2 Aralık 2023 - 19 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 36. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Va’budû(A)llâhe velâ tuşrikû bihi şey-â(en)(s) vebilvâlideyni ihsânen vebiżî-lkurbâ velyetâmâ velmesâkîni velcâriżî-lkurbâ velcâri-lcunubi ve-ssâhibi bilcenbi vebni-ssebîli vemâ meleket eymânukum(k) inna(A)llâhe lâ yuhibbu men kâne muḣtâlen feḣûrâ(n)

İbadet edin Allah'a ve ona hiçbir şeyi eş etmeyin. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşulara, uzak komşulara, yolda kalmışlara ve sahibi olduğunuz köle ve cariyelere iyilik edin, çünkü Allah, kendini beğenip övenleri sevmez.

(Sadece) Allah’a ibadet (ve emirlerine itaat) edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına (işçi ve memurlarınıza ve özel nikâhlılarınıza) güzellikle davranın. Çünkü Allah, her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. (Onu alçaltıp intikamını alır.)

Yalnızca Allah'a kulluk edin ve O'ndan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın. Ana babaya, yakın akrabanıza, yetimlere, muhtaçlara, kendi çevrenizden olan komşulara, uzak komşulara, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altındaki hizmetçi ve işçilere iyilik yapın, iyi davranın. Doğrusu Allah, kendini beğenen ve böbürleneni sevmez.

Allah'ı ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak Allah'a bağlanın, Allah'a kulluk ve ibadet edin, O'nun şeriatına bağlanın, O'na boyun eğin. İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında O'na kanunlarının üzerinde câri olduğu hiçbir varlığı ortak koşmayın, gizli şirke düşmeyin.
Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, dullara,kimsesizlere, çevresi, çaresi olmayan yoksullara, yakınlığı olan müslüman komşulara, yabancı, gayrimüslim komşulara, yanında bulunan arkadaşlara (eşine, hizmetkârlara ve arkadaşlarına), yolda kalan muhtaç yolcuya, meşrû şekilde sahip olduğunuz, üzerlerinde meşrû haklarınız ve otoriteniz ve kendileriyle düzgün insanî münasebetleriniz olan köle, câriye ve hizmetkârlara ve sözleşmeli işçilerinize devamlı iyi davranın, ihsan ile muamelede bulunun. Allah kibirlenen ve övünen hiç kimseyi sevmez.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 17/23; 31/14.

Allah'a kulluk edin, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, anne babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yakındaki arkadaşa, yolcuya ve sahibi olduğunuz köle ve cariyelere iyilik edin. Allah kendini beğenip böbürlenenleri sevmez.

Allah'a ibadet edin ve O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü, Allah, her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez.

Allah'a ibadet edin ve ona hiç bir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya ve babaya iyilik edin; akrabaya da, öksüzlere de, yoksallara da, yakın komşuya da, yakın arkadaşa da, yolda kalmışa da, ellerinizdeki kölelere de... Allah, kurumlu ve böbürlenen kimseleri sevmez.

Artık Allah’a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi eş koşmayın. Ana babaya iyilik yapın. Akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan ve olmayan komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, kölelerinize de iyilik yapın. Muhakkak Allah kibirli ve gururluları (hak ve hukuka riayet etmeyenleri) sevmez.

Allah'a ibadet ediniz ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalmışa/yarıda kalmış faaliyetlere ve ellerinizin altında bulunanlara iyilik yapınız. Doğrusu Allah, kendini beğenip duranları sevmez.

Allaha tapınız, ona bir şey eş koşmayın, anaya, babaya, hısımlara, öksüzlere, yoksullara, uzak yakın komşulara, koldaşlara, yolculara, kölelere iylik ediniz, Allah sevmez büyüklenen, öğünücü kimseyi

Allah'a kulluk edin ve hiçbir şeyi O'na denk tutmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya ve elinizin altındaki hizmetçi ve kölelere iyilik yapın. Allah, büyüklük taslayıp böbürlenen kimseleri sevmez.

