25 Eylül 2023 - 10 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 43. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû lâ takrabû-ssalâte veentum sukârâ hattâ ta’lemû mâ tekûlûne velâ cunuben illâ ‘âbirî sebîlin hattâ taġtesilû(c) ve-in kuntum merdâ ev ‘alâ seferin ev câe ehadun minkum mine-lġâ-iti ev lâmestumu-nnisâe felem tecidû mâen feteyemmemû sa’îden tayyiben femsehû bivucûhikum veeydîkum(k) inna(A)llâhe kâne ‘afuvven ġafûrâ(n)

Ey inananlar, namaza yaklaşmayın ne söylediğinizi bilmeyecek kadar sarhoşken ve yolda değilseniz yıkanıncaya dek cünüpken. Hastaysanız, yahut yolculuktaysanız, yahut biriniz ayakyolundan gelirse, yahut da kadınlara dokunursanız, su bulamadığınız takdirde temiz toprakla teyemmüm edin, toprağı, yüzünüze ve ellerinize sürün. Şüphe yok ki Allah, bağışlayıcıdır, suçları örter.

Bu âyetlerin hükmü, içkinin haram edilişinden evvelki devreye aittir.

 Ey iman edenler! Sarhoş iken, ne dediğinizi bilinceye (kendinize gelinceye kadar) ve cünüp iken de -yolculukta olmanız hariç- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz, ya da biriniz ayakyolundan (tuvaletten) gelmişseniz, yahut kadınlara temasla dokunmuş da (gusül için) su bulamamışsanız, bu durumlarda (niyet edip) temiz bir toprakla teyemmüm edin; (hafifçe) yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah, Bağışlayandır, Esirgeyendir.

Ey iman edenler! Sarhoş iken namaz kılmaya kalkışmayın, ne dediğinizi bilinceye kadar bekleyin, boy abdestini gerektiren bir durumda iken de yıkanıncaya kadar kesinlikle namaz kılmayın. Fakat, yolcu iseniz ve yıkanma imkanından yoksun iseniz o başka. Çünkü eğer hasta iseniz veya seyahatte iseniz yahut abdestinizi yeni bozmuşsanız veya hanımlarınızdan birisine yaklaşmışsanız ve hiç su bulamamışsanız, o zaman temiz toprakla teyemmüm edin, ellerinize ve yüzünüze hafifce sürün. Bilin ki, Allah günahları temizleyen ve çok affedendir.

Ey iman edenler, sizler sarhoş ve zihinsel uyuşukluk halindeyken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de, yolları mescitten geçenler hariç, gusledinceye kadar namaza, mescide yaklaşmayın.
Eğer hasta, yaralı olur veya yolculukta bulunursanız yahut herhangi biriniz ayakyolundan gelirse veya hanımlarınızla ilişkiye girmiş, su da bulamamışsanız, o zaman abdest alma veya gusul etme niyetiyle temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinizi ve ellerinizi-kollarınızı meshedin, namazınızı kılın. Allah çok affedicidir, kullarını daima koruma kalkanına alır.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/219; 5/90-91.

Ey iman edenler! Sarhoş olduğunuz zaman ne söylediğinizi bilinceye kadar ve cünüpken, yolcu olmanız durumu dışında, gusül edinceye kadar, namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta olursanız, yahut içinizden biri tuvalet ihtiyacını görmüş olur veya kadınlara temas etmiş olursanız, [11] su bulamazsanız temiz bir toprakla teyemmüm edin. O toprakla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Muhakkak ki Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır.

43.Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve Hakim, Hz Ali (r.a.)`nin şöyle söylediğini rivayet etmişlerdir: "Abdurrahman bin Avf (r.a.) bizi yemeğe davet etti ve ... Devamı..

