21 Ocak 2021 - 7 Cemaziye'l-Ahir 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 158. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Bel rafe’ahu(A)llâhu ileyh(i)(c) vekâna(A)llâhu ‘azîzen hakîmâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Bilakis; Allah Onu Kendine yükseltti. Allah Üstün ve Güçlüdür, Hüküm ve Hikmet sahibidir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Allah onu kendisine yüceltti ve Allah, üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.*

Abdullah Parlıyan Meali

Hayır, Allah onu kendi katına yüceltti. Allah güçlüdür, O'nun gücüne hiçbir güç yetişemez. Yapıp ettiği herşeyi, yerli yerince yapandır.

Ahmet Tekin Meali

Aksine Allah, eceli gelince onun ölümünü gerçekleştirip ruhunu aldı. Ona yapılan iftiralarla ilgili muhakemeyi, huzurunda alenî yapmayı hükme bağladı. Allah kudretli, hikmet sahibi ve hükümrandır.*

Ahmet Varol Meali

Aksine Allah onu kendi katına yükseltti. Allah yücedir, hakimdir.

Ali Bulaç Meali

Hayır; Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Doğrusu Allah, onu yükseltip himayesine almıştır. Allah Azizdir, hükmünde hikmet sâhibidir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Hayır, onu gerçekten öldürmediler. Sadece Allah onu yanına aldı. Şüphesiz Allah, Aziz ve Hakîmdir (istediğine güç getirir ve her şeyi yerli yerinde yapar.)

Bayraktar Bayraklı Meali

Hayır, Allah onu kendi katına yüceltti. Allah gerçekten kudret ve hikmet sahibidir.[88]*

Besim Atalay Meali

Allah onu kendisine götürdü, Allah emre, Allah bilge

Cemal Külünkoğlu Meali

Doğrusu Allah, onu (İsa'yı) kendi katına yüceltti. Allah mutlak galiptir, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

156,157,158. Bu, bir de inkarlarından, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarından ve: "Meryem oğlu İsa Mesih'i, Allah'ın elçisini öldürdük" demelerinden ötürüdür. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar, fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri şeyde doğrusu şüphededirler, bu husustaki bilgileri ancak sanıya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu öldürmediler, bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah Güçlü'dür, Hakim'dir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet Vakfı Meali

Bilâkis Allah onu (İsa'yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir.

Edip Yüksel Meali

Tersine, ALLAH onu kendisine yükseltti; ALLAH Üstündür, Bilgedir

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah, aziz (daima üstün)dir, hikmet sahibidir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

doğrusu Allah onu kendine doğru ref'eyledi, Allah bir azîz, hakîm bulunuyor

Erhan Aktaş Meali

Aksine Allah, onu kendisine yükseltti.¹ Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir. *

Hasan Basri Çantay Meali

Bil'âkis Allah onu yükseltib kendisine kaldırmışdır. Allah, mutlak gaalibdir, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir.

Hayrat Neşriyat Meali

Bil'akis Allah, onu kendi (katı)na yükseltti.(1) Çünki Allah, Azîz (kudreti dâimâ galib gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.*

İlyas Yorulmaz Meali

Allah İsa
ın şanını (kıyamete kadar adının anılmasını sağlayarak) yüceltti. Allah güçlü ve her şeyin hükmünü verendir.

İsmail Hakkı İzmirli

Hayır! Allah onu kendine kaldırdı. Allah azizdir, hakimdir.

Kadri Çelik Meali

Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.

Mahmut Kısa Meali

Hayır; doğrusu Allah, onu düşmanlarının şerrinden koruyup kendi katına yükseltti. Zira ilâhî hikmet, İsa’nın kurtarılıp bu yüce makâma yükseltilmesini ve tebliğini tamamladıktan sonra, eceliyle vefât etmesini gerektiriyordu. Unutmayın ki, Allah sonsuz kudret ve hikmet sahibidir.
İsa Peygamber hakkında yanlış inançlara saplanarak onu inkâr edenlere gelince:

Mehmet Türk Meali

Tersine Allah onu (vefat ettirerek)1 kendi katına yükseltmiştir.2 Şüphesiz Allah çok güçlüdür, hüküm (ve hikmet) sahibidir. *

Muhammed Esed Meali

Hayır, Allah o'nu Kendi katına yüceltti. 172 Allah gerçekten kudret ve hikmet sahibidir.

Mustafa Çavdar Meali

Aksine Allah, onu (Eceli gelince vefat ettirdi) kendi katına yüceltti. Allah, güçlü ve yüce olan ve her hükmünde doğru karar verendir. 3/55, 30/25

Mustafa İslamoğlu Meali

Bilakis, Allah onu kendi katına yüceltti. Zira Allah mutlak üstün ve yüce olandır, her hükmünde tam isabet sahibidir.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Hayır, Allah Teâlâ O'nu kendisine yükseltmiştir. Ve Allah Teâlâ azîzdir, hakîmdir.

Suat Yıldırım Meali

155, 156, 157, 158. İşte sözleşmelerini bozmaları, Allah'ın âyetlerini inkâr etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve “kalplerimiz perdelidir” demeleri -ki kalpleri perdeli yaratılmış olmayıp, Allah inkârcılıkları sebebiyle kalplerini mühürledi de artık onlar pek az inanırlar- yine inkârları ve Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları ve “Biz Allah'ın resulü(! ) Meryem oğlu Mesih Îsâ'yı katlettik! ” demeleri yüzünden, onların başlarına belalar vererek cezalandırdık, kalplerini mühürledik, Oysa onlar Îsâ'yı öldüremediler, asamadılar da; öldürülen başkası idi, lâkin kendilerine ona benzer gösterildi. Îsâ hakkında ihtilâfa düşenler de bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur, zanna tâbi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah onu kendi katına yükseltti. Allah aziz ve hakimdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir). [2, 88; 41, 5; 3, 55; 19, 30; 3, 49] {KM, Levililer 26, 41; Tesniye 30, 6}*

Süleyman Ateş Meali

Hayır, Allah onu kendisine yükseltti. Allah daima üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Hayır! Allah, onu kendine yükseltmiştir. Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.

Şaban Piriş Meali

Aksine Allah, Onu kendi katına yükseltti. Allah, azizdir, hakimdir.

Ümit Şimşek Meali

Fakat Allah onu kendisine yükseltti. Allah'ın kudreti herşeye üstün, hikmeti ise sonsuzdur.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Tam aksine, Allah onu kendisine yükseltti. Allah Azîz'dir, Hakîm'dir.

Eski Anadolu Türkçesi

belki götürdi anı Tañrı gendü dapa. daħı oldı Tañrı beñdeşsüz dürüst işlü.

Bunyadov-Memmedeliyev

Xeyr, Allah onu Öz dərgahına qaldırmışdır. Şübhəsiz, Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir!

M. Pickthall (English)

But Allah took him up unto Himself. Allah was ever Mighty, wise.

Yusuf Ali (English)

Nay, Allah raised him up(664) unto Himself; and Allah is Exalted in Power, Wise;-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.