Bkz. 1/4, 9/31, 51/56

Allâh’a ’ibâdet idiniz ve âna hiç bir şeyi iştirâk itmeyiniz, peder ve vâlidelerinize, akrabânıza, yetimlere, fakirlere, size akrabâ olan veyâ ecnebî bulunan komşularınıza, arkadaşlarınıza, seyyâhlara ve esirlerinize lütuf ile mu’âvenet idiniz Allâh mütekebbir ve hodbinleri sevmez.

Allah'a kulluk edin, O'na bir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin. Allah, kendini beğenip öğünenleri elbette sevmez.

Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.

Allah’a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez.

Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.  

 Allah’a kul olmanın gereği böyle bir ahlâka sahip bulunmaktır; kaba-saba, haksız, zalim, cimri, herkese kötülük eden... kimseler yalnızca bazı ibadet... Devamı..

ALLAH'a kulluk edin O'na hicbirşeyi ve kimseyi ortak koşmayın. Ana-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve yeminlerinizin/anlaşmalarınızın hak sahibi olduklarına iyi davranın. ALLAH kendini beğenmiş kibirli kişileri sevmez.

Aile bağlarını güçlü tutmak, yardımseverlik ve alçak gönüllülük Kuran boyunca önemle vurgulanır. 2:83; 3:92; 17:22-37.

Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, yakın komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, sahip olduğunuz kölelere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez.

Hem Allaha ibadet edin ve ona hiç bir şeyi şerik koşmayın, sonra babaya anaya ihsan edin, akribanıza da öksüzlere de, yoksullara da, yakın komşuya da, uzak komşuya da, arkadaşa da yolda kalmışa da, ellerinizdeki memlûklere de, her halde Allah kurumlu öğüngen olanların hiç birini sevmez

Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındaki (köle, cariye ve hizmetçi) lere iyilik edin (iyi davranın). Şüphesiz Allah, büyüklük taslayıp böbürlenen kimseleri sevmez.

Allah'a kulluk edin. Hiçbir şeyi O'na ortak koşmayın. Anne ve babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yol oğluna¹, Yeminle hak sahibi olduğunuz kimselere² iyilik edin. Kuşkusuz Allah, kibirli ve kendini övenleri sevmez.

1- “İbnu\s-sebili,” “yol oğlu” demektir. Bu bir deyimdir. Bu deyime, “yolda kalanlar” olarak anlam verilmesi doğru değildir. Zira sebil, üzerinde yürü... Devamı..

Allaha ibâdet edin, ona hiç bir şey'i eş tutmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, sağ ellerinizin mâlik olduğu kimselere (memlûklerinize) iyilik edin. Allah, kendini beğenen ve dâima böbürlenen kimseyi sevmez.

Ve Allah'a ibâdet edin, hem O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın; sonra ana-babaya, akrabâya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalmışa ve ellerinizin altında bulunan (kölelere ve bütün canlı)lara iyilik (edin)! Şübhe yok ki Allah, kendini beğenen, çok övünen kimseleri sevmez.

Allah’a kulluk edin, O na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya, akrabalara, yetimlere, fakirlere, yakın akrabaya, yanıbaşınızdaki komşuya, yanıbaşındaki arkadaşa, yolda kalmışa ve bakmakla mükellef olduklarınıza iyilik edin. (Şunu bilin) Muhakkak ki Allah, böbürlenip övünenleri sevmez.

Allah’a tapın. O’na hiç bir nesneyi eş koşmayın. Anaya, babaya iyilik edin,yakınlarınıza, öksüzlere, düşkünlere, yakın komşulara, uzak komşulara, yanınızdaki yoldaşlara, yolda kalanlara, elinizin altındaki kölelere, kullara dahi. Çünkü Allah kendini beğenenleri, övünenleri sevmez.

Tanrıya tapın, ona hiçbir şeyi şerik koşmayın. Anaya, babaya iyilik edin; akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşulara [⁷] yabancı komşulara [⁸] yanınızdaki arkadaşa [⁹], yolcuya, memlûkünüz olana da iyilik edin, öğünmeyin. Çünkü Allah kendini beğeneni, kendini öğeni sevmez.

