4 Ağustos 2021 - 25 Zi'l-Hicce 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zümer Suresi 75. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veterâ-lmelâ-ikete hâffîne min havli-l’arşi yusebbihûne bihamdi rabbihim(s) ve kudiye beynehum bilhakki vekîle-lhamdu li(A)llâhi rabbi-l’âlemîn(e)

(O süreçte) Sen melekleri de, Arş’ın etrafını çevirmişler olarak Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini göreceksin, (ve zaten görmektesin.Bugün gaybi olarak inanan mü’minler de ahirette bunları bizzat görecek ve izleyeceklerdir.) Artık aralarında Hakk ile hüküm verilmiştir ve: (Melekler ve Mü’minlerce) "Âlemlerin Rabbine hamd olsun" denilmiş (ve şükran başlamıştır ve artık mahkeme kapatılmıştır).

Ve görürsün ki, melekler, Rablerine hamd ederek onu tenzih edip arşın çevresinde dönmedeler ve aralarında gerçek bir adaletle hükmedilmiştir ve denilmiştir ki: Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a.

Ve meleklerin, Rablerinin yüceliğini hamd ile andıklarını ve arşın çevresinde dönmekte olduklarını görürsün. O gün tüm insanlar arasında, gerçek adaletle hükmolunmuştur ve: “Alemlerin Rabbine hamdolsun” denilecektir.

Ey takva sahibi mutlu mü'min! Melekleri, Rablerini hamd ile tesbih ederek, Arş'ın, sınırsız kudret ve iktidar makamının etrafını kuşatmış vaziyettelerken görürsün. Artık, kulları arasında hakkaniyet ve adâletle muhakeme yapılıp hüküm icra edilmiş ve herkes tarafından:
“Âlemlerin, bütün varlıkların Rabbi Allah'a hamdolsun” denilmiştir.
*

Meleklerin Arş'ın etrafını çevirmiş olarak Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Aralarında hak ile hüküm verilmiş ve: "Hamd alemlerin Rabb'i olan Allah'adır" denmiştir.

Melekleri de arşın etrafını çevirmişler olarak Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Aralarında hak ile hüküm verilmiştir ve: 'Alemlerin Rabbine hamdolsun' denilmiştir.

Bir de Melekleri görürsün ki, Rablerini hamd ile tesbih ederek arşın etrafını kuşatmışlardır. (Cennetlik ve cehennemlik olan) o kimseler arasında adaletle hüküm verilmiştir de şöyle denilmektedir: “- Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'adır.”

Melekleri, Rablerine hamd ve tesbih ederek Arşın etrafını kuşattıklarını görürsün. O gün aralarında hak ile hüküm verilecektir. Ve “bütün âlemlerin sahibi olan Allah’a hamdolsun!” denilir.

Sen, meleklerin de, egemenlik tahtının çevresini kuşatarak, Rabblerini hamd ile övdüklerini görürsün. Artık aralarında adaletle hükmolunmuş ve “âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun” denilmiştir.[500]*

Melekleri arşın yöresinde çevre tutarak, Tanrılarını öğüşle tespih ettiklerin görürsün, hakla hükmolunur aralarında, «Alemlerin Tanrısına hamd olsun» diyeceklerdir

Melekleri de (Allah'ın) kudret tahtının çevresinde Rablerinin yüceliğini övgüyle anarken görürsün. O zaman herkes hakkında adaletle hükmedilir ve (şu) sözler telaffuz edilir: “Bütün övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah içindir!”

Melekleri, arşın etrafını çevirmiş oldukları halde, Rablerini hamd ile överken görürsün. Artık insanların aralarında adaletle hüküm olunmuştur. "Övgü, Alemlerin Rabbi olan Allah içindir" denir.*

Melekleri de, Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek Arş’ın etrafını kuşatmış hâlde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve “Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur” denilmiştir.

Melekleri görürsün ki, Rablerine hamd ile tesbih ederek Arş'ın etrafını kuşatmışlardır. Artık aralarında adaletle hükmolunmuş ve «alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun» denilmiştir.

