17 Ocak 2022 - 14 Cemaziye'l-Ahir 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zümer Suresi 61. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veyunecci(A)llâhu-lleżîne-ttekav bimefâzetihim lâ yemessuhumu-ssû-u velâ hum yahzenûn(e)

Allah, kendisinden çekinenleri, kurtuluşlarına sebep olan şeyle kurtarır, onlar, bir kötülüğe uğramazlar ve mahzun da olmazlar.

(İnanarak ve cihad yaparak başarılı) Galibiyete ve zafere ulaşmaları (fevz-ü necat bulmaları) nedeniyle, Allah takva sahiplerini (sıkıntı ve saldırılardan) kurtaracaktır. Artık onlara hiçbir fenalık dokunmayacak ve onlar hüzne kapılmayacaklardır.

Ama Allah kendisine karşı sorumluluk bilinci duyanları kurtuluşlarına sebeb olan şeyle kurtarır, onlar bir kötülüğe uğramazlar ve mahzun da olmazlar.

Allah, kendisine sığınıp, emirlerine yapışarak, günahlardan arınıp azaptan korunanları, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan, takvâya dayalı düzeni benimseyen mü'minleri, başarıları sebebiyle kurtuluşa erdirir. Onlara kötülük, azap dokunmaz. Onlar hiç üzülmezler de.

Allah takva sahiplerini zafere ulaşmalarıyla kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar üzülmezler de.

Allah, takva sahiplerini (inanarak ve inançlarını uygulayarak) zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar hüzünlenmeyeceklerdir.

Allah, takva sahiblerini imanları sebebiyle kurtuluşa erdirir. Onlara fenalık dokunmaz ve onlar mahzun da olmazlar.

Ve Allah, özlerini koruyanları, kazandıkları ile kurtarır. Hiçbir kötülük onlara dokunmaz ve onlar üzülmezler de.

Allah, takvâ sahiplerini kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar, üzülmezler de.

Sakınmış olmaları yüzünden, Allah kurtaracak sakınanları, dokunmaz onlara hiçbir kötülük, kaygı dahi duymazlar

Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları, Allah yolundaki kazançları sebebiyle (cehennemden) kurtaracak ve onlara hiçbir fenalık dokunmadığı gibi, herhangi bir sebeple mahzun da olmayacaklardır.

Allâh kendinden korkanları kurtaracak ve emîn bir mahalle yerleşdirecekdir hiç bir fenâlığa dûçâr ve mahzûn olmayacaklardır.

Allah, sakınanları başarılarından ötürü kurtarır. Onlara hiçbir kötülük gelmez; onlar üzülmezler.

Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de.

Allah, takvâ sahiplerini esenliğe kavuşturup kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar mahzun da olmazlar.

ALLAH erdemlileri başarılarıyla kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar üzülmezler de

Kötülükten sakınan müttakileri ise Allah başarılarından dolayı kurtuluşa çıkarır. Onlara fenalık dokunmaz ve onlar üzülecek de değillerdir.

Korunan müttekıyleri ise Allah muradlarınca necata çıkarır, onlara fenalık dokunmaz ve onlar değildir mahzun olacaklar

Allah, takva sahiplerini, hak ettikleri kurtuluşa erdirecektir. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de.

Allah (şirkden) sakınanları, umduklarına nâiliyyetlerine sebeb olan (iyi amel ve hareketleri) ile selâmete erdirir. Onlara (cismen) hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar (kalben) mahzun da olmazlar.

Allah (günahlardan) sakınanları ise, kurtuluş vesîleleri (olan sâlih amelleri)sebebiyle (kendi lütfundan) kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz, onlar mahzun da olmazlar.

Allah kendisinden sakınıp korunanları azaptan kurtaracak ve kurtulmaları sebebiyle hiçbir kötülük onlara dokunmayacak ve kesinlikle üzülmeyeceklerde.

Allah sakınanları başarılarından ötürü kurtaracaktır. Onlara kötülük gelmiyecek, onlar için kaygı da yoktur.

Allah sakınanlara kurtulmalarına sebep olan imanlarıyle necat verir, onlara fenalık dokunmaz, üzülmezler de.

Allah takva sahiplerini başarılarından dolayı kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar hüzne kapılmayacaklardır.

