18 Nisan 2024 - 9 Şevval 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 171. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ ehle-lkitâbi lâ taġlû fî dînikum velâ takûlû ‘ala(A)llâhi illâ-lhakk(a)(c) innemâ-lmesîhu ‘îsâ-bnu meryeme rasûlu(A)llâhi vekelimetuhu elkâhâ ilâ meryeme verûhun minh(u)(s) feâminû bi(A)llâhi verusulih(i)(s) velâ takûlû śelâśe(tun)(c) intehû ḣayran lekum(c) innema(A)llâhu ilâhun vâhid(un)(s) subhânehu en yekûne lehu veledun lehu mâ fî-ssemâvâti vemâ fî-l-ard(i)(k) vekefâ bi(A)llâhi vekîlâ(n)

Ey kitap ehli, dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olanı söyleyin. Meryemoğlu Mesih İsa, ancak Allah'ın peygamberidir ve Meryem'e ilga ettiği kelimesidir ve kendisine ait bir ruhtur. Artık inanın Allah'a ve peygamberlerine ve Tanrı üçtür demeyin, vazgeçin bundan, bu hayırlıdır size. Allah, ancak tek tanrıdır, oğul sahibi olmaktan münezzehtir ve onundur ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve koruyucu olarak Allah yeter.

Ey Kitap Ehli! Dininiz konusunda haddi aşıp taşkınlık-aşırılık (ve istismarcılık) etmeyin, Allah’a karşı (O’nun hakkında) gerçek olandan başkasını (Kitabına aykırı uydurmaları) söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa, ancak Allah’ın Elçisi ve kelimesidir. (Kudret delili ve hikmet dilidir ki, o kelimeyi) Meryem’e (manen aşılayıp) yöneltmiştir ve O’ndan bir Ruh’tur. Öyle ise, Allah’a ve Resullerine (emredildiği ve öğretildiği gibi) iman ediniz; "(Allah) Üçtür" demeyiniz, buna son verip (Teslis’ten) vazgeçiniz ki, sizin için hayırlı (olan böyle hareket etmektir). Allah, ancak bir tek İlahtır. O, çocuk sahibi olmaktan Yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa O’nundur. Vekîl olarak Allah kâfidir.

Ey bize de kitap verildi diyenler! Dininizde aşırı gitmeyin, Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri söylemeyin, Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah'ın elçisi ve kelimesidir ki, O'nu Meryem'e bırakmıştır. O, Allah tarafından gelen bir ruhtur. Artık Allah'a ve peygamberine inanın da, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınıza bu iddiadan vazgeçin. Allah tek ilahtır, çocuk sahibi olmaktan yüce ve münezzehtir. Göklerde ve yerde olan herşey O'na aittir. Her konuda vekil olarak Allah yeter.

Ey geçmiş kitapları sahiplenenler, içinizdeki yahudiler gibi Meryem'e zina isnad ederek Îsâ'nın peygamberliğini tanımayarak; hristiyanlar gibi Îsâ'nın ilâhlığını iddia ederek, haddi aşıp sorumluluk ve cezanızı artırmayın. Allah hakkında da baba olma, oğul edinme, bedenlere girme, değişme ve birleşme iddialarında da bulunmayın. Yalnızca hakkı ve doğruları söyleyin. Mesih, Meryem oğlu Îsâ, Allah'ın Rasulüdür, o Allah'ın Cibril vasıtası ile ilettiği "ol" emriyle Meryem'in rahminde oluşturduğu bir cenin; Adem gibi zatından ruh üfleyerek hayat verdiği bir insandır. O halde Allah'a ve Rasullerine iman edin.
"Tanrı üçtür" demeyin. Aklınızı kullanarak kendi hayrınıza bundan vazgeçin. Bir tek ilâh vardır, Allah'tır Allah. O, oğul sahibi olmaktan uzak ve münezzehtir. Göklerdeki ve yerdeki varlıkların ve imkânların hepsi Allah'ındır, Allah'ın tasarrufundadır. Hâmi ve güvence olarak Allah hepsine yeter.

bk. Kur’an-ı Kerim, 1/4, 2/116; 3/39, 45, 59; 5/75, 116; 9/31; 19/88-89; 21/91; 43/59; 66/12; 109/6.

Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında doğru olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih Allah'ın peygamberi, Meryem'e bıraktığı kelimesi ve O'ndan bir ruhtur. Artık Allah'a ve peygamberlerine iman edin. "(İlah) Üçtür" demeyin. Bu iddialarınızdan vazgeçin. Sizin hayrınıza olur. Şüphesiz ki Allah tek bir ilahtır. Allah bir çocuk sahibi olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde olanlar hep O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.

Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda taşkınlık etmeyin, Allah'a karşı gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa, ancak Allah'ın elçisi ve kelimesidir. Onu ('OL' kelimesini) Meryem'e yöneltmiştir ve O'ndan bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve elçisine inanınız; 'üçtür' demeyiniz. (Bundan) kaçının, sizin için hayırlıdır. Allah, ancak bir tek ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.

Ey ehl-i kitab (Hristiyanlar ve Yahudi'ler): Dininizde hududu geçip taşkınlık etmeyin, İsa (aleyhisselâm) Allah'ın oğludur, gibi sözler söylemeyin. Allah'a karşı ancak hak olanı söyleyin. Meryem'in oğlu Mesîh İsa, Allah'ın Peygamberi, Meryem'e ulaştırıp bıraktığı kelimesidir (vasıtasız yaratığıdır); ve ondan bir ruh olmaktan başka bir şey değildir. Artık Allah'a ve peygamberlerine iman edin de Allah “Üç” dür demeyin. Bundan vaz geçin, hakkınızda hayırlı olur. Allah, yalnız bir tek İlâh'dır; çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Vekil olarak Allah kâfidir.

Ey Ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin. Gerçek olmayan şeyleri Allah’a iftira ederek söylemeyin. Meryemoğlu İsa, ancak Allah’ın elçisi, Meryeme ilka ettiği kelimesi, O’ndan bir ruhtur. Artık Allah’a ve elçilerine inanın. Ve üç Allah demeyin. Yararınıza olarak bu işten vazgeçin. Allah ancak tek bir tanedir. O, kendi evladı olmasından çok yücedir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur. Her şeyin koruyucusu ve sahibi olarak Allah yeter.

Ey kitap ehli! Dininizde aşırı gitmeyiniz ve Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyiniz. Meryem oğlu Îsa, sadece Allah'ın peygamberidir; Îsa Allah'ın, Meryem'e ulaştırdığı “kün”/ol kelimesinin eseridir. Allah'tan bir ruhtur. Şu halde, Allah'a ve Peygamberine iman ediniz. “Tanrı üçtür” demeyiniz; kendi menfaatinize bundan vazgeçiniz. Allah, ancak bir tek Allah'tır. O, çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.[89]

[89] Dinde aşırılık ve Hıristiyanlar örneği hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, V, 465-471.

Ey kitaplı olanlar! Dininizde aşırılık etmeyin, Allaha ancak hak olarak söyleyin, Meryem oğlu İsa, Allahın peygamberidir, Meryem'e bıraktığı bir sözüdür, Tanrıdan bir ruhtur, Allahla peygamberlere inanın, Tanrı üçtür demeyin, çekinin; çekinmeniz sizin için hayırlıdır, Allah ancak birdir, kendinin oğlu olmaktan kutsaldır, göklerde, yerde olan önündür, Allah yeter vekilliğe

Ey Kitap Ehli (Hıristiyanlar)! Dininiz konusunda aşırı gitmeyin! Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin! Meryemoğlu İsa Mesih sadece Allah'ın Resulü, O'nun Meryem'e ulaştırdığı vaadi ve O'nun yarattığı bir ruhtur/candır. O halde Allah'a ve O'nun resullerine iman ediniz, (Allah) “üçtür” demeyiniz ve kendi iyiliğiniz için bundan vazgeçiniz. Allah, ancak tek bir ilahtır. Çocuk edinmek O'nun şanına, yüceliğine yakışmaz. Çünkü göklerde ve yerde ne varsa hepsi zaten O'nundur. (Öyleyse bir tek Allah'a inanan ve güvenin) Zira vekil olarak Allah yeter.

Bkz. 1/4, 2/116, 3/45, 59, 5/75, 9/31, 19/88-89, 21/91, 43/59, 66/12, 109/6Ayette Kitap Ehlinden kastedilenler Hristiyanlardır. Çünkü ayet muhteva ola... Devamı..

Ey Ehl-i Kitâb! ’Îsâ’nın bildirdiği haddi tecâvüz itmeyiniz. Allâh hakkında yalnız hakîkati söyleyiniz Meryem’in oğlı Mesîh ’Îsâ Allâh’ın rasûlü ve Meryem’e ilkâ iylediği kelimesidir. O da diğerleri gibi bir rûhdır Allâh ve rasûllerine îmân idiniz. Allâh üçdür dimeyiniz, bunı yapmanız hakkınızda hayırlı olur. Çünki Allâh birdir, bir oğlı olmak ânın şânından değildir. Arzda ve semâvâtda ne var ise ânındır ve kendisi kifâyet ider vekîle ihtiyâcı yokdır.