Ey iman edenler, sarhoş iken, ne dediğinizi bilinceye ve cünüp iken de -yolculukta olmanız hariçgusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz ya da biriniz ayak yolundan (hacet yerinden) gelmişseniz yahud kadınlara dokunmuş da su bulamamışsanız, bu durumda, temiz bir toprakla teyemmüm edin, (hafifçe) yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz, Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de cünub iken-yolcu olmanız müstesna- gusül yapmadıkça namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculukta bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse, yahutta kadınlara dokunup da bir su bulamazsanız o vakit pâk bir toprağa teyemmüm edin; yüzlerinize ve ellerinize (dirseklerinize kadar) sürün. Şüphesiz ki Allah çok afvedici, çok bağışlayıcıdır. (Bakara, ve Maide 91. âyetlere bak.)

Ey iman edenler! Ne dediğinizi bilinceye kadar, sarhoş iken namaza yaklaşmayınız. Yolculuk hali hariç, cünüp iken de yıkanmadan namaza yanaşmayın. Eğer hasta veya yolcu iseniz veya tuvaletten çıkmış veya kadınlara dokunmuşsanız ve su bulamazsanız, temiz bir toprağa yönelin. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshedin. Muhakkak Allah, Gafur ve Rahimdir.

Ey iman edenler! Sarhoş iken, ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayınız. Cünüp iken, yolcu olanlar müstesna, gusül edinceye kadar namaz kılmayınız. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız ya da biriniz abdest bozmaktan gelince veya cinsel ilişkide bulunup su da bulamazsanız, o zaman tertemiz toprakla teyemmüm ediniz. Niyetle yüzlerinize ve ellerinize sürünüz. Şüphesiz ki Allah, günahları temizleyendir; çok affedicidir.[76]

[76] Namaz-alkol; namaz-gusül ve namaz-teyemmüm ilişkisi hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, V, 147-151.

Ey inanmış olanlar! Söylemiş olduğunuz sözleri bilene dek, sarhoşken namaza yaklaşmayın, cünüp bulunursanız yıkanmadıkça, yine böyledir, yolculuk hali başka; içinizden hasta olan, ya gurbette bulunan, ya ayak yolundan gelirseniz, ya da kadınlara dokunmuşsanız, su bulunmazsa, temiz, iyi toprağı yüzünüze, elinize sürünüz, Allah bağışlayıcı, Allah yarlıgayıcı

Ey inananlar! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye (kendinize gelinceye) kadar, bir de -yolcu olmanız müstesna- cünüpken gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın! Eğer hasta veya yolculukta iseniz yahut herhangi biriniz tuvalete gidip ihtiyaç giderdikten sonra veya kadınlarınızla birlikte olup su da bulamamışsanız pak bir toprakla teyemmüm edin, (toprağı) yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır.

“Ne söylediğinizi bilinceye kadar” ifadesi, namazın çok dikkatli ve bilinçli eda edilmesi gerektiğini anlatmaktadır. Sarhoşken yani kişi ne dediğini v... Devamı..

Ey mü’minler serhoş oldığınız vakit namâz kılmayınız söylediğinizi anlayabilecek hale gelmenizi bekleyiniz cünüb hâlinde iken ’ibâdet itmeyiniz, gusül abdesti almağı bekleyiniz meğer ki seyahatde olasınız da su bulamıyasınız. Seyahatde veyâ hasta oldığınız vakit eğer def’i tabi’îde veyâ kadınla münâsebâtda bulundığınız vakit su bulunmaz ise yüzünüzi ve ellerinizi toprakla ovınız (yani teyemmüm idiniz) Allâh rahîm ve gafûrdır.

Ey İnananlar! Sarhoşken, ne dediğinizi bilene kadar, cünübken, yolcu olan müstesna gusledene kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz yahut biriniz ayak yolundan gelmişseniz veya kadınlara yaklaşmışsanız ve bu durumlarda su bulamamışsanız tertemiz bir toprağa teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allah affeder ve bağışlar.

Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah, çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

Ey iman edenler! Siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlara dokunup da -bu durumlarda- su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin (teyemmüm edin); yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır.

Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bilinceye kadar- cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse, yahut kadınlara dokunup da (bu durumlarda) su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır.  