[7] Akraba ve müslüman veya mahallede komşu.[8] Akraba olmayan, Müslüman olmayan, mahallede olmayan komşu.[9] Kapı bitişik komşu, meslek yoldaşı, ders... Devamı..

Allah’a kulluk ediniz ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Ana-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, uzak arkadaşa, yolda kalmışa ve akitle sorumluluk altında bulundurduğunuz kimselere/kölelere¹⁵, iyi davranınız. Muhakkak ki Allah kendini beğenenleri/küstahça davrananları ve böbürlenenleri sevmez.

15 Köle ve cariyelere iyi davranmaktan kasıt onları özgürlüğüne kavuşturmaktır (Menar).

Allah'a ibadet edin, O'na bir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenip böbürlenen kimseyi sevmez.

YalnızcaAllah’a kulluk ve ibâdet edin, hiçbir şeyi ve hiç kimseyi O’na denk tutmayın! Ana babaya ve diğer yakın akrabaya, yetimlere ve yoksullara, gerek soy, gerek mesafe, gerekse inanç bakımından size yakın ve uzak komşulara, birlikte olduğunuz iş, yol veya hayat arkadaşınıza, yolda kalmış kimselere, emriniz altındaki köle, cariye, hizmetçi ve işçilere iyilik edin. Şunu iyi bilin ki Allah, kendini beğenen kibirli insanları sevmez:

Allah’a kulluk edin!
O’na hiçbir şeyi şirk / ortak koşmayın!
Ana-Baba’ya iyilik edin!
Yakınlar’a, Yetimler’e, Düşkün Yoksullar’a, Yakın Komşu’ya, Uzak Komşu’ya, Yanınızdaki Arkadaş’a, Yolda Kalmış’a, ellerinizin mâlik olduklarına da (iyilik edin!)
Allah, övüngen düzenbaz olmuş kimseyi sevmez.

Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi Allah ile; hiçbir iyiliği de ana-babayla bir tutmayın. Ayrıca akrabalara, yetimlere ve yoksullara, yakın ve uzak komşulara, yakın arkadaşlara yol mağdurlarına, emriniz altında çalışan hizmetlilere de iyilik yapın. Allah, kuruntulu ve övüngen kişileri sevmez.

Allah’a ibadet edin! Allah’ın emrettiği yasalara karşı gelerek kendi kafanızdan yasalar uydurmayın! Eğer Allah’ın yasalarına karşı kendi yasalarınızı öne çıkarırsanız Allah’a kendinizi ilah olarak ortak koşarsınız! Unutmayın ki Müslümanlar sadece Allah’ın yasalarına uyarlar. Kendi kafalarından uydurdukları veya insanların ortaya koydukları yasalara uymazlar. Onun için Allah’ın yasalarına dikkat edin! Allah ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, evlerinizde sahip olduğunuz hizmetçilere iyilik edin diye yol gösterir. Allah kibirlenenleri, haddini bilmeden övünenleri sevmez.

Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın! Ana babaya, [*] yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, sağ ellerinizin sahip olduklarına iyilik (edin)! Şüphesiz ki Allah, kendini beğenmiş, övünüp duranı sevmez. [*]

Benzer mesajlar: Bakara 2:83; En‘âm 6:151; İsrâ 17:23-24; Meryem 19:14, 32; ‘Ankebût 29:8; Lokmân 31:14; Ahkâf 46:15.,Benzer mesajlar: Lokmân 31:18; H... Devamı..