Ey Kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında ancak gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve kendinden bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, "üçtür" demeyin, vazgeçin, bu hayrınızadır. Allah ancak bir tek Tanrı'dır, çocuğu olmaktan münezzehtir, göklerde olanlar da yerde olanlar da O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.*

Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah’a ve peygamberlerine iman edin, “(Allah) üçtür” demeyin.[136] Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah, ancak bir tek ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.

Hıristiyanlar, Allah’ın “baba”, “oğul” ve “ruhu’l-kudüs” gibi üç unsurdan oluştuğuna inanmaktadırlar.

Ey Ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında, gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Îsâ Mesîh ancak Allah’ın elçisidir, Allah’ın Meryem’e ulaştırdığı kelimesidir ve O’ndan bir ruhtur. Şu halde Allah’a ve peygamberlerine iman edin, “(Tanrı) üçtür” demeyin, bundan vazgeçin; hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilâhtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter.

Ey ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında, gerçekten başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesîh, ancak Allah'ın resûlüdür, (o) Allah'ın, Meryem'e ulaştırdığı «kün: Ol» kelimesi(nin eseri)dir, O'ndan bir ruhtur. (O'nun tarafından gönderilmiş, yahut teyit edilmiş, yahut da Cebrail tarafından üfürülmüş bir ruhtur). Şu halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. «(Tanrı) üçtür» demeyin, sizin için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek Allah'tır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.  

 Hıristiyanlar bir türlü Allah’ın birliği (tevhid) inancına gelememiş, Allah ile peygamberini birbirinden ayıramamışlardır. Hz. Musa ve Hz. İsa, ehl-i... Devamı..

Kitaplılar! Dininizde sınırı aşmayın. ALLAH hakkında yalnız gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, sadece ALLAH'ın elçisi ve Meryem'e gönderdiği kelimesi ve O'ndan gelen bir candır. ALLAH'a ve elçilerine inanın. "Üçtür," demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Biricik tanrı yalnız ALLAH'tır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Vekil olarak ALLAH yeter.

Ey kitab ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin! Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve O'ndan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın (Allah) üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan yüce (münezzeh)dir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.

Ey Ehli kitab! dininizde gulüvvetmeyin, Allaha karşı hakk olmıyanı söylemeyin, Mesih Isâ ibni Meryem sade Allahın Resulü ve Meryeme ilka eylediği gelimesi ve ondan bir ruhtur, başka bir şey değil, gelin Allaha ve Resullerine iyman getirin «üç» demeyin, vaz geçin hakkınızda hayırlı olur, Allah ancak bir tek ilâhtır, o sübhan bir veledi olmaktan münezzehtir, Göklerde ve yerde ne varsa onun vekil de Allah yeter

Ey ehl-i kitap (atalarınızın, yahûdîlik ve hıristiyanlık adını verdikleri ve sizin de körü körüne taklit ederek devam ettirmekte olduğunuz bâtıl) inancınız (hususun) da, (inatla hak olduğunu iddiâ ederek,) haddi aşmayın ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. (Ey hıristiyanlar! Sizin iddiâ ettiğiniz üzere) Meryem oğlu Îsâ Mesîh, (ne Allah’tır ne de Allah’ın oğludur. O) ancak Allah’ın resulü, Meryem’e ilkâ eylediği kelimesi ve O’ (nun tarafı) ndan (yaratılmış) bir rûh (ile bedenine can verilerek, hikmetine binâen babasız olarak yaratılmış bir kul) dur. Allah’a ve peygamberlerine (tevhid üzere) îmân edin ve “(İlâh) üçtür” demeyin. (Âhirette, ebedî cehennem azabına düçar olmak istemiyorsanız) kendi iyiliğiniz için (bu sapkın inancınızdan) vazgeçin. Şüphesiz ki Allah tek bir ilâhtır. Allah çocuk edinmekten münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nun (yaratmış olduğu mahlûku) dur. Vekil olarak Allah yeter.

Ey Kitap Ehli! Dininiz hakkında haddi aşmayın. Allah hakkında, gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Allah'ın Resûlü İsa Mesih, Meryem'in oğludur. Ve o, Allah'ın Meryem'e attığı Kelime¹ ve Kendisinden bir ruhtur. O halde Allah'a ve resulüne iman edin. Ve “Üçtür.” demeyin. Buna son verin. Bu, sizin için daha hayırlıdır. Kuşkusuz Allah, tek bir ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.