Allah, dürüst ve erdemlice bir hayatı tercih ederek kötülüğün her çeşidinden titizlikle sakınan kimseleri, üstün gayret ve başarılarından dolayı mahşer günü her türlü keder, endişe ve sıkıntıdan kurtaracaktır. Öyle ki, onlara hiçbir kötülük dokunmayacak ve asla üzüntüye uğramayacaklar.

Allah, sakınıp korunan kimseleri başarıları sebebiyle kurtarır.
Onlara Kötülük dokunmaz; onlar üzülür de değildir.

Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler!

Allah [takvâ] (duyarlılık) sahiplerini başarıları sebebiyle kurtaracaktır. [*] Onlara hiçbir kötülük dokunmaz. Onlar üzülmeyecek de. [*]

Burada başarı “sebep”, [takvâ] (duyarlılık) sahiplerinin korunması “sonuç”tur.,Bu ayet Meryem 19:66-72 ve Leyl 92:15-18. ayetlerle birlikte okunmalıdı... Devamı..

Allah, Rablerine karşı gelmekten sakınanları kendi kazançları sebebiyle kurtuluşa erdirir. Artık onlara kötülük dokunmadığı gibi onlar mahzun da olmazlar.

Ama Allah, kendisine karşı sorumluluk bilinci duyanları koruyacak ve [iç dünyalarında] ulaştıkları üstün mertebelerden dolayı [onlara mutluluk bağışlayacaktır]; ne bir kötülük dokunacak onlara, ne de üzüntüye kapılacaklar.

Allah, günahlardan sakınanları başarıları sebebiyle kurtaracaktır. Onlara kesinlikle azap dokunmayacak ve onlar üzüntü de çekmeyecekler. 53/39...42, 39/74

Allah sorumluluklarını yerine getirenleri, bu alandaki başarıları sebebiyle kurtaracak;[4153] kötülük de hüzün de onların semtine asla uğramayacak.

[4153] Ya da mefâzenin mekân ismi oluşuna ve mefâzâtihim okuyuşuna dayanarak: “kurtuluş mekânlarına ulaştıracak” (Râzî ve İbn Âşûr).... Devamı..

Ve Allah, ittikada bulunmuş olanları calib-i felâh olan amelleri sebebiyle necâta erdirir, onlara kötülük dokunmaz, ve onlar mahzun da olmazlar.

Allah, Kendisine karşı gelmekten sakınanları ise, cehennemden kurtarıp muratlarına kavuşturur. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar asla üzülmezler de.

Allah, korunanları başarılarıyle kurtarır; onlara kötülük dokunmaz ve onlar üzülmezler.

Allah, kendini korumuş olanları başarılarından ötürü o yalancılardan uzak tutacaktır. Bunlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüleceklerdir.

Allah, korunanları başarıları sebebiyle kurtaracaktır. Onlara kötülük dokunmayacak ve onlar üzülmeyecekler.

Kötülükten sakınanları ise, Allah, muratlarına ermelerine vesile olan iyilikleriyle kurtarır. Artık onlara hiçbir kötülük dokunmaz; hiçbir şeye de üzülmezler.

Korunup sakınanları Allah, kendi başarıları yüzünden kurtarır. Ne kötülük dokunur onlara ne de kederlenirler.

daħı ķurtarur Tañrı anları kim śaķındılar ķurtılmaķlarıyıla ya'nį ŧa'at. yoķanmaya anlara yavuzlıķ daħı ķayġurmayalar.

Andan ṣoñra ḳurtarur Tañrı Ta‘ālā müttaḳīleri sa‘ādetleri bile. Anlaraziyān degmeye, daḫı anlar ḳayurmayalar.

Allah müttəqilərə imanlarına (fəzilətlərinə, dünyada qazandıqları uğurlara) görə nicat verər. Onlara pislik (cəhənnəm əzabı) toxunmaz və onlar qəm-qüssə də görməzlər.

And Allah delivereth those who ward off (evil) because of their deserts. Evil toucheth them not, nor do they grieve.

But Allah will deliver the righteous to their place(4334) of salvation: no evil shall touch them, nor shall they grieve.

4334 Mafazah place or state of safety or salvation, place or state of victory or achievement; accomplishment of wish or desire. This is contrasted aga... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.