(Ey îman edenler!) Sadece Allah’a ibâdet edin ve Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. (Sonra) anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, fakirlere, yakın komşulara, uzak komşulara, yakın arkadaşlara, yolda kalanlara, elinizin altındaki kölelere iyilik edin. Şüphesiz Allah kendisini beğenip övünenleri sevmez

[YALNIZCA] Allah’a kulluk edin ve O’ndan başka hiçbir şeye asla ilahlık yakıştırmayın. ⁴⁶ Anne-babanıza ve yakın akrabanıza, yetimlere ve muhtaçlara, kendi çevrenizden olan komşulara ve yabancı komşulara, ⁴⁷ yanınızdaki-yakınınızdaki arkadaşa, yolcuya ve meşru yollarla malik olduklarınıza iyilik yapın. ⁴⁸ Doğrusu Allah böbürlenerek küstahça davrananları sevmez;

46 Şey’en (burada “asla” olarak çevrilmiştir) ifadesi, şirk’in (“Allah’tan başka bir şeye ilahlık yakıştırma”) başka “tanrılar”a kulluk etmekle sınırl... Devamı..

Yalnız Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir şeyi şirk ortak koşmayın. Anaya, babaya, akrabalara, yetimlere, fakirlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altında bulunanlara iyilik edin. Şüphesiz Allah, büyüklük taslayıp, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. 2/177- 17/23, 24/22, 16/23-31/18

ALLAH’A kulluk edin ve O’ndan başka hiçbir şeye ilâhlık yakıştırmayın; ana-babaya ve akrabaya, yetimlere ve yoksullara, kendi çevrenizden olan komşulara ve yabancı komşulara, yanınızdaki dosta,[⁷⁷⁴] yolcuya ve meşru şekilde bihakkın sahip olduklarınıza iyilik yapın![⁷⁷⁵] Unutmayın ki Allah kendini beğenmiş küstahları sevmez;[⁷⁷⁶]

[774] Taberî’ye göre “yanınızdaki dost” ile eşler kastedilmiştir. Bu yorumu bağlam da destekler. [775] Başta “köleler ve cariyelere..” Onlara yapıl... Devamı..

Ve Allah'a ibadet edin, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya ve idareniz altında bulunanlara (köle, cariye ve hizmet edenlere) iyilik edin. Allah, kendini beğenip böbürlenenleri sevmez.

Allah’a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.

Ve Allah Teâlâ'ya ibadet ediniz ve O'na hiçbir şeyi şerik koşmayınız. Ve anaya babaya iyilik ediniz. Ve karâbet sahibine ve yetimlere ve yoksullara ve yakın komşuya ve uzak komşuya ve yanınızdaki arkadaşa ve yolcu olana ve sağ ellerinizin mâlik olduğuna (da iyilik ediniz). Şüphe yok ki, Allah Teâlâ mütekebbir, müftehir olanı sevmez.

Yalnız Allah'a ibadet edip O'na hiçbir şeyi şerik yapmayın. Anneye, babaya, akrabalara, Yetimlere, fakirlere, yakın komşulara, uzak komşulara, Yol arkadaşına, garip ve yolculara, Ellerinizin altındaki (köle, cariye, hizmetçi, işçi) lere de Güzel muamele edin. Bilin ki Allah kendini beğenen ve övünüp duran kimseleri sevmez. [17, 23; 31, 14]

Allah'a kulluk edin, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya, akrabaya, öksüzlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yan(ınız)daki arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah, kurumlu, böbürlenen insanları sevmez.

Allâh'a 'ibâdet idin ve ona hiç bir şeyi şerîk itmeyin. Baba ve ananıza (hürmet ve ri'âyetle, emirlerine itâ'atle, kudretiniz yetdiği kadar mu'âvenetle, ağır söz söylemekden ve fenâ mu'âmeleden sakınmakla) eyilik ve ihsân idin [¹] Akrabânıza [sıla-i rahîm, irâe-i meveddet, hukûk-u karâbetin muhâfazası ile) ve yetîmlere (şefkat ve merhamet, mallarını muhâfaza ve gönüllerini almakla) fakîrlere (sadaka virmek ve yâhud mülâyim sözlerle hitâb itmekle) yakın uzak komşulara (komşuluk hakkını edâ ile) [²] ve arkadaş, dost ve şerîk gibilere (hakkına ri'âyet, irâe-i meveddetle) yolcılara ve misafirlere (ikrâm ve it'âm ile) köle ve câriyelere (yedirmek, geydirmek, tâkatlarından fazla çalışdırmamak, mülâyemetle mu'âmele itmek gibi şeylerle) ihsân ve eyilik idin. Allâh mağrûr ve mütekebbir olanları ve 'ibâdullâha karşı tefâhur idenleri sevmez.