1. Takdir edilmiş hüküm.

Ey ehl-i kitâb, dîniniz hususunda haddi aşmayın. Allaha karşı hak olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsâ yalınız Allahın peygamberi ve kelimesidir ki onu Meryeme bırakmışdır. O, Allah tarafından (gelen) bir ruhdur. Artık Allaha ve peygamberlerine inanın da (Allah) «üç» (dür) demeyin. Kendiniz için hayırlı olmak üzere (bundan) vazgeçin. Allah, ancak bir tek tanrıdır. O, herhangi bir çocuğu bulunmakdan münezzehdir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi onundur. Hakıykî vekîl (ve şâhid) olmak bakımından da (bizzat) Allah yeter.

Ey ehl-i kitab! Dîninizde haddi aşmayın ve Allah'a karşı, haktan başkasını söylemeyin! Meryemoğlu Îsâ Mesîh ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi(1) ve O'n(un tarafın)dan (yaratılmış) bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine îmân edin! “(Allah) üçtür” demeyin!(2) Kendi hayrınıza olarak (bundan)vazgeçin!
Allah, ancak tek bir İlâhdır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir!(3) Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Vekîl olarak da Allah yeter!

(1)Îsâ (as)’a “Allah’ın kelimesi” denilmesine dâir, bakınız; (sahîfe 54, hâşiye 2)(2)Tahrîf edilerek aslî şeklini kaybeden hristiyanlık, “teslis” yâni... Devamı..

Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık yapmayın ve Allah adına doğrulardan başka bir şey söylemeyin. Elbette ki Meryem’in oğlu İsa Mesih, Allah’ın elçisi ve O nun emriyle Meryem’in ana rahmine atılmış ve Allah tarafından yaratılmış bir insan (can) dır. Allah’a ve elçilerine inanın ve (ilahlar) üçtür demeyin. Eğer bu iddianızdan vaz geçerseniz sizin için daha hayırlı olur. Şunu bilin ki yalnızca Allah, tek ilahdır. Allah çocuğu olmaktan uzak ve göklerde ve yerde olanların hepsi O’na aittir. Güvenilmeye en çok layık olan da Allah’dır.

Ey kitaplılar! Din işlerinde taşkınlık etmeyin. Allah üzerine doğru olan sözlerden başkasını söylemeyin. Gerçekten Meryemoğlu Mesih İsa Allah’ın elçisidir. Meryem’e bildirdiği "ol" sözüyle olmuştur. O, Allah’tan gelme bir ruhtur. Öyleyse Allah’a, Elçilerine inanın da "Allah üçtür" demeyin. Kendi iyiliğiniz için bundan vazgeçin. Çünkü Allah, tek olan tanrıdır. O, çocuğu olmaktan uzaktır. Yerlerde, göklerde ne varsa hepsi Onundur. Allah’ın koruyucu olması yeter.

Ey ehl-i Kitap! Dininizde haddi aşmayın [¹]. Allah hakkında doğrudan [²] başka bir şey demeyin. Mesih Meryem oğlu İsa ancak Allah/ın peygamberi ve kelimesidir ki [³] onu Meryem/e bırakmıştır. O, Allah tarafından bir ruhtur. Artık Allah/a, peygamberlerine inanın da Allah üçtür demeyin. Bundan geri durun. Hakkınızda hayırlı olana bakın [⁴]. Tanrı ancak tek bir tapacaktır, çocuğu bulunmadan tamamiyle münezzehtir. Göklerdeki, yerdeki hep O/nundur. Allah/ın vekil [⁵] olması elverir.

[1] İfratta, tefritte bulunmayın,[2] Şan-ı Bariye lâyık evsaftan başka.[3] Yani emr i Bari ile olmuştur.[4] Tevhide yapışın.[5] Azametinin vahdaniyeti... Devamı..

Ey Kitap ehli! Dininiz konusunda aşırı gitmeyiniz. Allah hakkında da gerçek olandan başkasını söylemeyiniz. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah’ın elçisi ve Meryem’e attığı kelimesidir/Meryem’e ulaştırdığı bir müjdedir ve ondan bir ruhtur/onun tarafından yaratılan bir candır.⁵⁸ Allah’a ve elçilerine inanınız. Sakın “üçtür” demeyiniz. Artık kendi hayrınıza buna bir son veriniz. Ancak Allah tek bir Tanrı’dır. O, çocuk sahibi olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O’nundur. Vekil olarak Allah yeter!

