5 Aralık 2023 - 22 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 114. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Lâ ḣayra fî keśîrin min necvâhum illâ men emera bisadekatin ev ma’rûfin ev islâhin beyne-nnâs(i)(c) vemen yef’al żâlike-btiġâe merdâti(A)llâhi fesevfe nu/tîhi ecran ‘azîmâ(n)

Onların toplanıp gizlice konuşmalarının çoğunda hayır yoktur; ancak kim sadakayı, iyiliği ve insanların arasını bulmayı emrederse onun sözünde hayır var. Allah'ın razılığını kazanmak için bunları yapana pek büyük bir mükafat vereceğiz.

Onların gizli konuşmalarının ve fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak (içerisinde) sadaka (sayılacak bir hayır işine) girişmeyi, yahut (topluma) iyilik etmeyi veya insanların arasını düzeltmeyi emir-tavsiye eden (barışı tesis etmeyi gözetengizli konuşmave buluşmalar) hariçtir. Kim Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla bunu yaparsa, yakında Biz ona büyük bir (makam ve) mükâfat vereceğiz. (Çünkü hayır amaçlayan hayra ve başarıya ulaşacaktır.)  

Yardımlaşmayı, iyi ve yararlı davranışları ve insanların arasını düzeltmeyi öngören, bunları gerçekleştirmeye çalışan kimselerin yaptığı toplantılar dışında, gizli toplanmaların pek çoğunda hayır yoktur. Ve bütün bu güzel eylemleri Allah'ın rızasını kazanmak için yapan kimseye zamanı geldiğinde, büyük bir mükafat vereceğiz.

İnsanların, kamu görevlilerinin şeffaflığı terk ederek, kapalı kapılar ardında gizli konuşmalarının, fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak, sadakayı-devlet gelirini veya meşrû bir işi tedvir eden; malî veya meşrû bir meseleyi çözen, çözecek soruşturmayı yapan görevlilerin veya insanlar arasındaki ihtilâfları halleden, barıştırma görevi yapan kimselerin gizli konuşmalarında hayır vardır. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, ona büyük mükâ-fatlar vereceğiz.

Sadaka, iyilik veya insanların arasının uzlaştırılmasını önerenin yaptığı dışında onların gizli konuşmalarının çoğunda bir hayır yoktur. Kim bunu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yaparsa ona büyük bir karşılık vereceğiz.

Onların 'gizlice söyleşmelerinin' çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka vermeyi veya iyilikte bulunmayı ya da insanların arasını düzeltmeyi emredenlerinki başka. Kim Allah'ın rızasını isteyerek böyle yaparsa, artık ona büyük bir ecir vereceğiz.

Onların (hâinlerin) fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya bir iyilik etmeyi, yahud insanların arasını düzeltmeyi emreden başka ( o müstesnâdır). Her kim de bu işleri, Allah'ın rızâsını arayarak yaparsa, biz ona ahirette büyük bir mükâfat vereceğiz.

Yardım ve sadakaya yardımcı olmayan ya da iyilik ve insanları barıştırmak için olmayan gizli konuşmaların çoğunda hayır yoktur. Kim, Allah’ın rızasını isteyerek (gizli veya açık olarak) bu işleri yaparsa, (ahirette) ona büyük bir ücret vereceğiz.

Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka, bir iyilik ya da insanların arasını düzeltmeyi isteyenin fısıldaşması müstesnadır. Kim Allah'ın rızâsını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona yakında büyük bir ödül vereceğiz.

Onların gizli konuşmasında, bir hayır yoktur, yalnız sadaka ile, iyi işlerle insanların arasını bulmakla, uğraşan kimsede hayır bulunur, Allahın hoşnutluğun isteyerek, bunu yapan kimseye büyük sevap vereceğiz

Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Sadaka vermeyi (infakta bulunmayı) veya iyilik yapmayı ya da insanların arasını bulmayı (barışı sağlamayı) teşvik edenler müstesna. Kim bunları sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yaparsa, Biz ona büyük bir mükâfat vereceğiz.

Ânların gizli meşveretlerinin ekserisinde hayır yokdur lâkin gizli sadaka virenler ve a’mâl-i haseneye ıslâh-ı beyn husûslarına çalışarak Allâh’a hoş görünmek isteyenler tarafımızdan şübhesiz ’azîm mükâfâta nâil olacaklardır.