 Abdest alması veya gusletmesi gereken bir müslüman su bulamadığı takdirde toprak ve yeryüzü cinsinden bir şeyle teyemmüm eder. Teyemmüm hem abdest, h... Devamı..

İnananlar! Sarhoşken, ne dediğinizi bilinceye kadar,* yolcu olanlar hariç cinsel ilişkiden sonra yıkanıncaya kadar namaza durmayın. Hasta veya yolcu iseniz, yahut biriniz tuvaletten gelmişse,** yahut kadınlarla cinsel ilişkiye girmiş olup da su bulamamışsanız, temiz ve kuru bir toprağa dokunup yüzünüze ve ellerinize sürerek teyemmüm edin. ALLAH Affeder, Bağışlar.

* Hadis ve sünneti Kuran'a ortak koşanlar bu ayetin, sarhoş edici içkileri yasaklayan ayet ile çeliştiğini iddia ederek bu ayeti inkar etmektedir. Müs... Devamı..

Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Cünüb iken de yolcu olanlar müstesna gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur, veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince veya cinsî münasebette bulunup, su da bulamazsanız o zaman tertemiz bir toprak ile teyemmüm edin. Niyetle yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

Ey o bütün iyman edenler! Sarhoş iken namaza yaklaşmayın: Söylediğinizi bilinceye kadar, cünüb iken de -yoldan geçmeniz başka- guslünüzü edinceye kadar, ve eğer hasta olur veya seferde bulunursanız veya biriniz hacet yerinden gelir veya kadınlara dokunursanız da suya güç yetiremezseniz o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin: Niyyetle yüzünüze ve ellerinize mesheyleyin, cidden Allah afvi çok bir gafur bulunuyor

Ey îmân edenler, siz sarhoş iken, ne söylediğinizi bilinceye kadar, namaza yaklaşmayın. Yolculuk hâli hariç, cünüp iken de gusletmedikçe namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta bulunuyorsanız veya içinizden biri def‘-i hâcetten gelmişse veya kadınlara dokunmuş (cimâ etmiş) iseniz ve (bu durumlarda) su bulamamışsanız, temiz bir toprakla teyemmüm edin. (Kalben niyet ettikten sonra, toprak veya toprak cinsi bir şey ile) yüzünüzü ve ellerinizi (kollarınızı dirseklerle beraber) mesh edin. Şüphesiz Allah çok affeden, çok bağışlayandır.

Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar; cünüpken -yolculukta olmanız hariç- yıkanıncaya kadar salâta¹ yaklaşmayın. Eğer hastaysanız veya yolcuysanız; tuvaletten gelmişseniz, kadınlarla ilişkiye girmişseniz ve su da bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla ellerinizi ve yüzünüzü mesh ederek teyemmüm edin. Kuşkusuz Allah, Çok Affedici'dir ve Çok Bağışlayıcı'dır.

1- Namaza. Sarhoşken namaz kılmaktan alıkonulmak, namazın nasıl bir ibadet olduğunun en önemli göstergesidir. Namaz kılarken gözetilmesi gereken en ön... Devamı..

Ey îman edenler, siz, serhoşken, ne söyleyeceğinizi bilinceye ve cünüb iken de - yolcu olmanız müstesna - gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur, ya bir sefer üzerinde bulunursanız, yahud sizden biriniz ayak yolundan gelirse, yahud da kadınlara dokunub da bir su bulamazsanız o vakit temiz bir toprağa teyemmüm edin; yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şübhesiz Allah çok afvedici, çok yarlığayıcıdır.

Ey îmân edenler! Siz sarhoş iken ne söylemekte olduğunuzu bilinceye kadar, cünüb iken de yolcu olan(larınız) müstesnâ, gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın!(3) Fakat hasta(olur) veya bir yolculukta bulunur iseniz veya biriniz def'-i hâcetten gelir (abdesti bozulur)sa veya kadınlara dokunursanız, artık (abdest veya gusül almanızı gerektiren bu hâllerde) su bulamazsanız, o vakit temiz bir toprağa teyemmüm edin; sonra yüzlerinizi ve (dirseklere kadar) ellerinizi meshedin! Şübhesiz ki Allah, Afüvv (çok affedici olan)dır, Gafûr (çok bağışlayan)dır.

