8 Aralık 2023 - 25 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 118. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Le’anehu(A)llâhu vekâle leetteḣiżenne min ‘ibâdike nasîben mefrûdâ(n)

Allah'sa ona lanet etmişti, o da demişti ki: Andolsun ki kullarından bir kısmını, ayartacağım da.

 Allah onu (şeytanı ve şeytanlaşmış insanları) lanetleyip (rahmetinden uzaklaştırmıştır). O da (şeytan ise:) “Andolsun, Senin kullarından belli bir kısmını (kendime uşak) tutacağım (onlardan belirli bir pay alacağım, haksızlığa ve ahlâksızlığa hizmetçi yapacağım.) diyerek (küstahlaşmıştı).

Ki o şeytanı Allah, şöyle dediği için rahmetinden uzaklaştırmıştır: “Senin kullarından belirli bir pay edineceğim.

Allah şeytana lânet etti de, O:
“Yemin ederim ki, kullarından belli bir kesimi kendime bende haline getireceğim."

Allah onu lanetledi ve o da: "Ben senin kullarından belli bir pay edineceğim" dedi.

Allah, onu lanetlemiştir. O da (şöyle) dedi: 'Andolsun, senin kullarından 'miktarları tesbit edilmiş bir grubu' (kendime uşak) edineceğim.

Allah o iblis'i (şeytanı) rahmetinden kovdu. O da dedi ki: “- Muhakkak kullarından bir muayyen pay edineceğim, onları sapıklığa çağıracağım.

Allah o şeytanı rahmetinden mahrum etti. O: “Ben senin kullarından belli bir kesimi alacağım (bozacağım.)

Allah şeytanı lânetlemiş, o da “Yemin ederim ki, kullarından bir pay edineceğim” demişti.

Allah ona lânet etsin, o demiştir ki : «Ben senin kullarından, belli olan nicesin, tutacağım

O şeytan ki Allah onu lanetledi (rahmetinden kovdu). O da şöyle dedi: “Yemin ederim ki Senin kullarından belirli bir bölümünü kendi tarafıma çekeceğim.”

118, 119. Allâh iblîse la’net itdi. İblîs didi ki: "Senin ’ibâdından bir kısmını elde ideceğim, ânları dalâlete sevk ideceğim ânlara bazı hevesler telkîn ideceğim ba’zı hayvânların kulaklarını kesmelerini ve Allâh’ın halk itdiği tabi’î şeyleri bozmalarını tenbîh ideceğim kim Allâh’ın yerine şeytânı ma’bûd ittihâz ider ise pek zâhir bir tarzda felâkete uğrar.

117,118,119. Onlar Allah'ı bırakıp tanrıçalara taparlar ve: "Elbette senin kullarından belli bir takımı alıp onları saptıracağım, onlara kuruntu kurduracağım, develerin kulaklarını yarmalarını emredeceğim, Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim" diyen, Allah'ın lanet ettiği azgın şeytana taparlar. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinen şüphesiz açıktan açığa kayba uğramıştır.

Allah, o şeytana lânet etti ve o da, “Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım” dedi.

118-119. Allah şeytanı lânetlemiştir, o da “Kullarından belli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara kaptıracağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler” demiştir. Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinen kimse elbette apaçık bir ziyana düşmüş olur.

Allah onu (şeytanı) lânetlemiş; o da: «Yemin ederim ki, kullarından belli bir pay edineceğim» demiştir.

ALLAH kendisine lanet etmiş ve o da, "Elbette senin kullarından belli bir pay alacağım," demişti,

Halkın büyük kısmı aslında inançsızdır (12:103). İnananların da büyük kısmı çeşitli yollarla Tanrı'ya ortak koşar (12:106).

118,119. Allah o şeytana lanet etti. Ve o da: "Elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım, ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, onlara emredeceğim de Allah'ın yaratışını değiştirecekler" dedi. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o, apaçık bir ziyana uğramış olur.