Ancak sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı ve insanların arasını düzeltmeyi gözeten kimseler müstesna, onların gizli toplantılarının çoğunda hayır yoktur. Bunları, Allah'ın rızasını kazanmak için yapana büyük ecir vereceğiz.

Bir sadaka vermeyi, yahut iyilik yapmayı, yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah’ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükâfat vereceğiz.

Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah’ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz.

Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka yahut bir iyilik yahut da insanların arasını düzeltmeyi isteyen (in fısıldaşması) müstesna. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona yakında büyük bir mükâfat vereceğiz.

Onların gizli görüşmelerinin çoğunda hayır yoktur; sadakayı, iyiliği veya halkın arasını düzeltmeyi savunmaları başka. Kim ALLAH'ın rızasını arayarak bunları yaparsa ona büyük bir ödül vereceğiz.

Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı veyahut da insanlar arasını düzeltmeyi emreden(ler)inki hariç, onların aralarındaki gizli gizli konuşmalarının çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, yakında ona büyük bir mükafat vereceğiz.

Onların fızıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur, ancak sadaka vermeyi veya bir ma'ruf işlemeyi veya insanların arasını düzeltmeyi emreden başka, ve her kim bunu Allahın rızasını arayarak yaparsa yarın biz ona büyük bir ecir vereceğiz

Onların (insanların) fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka yahut bir iyilik yahut da insanların arasını düzeltmeyi isteyen (in fısıldaşması) müstesna. Kim Allah’ın rızasını elde etmek için (gizli veya açık olarak) bu işleri yaparsa, biz ona yakında büyük bir mükâfat vereceğiz.

Hak gözetmeyi, güzel söz söylemeyi, insanların arasını düzeltmeyi isteyenlerin görüşmeleri hariç, onların gizli görüşmelerinde bir hayır yoktur. Kim bunları yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, ileride ona büyük bir ödül vereceğiz.

Onların fısıldaşmalarının bir çoğunda hayır yokdur. Meğer ki bir sadaka vermeyi, ya bir iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emredenler (inki) ola. Kim Allahın rızasını arayarak böyle yaparsa biz ona çok büyük bir mükâfat vereceğiz.

Onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur; ancak bir sadaka vermeyi veya bir iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emreden(lerin fısıldaşmaları)müstesnâdır. Artık kim Allah'ın rızâsını arayarak böyle yaparsa, bunun üzerine ileride ona büyük bir mükâfât vereceğiz.

İnsanlara maddi yardım yapmak, uygun olan ihtiyaçlarını karşılamak ve insanların arasını düzeltmek için yapılan gizli görüşmelerin dışında, yapılan gizli toplantıların pek çoğunda hayır yoktur. Kim Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla, insanlara yararlı özel toplantılar yaparsa, Allah onlara büyük bir karşılık verecektir.

Onların gizli görüşmelerinin çoğundan iyilik gelmez. Meğer ki bu görüşmeler sadaka vermeyi, iyilik etmeyi, insanların arasını düzeltmeyi sağlık verici ola. Herkim bunların Allah’ın dileğini elde etmek için isteyerek yaparsa Biz yarın ona pek büyük bir karşılık vereceğiz.

Onların gizli konuşmalarının [¹] çoğunda hayır yoktur. Sadaka verilmesini, ya iyi bir iş yapmayı veya nâs arasını bulmayı emredenler başka. Herkim bunu mahza Allah/ı hoşnut etmek uğrunda işlerse biz ona büyük bir mükâfat vereceğiz.

[1] Veya birkaç kişi arasındaki sözlerin çoğunda.

Onların gizli toplantılarının [necvâ] çoğunda hayır yoktur. Ancak, yardımlaşmayı, iyilik yapmayı [ma’rûf] ve insanlar arasını düzeltmeyi telkin/tavsiye eden kimselerinki hariç. Kim Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla bunu yaparsa ona çok büyük bir ecir/mükâfat veririz.

Ancak bir sadaka vermeyi veya iyilikte bulunmayı ya da insanların arasını düzeltmeyi emredenler dışında, onların gizli toplantılarının çoğunda hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, yakında ona büyük bir mükâfat vereceğiz.