(3)İçkinin henüz yasaklanmadığı bir sırada bazı kimseler, içki içip sarhoş olmuşlar, namaz vakti geldiğinde de aralarından birini imam ta‘yîn etmişler... Devamı..

Ey İman edenler! Namaza, sarhoş olup da ne söylediğinizi bilinceye ve cünüp iseniz yıkanıncaya kadar yaklaşmayın. Yalnızca yolculuk hali müstesna, eğer hasta iseniz veya yolculuk halinde iseniz veya sizden birisi tuvalet ihtiyacını yapmışsa veyahut kadınlarla cinsel temasta bulunmuşsanız ve birde su bulamadıysanız, temiz bir toprağa teyemmüm edin. (Ellerinizi toprağa vurup) Yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin. Şüphesiz ki Allah af edici ve bağışlayıcıdır.

Ey inananlar! Sarhoş iken ne dediğinizi bilinceye kadar , sakın namaza yaklaşmayın. Düşünüz azmışken de yıkanıncaya kadar namaza durmayın. Meğer ki yocu olasınız. Hasta olur, yada yolcu bulunursanız, ya da içiçnizden biri ayak yolundan gelirse, ya da kadına yaklaşmış olurda yıkanmak için su bulamazsanız, arı bir toprakla arının. Onu yüzünüze ellerinize sürün. Çünkü Allah bağışlayıcı , yarlıgayıcı olandır.

Ey iman edenler! Sarhoş iken dediğinizi bilmedikçe namaza [⁶] yaklaşmayın [⁷]. Cünüp halinde de gusül edinceye kadar böyle. Meğer ki yolda gidiyorsanız. Eğer keyifsiz veya yolcuysanız yahut biriniz ayak yolundan geliyorsanız veya kadınlara dokunmuşsanız su da bulmazsanız pâk olan yer yüzünün temiz olan şeyi [⁸] ile teyemmüm edin. Artık yüzlerinize, ellerinize sürün. Çünkü Allah affeden yarlıgayan bir zattır.

[5] Toprak gibi nam ve nişanları kalmamasını, defn olunup toprak altında bulunmayı özenir.[6] Veya namaz mahalline.[7] Namaz vaktinde sarhoş olmayın d... Devamı..

Ey inananlar! Sarhoşken, ne dediğinizi bilene, cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusledene kadar namaza yaklaşmayınız. Şayet hasta veya yolculukta iseniz yahut biriniz tuvaletten gelmişse veyahut kadınlara temasınız olmuşsa¹⁷ su da bulamamışsanız, temiz bir toprağa teyemmüm ediniz. Onunla yüzlerinize ve ellerinize meshediniz. Muhakkak ki Allah Afuv’dur, Gafûr’dur.

17 Kadınlara temas konusu mezheplerde farklı değerlendirilmiştir. Hanefi ve Maliki bilginler bu temastan cinsel ilişkiyi anlamışlardır. Şafiler ise eş... Devamı..

Ey iman edenler! Sarhoşken, ne dediğinizi bilene kadar ve cünüpken, yolcu olan müstesna, gusledene kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz yahut hacet yerinden gelmişseniz veya kadınlara yaklaşmışsanız ve bu durumlarda su bulamamışsanız, tertemiz bir toprağa teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