58 “Ondan bir ruhtur” ifadesi genelde Allah’tan bir ruh şeklinde yorumlanmıştır. Bu ayetlerde Hz. İsa’nın ulûhiyeti reddedilmektedir. 1) “Allah insana... Devamı..

Ey kitab ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında ancak gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın peygamberi, Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve kendinden bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine iman edin, “(Allah) Üçtür” demeyin, (bu sözden) vazgeçin (ki) bu sizler için daha hayırlıdır. Allah ancak bir tek ilahtır, çocuğu olmaktan münezzehtir, göklerde olanlar da yerde olanlar da O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.

Ey İsa’ya ve İncil’e inandığını iddia eden Kitap Ehli! Sakın İsa Peygamberi ilâhlık mertebesine yücelterek dininizde taşkınlık etmeyin! Allah hakkında“O çocuk edinmiştir!” veya “İsa’nın sûretinde yeryüzüne inmiştir!” gibi gerçek dışı iddialarda bulunmayın! Çünkü Meryem oğlu İsa Mesih ne Allah’tır, ne de Allah’ın oğlu; o ancak, Allah’ın diğer elçileri gibi bir elçisi, Meryem’e “Ol!” emriyle ilettiği kelimesi ve diğer bütün insanlar gibiO’nun tarafından yaratılmış olan bir can, bir ruhtur. Şu hâlde, ey Hıristiyanlar! Allah’a ve bütün elçilerine iman edin; “Allah üçayrı unsurdan oluşan bir bütündür” demeyin, kendi iyiliğiniz için gelin bu teslis, üçleme inancından vazgeçin! Allah, ancak tek bir ilâhtır! Çocuk edinmek O’nun yüceliğine, şânına yakışmaz! Çünkü göklerde ve yerde ne varsa, zaten hepsi O’nundur. Öyleyse, bir tek Allah’a iman edin ve sadece O’na güvenin. Zira her konuda güvenilir bir vekil olarak, Allah yeter!

Ey Kitap ehli!
Dininizde (haddi aşarak) taşkınlık yapmayın!
Allah üzerine Hakk’tan / Gerçek’ten başka söylemeyin!
Meryem oğlu İsa Mesîh, Allah’ın rasûlüdür, O’nun Meryem’e ulaştırdığı kelimesidir / sözüdür, O’ndan bir rûhtur.
Allah’a ve O’nun rasûllerine iman edin, “üçtür” demeyin!
Sizin için en hayırlı olmak üzere vazgeçin!
Allah, bir tek ilahtır.
Çocuğu olmaktan uzaktır / münezzehdir / sübhandır.
Yer’dekiler ve Gökler’dekiler O’nundur.
Vekîl olarak Allah yeter.

Ey ehlikitap! Kendi dininiz konusunda kargaşaya sebeb olmayın. Allah'a karşı dürüst olun. Bilin ki Meryemoğlu İsa Mesih, sadece Tanrı Elçisidir. Tanrının Meryem’e sözle yüklediği, fakat Tanrıdan özge bir candır. Artık Allah'a ve Resulüne inanın. " üç " demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna bir son verin. Sadece bir tanrı var, o da Allah'tır. Çoluk çocuk sahibi olmak Allah'ın ihtişamına yakışmaz. Çünkü Allah, yer gök her şeyin tek sahibidir. Güvence olarak Allah yeter.

Ey Kitap ehli! Kitabınızdaki yasalara uyun! Yasalara aykırı davranarak sınırları aşmayın! Allah hakkında ancak gerçekleri söyleyin! Yalan yanlış keyfinize göre uydurduklarınızla Allah’a iftira etmeyin! Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın Resulü, Meryem’e ulaştırdığı kelimesi ve Allah’ın emridir. Öyleyse Allah’a ve Resullerine iman edin, "Allah üçtür!" demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin! Allah ancak bir ilahtır! Allah’tan başka ilah yoktur! Allah çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter.

Ey kitap ehli! Dininiz hakkında aşırı gitmeyin [*] ve Allah hakkında, gerçek(ler)den başkasını söylemeyin! [Mesih] (yani) Meryem oğlu İsa, sadece Allah’ın elçisidir; (o) Allah’ın, Meryem’e ulaştırdığı kelimesidir; [*] O’ndan bir [rûh]tur (mesajdır). Allah’a ve elçilerine iman edin! “(Tanrı) üçtür!” demeyin; sizin için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin! Yalnızca Allah’tır tek ilah. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi yalnızca O’na aittir. [Vekil] (güven kaynağı) olarak Allah yeter.

