizi alın (ihtiyatlı ve hazırlıklı davranın) da bölük bölük, ya da (gerekirse) hep birlikte (cihada çıkıp, topyekûn düşman üzerine) gidin.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ey inananlar, ihtiyata ait gereken tedbirleri alın da bölükbölük, yahut hep birden ilerleyin.

Abdullah Parlıyan Meali

Ey iman edenler! Düşmanlarınıza karşı korunma tedbirlerinizi alın. İster küçük guruplar halinde, ister toplu halde savaşa çıkın.

Ahmet Tekin Meali

“Ey iman edenler, düşmana karşı her türlü savunma tedbirinizi alın. Ya peşpeşe küçük birlikler halinde hızlı hareket edin veya topyekün evlerinizden fırlayarak seferber olun."

Ahmet Varol Meali

Ey iman edenler! Tedbirinizi alın ve bölük bölük ya da toplu halde savaşa çıkın.

Ali Bulaç Meali

Ey iman edenler, (düşmanlarınıza karşı) tedbirinizi alın da savaşa bölük bölük çıkın ya da topluca çıkın.

Ali Fikri Yavuz Meali

Ey iman edenler! Düşmana karşı hazırlığınızı görün ve silâhlarınızı takınarak cenge hazır olun da birlikler halinde savaşa çıkın, yahut toptan seferber olun.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ey iman edenler! Korunma tedbirlerinizi alın, bölük bölük veya toplu olarak savaşa gidin.

Bayraktar Bayraklı Meali

Ey iman edenler! İster küçük gruplar halinde ister toplu halde savaşa giderken tehlikelere karşı hazırlıklı olunuz!

Besim Atalay Meali

Ey inanmış olanlar! Yedekli bulununuz, ya bölük bölük, ya da toplan savaşınız

Cemal Külünkoğlu Meali

Ey İnananlar! (Düşmanlarınıza karşı) ihtiyatlı davranın, (duruma göre) bölük bölük veya hep birden savaşa gidin. *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ey İnananlar! İhtiyatlı davranın, bölük bölük veya hep birden savaşa gidin.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Ey iman edenler! (Düşmana karşı) tedbirinizi alıp, küçük birlikler hâlinde, yahut topluca savaşa gidin.

Diyanet Vakfı Meali

Ey iman edenler! Tedbirinizi alın; bölük bölük savaşa çıkın, yahut (gerektiğinde) topyekün savaşın.  *

Edip Yüksel Meali

İnananlar! Tetikte durun. Bölük bölük ya da topluca harekete geçin.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ey iman edenler! Düşmana karşı her türlü savunma tedbirinizi alınız. Onlara karşı ya küçük birlikler halinde hareket ediniz veya topyekün seferber olunuz.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ey o bütün iyman edenler! hazırlığınızı görün de müfrezeler hâlinde harekete gelin yâhud toplu olarak seferber olun

Erhan Aktaş Meali

Ey iman edenler! Önleminizi alın. Savaşa, küçük birlikler halinde veya topyekûn olarak çıkın.

Hasan Basri Çantay Meali

Ey îman edenler, (düşmanlarınıza karşı) korunma tedbirinizi alın da küçük kıt'alar haalinde harbe çıkın, yahud topdan seferber olun.

Hayrat Neşriyat Meali

Ey îmân edenler! (Düşmana karşı) tedbîrinizi alın da ayrı ayrı bölükler hâlinde savaşa çıkın veya (gerekirse) hep berâber seferber olun!

İlyas Yorulmaz Meali

Ey iman edenler (savaşmak için) ne gerekiyorsa önlemlerinizi alın. Bundan sonra küçük guruplar halinde veya toplu olarak savaşa yürüyün.

Kadri Çelik Meali

Ey iman edenler! Tedbirinizi (silahlarınızı) alın ve bölük bölük veya hep birden savaşa gidin.

Mahmut Kısa Meali

Ey iman edenler! Düşmana karşı her türlü hazırlığınızı yaparak, duruma göre küçük gruplar hâlinde veya topluca Allah yolunda savaşa çıkın!

Mehmet Türk Meali

Ey îman edenler! (Düşmanlarınıza) karşı her türlü savunma tedbirinizi alın.1 Onlarla küçük birlikler halinde2 savaştığınız gibi, (gerektiğinde de) topyekûn savaşın.3*

Muhammed Esed Meali

SİZ EY imana ermiş olanlar! İster küçük gruplar halinde ister toplu halde, savaşa giderken tehlikelere karşı hazırlıklı olun. 87

Mustafa Çavdar Meali

Ey iman edenler! Savaşta tedbirinizi alın ya küçük birlikler halinde ya da topyekûn seferber olun. 2/246, 3/200

Mustafa İslamoğlu Meali

SİZ ey iman edenler! Küçük müfrezeler hâlinde ya da topyekün orduyla ilerlerken ihtiyatlı hareket edin!

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ey imân edenler! İhtiyat tedbirinizi alın da fırka fırka halinde çıkınız, veya hep birden seferber olunuz.

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Düşmanlarınıza karşı korunma tedbirinizi alın. Duruma göre küçük kıtalar halinde veya toptan seferber olun. *

Süleyman Ateş Meali

Ey inananlar, (uyanık bulunup) korunma(tedbirleri)nizi alın, bölük bölük, ya da hep birlikte savaşa gidin.

Süleymaniye Vakfı Meali

Ey İnanıp güvenenler(müminler)! Savaşa hazır olun da (gerektiğinde) bölükler halinde veya toplu olarak hızla harekete geçin.

Şaban Piriş Meali

-Ey iman edenler!Tedbirinizi alın da savaşa bölük bölük ya da topluca çıkın.

Ümit Şimşek Meali

Ey iman edenler! Düşmana karşı tedbirinizi alın ve topluluklar halinde, gerekirse hep birlikte seferber olun.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ey inananlar! Savunma tedbirlerinizi alın. Gerektiğinde de bölükler halinde hareket geçin yahut toplu halde savaşa çıkın.

M. Pickthall (English)

O ye who believe! Take your precautions, then advance the proven ones, or advance all together.

Yusuf Ali (English)

O ye who believe! Take your precautions, and either go forth in parties or go forth all together.(588)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.