Ey iman edenler! Sarhoşluk verici her türlü içkiden, uyuşturucudan uzak durun! Ama eğer bu günahı işleyip sarhoş olmuşsanız, sarhoşken, ne söylediğinizi bilinceye, yani iyice ayılıp kendinize gelinceye kadar namaza yaklaşmayın vecinsel ilişki veya şehvetle meni boşalması sonucu boy abdesti almanız gereken bir durumda, yani cünüp iken de, —hastalık, yolculuk ve su bulamama durumu hariç— tepeden tırnağa yıkanıp boy abdesti almadıkça,yine namaza yaklaşmayın. Ay hâli görmekte olan bir kadın da aynen cünüp gibidir. Cünüp olan kişi boy abdesti almadıkça namaz kılamaz, Kur’an okuyamaz, Kâbe’yi tavaf edemez ve mescide giremez.
Ama eğer hasta veya yolculuk hâlinde iken abdest almanız veya yıkanmanız gerektiği hâlde, buna imkân bulamamış iseniz, yâhut hasta veya yolcu olmadığınız hâlde, tuvalet ihtiyacınızı gidermiş veya bir kadınla aşırı derecede şehvet uyandıracak şekilde temasta bulunmuş olur da, abdest alacak veya yıkanacak su bulamazsanız, ya da bulduğunuz suyu kullanmanıza herhangi bir engel varsa, o zaman, namaza bir ön hazırlık olarak şöyle teyemmüm alın: temiz bir toprak veya taş, kireç, kum ve benzeri toprak cinsinden bir madde bulun ve ona ellerinizi hafifçe sürüp çırptıktan sonra, ellerinizi yüzünüze ve kollarınıza sürün. Zorunlu hâllerde, bu da abdest veya gusül yani boy abdesti yerine geçer.
İşte Allah, size böyle kolaylıklar sunuyor. Zira Allah çok merhametli, çok bağışlayıcıdır.
Namaz ve diğer ibâdetlerle içe doğru derinleşirken, dış dünyayı da ihmal etmeyin. Çünkü her zaman çevrenizde, size kin besleyen düşmanlarınız olacaktır:

Ey iman edenler!
Sarhoş iken, ne diyeceğinizi bilinceye kadar Namaz’a yaklaşmayın!
Yolculukta olmanız hariç, cünüp iken gusledinceye kadar da (namaza yaklaşmayın)!
Hasta veya yolculuktaysanız yahut Tuvalet’ten gelmişseniz yahut Kadınlar’a dokunmuş olup su bulamamışsanız, temiz bir toprağa teyemmüm edin, ellerinize ve yüzlerinize meşhedin / sürün!
Allah, bağışlayan affedendir.

Sevgili müminler! Sizler sarhoş iken, bilinciniz yerine gelene kadar namaza durmayın. Cünüp iseniz, yıkanmadan namaz kılmayın. - yol durumu hariç - Şayet hasta iseniz, seferde iseniz, küçük ya da büyük hades yapmışsanız, kadınla cinsel beraberliğiniz olmuş da su bulamamış iseniz temiz bir toprağa dokunun, elinizi yüzünüzü yıkıyormuş gibi kuru abdest / teyemmüm alın. Artık, affedip bağışlayacak olan Allah'tır

Ey iman edenler! Alkollü içecekleri içip sarhoş hale düştüğünüzde ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken yıkanıncaya kadar Rabbinizin huzuruna durup salat-ı ikame etmeyin! Unutmayın ki salat-ı ikame etmeniz Rabbinizin huzurunda kendinizi özeleştiriye tabi tutmak, Kur’an’dan ayetler okumak, okunan ayetler doğrultusunda hatalarınızı tespit edip Rabbinizden bir daha yapmamak üzere af dilemektir. Bütün bu eylemleri sarhoşken yapamazsınız. Rabbinizin huzurunda aklı başında, muhakemesi yerinde, bilgiyle bilinçle hareket etmeniz gerekir. Yolcu olmanız durumunda cünüplük halinizden sorumlu değilsiniz. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız; o zaman temiz bir toprağa yönelip, yüzlerinizi ve ellerinizi toprakla meşhedin! Şüphesiz Allah bilmeden yaptığınız şeyler ve bilerek yapıp da pişman olarak tövbe ettiğiniz şeylere karşı çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

Ey iman edenler! Sarhoşken –ne söylediğinizi bilinceye kadar–, –yolcu olanlar hariç– cünüpken de yıkanıncaya kadar [salât]’a (namaza) yaklaşmayın! [*] Hastaysanız veya yolculuktaysanız veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse ya da kadınlara (cinsel olarak) dokunup da (bu durumlarda) su bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprak arayın ve yüzlerinizi de ellerinizi de (onunla) [mesh] [*] edin! [*] Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayandır.

