20 Eylül 2021 - 13 Safer 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 106. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vestaġfiri(A)llâh(e)(c) inna(A)llâhe kâne ġafûran rahîmâ(n)

Allah'tan yarlıganma dile, şüphe yok ki Allah, suçları örten rahimdir.

Ve (sürekli samimiyetle tevbe istiğfar edip) Allah’tan bağışlanma dile. Gerçekten Allah Bağışlayandır, Esirgeyendir.

Ve Allah'tan bağışlanma iste. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

Haklı kimselerin taleplerine verdiğin olumsuz cevaptan dolayı Allah'tan bağışlanma dile. Allah dua ve niyazda bulunanları affeder, tevbe edip kendisine boyun eğenlere karşı da merhametlidir.

Allah'tan bağışlanma dile! Allah çok bağışlayıcı çok merhamet edicidir.

Ve Allah'tan bağışlanma dile. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

Ve Allah'dan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Ve Allah’tan mağfiret dile. Muhakkak Allah Gafur ve Rahimdir.

Allah'tan af iste; çünkü Allah çok bağışlayıcıdır; merhamet edicidir.

Allahtan, bağışlanmak isteyesin, Allah bağışlayıcı, Allah yarlıgayıcı

Ve Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Allah'tan mağfiret dile. Allah bağışlar ve merhamet eder.

Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Ve Allah'tan mağfiret iste, çünkü Allah, çok yarlığayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir.

ALLAH'tan bağışlanma dile. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

Allah'tan bağışlanmanı dile. Şüphesiz, Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.

Ve Allaha istiğfar eyle, çünkü Allah gafur, rahîm bulunuyor

Allah'tan bağışlanma dile. Kuşkusuz Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

Ve Allahdan mağfiret iste. Çünkü Allah çok yarlığayıcı çok esirgeyicidir.

Hem Allah'dan mağfiret dile!(1) Şübhesiz ki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.*

Allah’dan bağışlanmanı iste. Zira Allah bağışlayıcı ve merhametlidir.

Allah’tan yarlıganma dile. Çünkü Allah yarlıgayıcı, esirgeyici olandır.

Allah/tan mağfiret iste, çünkü Allah gafurdur, rahimdir.

Allah'tan mağfiret dile. Allah bağışlayıcıdır, merhamet edicidir.

“Ya Rab bu kadar yapabildim, daha iyisini yapmaya söz veriyorum. Eksikliklerimi tam, yanlışlarımı yok kabul et!” diye Allah’tan mağfiret ve bağışlanma dile. Nitekim aynı konumda Davud a.’da aynı şekilde davranmıştı. (38. Sad: 24) Unutma ki, Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.

Allah’tan bağışlanma dile!
Allah, rahîm gafûr olandır.

Allah’tan bağışlanma dile! [*] Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. [*]*

Allah’tan af dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, pek de merhamet edicidir.

ama Allah'a [onları] bağışlaması için dua et; 134 unutma ki Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.

Allah’tan bağışlama dile, şüphesiz Allah, eşsiz bir bağışlayıcı ve sonsuz rahmet sahibidir. 5/74, 15/49, 25/70-71, 39/53

Ve Allah’tan af dile! Çünkü Allah tarifsiz bir bağışlayıcıdır, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.[830]*

Ve Allah Teâlâ'dan mağfiret iste. Şüphe yok ki Allah Teâlâ gafûr, rahîm bulunmaktadır.

Allah'tan af dile. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir (affı ve merhameti boldur).

Allah'tan mağfiret dile. Kuşkusuz Allah bağışlayandır, esirgeyendir.

Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah, bağışlar ve ikramda bulunur.

Allah'tan mağfiret dile, şüphesiz Allah, bağışlayan ve merhamet edendir.

Allah'tan bağışlanma iste. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

Allah'tan af dile; Allah çok affedici, çok merhametlidir.

daħı yarlaġamaķ dileñ Tañrı’dan; bayıķ Tañrı, oldı yarlıġayıcı, raḥmet ķılıcı.

Daḫı yarlıġamaḳ dile Tañrıdan. Taḥḳīḳ Tañrı Ta‘ālā günāhlar baġışlayıcı‐dur, raḥmet idicidür.

Allahdan bağışlanmaq dilə! Əlbəttə, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!

And seek forgiveness of Allah. Lo! Allah is ever Forgiving, Merciful.

But seek the forgiveness of Allah. for Allah is Oftforgiving, Most Merciful.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.