İkiyüzlülere gelince: Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Fakat yoksullara verilecek bir sadakayı veya yapılması gereken başkabir iyiliği ya da insanlar arasında barış ve uzlaşmayı tavsiye eden kimselerin gizli toplantıları başka; kim Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla bu tür iyilikler yaparsa, yakında ona büyük bir ödül bahşedeceğiz!

Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak, sadakayı, örfe uygun olanı ve İnsanlar’ın arasını düzeltmeyi iş edinen kimse başka!
Kim Allah’ın rızasını arayarak bunları yaparsa, ona çok büyük bir ödül vereceğiz.

Sadakayı, yasalara saygıyı ve insanlar arası uzlaşıyı önermek dışında yapılan gizli söyleşilerin çoğu faydasızdır. Ama bu etkinlikleri, sırf Allah rızası için yapanlara, çok muhteşem karşılıklar vereceğiz.

Sadaka vermeyi, iyilik yapmayı, insanların arasını düzeltmeyi emredenler hariç; onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah rızası için yaparsa O’na büyük bir mükâfat vereceğiz.

Onların gizli toplantılarının [*] birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir [sadaka] veya bir iyilik veya insanların arasını düzeltmeyi emredenin (öğütleyenin gizli toplantısı) hariç! Kim Allah’ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona ileride büyük bir ödül vereceğiz.

Ayette geçen [necvâ] kavramı hakkında bilgi için bkz. Mücâdele 58:7, dipnot 1.

Bir sadaka vermeyi yahut bir iyilik yapmayı veyahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenlerin dışında, onların kendi aralarındaki gizli konuşmalarının pek çoğunda, bir hayır yoktur.¹ Kim, bunları sadece Allah’ın rızasını kazanmak için yaparsa, yakında Biz, ona büyük bir mükâfat vereceğiz.

1 Demek ki, Allah rızası için olmak şartıyla bu üç maksattan biri için bir araya gelip gizlice konuşmak müşavere ve müzakere etmek caiz ve hatta mendu... Devamı..

YARDIMLAŞMAYI, iyi ve yararlı davranışları ve insanların arasını düzeltmeyi öngören, bunları gerçekleştirmeye çalışan kimselerin yaptığı toplantılar dışında gizli toplanmaların çoğunda hayır yoktur; ¹³⁸ ve bütün bu güzel eylemleri Allah’ın rızasını kazanmak için yapana zamanı geldiğinde büyük bir mükafat vereceğiz.

138 Lafzen, “onların gizli toplantılarının (necvâ) çoğunda bir hayır yoktur; ... olan dışında”. Böylece, olumlu ve faydalı sonuçları amaçlayan gizli g... Devamı..

Onların, gizli toplantı ve konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Yalnız, muhtaçlara yardım etmeyi veya güzel bir iş yapmayı ya da insanlar arasını düzeltmeyi amaçlayanların ki hariçtir. Kim bu güzel işleri Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yaparsa, ona büyük bir mükâfat vereceğiz. 41/22-23, 58/7

ONLARIN gizli toplantılarının çoğunda hayır yoktur; ancak yardımlaşmayı, iyilik yapmayı ve insanların arasını düzeltmeyi amaçlayan kimselerin yaptığı toplantılar müstesna; bütün bu güzellikleri Allah rızasını kazanmak için yapan kimseye, zamanı geldiğinde muhteşem bir ödül vereceğiz.

(Gece toplanıp yapılan) Gizli konuşmaların bir çoğunda, -o hâinlerin yapmış olduğu fısıldaşmalarında olduğu gibi- hiçbir hayır yoktur. Ancak bir sadaka vermek, bir iyilik yapmak veya insanların arasını bulmak için yapılan gizli konuşmalar, onların dışındadır. (Onlarda hayır vardır) Kim bunları Allah rızası için yaparsa, biz ona ahirette büyük bir mükafat veririz.

Onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hayır yoktur. Yalnız bir sadaka, yahut iyilik, ya da insanların arasını düzeltmeyi emreden(in konuşması) hariç. Kim Allâh’ın rızâsını kazanmak amacıyle bunu yaparsa, biz ona büyük bir mükâfât vereceğiz.