Ayetteki hitap hristiyanlara yönelik olsa da ayet “Ey kitap ehli! Dininizde aşırı gitmeyin” diye başlamakta. Çünkü yahudiler, annesine iftira atarak n... Devamı..

Ey Kitap ehli!¹ Dininiz konusunda aşırılığa kaçıp Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylemeyin!² Şunu iyi bilin ki; Meryem’in oğlu Îsâ Mesih, sadece Allah’ın bir Peygamberi, Meryem’e sunduğu bir kelimesi³ ve Ondan gelen, bir rûhtur.⁴ Allah’a ve bütün Peygamberlerine (Allah) üçtür demeden inanın.⁵ Kendi hayrınız için bundan vazgeçin. Muhakkak ki tek ilâh, Allah’tır. O, çocuk sahibi olmak gibi eksikliklerden uzaktır. Göklerde ve yerde her ne varsa şüphesiz hepsi, Allah’ındır. Her şeyi yaratıcı olarak, sadece Allah yeter.

1 Bu âyetteki, “Kitap Ehlinden” kastedilenler, Hıristiyanlardır.2 İsâ (a.s)’ın şanını inkâr ve aşağılamaya, veled-i gayr-ı meşru, diye hakaret etmeğe ... Devamı..

EY İNCİL’in izleyicileri! Dininiz[in temeli olan hakikat]in sınırlarını aşmayın ¹⁸⁰ ve Allah hakkında yalnız hakikati söyleyin! Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah’ın Elçisi –O’nun Meryem’e ulaştırdığı vaadi-[nin tahakkuku]– ve O’nun yarattığı bir can idi. ¹⁸¹ O halde Allah’a ve peygamberlerine inanın ve “[Tanrı bir] üçlüdür!” demeyin. Kendi iyiliğiniz için [bu iddiadan] vazgeçin. Allah, Tek İlah’tır; çocuk sahibi olmaktan münezzehtir: göklerde ve yerde olan her şey O’na aittir ve hiç kimse Allah kadar güvene layık değildir.

180 Yani, Hz. İsa’yı uluhiyet mertebesine yükseltmek suretiyle. Burada özellikle Hristiyanlara hitab edildiğinden, kitâb terimini “İncil” olarak çevir... Devamı..

Ey kitap ehli, inancınızda aşırıya gitmeyin. Allah hakkında, sadece Hakkı/gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah’ın elçisi ve Meryem’e ulaştırdığı bir kelimesi ve kendinden bir mesajdır. Allah’a ve elçilerine iman edin, “İlah üçtür” demeyin. Kendi iyiliğiniz için bundan vazgeçin. Allah, sadece tek bir ilahtır, çocuğu olmaktan yüce ve münezzehtir. Göklerdekiler ve yerdekiler O’nundur. Zira her şeye vekil olarak Allah yeter. 3/35...64

EY kitap ehli (olan Hıristiyanlar)! Dininizde haddi aşmayın ve Allah hakkında yalnızca hakkı söyleyin! Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah’ın elçisi,[⁸⁷³] O’nun Meryem’e ilkâ ettiği kelimesi ve O’ndan bir ruhtur.[⁸⁷⁴] Artık Allah’a ve rasullerine inanın ve “Tanrı üçtür” demeyin.[⁸⁷⁵] Kendi hayrınıza olarak, buna bir son verin. Allah tek ilâhtır; çocuk sahibi olmaktan münezzehtir, göklerde ve yeryüzünde olan her bir şey O’na aittir; koruyucu otorite olarak Allah yeter.[⁸⁷⁶]

[873] Veya, innemâ edatının te’kid vurgusuyla: “Elbette Mesih, Meryem oğlu İsa’dır, Allah’ın elçisidir...” Bu takdirde ibare Yahudileri reddetmiş olur... Devamı..

Ey kitap ehli (olan hıristiyanlar) dininizde taşkınlık etmeyin, Allah’a karşı gerçek olandan başkasını söylemeyin. (Peygamberinize uluhiyet atfetmeyin) Meryem oğlu İsa Mesih ancak, Allah’ın peygamberi, O’nun Meryem 'e ulaştırdığı kelimesi ve O'ndan bir ruhtur; artık Allah’a ve bütün peygamberlerine iman edin ve (İlahlar) Üç'tür, demeyin, kendi yararınıza olarak bundan vazgeçin.. Allah, ancak tek İlah'tır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. (güvenip dayanılacak bir) Vekil olarak Allah yeter!

Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın resulu, Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah’a ve resullerine iman edin, "(Allah) üçtür" demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah, ancak tek ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki, yerdeki her şey O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.

