14 Nisan 2021 - 2 Ramazan 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 147. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Mâ yef’alu(A)llâhu bi’ażâbikum in şekertum veâmentum(c) vekâna(A)llâhu şâkiran ‘alîmâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azap etsin? Allah (her şeyi hakkıyla) Bilendir ve şükrün karşılığını verecek olandır. (Kullarının halis ve salih amellerine teşekkür buyurandır.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Allah ne diye azab etsin size şükrederseniz ve inanırsanız ve Allah şükredenlerin mükafatını verir ve onları bilir zaten.

Abdullah Parlıyan Meali

Eğer şükreder ve inanırsanız, Allah geçmiş günahlarınızdan dolayı sizi neden azaba uğratsın? Bilirsiniz ki Allah şükredenlere karşılığını her zaman veren ve herşeyi çok iyi bilendir.

Ahmet Tekin Meali

Eğer siz nimetlerine şükreder ve Rasulüne indirdiği Kur'ân'a iman ederseniz, size azap etmekle Allah'ın eline ne geçecek? Allah şükredenlerin mükâfatını verir, her şeyi bilir.

Ahmet Varol Meali

Eğer siz şükreder ve iman ederseniz Allah size ne diye azap edecek? Allah şükrün karşılığını verendir ve bilendir.

Ali Bulaç Meali

Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah azabınızla ne yapsın? Allah şükrün karşılığını verendir, bilendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Eğer siz, Allah'ın nimetlerine şükreder ve iman ederseniz, Allah size neye azab etsin? Allah şükredenlerin mükâfatını verici, yaptıklarını bilicidir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Şükredip inanırsanız, Allah size azap vermekle ne yapacaktır? Allah her şeye karşılık veren, her şeyi çok iyi bilendir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Eğer şükredici olur ve iman ederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık verendir; her şeyi bilendir.

Besim Atalay Meali (1962)

Eğer sizler inanmış bulunup da şükrederseniz, Allah size niçin azap yapacak? Allah verir karşılığın, Allah bilgindir

Cemal Külünkoğlu Meali

Eğer iman edip şükrederseniz, Allah (geçmiş günahlarınızdan dolayı) ne diye sizi azaba uğratsın ki? Allah, şükredenlere karşılığını hakkıyla veren ve (her şeyi) hakkıyla bilendir.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Şükreder ve inanırsanız, Allah size niçin azabetsin? Allah şükrün karşılığını verir ve bilir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azab etsin ki? Allah, şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir.

Diyanet Vakfı Meali

Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size neden azap etsin! Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.  *

Edip Yüksel Meali

Sizler inanır ve şükrederseniz ALLAH sizi neden cezalandırsın ki? ALLAH Şükredendir, Bilendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size azabı ne yapar? Allah, şükredenlerin mükafatını veren ve her şeyi bilendir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Siz şükreder, iyman ederseniz Allah size azabı nidecek? Halbuki Allah şükrü bilir, bir alîm bulunuyor

Erhan Aktaş Meali

Eğer şükreder¹ ve iman ederseniz, Allah size neden azap etsin? Allah Şakir'dir.² Her Şeyi Bilen'dir. *

Hasan Basri Çantay Meali

Eğer şükreder, îman ederseniz Allah sizi neye azaba uğratsın? Allah şükredenlerin mükâfatını verici, (onların ne yapdıklarını) hakkıyle bilicidir.

Hayrat Neşriyat Meali

Eğer (verilen ni'metlere) şükredip îmân ederseniz, Allah size azâbı neylesin? Çünki Allah, Şâkir (iyiliklerin mükâfâtını fazlasıyla veren)dir, Alîm (herşeyi bilen)dir.

İlyas Yorulmaz Meali

Eğer iman eder ve Allaha şükrederseniz, Allah size niçin azap etsin ki. Allah şükrün karşılığını veren ve her şeyi bilendir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Şükredip iman ederseniz. Allah size azap etmez [⁹]. Allah şakirdir [¹⁰], hakkiyle âlimdir.*

Kadri Çelik Meali

Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah ne diye sizi cezalandırsın ki? Allah şükrün karşılığını verendir, bilendir.

Mahmut Kısa Meali

Öyle ya,siz Rabb’inizin nîmetlerine şükredip O’nun ayetlerine inandıktan sonra, Allah sizi ne diye cezalandırsın ki? Elbette cezalandırmaz! Çünkü Allah, bütün iyilik ve teşekkürlerin karşılığınıcömertçe verendir, her şeyi bilendir.
O hâlde, kötü davranışlardan ve çirkin sözlerden uzak durun!

Mehmet Türk Meali

Eğer şükreder ve îman ederseniz, Allah sizi niye azaba çarptırsın ki?1 Allah, şükredenlerin mükâfatını veren ve her şeyi bilendir.*

Muhammed Esed Meali

Eğer şükreder ve imana ererseniz neden Allah [geçmiş günahlarınızdan dolayı] sizi azaba uğratsın? Bilirsiniz ki Allah şükredenlere karşılığını her zaman veren ve her şeyi bilendir. 160

Mustafa Çavdar Meali

Eğer siz, şükreder, inanır ve güvenirseniz; Allah sizi niye cezalandırsın ki? Allah, şükrün karşılığını veren ve şükredenleri bilendir. 6/46-47, 14/7, 46/35, 34/17, 64/17

Mustafa İslamoğlu Meali

Eğer siz Allah’a şükreder ve iman ederseniz, Allah size azap edip de ne yapsın?[852] Zira Allah şükredenlerin karşılığını her zaman veren ve her şeyi bilendir.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Eğer şükreder ve imân etmiş olursanız, Allah Teâlâ sizin azabınızla ne yapacaktır? Halbuki, Allah Teâlâ şâkirdir, alîmdir.

Suat Yıldırım Meali

Siz şükredip iman ettikten sonra Allah ne diye sizi cezalandırsın ki? Allah şükredenlerin mükâfatlarını bol bol verir ve her şeyi hakkıyla bilir. *

Süleyman Ateş Meali

Siz şükreder. inanırsanız Allah size azabetmeyi ne yapacak? Allah şükrün karşılığını veren, (herşeyi) bilendir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Eğer görevlerinizi yerine getirir ve inanıp güvenirseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah, kıymet bilendir, her şeyi bilir.

Şaban Piriş Meali

Eğer siz, şükreder ve iman ederseniz; Allah size niye ceza versin? Allah, şükredilmeye layık olan ve (her şeyi) bilendir.

Ümit Şimşek Meali

Siz iman edip şükrederseniz Allah size niçin azap etsin? Allah şükredenleri ödüllendiren ve herşeyi bilendir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İnanır şükrederseniz, Allah size azabı ne yapacak? Allah da teşekkür eder, O her şeyi gereğince bilir.

Eski Anadolu Türkçesi

ne eyleye Tañrı 'aźābuñuzdan eger şükr eyleyesiz daħı įmān getüresiz. daħı oldı Tañrı şüķr eyleyici bilici.

Bunyadov-Memmedeliyev

Əgər siz şükür etsəniz və iman gətirsəniz, Allah sizə nə üçün əzab versin ki, Allah şükrə qiymət verəndir, (hər şeyi) biləndir!

M. Pickthall (English)

What concern hath Allah for your punishment if ye are thankful (for His mercies) and believe (in Him)? Allah was ever Responsive, Aware.

Yusuf Ali (English)

What can Allah gain by your punishment, if ye are grateful and ye believe? Nay, it is Allah that recogniseth(653) (all good), and knoweth all things.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.