Onların gizlice konuşmalarının birçoğunda bir hayır yoktur. Bir sadaka verilmesiyle veya iyi bir iş yapılmasıyla veya nâsın arasını ıslah etmek ile emreden kimsenin böyle konuşması müstesna. Ve her kim Allah Teâlâ'nın rızasını taleb ederek bunu yaparsa Biz ona elbette çok büyük bir mükâfaat vereceğiz.

Onların kendi aralarında yaptıkları gizli görüşmelerin, fısıldaşmaların çoğunda hayır yoktur. Bu görüşmelerde hayır olması için onların muhtaçlara yardımı, güzel bir davranışı yahut dargın insanların arasını bulmayı gözetmeleri gerekir. Kim Allah'ın rızasını arzulayarak bunu yaparsa, Biz de ona çok büyük mükâfat veririz.

Onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hayır yoktur. Yalnız sadaka, yahut iyilik, ya da insanların arasını düzeltmeyi emreden(in konuşması) hariç. Kim Allah'ın rızasını kazanmak amacıyle bunu yaparsa, yakında ona büyük bir mükafat vereceğiz.

Sadaka virmek yâ ma'rûf ve müstahsen bir iş işlemek ile ve yâhud nâs arasında ıslâh-ı beyn ve izâle-i 'adâvetle emir idenden başkasının, ekser düşüncelerinde ve gizli müşâverelerinde hayır yokdur. Allâh'ın rızâsını isteyerek eyi ve makbûl işler işleyen ve insânlar arasında 'adâveti izâle ile eyilik ve dostluk te'sîs iden kimseye büyük ecir ve mükâfât viririz. [¹]

[1] İki kavim veyâ iki şahıs arasındaki 'adâveti izâle ile dostluk te'sîs iylemek en büyük sevâblardan biridir. Rasûl-ü Ekrem efendimiz bunı orucdan, ... Devamı..

Onların gizli toplantılarının çoğunda hayır yoktur; sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı ya da insanların arasını düzeltmeyi isteyen olursa başka. Kim de bunları, Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa ona büyük bir ödül vereceğiz.

Onların gizli gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Sadece sadakayı veya iyiliği ya da insanlar arasını düzeltmeyi emredenlerin ki hariçtir. Kim bunu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yaparsa ona büyük bir mükafat vereceğiz.

Onların gizlice toplanıp fısıldaşmalarının çoğunda bir hayır yoktur—ancak bir sadakayı, bir iyiliği veya insanların arasını bulmayı teşvik eden kimse bundan müstesnadır. Bunu Allah rızası için yapana Biz pek büyük bir ödül vereceğiz.

Onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak, bir sadakaya, bir iyiliğe ve insanlar arasında bir barıştırmaya özendiren başka. Kim böyle bir şeyi Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle yaparsa biz ona yakında çok büyük bir ödül vereceğiz.

ħayr yoķdur çoķda, gizlü sözinden anlaruñ; illā ol kim buyurdu śadaķaya, yā eyü işe, yā düzmege ādemįler arasında. daħı her kim işleye śuni istemek içün Tañrı hoşnudlıġın śoñra virevüz aña müzd ulu.

Ḫayr yoḳdur anlaruñ çoḳ gizlü söyleşdüklerinde, illā ol kişi kim ṣıdḳ eyle‐mege buyursa, yaḫşılıġa buyursa yā ṣulḥ eylemek buyursa ḫalḳ ortasında.Daḫı kim anı işlese istemeg‐içün Tañrı rāżīlıġını aña virür‐biz ulu müzd.

Onların gizli söhbətlərinin çoxunda xeyir yoxdur. Xeyir ancaq sədəqə verməyi, yaxud yaxşılıq etməyi və ya insanlar arasında sülh yaratmağı əmr edən kimsənin söhbətindədir. Allahın razılığını qazanmaq üçün belə işlər görən kimsəyə (axirətdə) böyük mükafat verəcəyik!

There is no good in much of their secret conferences save (in) him who enjoineth alms giving and kindness and peace making among the people. Whoso doeth that, seeking the good pleasure of Allah, We shall bestow on him a vast reward.

In most of their secret talks there is no good: But if one exhorts to a deed of charity or justice or conciliation between men,(625) (Secrecy is permissible): To him who does this, seeking the good pleasure of Allah, We shall soon give a reward of the highest (value).

625 Usually secrecy is for evil ends, or from questionable motives, or because the person seeking secrecy is ashamed of himself and knows that if his ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.