16 Ocak 2021 - 2 Cemaziye'l-Ahir 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 117. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İn yed’ûne min dûnihi illâ inâśen ve-in yed’ûne illâ şeytânen merîdâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Müşrikler) Onlar, O'nu (Allah’ı) bırakıp da (birtakım) dişilere (ve kadın ismi taktıkları heykellere ve şehvetlerine) tapınmaktadırlar. Onlar aslında o her türlü hayırla ilişkisi kesilmiş inatçı şeytana kulluk yapmakta (ona yalvarıp durmaktadırlar).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Onlar, Allah'ı bırakırlar da dişi saydıkları putlara taparlar, böylece de ancak inatçı Şeytan'a tapmış olurlar.

Abdullah Parlıyan Meali

Onlar Allah'ı bırakıp, yalnızca dişilere ve dişi saydıkları putlara ibadet edip, yalvarıp yakarıyorlar. Böylece de inatçı şeytandan başkasına tapmış olmazlar.

Ahmet Tekin Meali

Onlar, Allah'ı bırakıp, kulları durumundaki mabud tasavvur ettikleri hayali kadına, cansız dişi putlara, kadınlar gibi yalvarırlar. Kesinlikle, mütemadiyen bozgunculuk ve kötülük yapan şeytandan dilekte bulunmuş olurlar.*

Ahmet Varol Meali

Onlar, O'nu bırakıp da sadece birtakım dişi varlıklara tapınmaktadırlar. Onlar sadece azgın şeytana tapınmaktadırlar.

Ali Bulaç Meali

Onlar, O'nu bırakıp da (bir takım) dişilere taparlar. Onlar o her türlü hayırla ilişkisi kesilmiş şeytandan başkasına tapmazlar.

Ali Fikri Yavuz Meali

Mekke müşrikleri Allah'ı bırakıp da yalnız dişi putlara (lât, Uzza ve Menat'a) tapıyorlar. Onların bu putlara tapmaları da ancak inatçı bir şeytana ibadet etmektir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Onlar Allah’ın dışında ancak dişilere taparlar ve onlara yalvarırlar. Ve onlar ancak azgın şeytana dua ederler.

Bayraktar Bayraklı Meali

Müşrikler, Allah'ı bırakıp yalnızca birtakım dişi zannettikleri sahte tanrılardan istiyorlar ve isyankâr şeytandan dilekte bulunuyorlar.

Besim Atalay Meali

Allahtan başka, ancak, dişi puta tapınırlar, dik başlı şeytana taparlar onlar

Cemal Külünkoğlu Meali

Onlar, (müşrikler) Allah'ı bırakıp yalnızca dişilere (kadın ismi taktıkları tanrıçalara, heykellere) tapıyorlar. Hâlbuki onlar (böyle yaparak) sadece isyankâr ve inatçı şeytana tapmış oluyorlar.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

117,118,119. Onlar Allah'ı bırakıp tanrıçalara taparlar ve: "Elbette senin kullarından belli bir takımı alıp onları saptıracağım, onlara kuruntu kurduracağım, develerin kulaklarını yarmalarını emredeceğim, Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim" diyen, Allah'ın lanet ettiği azgın şeytana taparlar. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinen şüphesiz açıktan açığa kayba uğramıştır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Onlar, Allah’ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar.[131] Hâlbuki (aslında) azgın bir şeytana tapmaktadırlar.*

Diyanet Vakfı Meali

Onlar (müşrikler) O'nu bırakıp yalnızca bir takım dişilerden (dişi isimli tanrılardan) istiyorlar, ancak inatçı şeytandan dilekte bulunuyorlar.  *

Edip Yüksel Meali

O'ndan ayrı olarak tanrıçalara taparlar. Aslında inatçı şeytandan başkasına tapmıyorlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onlar, Allah'ı bırakırlar da, yalnız dişilere taparlar. Böylece ancak inatçı şeytana tapmış olurlar.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Onu bırakıb da sade dişilere tapıyorlar, ve sade yalâbık bir Şeytana tapıyorlar

Erhan Aktaş Meali

Onlar, O'nu bırakıp, birtakım dişilere¹ yalvarıyorlar, oysa onların yalvardıkları azgın şeytandan başkası değildir.*

Hasan Basri Çantay Meali

Onlar Onu (Allahı) bırakırlar da yalınız dişilere taparlar. (Böylece) o çok inâdcı bir şeytandan başkasına tapmış olmazlar.