Ey ehl-i kitap! Dininizde haddi tecavüz etmeyiniz ve Allah Teâlâ'ya karşı haktan başkasını söylemeyiniz. Şüphe yok ki, Meryem'in oğlu İsa Allah Teâlâ'nın ancak bir peygamberidir ve O'nun tarafından bir kelimedir, O'nu Meryem'e ulaştırmıştır ve O'nun tarafından bir ruhtur. Artık Allah Teâlâ'ya ve O'nun peygamberlerine imân ediniz ve üç demeyiniz, vazgeçiniz, sizin için hayırlı olur. Muhakkak ki, Allah Teâlâ bir tanrıdır, kendisi için bir veled bulunmaktan münezzehtir. Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa hepsi de O'nundur. Vekil olmak için de Allah Teâlâ kâfidir.

Ey Ehl-i kitap! Dininizde haddi aşmayın, taşkınlık yapmayın ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri iddia etmeyin. Meryem'in oğlu Mesih Îsâ sadece Allah'ın resulü, Meryeme ulaştırdığı kelimesidir. Allah tarafından gelen bir ruhtur. Gelin Allah'a ve elçilerine iman getirin, “Tanrı üçtür! ” demeyin. Kendi iyiliğiniz için bundan vazgeçin. Allah ancak tek bir İlahtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Koruyan ve yöneten olarak Allah yeter. [2, 116; 3, 39. 45. 59; 9, 31; 5, 75; 21, 91; 66, 12; 43, 59; 5, 116; 19, 88-89]

Allah Teâlâ bir şeyin var olmasını isteyince “ol!” der o da vücuda gelir [3,82]. Allah’ın emirleri, kelimeleri tükenmez [31,27]. İnsanları, koyduğu bi... Devamı..

Ey Kitap ehli, dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri söylemeyin! Meryem oğlu Îsa Mesih, sadece Allah'ın elçisi, O'nun Meryem'e attığı kelimesi ve O'ndan bir ruhtur. Allah'a ve elçilerine inanın, (Allah) "Üçtür" demeyin. Kendi yararınıza olarak buna son verin. Çünkü Allah, yalnız bir tek tanrıdır. Haşa O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.

Ey Ehl-i Kitâb! Dîninizde haddi tecâvüzle azgınlık itmeyiniz ve Allâh Te'âlâ içün ancak hak ve doğrıyı söyleyiniz. Mesîh 'Îsâ ibni Meryem Allâh'ın rasûli ve Meryem'e ilkâ iylediği kelimesidir. (Evvel emridir) ve ondan (ervâh-ı sâire gibi) bir rûhdur. Allâh'a ve rasûllerine îmân idin ve Allâh üçdür dimeyin, bundan vaz geçin ki sizin içün hayır olan budur. Allâh bir tek Allâh'dır. Evlâdı olmakdan münezzehdir. Göklerde ve yerde olan her şey onundur. (Âlemlerin idâre-i umûrına) vekîl olarak Allâh kâfîdir.

Ey Ehl-i Kitap! Dininizde aşırılık etmeyin, Allah hakkında sadece gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, başka değil, yalnızca Allah’ın elçisidir; Meryem’e ulaştırdığı (“Ol”) sözü ve kendinden bir ruhtur. Öyle ise Allah’a ve elçilerine inanıp güvenin. “Tanrı üçtür” demeyin; bundan vazgeçin; bu sizin hayrınıza olur. Allah tek ilahtır, başkası da yoktur. O’nun çocuğa ne ihtiyacı olur! Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O’nundur. Size Allah’ın desteği yeter.

- Ey kitap ehli, dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında doğru olandan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın Peygamberi ve Meryem'e ulaştırdığı bir kelimesi ve kendinden bir rahmettir. Allah'a ve Peygamberlerine iman edin, “üçtür” demeyin. Kendi iyiliğiniz için bundan vazgeçin. Allah sadece tek bir ilahtır bir çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki ve yerdekiler Onundur. Vekil olarak Allah yeter.

Ey Kitap Ehli! Dininizde haddi aşmayın; Allah hakkında doğruyu söyleyin. Meryem oğlu Mesih İsa, Allah'ın elçisi ve Onun Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir;(41) Onun tarafından gönderilmiş bir ruhtur. Siz de Allah'a ve peygamberlerine iman edin. “Üç” demeyin; bundan kaçınmanız sizin için hayırlı olur. Allah tek bir tanrıdır; O evlât sahibi olmaktan münezzehtir. Gökte ne var, yerde ne varsa hepsi Onundur; hepsinin tedbir ve idaresinde vekil olarak Allah yeter.

