19 Nisan 2021 - 7 Ramazan 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 111. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemen yeksib iśmen fe-innemâ yeksibuhu ‘alâ nefsih(i)(c) vekâna(A)llâhu ‘alîmen hakîmâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Kim bir günah kazanırsa, o ancak kendi nefsi aleyhinde onu kazanmış demektir. (Kimse Allah’a zarar veremeyecektir.) Allah, Bilendir, Hüküm ve Hikmet sahibidir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Kim bir suç işlerse o suçu kendi aleyhine kazanmıştır, zararı kendine ve Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Abdullah Parlıyan Meali

Çünkü günah işleyen kimse, yalnız kendine zarar verir. Ve Allah herşeyi bilendir, yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır.

Ahmet Tekin Meali

Kim bile bile bir günah işlerse, onu ancak kendi aleyhine işleyip sırtına yüklenmiş olur. Allah herşeyi bilir, hikmet sahibi ve hükümrandır.

Ahmet Varol Meali

Kim bir günah kazanırsa onu kendi aleyhine kazanmış olur. Allah ilim sahibidir, hakimdir.

Ali Bulaç Meali

Kim bir günah kazanırsa, o ancak kendi nefsi aleyhinde onu kazanmıştır. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Kim bir günah yaparsa, onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi hakkıyle bilendir, hükmünde hikmet sahibidir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Kim bir günah kazanırsa, onu kendi nefsine kazanmıştır. Muhakkak Allah, Alîm ve Hakîmdir. (Her şeyi hakkıyla bilir ve çok iyi değerlendirir.)

Bayraktar Bayraklı Meali

Çünkü günah işleyen kimse, yalnız kendine zarar verir. Allah her şeyi bilendir; hikmet sahibidir.

Besim Atalay Meali (1962)

Bir günah işleyen, onu ancak kendisiyçin hazırlamış olur, Allah bilicidir, Allah bilgedir

Cemal Külünkoğlu Meali

Kim de bir günah işlerse, onu yalnız kendi aleyhine olacak şekilde işler (kimse Allah'a zarar veremez). Allah (her şeyi) hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Kim günah işlerse bunu ancak kendi aleyhine yapmış olur. Allah bilendir, Hakim'dir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Kim bir günah kazanırsa, onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet Vakfı Meali

Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilicidir, büyük hikmet sahibidir.

Edip Yüksel Meali

Kim bir günah kazanırsa kendisine karşı kazanmış olur. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Kim bir kötülük işlerse, kendi nefsine kötülük etmiş olur. Allah her şeyi hakkıyle bilendir, hikmet sahibidir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Maamafih kim bir vebal kazanırsa onu sırf kendi aleyhine kazanır, Allah alîm, hakîm de bulunuyor

Erhan Aktaş Meali

Kim bir günah işlerse, onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

Hasan Basri Çantay Meali

Kim bir günâh kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şey'i bilicidir, tam bir hüküm ve hikmet saahibidir.

Hayrat Neşriyat Meali

Ve kim bir günah işlerse, böylece onu ancak kendi aleyhine kazanır. Allah ise, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

İlyas Yorulmaz Meali

Kim bir günah işlerse, o günah kendi nefsinin aleyhinedir. Allah her şeyi bilen ve ona göre hükmünü verendir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Herkim bir günah kazanırsa onu ancak kendi için kazanır. Allah hakkiyle âlimdir, hakimdir.

Kadri Çelik Meali

Kim günah işlerse, bunu ancak kendi aleyhine yapmış olur. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Mahmut Kısa Meali

Zaten günah işleyen kimse, başkasına değil ancak kendisine zarar vermiş olur.Öyle ya, Allah her şeyi bilendir, her konuda yerli yerince hüküm verendir.

Mehmet Türk Meali

Kim başkasına bir kötülük yaparsa, (aslında) o kötülüğü kendi kendisine yapmış olur. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hüküm (ve hikmet) sahibidir.

Muhammed Esed Meali

Çünkü günah işleyen kimse, yalnız kendine zarar verir. 137 Ve Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Mustafa Çavdar Meali

Kim de kendini ilgilendiren bir günah işlerse, bunun vebali kendine yönelik olur. Allah, her şeyi bilen doğru karar verendir. 3/135, 43/74...78

Mustafa İslamoğlu Meali

Zira kötülük işleyen kimse ancak kendi aleyhine işlemiş olur; Allah ise her şeyi bilendir, her hükmünde tam isabet edendir.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve her kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi nefsi aleyhine kazanır. Allah Teâlâ ise alîmdir, hakîmdir.

Suat Yıldırım Meali

Kim günah kazanırsa, onu sırf kendi aleyhine kazanır. Allah her işi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Süleyman Ateş Meali

Kim bir günah işlerse onu kendi aleyhine kazanır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Kim bir günah işlerse onu sadece kendi aleyhine işlemiş olur. Allah bilir, doğru kararlar verir.

Şaban Piriş Meali

Kim bir günah işlerse, onu ancak kendi aleyhine işler. Allah ise bilen ve hükmedendir.

Ümit Şimşek Meali

Günah işleyen, kendi aleyhine günah işlemiştir. Allah ise herşeyi bilir, her işi hikmetle yapar.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Günah kazanan onu kendi nefsi aleyhine kazanır. Allah Alîm ve Hakîm'dir.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı her kim ķazaña yazuķ bayıķ ķazaña anı gendü üzere. daħı oldı Tañrı bilici dürüst işlü.

Bunyadov-Memmedeliyev

Hər kəs bir günah qazanarsa, mütləq o günahı özünün zərərinə qazanmış olar. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir!

M. Pickthall (English)

Whoso committeth sin committeth it only against himself. Allah is ever Knower, Wise.

Yusuf Ali (English)

And if any one earns(624) sin. he earns it against His own soul: for Allah is full of knowledge and wisdom.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.