Burada geçen [salât] kelimesi Mâide 5:6’daki kullanım gereği “namaz”dır.,“[Mesh] etmek”, “dokunmak, temas etmek, sıvazlamak, sürmek” anlamlarına gelme... Devamı..

Ey îman edenler! Sarhoş iken, ne söylediğinizi bilinceye, cünüp iken de -yolcu olmanız dışında- boy abdesti alıncaya kadar, namaza yaklaşmayın.¹ Eğer hasta olmuşsanız veya yolcu iseniz yahut helâdan gelmişseniz ya da kadınlara yaklaşmış² ve de su bulamamışsanız; temiz bir topraktan³ yüzlerinize ve ellerinize sürerek teyemmüm⁴ edin. Şüphesiz ki Allah, çok affedicidir, pek bağışlayıcıdır.⁵

1 Bu âyetin iniş sebebini Hz. Ali (r.a) şöyle anlatır. Bir gün Abdurrahman b. Avf bizi yemeğe davet etti. Yemekle birlikte şarap da ikram etti. Şarap ... Devamı..

SİZ EY imana ermiş olanlar! Sarhoş iken namaz kılmaya kalkışmayın, ⁵⁴ ne dediğinizi bilinceye kadar (bekleyin); ve boy abdestini gerektiren bir durumda [iken de] ⁵⁵ yıkanıncaya kadar -seyahatte olmanız [ve yıkanma imkanından yoksun bulunmanız] hali dışında- [namaza kalkışmayın]. Ama eğer hasta iseniz veya seyahatteyseniz yahut tabii ihtiyacınızı yeni gidermişseniz ⁵⁶ veya bir kadın ile birlikte olmuşsanız ve hiç su bulamıyorsanız, o zaman temiz toprağı alın, [onunla] yüzünüzü ve ellerinizi hafifçe ovun. ⁵⁷ Bilin ki Allah, gerçekten günahları temizleyendir, çok affedicidir.

54 Burada namaza işaret edilmesi, öteki ayetlerde, insanın bu dünya hayatı boyunca yaptıklarından Allah’a hesap vermek zorunda olacağı Hesap Günü’nün ... Devamı..

Ey iman edenler, sarhoş iken ne dediğinizi bilinceye kadar; cünüp iken de yolculuk durumu hariç, yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz veya tuvaletten gelmişseniz yahut eşlerinizle münasebette bulunmuş da su bulamamışsanız, temiz bir yer/yüzey ile teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla mesh edin. Şüphesiz Allah, affeden ve bağışlayandır. 2/219, 5/6, 5/90-91-92-93, 16/67

SİZ ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de -seyahat (gibi yıkanmayı güçleştiren hâller) hariç- yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın![⁷⁸¹] Fakat eğer hastaysanız ya da yolculuk yapıyorsanız veya ihtiyaç giderdikten sonra yahut kadınlarla birlikte olmuşsanız ve üstelik su da bulamıyorsanız, o zaman temiz bir toprak alıp yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshedin![⁷⁸²] Unutmayın ki Allah tarifsiz bir affedicidir, eşsiz bir bağışlayıcıdır.

[781] Bir hüküm içermeyen Nahl 67’yi saymazsak, bu âyet içki yasağının ikinci aşamasını temsil eder. Bakara 219 ile başlayan süreç, Mâide 90 ile tamam... Devamı..

Ey iman edenler, siz sarhoş iken, ne söylediğinizi bilinceye kadar ve cünüp iken (yolculuk hariç) gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Hasta olduğunuzda, yolculuk esnasında, ayak yolundan (tuvaletten) geldiğinizde ve kadınlarınızla münasebette bulunduğunuzda bir su bulamazsanız o zaman temiz bir toprak ile teyemmüm edin, onu yüzlerinize ve ellerinize sürün, şüphe yok ki Allah, çok affedendir, çok bağışlayandır.