Hayrat Neşriyat Meali

(O müşrikler) O'nu (Allah'ı) bırakıp sâdece (Lât ve Uzzâ gibi) birtakım dişi(isimli put)lara tapıyorlar ve ancak inadcı (isyankâr) bir şeytana tapıyorlar.

İlyas Yorulmaz Meali

Allaha ortak koşanlar, (dişi ve Allahın kızları olarak kabul ettikleri meleklerin sembolü olan putları) dişileri yardıma çağırıyorlar. Böyle yapmakla, yalnızca aldatıcı (yanlışlarını süslü gösteren) bir şeytanı yardıma çağırmış oluyorlar.

İsmail Hakkı İzmirli

O müşrikler Allah/ı bırakarak yalnız dişilere [³] taparlar. Böylece onlar ancak çok inatçı bir şeytana [⁴] tapmış olurlar.*

Kadri Çelik Meali

Onlar Allah'ı bırakıp sadece bir takım zayıf varlıklara yalvarır ve hiç bir faydası olmayan şeytana yakarırlar.

Mahmut Kısa Meali

Onlar, Allah’ın varlığını ve kudretini kabul etmekle birlikte, O’nu bırakıp, isteklerine boyun eğdirebilecekleri birtakım dişi tanrıçalara ve sembollere tapıyorlar ve aslında, serseri, inat bir şeytandan başkasına tapmış olmuyorlar.

Mehmet Türk Meali

O (müşrikler) Allah’ı bırakıp da dişi putlara1 tapıyorlar.2 Hâlbuki onlar, (böyle yaparak) azgın şeytandan başka bir şeye tapmıyorlar.*

Muhammed Esed Meali

Onlar, Allah'ı bırakıp yalnızca cansız sembollere 140 sığınıyorlar; böylece isyankar bir Şeytan'a sığınmış oluyorlar,

Mustafa Çavdar Meali

Onlar, Allah ile aralarına bir takım dişi varlıkları koyup onlara yalvarıyorlar. Oysa onlar, azgın şeytandan başkasına dua etmiyorlar. 6/63-64, 7/55, 10/106, 28/87

Mustafa İslamoğlu Meali

Onlar, Allah’ın astı (diye inandıkları) tanrıçalara[831] yalvarıp yakarıyorlar; bu şekilde onlar, inatçı şeytana yalvarıp yakarmış oluyorlar;*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O müşrikler Cenâb-ı Hakk'a değil, ancak dişilere taparlar ve ancak ziyâde isyankar bir şeytana tapıverirler.

Suat Yıldırım Meali

Allah'tan başka onlar sadece bir kısım kadınlara tapıyorlar ve onlar, aslında Allah'ın lânet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar. [53, 19; 43, 19; 37, 158-159; 34, 41]*

Süleyman Ateş Meali

O(Allah'a ortak koşa)nlar, O'nu bırakıp birtakım dişilerden başkasına çağırmıyorlar ve onlar, (hayırsız) asi şeytandan başkasına yalvarmıyorlar.

Süleymaniye Vakfı Meali

Onların Allah’tan önce yardıma çağırdıkları sadece dişilerdir[*]. Aslında yardıma çağırdıkları sadece hayırsız şeytandır.*

Şaban Piriş Meali

Allah'ı bırakıp yalnızca putlara dua ediyorlar. Oysa azgın şeytandan başkasına dua etmiyorlar.

Ümit Şimşek Meali

Onlar Allah'ı bırakıp da dişilere dua ederler. Aslında onlar inatçı şeytandan başkasına yalvarmış olmuyorlar.(35)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah'ın berisindekilere davet/dua edenler sadece dişilere/dişileşmiş halde davet/dua ederler. Ve onlar inatçı bir şeytandan başkasına çağırıp yakarmıyorlar.

Eski Anadolu Türkçesi

ŧapmazlar andan ayruġa illā dişilere daħı ŧapmazlar illā şeyŧāna boyun virmeyici.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Məkkə müşrikləri) Allahı qoyub yalnız qadın bütlərə (Lata, Mənata, Uzzəyə, Nailəyə) tapınır və yalnız asi (inadkar) Şeytana ibadət edirlər.

M. Pickthall (English)

They invoke in His stead only females; they pray to none else than Satan, a rebel

Yusuf Ali (English)

(The Pagans), leaving Him, call but upon female deities:(627) They call but upon satan the persistent rebel!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.