Melekleri, yönetim merkezinin etrafını çevirmiş halde Rab'lerini överek yüceltirken görürsün. Aralarında gerçeğe göre hüküm verilmiştir ve "Evrenin Rabbi ALLAH'a övgüler olsun," denir.

Meleklerin de arşın etrafını kuşatarak, Rablerine hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Artık halk arasında hak ile hüküm icra edilip "âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun" denilmektedir.

Melâikeyi de görürsün Arşı etrafından donatmışlar rablarına hamd ile tesbih ediyorlardır ve halk arasında hakk ile huküm icra edilip denilmektedir: «elhamdulillahi rabbil alemîn»

Melekleri, arşın¹ çevresini kuşatmış olarak, Rabb'lerini övgü ile yücelttiklerini görürsün. Artık onların² aralarında hakk ile hüküm verilmiştir. “Âlemlerin Rabb'ine hamdolsun.” denir.*

Melekleri, görürsün ki, Rablerine hamd ile tesbîh ederek arşın etrafını kuşatmışlardır. Aralarında hak (ve adalet) le hükmolundu ve (ehl-i cennet tarafından). «Âlemlerin Rabbi olan Allaha hamdolsun» denildi.

Melekleri de arşın etrâfını (tavaf eden) kuşatıcılar olarak, Rablerine hamd ile (O'nu)tesbîh ediyorlar görürsün. Artık (mahlûkatın) aralarında hak ile hüküm verilmiş ve: “Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur!” denilmiştir.

O gün meleklerin, Rablerinin arşı etrafında döndüklerini ve kullarının arasında hak ve adaletle hüküm verilmiş olmasından dolayı, âlemlerin Rabbi Allah’ı “Bütün övgü ve yüceltmelere layık olandır” diye tüm noksanlıklardan arındırarak övdüklerini görürsün.

Melekleri, arş/ın etrafını kuşatır, Rablerini överek tespih ve tenzih eyler bir halde görürsün. Onların aralarında iş doğrulukla olur, biter [¹] mü/minler tarafından [²] «— Âlemlerin Rabbi olan Tanrı/ya hamdolsun» denir.*

Melekleri, egemenlik tahtının etrafını çevirmiş oldukları halde rablerini hamd ile tesbih ederken görürsün. Artık insanların aralarında hak ile hükmedilmiştir. “Bütün övgüler, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir” denir.

Ve o zaman meleklerin, Allah’ın kudret ve hükümranlık Tahtının etrafında kümelenip Rablerini övgülerle yücelttiklerini göreceksin.
Böylece, bütün insanlar hesaba çekilerek, aralarında adâletle hükmedilecek veson olarak, müminlerin ve meleklerin dillerinden yükselen bir duâ olarak, şöyle denilecek:
Sonsuz hamd ve şükürler olsun, âlemlerin Rabb’i Allah’a!

Arş’ın etrafına çevrelenmiş Melekler’i görürsün ki rabbinin hamdi ile tesbih ediyorlar.
Onların arasında Hakk ile hüküm verildi.
Denildi ki: -“Âlemler’in rabbi Allah’a Hamd olsun!”.

(O gün) meleklerin, Rablerine [hamd] (övgü) ile [tesbih] ederek (yücelterek) [*] [arş]ın etrafını çevrelemiş olduklarını görürsün. [*] Aralarında adaletle hükmedilmiş ve “[Hamd], âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.” denecektir. [*]*

(O gün sen) meleklerin de Allah’ın arşının¹ çevresinde toplanıp, Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini, herkesin arasında asla haksızlık yapılmaksızın adaletle hükmedileceğini ve (her taraftan): “Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.” denildiğini, göreceksin.*

Ve meleklerin [Allah'ın] kudret tahtının 77 çevresinde toplanıp Rablerinin yüceliğini hamd ile andıklarını göreceksin. [Ölen] herkes hakkında adaletle hükmedilecek ve (şu) sözler telaffuz edilecektir: 78 “Bütün övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah içindir!”