[1] Rasûl-ü Ekrem "Babaya ve anaya itâ'at ve ihsân namâzdan, orucdan, hac ve 'umreden ve fîsebîlillâh cihâdden efdaldir" buyurmuşlardır. Yine Rasûlull... Devamı..

Allah'a kul olun. Hiçbir şeyi O’na ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. En yakınlara, yetimlere, çaresizlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve hakimiyetiniz altında bulunanlara (esir kadın ve erkeklere) da iyilik edin. Allah, kendini bir şey zannedip övünen hiç kimseyi sevmez.

Allah'a kulluk edin ve O'na hiç bir şeyi şirk koşmayın. Anaya babaya da iyilik edin, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, elinizin altındaki (köle, cariye, işçi, hizmetçi vb.)lere de iyilik edin. Şüphesiz Allah, büyüklük taslayıp, böbürlenen hiç bir kimseyi sevmez.

Hiçbir şeyi Ona ortak koşmadan Allah'a kulluk edin. Anne ve babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındaki hizmetçi ve kölelere iyilik edin. Şu bir gerçek ki, Allah kendini beğenenleri ve böbürlenenleri hiç sevmez.

Allah'a ibadet edin. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetim ve öksüzlere, çaresizlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, size bağımlı olanlara iyi ve güzel davranın. Allah, kasılıp böbürlenen şımarıkları sevmez.

daħı ŧapuñ Tañrıya daħı ortaķ eylemeñ aña neseneyi. daħı ataya añaya eylük eylemek daħı ħıśımlıķ issine; daħı yetįmlere; daħı miskįnlere; daħı ķonşıya ħıśımlıķ issine [42a] daħı ķonşıya ıraķ daħı yoldaşa daħı yol erine daħı aña kim mālik oldı ellerüñüz. bayıķ Tañrı sevmez anı kim oldı göceklenici tekebbür eyleyici.

‘İbādet eyleñüz Tañrı Ta‘ālāya, şirk daḫı getürmeñüz aña hīç nesneyi. Ata‐ya anaya daḫı iḥsān eyleñüz, ḳarāyiblere daḫı, öksüzlere daḫı, dervīşlere daḫı, ḳarābet issi ḳonşılara daḫı, yanuñuzda olan ḳonşılara daḫı, dostlara daḫıolurlar yanuñuz[d]a, ġarīblere daḫı, ḳullaruñuza daḫı, ḳırnaḳlaruñuza daḫıiḥsān eyleñüz. Tañrı Ta‘ālā sevmez ol kişileri ki tekebbürlik iderler, faḫriderler.

Allaha ibadət edin və Ona heç bir şeyi şərik qoşmayın! Ata-anaya qohum-əqrəbaya, yetimlərə, yoxsullara, yaxın və uzaq qonum-qonşuya, yaxın (yoldaş və) dosta, (pulu qurtarıb yolda qalan) müsafirə (yolçulara), əlinizin altında olana (sahib olduğunuz qul və kənizlərə) yaxşılıq edin! Həqiqətən, Allah özünü bəyənənləri, lovğalıq edənləri sevməz!

And serve Allah. Ascribe no thing as partner unto Him. (Show) kindness unto parents, and unto near kindred, and orphans, and the needy, and into the neighbour who is of kin (unto you) and the neighbour who is not of kin and the fellow traveller and the wayfarer and (the slaves) whom your right hands possess. Lo! Allah loveth not such as are proud and boastful,

Serve Allah, and join not(550) any partners with Him; and do good- to parents, kinsfolk, orphans, those in need, neighbours who are near,(551) neighbours who are strangers, the companion by your side,(552) the wayfarer (ye meet), and what your right hands possess:(553) For Allah loveth not the arrogant, the vainglorious;-(554)

550 The essence of Islam is to serve Allah and do good to your fellow-creatures. This is wider and more comprehensive than "Love God and love your ne... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.