Ki Allah onu la'netledi, o da şöyle dedi: Celâlin hakkı için kullarından bir mukadder pay alacağım

118-119. Allah, ona (şeytana) lânet etti. Ve o (şeytan) da, “Yemin olsun ki senin kullarından belli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım ve mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve *onlara emredeceğim de (putlara adanan) hayvanların (belli olması için, işaretlemek üzere) kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler,” dedi. (Allah şöyle buyurdu:) “Kim Allah’ı (n emir ve yasaklarına uymayı) bırakıp da (telkinlerine uymak sûretiyle) şeytanı dost edinirse, şüphesiz o apaçık bir hüsrana düşmüştür.”

* “…onlara emredeceğim”; Şeytan’ın emretmesi, yaptırım gücünün olduğu manasında değildir. Onlara bâtıl vaatlerde bulunacağım, onları hakkı inkâra teşv... Devamı..

Allah onu lanetledi ve o da: “Ant olsun ki senin kullarından farz olarak¹ alacağım².” dedi.

1. Kendi istediğimi mutlaka alacağım. 2. İstediğim yöne yönlendireceğim.

118,119. Allah onu rahmetinden koğdu. O da (şöyle) dedi: «Celâlin hakkı için, kullarından muayyen bir nasıyb edineceğim, onları behemehal sapdıracağım, onları mutlakaa olmayacak kuruntulara boğacağım, onlara kat'iyyen emredeceğim de davarların kulaklarını yaracaklar, onlara muhakkak emredeceğim de Allahın yaratdığını değiştirecekler». Kim Allahı bırakarak şeytanı bir yâr edinirse şübhesiz açıkdan açığa büyük bir ziyana düşmüşdür o.

Allah ona (o şeytana) lâ'net etti. Bunun üzerine (o) şöyle dedi: “And olsun ki senin kullarından mutlaka belli bir pay edineceğim.”

Allah şeytana lanet etmişti. Oda “Farz olunmuş kulluk görevlerine engel olmak için, kullarından bir kısmını elde edeceğim.”

Allah onu lanetledi. Şeytan da dedi: "Ne de olsa ben senin kullarının arasında payıma düşeni alacağım."

118, 119. Allah ona lânet etsin, O, der ki * elbette senin kurallarından muayyen bir pay edineceğim [⁵] * elbette onları sapık kılacağım * elbette onları kuruntuya boğacağım [⁶] * elbette onlara emredeceğim ki davarların kulaklarını yarsınlar [⁷] * elbette onlara emredeceğim ki Allah/ın yarattığı şekli bozsunlar [⁸]. Herkim Allah/ı bırakarak şeytanı yâr edinirse apaçık bir ziyana girmiş olur.

[5] Putlara adak kesmek gibi.[6] Hayat uzundur, kıyamet yoktur gibi.[7] Onlar putlara adak kılınacak dört ayaklı hayvanat-ı ehliyenin kulaklarını kese... Devamı..

Allah ona/şeytana lanet etti ve o da: “Elbette Sen’in kullarından belirlenmiş bir nasip alırım” dedi.

Allah onu (şeytanı) lanetlemiş, o da “Elbette senin kullarından belli bir pay edineceğim” demiştir.

HâlbukiAllah, şu sözlerinden dolayı şeytanı rahmetinden kovup lânetlemiştir:
“Senin kullarından bir kısmını kendime kul edip onlardan öcümü alacağım!”

Allah onu lanetledi; o da şöyle dedi:
-“Elbette, senin kullarından belirli bir pay edinirim”.

hem de Allah'ın lanetleyip kovduğu. Ama kovulurken demediğini bırakmayan: " senin kullarını haraca bağlayıp sömüreceğim:

Allah şeytana lânet etti. Şeytan da "Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım!"