O gün sen meleklerin arşın etrafını çevrelemiş bir halde övgü ile Rabblerinin sonsuz yüceliğini dillendirdiğini görürsün. Ki o gün insanlar arasında adaletle hükmedilir ve meleklerin şu nidaları yankılanır: – Tüm övgüler, âlemlerin Rabbi/sahibi olan Allah’a mahsustur! 16/49, 7/206

Ve sen, meleklerin Allah’ın hükümranlık makamı çevresinde halkalanıp hamd ile Rablerinin sonsuz yüceliğini dile getirdiklerini görürsün.[4167] Ki (o gün) herkes hakkında adâletle hüküm verilmiş ve şöyle denilmiştir: “Hamd olsun âlemlerin Rabbi Allah’a!”[4168]*

Ve melekleri görürsün ki, Arş'ı etrafından kuşatmışlardır. Rablerine hamd ile tesbihte bulunurlar ve aralarında hak ile hükmolunmuştur. «Alemle rin Rabbi olan Allah'a hamd olsun» denilmiştir.

Sen o gün melekleri de Arş'ın etrafını çevrelemiş Rablerine zikir, tenzih ve hamd eden vaziyette görürsün. Derken, aralarında adaletle hükmolunur ve “Hamd-ü senalar Rabbülâlemin olan Allah'a mahsustur. ” diye bitirilir. [40, 7] {KM, Vahiy 5, 11; 7, 11}

Meleklerin de Arşın çevresinde dönerek Rablerini övgü ile andıklarını görürsün. İnsanlar arasında hak ile hükmedilmiş ve: "Hamd alemlerin Rabbine mahsustur" denilmiştir.

Göreceksin ki melekler arş[*]’ın çevresini kuşatmışlar, Rablerinin her şeyi güzel yapmasına karşılık O’na boyun eğmişlerdir. Onların arasında da doğru bir yargılama yapılmıştır. Şöyle denir: ”Her şeyi güzel yapan yalnız Allah’tır. O, tüm varlıkların Sahibidir.”*

Orada meleklerin Arşın etrafında Rab'lerini hamd ile tesbih ederek döndüklerini görürsün. Aralarında hak ile hüküm verilmiş ve:-Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur, denilmiştir.

Melekleri de görürsün ki, Arş'ın etrafını kuşatmış, Rablerini hamd ile tesbih etmektedirler. Artık aralarında adaletle hükmedilmiş ve “Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun” denmiştir.

Melekleri de arşın çevresini kuşatarak Rablerinin hamdiyle tespih eder halde görürsün. Aralarında hakla hüküm verilmiştir. Nihayet şöyle denir: "Hamd âlemlerin Rabbi Allah'a özgüdür!

daħı göresin firişteleri yörendürü ŧurmışlar 'arş yörendürüsinde tesbįḥ eylerler çalabı’larını ögmeg-ile ya'nį mü’minler uçmaķ girdügi-y-içün daħı hükm eylenildi aralarında ḥaķk-ıla ya'nį 'adl-ıla daħı eyidildi “şükr Tañrı’ya 'ālemler bisleyicisi.”

Daḫı görürsin feriştehleri ṭavāf iderler ‘arş çevresinde. Tesbīḥ iderler Tañrı‐ları[nı] şükr‐ile. Daḫı ḥükm ola aralarında ḥaḳḳ‐ıla. Daḫı eyidile anlara:Şükr Tañrıya ki ‘ālemler Tañrısıdur.

(Ya Peyğəmbər!) Mələkləri də ərşi (hər tərəfdən) əhatə edərək Rəbbini həmd-səna ilə təqdis edən görəcəksən. Onların (bütün məxluqatın) arasında ədalətlə hökm olunacaq (mö’minlər Cənnətə, kafirlər Cəhənnəmə gedəcək) və (mələklərlə mö’minlər tərəfindən bir ağızdan): “Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun!” – deyiləcəkdir!

And thou (O Muhammad) seest the angels thronging round the Throne, hymning the praises of their Lord. And they are judged aright. And it is said: Praise be to Allah, the Lord of the Worlds!

And thou wilt see the angels surrounding the Throne (Divine) on all sides, singing Glory and Praise to their Lord. The Decision between them (at Judgment) will be in (perfect) justice, and the cry (on all sides) will be, "Praise be to Allah,(4355) the Lord of the Worlds!"*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.