Ey iman edenler, ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Yolculuk/seyahatte olmanız müstesna olmak üzereCünüp iken de yıkanıncaya kadar (namaza yaklaşmayın). Eğer hasta, yahut yolculukta iseniz, yahut biriniz tuvaletten gelmişse, yahut da kadınlara (cinsel olarak) temasta bulunduysanız (bu durumlarda) su bulamadığınız takdirde yer yüzünün temiz bir parçası/temiz toprağa teyemmüm ederek yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin. Şüphesiz Allâh, çok affeden, çok bağışlayandır.

Ey mü'minler! Siz sarhoşlar olduğunuz halde ne söyleyeceğinizi bileceğiniz ana kadar ve cünup olduğunuz halde de (yolcu olmak müstesna) gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayınız. Ve eğer siz hasta veya sefer halinde olursanız veya sizden biri ayakyolundan gelir de veya siz kadınlara dokunur da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprak ile teyemmüm ediniz. Yüzlerinize ve ellerinize mesheyleyiniz. Şüphe yok ki, Allah Teâlâ affedici ve yarlığayıcıdır.

Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye, cünüp iken de -yoldan geçmeniz dışında- gusledinceye kadar mescide yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz, veya tuvaletten gelmiş yahut hanımlarınızla yatmış olur da gusledecek su bulamazsanız, O vakit temiz toprağa teyemmüm edin, arınmak niyetiyle yüzünüze ve ellerinize meshedin. Muhakkak ki Allah afüv ve gafurdur (af ve mağfireti boldur). [2, 219; 5, 90-91]

Burada “salat”dan maksat “namaz kılınan yer” yani mescittir. “Âbirî sebil” yolu mescidin içinden geçen kimsedir. Sarhoş edici içki içmek, nihaî olara... Devamı..

Ey inananlar, sarhoşken namaza yaklaşmayın ki ne dediğinizi bilesiniz. Yoldan geçici olmanız dışında, cünüp iken de yıkanıncaya kadar (namaza yaklaşmayın). Eğer hasta, yahut yolculukta iseniz, yahut biriniz tuvaletten gelmişse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız (bu durumlarda) su bulamadığınız takdirde temiz toprağa teyemmüm edin: (Toprağı) yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah, çok affeden, çok bağışlayandır.

Ey Mü'minler! Söylediğinizi bilmeyecek kadar serhoş oldığınız halde ve yolcı olmayarak cünüb bulundığınız zamân gusül itmedikce namâza yaklaşmayınız [¹] Eğer hasta (yıkanmakdan zarar me'mûl olursa) veyâ yolculukda bulunur iseniz veyâhud abdest bozmuş veyâhud kadınlara dokanmış olursanız [²] ve gusül ve abdest içün de su bulamazsanız pâk toprakla teyemmüm idin ve yüzinizi ve ellerinizi (o toprakla) mesh iyleyin. Allâh Te'âlâ kullarını 'afv ve mağfiret iyleyicidir.

[1] Evâil-i İslâm'da 'işret harâm değildi. Ashâb-ı kirâmdan şarab içmiş olan bir cemâ'at namâza katıldılar ve biri imâmete geçdi ve te'sîr-i sekr ile ... Devamı..

Ey inanıp güvenenler (müminler)! Sarhoşsanız, ne dediğinizi bilinceye kadar; cünüpseniz yıkanıncaya kadar, namaza yaklaşmayın [1]. Seyir halinde olursanız o başka. Hasta veya yolculuk halinde[2] iseniz, yahut biriniz tuvaletten gelmişse ya da kadınlara temas etmiş olup su da bulamazsanız temiz bir toprağa [3] teyemmüm edin. Ondan yüzünüzü ve ellerinizi silin (mesh edin). Allah affeder ve bağışlar.

[1] Görüldüğü gibi namaz kılmaya engel olan tek şey sarhoşluktur. Adetli kadınların namaz kılamayacağına dair söylenen sözlerin sağlam bir dayanağıo y... Devamı..