(41) Bir “Ol” sözünden ibarettir; O birşeyin olmasını murad ettiğinde “Ol” der, o da oluverir.

Ey Ehlikitap! Dininizde aşırılığa gidip doymazlık etmeyin! Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyin! Meryem'in oğlu İsa Mesih, Allah'ın resulü ve kelimesidir. Onu, kendisinden bir ruhla beraber Meryem'e atmıştır. Artık Allah'a ve resullerine inanın. "Üçtür!" demeyin. Son verin, sizin için daha iyi olur. Allah Vâhid'dir, tek ve biricik ilahtır. Kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır O. Yalnız O'nundur göklerdekiler ve yerdekiler. Vekil olarak Allah yeter.

iy kitāb ehli! ḥaddan geçmen dįnüñüz içinde daħı eyitmeñ Tañrı üzere illā ḥaķķı. degül el sürici 'įsā! meryem oġlı, illā [52a] Tañrı yalavacı daħı sözi anuñ ya'nį “ol” didi oldı. bıraķdı anı meryem dapa daħı candur andan ya'nį yaradılmışdur anuñ halından anuñ- içün ķatından didi kim aña 'izzet ola. pes įmān getürüñ Tañrı’ya daħı yalavaçlarına daħı eyitmen “üçdür Tañrı.” yıġlımın ħayra bizün içün ya'nį ķaśd eyleñ ħayra. degül Tañrı illā bir Tañrı. arulıġı anuñ kim ola anuñ oġlanı. anuñdur ne kim göklerdedür daħı ne kim yirdedür. daħı dapdur Tañrı iş sürici.

İy kitāb ehli, bāṭıl üstine olmañuz dīnüñüzde, daḫı eyitmeñüz Tañrı Ta‘ālāḥaḳḳında illā ḥaḳsuz. Taḥḳīḳ ‘Īsā peyġamber oġlıdur [Meryemüñ]. Tañrı‐nuñ Resūlidür, daḫı kelimesidür ki gönderdi anı Meryeme, daḫı rūhu’llāhdur. Pes īmān getürüñüz Tañrı Ta‘ālāya, nebīlerine daḫı. daḫı eyitmeñüz TañrıTa‘ālā ḥaḳḳında ki üçdür. Dönüñüz, ḳaytuñuz bu sözden, size ḫayrludur. Taḥḳīḳ Tañrı Ta‘ālā bir tañrıdur, andan özge yoḳdur. Yüceldi, münezzeh oldıol Tañrı oġlı ḳızı olmaḳda. Anuñ ḫalḳı mülkidür gökler ehli, yirler ehli daḫı.Daḫı Tañrı Ta‘ālā yitişür vekīl olmaġa.

Ey kitab əhli! Öz dininizdə həddi aşmayın! Allah barəsində yalnız haqqı deyin. Həqiqətən, Məryəm oğlu İsa əl-Məsih ancaq Allahın peyğəmbəri, (Cəbrail vasitəsilə) Məryəmə çatdırdığı bir söz və Onun tərəfindən olan bir ruhdur. Allaha və peyğəmbərlərinə iman gətirin. (Allah barəsində) “üçdür” deməyin. (Belə sözlərə) son qoyun ki, (bu) sizin üçün daha yaxşı olar. Həqiqətən, Allah tək bir tanrıdır. Övladı olmaqdan (bu bəşəri xüsusiyyətdən) kənardır. Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Onundur. Allahın (sizə) vəkil olması bəs edər!

O People of the Scripture! Do not exaggerate in your religion nor utter aught concerning Allah save the truth. The Messiah, Jesus son of Mary, was only a messenger of Allah, and His word which He conveyed unto Mary, and a spirit from Him. So believe in Allah and His messengers, and say not "Three". Cease! (it is) better for you! Allah is only One God. Far is it removed from His transcendent majesty that he should have a son. His is all that is in the heavens and all that is in the earth. And Allah is sufficient as Defender.

O People of the Book! Commit no excesses(675) in your religion: Nor say of Allah aught but the truth. Christ Jesus the son of Mary was (no more than) a messenger of Allah, and His Word, which He bestowed on Mary, and a spirit proceeding from Him: so believe in Allah and His messengers. Say not "Trinity" : desist:(676) it will be better for you: for Allah is one Allah. Glory be to Him: (far exalted is He) above having a son. To Him belong all things in the heavens and on earth. And enough is Allah as a Disposer of affairs.

675 Just as a foolish servant may go wrong by excess of zeal for his master, so in religion people's excesses may lead them to blasphemy or a spirit t... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.