117,118. (Müşrikler) O’nun (Allah’ın) peşi sıra birtakım dişilerden (dişi isimli putlardan) başkasına yalvarmıyorlar. Onlar, Allah’ın kendisine lanet ettiği inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar ki o şöyle demişti: “Şüphesiz ki kullarından belirli bir pay edineceğim.

118,119. Onlar kendilerine: “Elbette Senin kullarından belirli bir kısmını alıp saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım, onlara hayvanların kulaklarını yarmalarını¹ ve Allah’ın yarattığını değiştirmelerini² emredeceğim.” diyen ve Allah’ın lânet ettiği (azgın şeytana taparlar.) Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinenler, şüphesiz apaçık bir şekilde perişan olacaklar.

1 Araplar, bir dişi deve beş defa doğurur ve beşincisi erkek olursa, kulağını yararlar ve ondan faydalanmayı haram sayarlardı. Bir de putlara ibadet i... Devamı..

ki onu Allah şöyle dediği için lânetlemiştir: “Senin kullarından kendi istediğimi mutlaka alacağım,

O şeytan ki, Allah onu lanetledi. O da şöyle dedi: “Elbette kullarından bir kısmını yandaşım yapacağım.” 7/16-17, 15/39, 38/82

ki Allah onu lânetlemiş, o da şöyle demişti: “Senin kullarından payıma düşeni mutlaka alacağım!

Allah (da) onu lanetledi; o da: "Celalin hakkı için, kullarımdan belli pay alacağım (türlü vaadlerde bulunup, peşimden sürükleyeceğim)

Allah, o şeytana lânet etti ve o da, Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım" dedi.

Allah Teâlâ ona lânet etmiştir. O da demiştir ki: «Elbette ben senin kullarından bir muayyen pay edineceğim.»

118, 119. O şeytana ki: “Ya Rabbî, Senin kullarından mutlaka bir pay edineceğim. Mutlaka onları saptıracağım, onları birtakım temennilerle oyalayacağım. Onlara davarlarının kulaklarını yarmalarını emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. ” dedi. Her kim Allah'ın yerine şeytanı dost edinirse, şüphesiz besbelli bir ziyana girmiştir. [5, 103; 7, 30; 16, 63]

(O şeytan) Ki Allah ona la'net etti ve o da, "Elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım" dedi.

Allâh o şeytâna la'net itdi ve onı rahmetinden tard iyledi. İblîs de "Yâ Rabbî! Kullarından bir kısmını kendime nasîb alacağım (onları taht-ı idâreme alacağım)"

Allah, şeytanı dışlamıştır (lanetlemiştir). O demişti ki "Ne olursa olsun, senin kullarından belli bir takımını ele geçireceğim.

O şeytan ki Allah onu lanetledi. O da şöyle dedi:-Elbette kullarından belirli bir nasip edineceğim.

Şeytana ise Allah lânet etti. O da dedi ki: “Ben de Senin kullarından kendime belli bir pay çıkaracağım.

Allah o şeytana lanet etmiştir. Demişti ki o: "Senin kullarından belirli bir pay elbette alacağım."

şürdi anı Tañrı daħı eyitti ya'nį iblįs “ŧutam ķullarıñdan ulu endāze olınmış.”

Tañrı Ta‘ālā la‘net eyledi aña. Ol şeyṭān eyitdi: Azdurur‐men senüñ ḳulla‐ruñdan bir bölük ki ezelden yazılupdur.

Allah ona (Şeytana) lə’nət etdi (rəhmətindən kənar edib dərgahından qovdu). O isə dedi: “Əlbəttə, mən Sənin bəndələrindən müəyyən bir qismini ələ alacağam”.

Whom Allah cursed, and he said: Surely I will take of Thy bondmen an appointed portion,

Allah did curse him, but he said: "I will take of Thy servants a portion(628) Marked off;

628 Satan obtained Allah's permission to tempt man, and this was implied in such free will as was granted to man by Allah. Satan's boast is that the p... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.