-Ey iman edenler, sarhoş iken ne dediğinizi bilinceye ve cünüp iken de -yolculukta olmanız hariç- gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz veya tuvaletten gelmişseniz yahut kadınlarınızla münasebette bulunmuş da su bulamamışsanız, temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize hafifçe sürün. Şüphesiz Allah affeden ve bağışlayandır.

Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken—yolcu değilseniz—gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Hasta veya yolcu olursanız, yahut abdest bozduktan veya kadınlarınızla münasebette bulunduktan sonra su bulamayacak olursanız, temiz bir toprakla teyemmüm ederek yüzünüzü ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır.

Ey iman edenler! Sarhoşken, ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de -yolculuk halinde olmanız müstesna- boy abdesti alıncaya kadar namaza/duaya yaklaşmayın. Eğer hastalanırsanız yahut yolculuk halinde bulunursanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız, bütün bu durumlarda su da bulamamışsanız, temiz bir toprakla teyemmüm edin. Yani yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Allah Afüvv'dür, günahları affeder, Gafûr'dur, hataları bağışlar.

iy anlar kim įmān getürdiler yaķın gelmen namāza siz esrükler-iken tā bilesiz anı kim eydürsiz ne daħı cunubler-iken illā yol geçicilerken tā yunasız. daħı eger olasız śayrular yā sefer üzerinde, yā gele biregü sizden aşaķ yirden, yā yaķınlıķ eylesiz 'avratlara ya'nį śu döküp daħı [42b] pes bulmayasız śu ķaśd eyleñ ŧopraķa aru pes süzüñ yüzlerüñüze daħı ellerüñüze bayıķ Tañrı, oldı 'afv eyleyici yarlıġayıcı.

İy īmān getüren kişiler yaḳın olmañuz namāza siz esrük olġanda ḥattābilince ki ne söylerler. Cünüb olġanda daḫı namāz yirine yaḳın olmañuz,ya‘nī mescidlere. Līkin yoluñuz uġrayup geçseñüz yazuḳ yoḳdur, ḥattā ġusleyleyince. Daḫı eger ḫasta olsañuz, yā seferde olsañuz, yā bir kim‐señüz gelse su evinden yā ‘avratlara yitişseñüz, ṣu ṭapmasañuz teyemmümeyleñüz, aru ṭopraḳ bile silüñüz yüzlerüñüzi, ḳollaruñuzı daḫı. TaḥḳīḳTañrı Ta‘ālā ‘afv idicidür, yazuḳlar baġışlayıcıdur.

Ey iman gətirənlər! Sərxoş ikən nə dediyinizi anlamayana qədər və cunub (murdar) olduğunuz zaman - yol ötən müsafirlər müstəsnadır - qüsl edənədək namaza (namaz qılınan yerə) yaxınlaşmayın. Xəstələndikdə və ya səfərdə olduqda, sizlərdən biri ayaq yolundan gəldikdə, yaxud qadınlara toxunmuş (yaxınlıq etmiş) olduqda (qüsl və dəstəmaz üçün) su tapmadığınız zaman pak bir torpaqla təyəmmüm edin, (ovuclarınızı) üzünüzə və əllərinizə sürtün! Şübhəsiz ki, Allah əfv edəndir, bağışlayandır!

O ye who believe! Draw not near unto prayer when ye are drunken, till ye know that which ye utter, nor when ye are polluted, save when journeying upon the road, till ye have bathed. And if ye be ill, or on a journey, or one of you cometh from the closet, or ye have touched women, and ye find not water, than go to high clean soil and rub your faces and your hands (therewith). Lo! Allah is Benign, Forgiving.

O ye who believe! Approach not prayers with a mind befogged,(562) until ye can understand all that ye say,- nor in a state of ceremonial impurity (Except when travelling on the road), until after washing your whole body. If ye are ill, or on a journey, or one of you cometh from offices of nature, or ye have been in contact with women, and ye find no water,(563) then take for yourselves clean sand or earth, and rub therewith your faces and hands. For Allah doth blot out sins and forgive again and again.

562 The reference is either to a state of intoxication or to a dazed state of mind on account of drowsiness or some other cause; or perhaps both are i... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.